Menu

Ovzduší - online

Aktuální imisní situace na jednotlivých měřicích stanicích Děčín Děčín
Doksany Doksany
Chomutov Chomutov
Krupka Krupka
Litoměřice Litoměřice
Litvínov Litvínov (ZÚ)
Lom Lom
Měděnec Měděnec
Most Most
Rudolice v Horách Rudolice v Horách
Sněžník Sněžník
Teplice Teplice
Štětí Štětí
Tušimice Tušimice
Ústí-město Ústí-město
Ústí-Kočkov Ústí-Kočkov

Aktuální imisní situace

Data jsou stahovaná nepřetržitě po celý den (aktualizace probíhá každou hodinu), pro více informací můžete využít stránky www.chmi.cz.

Rozptylové podmínky
BIO předpověď
Pylový semafor


Archiv aktualit

Energetické využití komunálních odpadů (EVO) Most-Komořany

EVOJak jste jistě postřehli z našich tiskových zpráv, ekologické centrum se dlouhodobě věnuje problematice odpadů především pak jeho energetickému využití – proto se také aktivně zajímáme o projekt Energetické využití komunálních odpadů (EVO) Most-Komořany.
Na našich webových stránkách jsme pro Vás připravili samostatnou rubriku věnující se této problematice.


kotlíková dotace

Oznámení o změně metody měření
Od 1.8.2013 se mění metoda odběru benzenu na měřicí stanici Rudolice v Horách z měření automatickým analyzátorem BTX na metodu pasivního odběru na sorbent. Při tomto měření probíhá odběr každých 14 dní a výsledky se pak zpracovávají v laboratořích. Po vyhodnocení budou výsledky následně zveřejňovány na stránkách ČHMÚ .


soutěžSoutěž VODA PRO ŽIVOT byla ukončena ke dni 30.9.2013.

Soutěžní práce budou vystaveny v OC Central Most od 30.10.2013 do 7.11.2013 v rámci akce Brána ekologie otevřená. Hodnocení proběhne za pomoci veřejnosti formou hlasovacích lístků - výsledky budou oznámeny do konce listopadu.

V případě jakýchkoliv dotazů můžete využít i naši bezplatnou linku - 800 195 342.
aktualita

Aktuální informace o vodních tocích můžete sledovat na webu Povodí Ohře, s.p.


NOVÁ RUBRIKA rozhovorů s lidmi, kteří mají co říci k aktuálním problémům životního prostředí a to nejen v ústeckém regionu

Ptáme se za Vás.


Chcete vědět jaká řízení EIA probíhají v našem kraji?

Neváhejte a navštivte naši pravidelně aktualizovanou sekci EIA.
(EIA - studie, jejíž cílem je získat představu o výsledném vlivu stavby na životní prostředí a vyhodnocení, zda je z tohoto ohledu vhodné ji realizovat, resp. za jakých podmínek je realizace akceptovatelná).


Změny v imisní síti pobočky ČHMÚ v Ústí nad Labem v roce 2013

alt V souvislosti se snižováním nákladů na měření znečištění ovzduší a plánovanou inovací Státní imisní sítě (SIS), kterou provozuje ČHMÚ z pověření Ministerstva životního prostředí, byla dnem 31. 12. 2012 ukončena měření některých škodlivin na vybraných stanicích na území celé České republiky.

Omezení se týká zejména sledování koncentrací oxidu siřičitého (SO2) a oxidů dusíku (NO, NO2 a NOx) v lokalitách, kde jsou hodnoty koncentrací dlouhodobě pod hodnotami platných imisních limitů. Redukce měření vychází mj. z posouzení úrovně znečištění ovzduší na území České republiky v uplynulých letech, předpokládané úrovně znečištění ovzduší v letech následujících a možností využití modelování a dalších technik při hodnocení úrovně znečištění ovzduší. V přehledech o lokalitách měření imisí jsou postupně tyto změny doplňovány. V následující tabulce uvádíme přehled ukončených měření na stanicích spravovaných ČHMÚ.


