Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

Unipetrol RPA – 26.4.2017, 15:50
Ukončeno spalování odsířeného syntézního plynu na polním hořáku B 201, po najetí provozního souboru PS 500 A na výrobně POX.

Unipetrol RPA – 26.4.2017, 2:00
V 2:00 hod ukončeno spalování produkce H2. Kompresor 1392-K02/1 opět v provozu.

Unipetrol RPA – 26.4.2017, 2:15
Z důvodu sjíždění provozního souboru 500 A na výrobně POX, bude od 2:15 hod. na polním hořáku B 201 spalován odsířený syntézní plyn. Spalování je doprovázeno světelnými a zvukovými efekty, za které se omlouváme. O ukončení provozních činností Vás budeme informovat.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).

Opět se dýchalo, těžilo a rekultivovalo

23. března 2017

seminářeOd 13. března do 17. března 2017 proběhly za finanční podpory společnosti Severočeské doly a.s. pro žáky tří bílinských škol a jedné lomské školy semináře „Těžba a rekultivace“ a „Co dýcháme?“. Deseti seminářů se celkově zúčastnilo 121 žáků.

Semináře „Těžba a rekultivace“ a „Co dýcháme?“ probíhaly nejen v učebně Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí a.s. (13., 14. a 17. března), ale lektorky Ekologického centra Most pro Krušnohoří (ECM) zavítaly ve dnech 15. a 16. března 2017 i na Základní školu Aléskou v Bílině. Realizováno bylo pět seminářů „Těžba a rekultivace“ a pět seminářů „Co dýcháme?“ Seminářů se zúčastnilo celkem 121 žáků, ze ZŠ Za Chlumem 30 žáků, ze ZŠ Lidická 28 žáků, ze ZŠ Aleská 36 žáků a ze ZŠ Lom 27 žáků.

semináře Před zahájením seminářů obdržel každý žák od společnosti Severočeské doly a.s. bloček, tužku pro možnost vlastních poznámek a drobné reklamní předměty, které obdrželi nejaktivnější žáci, např. čepice, podložky pod myš, sady tužek apod.

„Co dýcháme?“
seminářeV průběhu semináře se žáci i jejich pedagogové dozvěděli více o atmosféře, složení vzduchu, znečišťujících látkách v ovzduší a jejich vlivu na zdraví člověka i ekosystémy, inverzi, smogu, rozptylových podmínkách, pochopili rozdíl mezi emisemi a imisemi, změřili si, jak dlouho vydrží bez vzduchu a pomocí přístroje Vitalograph zjistili svou vitální kapacitu plic.

semináře Na začátku semináře Co dýcháme? se vždy lektorka zeptala žáků jaké je složení vzduchu a proč bychom se měli o ovzduší zajímat? Většinou na tuto otázku dokázaly zodpovědět všechny třídy. Dále se lektorka ptala dětí na pojmy např. životní prostředí, atmosféra, atd. Žáci si na vlastní kůži vyzkoušeli, jak dlouho se obejdou bez kyslíku (nejlepší čas byl 2,5 minuty) a jakou mají vitální kapacitu plic, tyto pokusy se žákům velmi líbily. Pár zvídavých jedinců i zajímalo, zda a jak se dá zlepšit kapacita plic.

Další část byla věnovaná znečišťujícím látkám v ovzduší, jejich přirozeným a antropogenním zdrojům. Žáky překvapilo, že mezi přírodní zdroje znečištění mohou patřit i pyly z rostlin, které dokáží alergického člověka velmi potrápit.

seminářeS žáky pak lektorka ECM probírala globální, regionální a lokální problémy ovzduší. Většinou skoro všichni přišli na to, co ovzduší trápí na globální (globální oteplování a ozonová díra) a regionální úrovni (inverze, smog a následné vyhlašování smogových situací). Problém jim však činilo přijít na lokální problémy v ovzduší, do této kategorie patří světelné a hlukové znečištění. Hlukové znečištění a především měření hluku za pomoci hlukoměru patřilo mezi velmi oblíbenou aktivitu. Lektorka, se společně se žáky, snažila o simulaci hlučnosti ve třídě během přestávky, šeptání, reprodukovaná rocková hudba a ticho.

Poslední co lektorka ECM s žáky probírala bylo vnitřní ovzduší, kde většina z nás tráví skoro celý den. Na konci semináře vždy žáci dostali chvilku čas, aby si mohli vyplnit své pracovní listy a poté si to společně s lektorkou zkontrolovali.

„Těžba a rekultivace“
seminářeV první části semináře žáci zvládli projít nejen historií využívání přírodních zdrojů, vývojem horního práva, ale i hlubinný i povrchový způsob těžby uhlí. Diskutovali, jaká je životnost jednoho lomu, jak jednotlivé etapy „života lomu“ mohou trvat, zda probíhají současně či nikoliv, jaké jsou aktivity před vlastní těžbou, opatření a činnosti v průběhu vlastní těžby, průběh a realizaci dalších úkonů souvisejících s těžbou, rekultivací a ukončením báňské činnosti. Lektorka prověřila žáky, zda porozuměli tématu vyhrazených a nevyhrazených nerostů, a tak žák u tabule se pokusil za pomoci svých spolužáků správně roztřídit škálu nerostů do správného „šuplíčku“ s názvem vyhrazené a nevyhrazené nerosty.

seminářePo přestávce v druhé části se seminář věnoval tématu