Ministerstvo životního prostředí oznámilo 13.6.2013 spuštění programu Nová zelená úsporám. Žádosti o dotaci na snížení energetické náročnosti rodinných domů budou přijímány od srpna 2013. Dotace pro veřejné budovy a bytové domy jsou zatím v přípravě. Více o programu, včetně dokumentů, vzorových příkladů a kalkulačky podpory naleznete zde.


alt „Kotlíková dotace“ v Ústeckém kraji spuštěna

Hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, ministr životního prostředí Tomáš Podivínský i ředitelka Státního fondu životního prostředí Radka Bučilová připojili své podpisy pod Dohodu o některých náležitostech souvisejících s poskytnutím dotace v rámci Společného programu na podporu výměny kotlů. Podepsání Dohody bylo posledním zbývajícím krokem nutným ke spuštění dotačního programu na výměnu kotlů také v Ústeckém kraji.


Voda pomáhá bojovat s prachem
Pokud jste zaslechli o zkrápění prachu v těžebních lokalitách, pak vězte, že se nejedná pouze o aktivitu zkrápěcích vozů, ale o souhrnný systém opatření, zpracovaný pro jednotlivé části šachty. Jakým způsobem pomáhá voda bojovat s prachem v prostorech povrchového lomu, o tom se můžete dočíst v Důlních novinách Litvínovské uhelné č. 14


Novela zákona o odpadech začne platit od 1. října (22.7.2013)
altJiž od 1.10.2013 začne platit dlouho očekávaná euronovela zákona č. 169/2013 Sb., o odpadech. Novela vznikla na základě požadavku usnesení vlády vypuštění nadbytečných požadavků legislativy životního prostředí. Změny se týkají nejen vymezeného pojmu „odpad“, ale i autovraků nebo autobaterií. Více zde.Máme pro vás NOVINKU! (15.7.2013)
alt

Novou interaktivní mapu měřicích stanic, které sledujeme.

Kotlíkové dotace pro Ústecký kraj
altV Ústeckém kraji si na „nové kotle“ sice ještě počkáme, ale možná jen chviličku. Dne 8. 7. 2013 měl být spuštěn dotační program na podporu výměny kotlů v Ústeckém kraji. „Kotlíkové dotace“, mají motivovat žadatele k tomu, aby si pořídili kotle čtvrté, nebo vyšší emisní třídy, a pomohli tak zlepšit kvalitu ovzduší v kraji => zde.


Vyhodnocení soutěže "Poraď ODPADlíkovi"

altCelkem 45 dní trvala soutěž Ekologického centra Most pro Krušnohoří nazvaná „Poraď ODPADlíkovi“.

Cílem soutěže bylo co nejlépe odpovědět na pět záludných otázek našeho ODPADlíka. Kdo mu tedy poradil nejlépe?

Více naleznete - ZDE

Ceny pro výherce věnovala společnost United Energy, a.s.
Nový seminář s interaktivním programem „Těžba a rekultivace“


Nový seminář „Udržitelná energie“


Objednávejte na bezplatné telefonické lince 800 195 342 nebo případně elektronickou cestou na adrese ecmost@vuhu.cz.


Známe výherce vědomostního kvízu z Přírodovědného jarmarku

Více informací naleznete v naší tiskové zprávě


altProbuzení Březenského draka
21. dubna 2013 od 10 hod. v Březně u Chomutova

Vezměte kola a přijeďte si projet či projít novou pohádkovou "DRAČÍ CESTU".

Více informací o akci.
Česká rafinérská, a.s. chystá krátkodobé odstávky v Litvínově

altSpolečnost Česká rafinérská, a.s. bude v průběhu března a dubna realizovat na některých provozních jednotkách rafinérie Litvínov plánované krátkodobé odstávky. Během odstávek bude provedena nejen pravidelná údržba a čištění, ale do zařízení budou také dodány nové katalyzátory; tyto nutné práce zajistí další bezpečný a spolehlivý provoz těchto zařízení. Více informací - zde.


SOUTĚŽ "Voda a její tajemství" má své vítěze
alt
První letošní soutěž byla tématicky svázána s právě probíhajícím Mezinárodním rokem vodní spolupráce.

Soutěž Voda a její tajemství jsme vyhlásili 22. ledna a trvala přesně 2 měsíce, do Světového dne vody 22. března, kdy proběhlo losování výherce poslední, bonusové ceny. ( celý článek)

altCeny do soutěže věnovala společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.


Pěstební probírky v lesoparku Hrabák

altNa základě dlouhodobých podnětů od občanů města Mostu, které se týkaly neudržovaných porostů v lesoparku Hrabák, bude v této lokalitě provedena rozsáhlá pěstební probírka. Práce budou realizovány odbornou firmou. Předání lokality proběhne dne 12.2.2013, kácení bude probíhat v období vegetačního klidu tzn. nejdéle do 31.3.2013.

Celou zprávu naleznete zde.


Dostavba Temelína je povolena

alt Ministerstvo životního prostředí ukončilo jeden z nejnáročnějších procesů EIA v historii, vydalo souhlasné stanovisko k dostavbě třetího a čtvrtého bloku jaderné elektrárny Temelín. Energetická společnost ČEZ přitom musí dodržet 90 stanovených podmínek nezbytných k ochraně životního prostředí tak, aby vliv záměru na životní prostředí a veřejné zdraví byl přijatelný.

Nevládní organizace a veřejnost podaly v procesu EIA přes 60 000 vyjádření, ve kterých převažovaly obavy spojené s provozem jaderných zdrojů. Většina připomínek byla zaslána ze sousední Spolkové republiky Německo a Rakouska.

Někteří ekologové postup ministerstva kritizují. Například ekologické sdružení Calla se chystá napadnout dostavbu elektrárny v územním řízení, neboť posudek k Temelínu podle nich dostatečně neřeší otázky jaderného odpadu či havárie. Podle ČEZ dostavba jaderné elektrárny Temelín zaručuje spolehlivé pokrytí rostoucí spotřeby elektřiny v ČR po roce 2020 a vytvoření dostatečné rezervy pro bezpečnost a stabilitu energetické soustavy při minimálním vypouštění skleníkových plynů.

Podrobnosti o odsouhlaseném záměru najdete zde.


Stop rtuti!

altV sobotu 19. 01. 2013 byl za podpory České republiky dojednán text nové Minamatské úmluvy o rtuti.

Co přinese?
Celosvětové snížení emisí rtuti do ovzduší a dalších složek životního prostředí, náhradu rtuti ve výrobcích a kontrolu nad nakládání s odpady. Všechny kroky vedou k lepší ochraně zdraví i životního prostředí pro budoucí generace.

Text úmluvy stanovuje jasné závazky, systém jejich kontroly i pravidla pomoci rozvojovým státům. „Čtyřletý vyjednávací proces, který byl zahájen za předsednictví České republiky v Radě EU, skončil úspěchem“, říká Karel Bláha, ředitel odboru environmentálních rizik a ekologických škod MŽP.

Mezinárodní úmluva dostala název podle města Minamata, ve kterém došlo v 50. letech 20. století k vážné otravě obyvatel rtutí. Kontaminace moře a následně ryb odpadními vodami z petrochemického závodu způsobilo otravy a poškození zdraví lidí.

Rtuť významně ovlivňuje stav životního prostředí, každý rok je díky lidské činnosti a zejména spalování uhlí vypuštěno do ovzduší cca 2000 tun rtuti.

Cesta za globální snížení rtuti je připravena. Pravidla budou zavedena ve všech etapách životního cyklu rtuti – od samotné těžby a použití v přístrojích a výrobcích, tak i procesech, obchodování až po způsoby nakládání s odpady s obsahem rtuti.

V říjnu 2013 ve městě Kumamoto v Japonsku by měla být již nová úmluva otevřena k podpisu.

Více informací naleznete na webu MŽP zde.


ovzdusi Ústecký kraj zpracoval aktualizaci „Integrovaného programu ke zlepšení kvality ovzduší Ústeckého kraje“.

Jedná se o dokument, jehož úkolem je připravit aktuální soubor opatření a projektů, které mohou být v dalším období realizovány s cílem snížit znečištění ovzduší v Ústeckém kraji. Celý dokument je k dispozici - zde a dodatek zde.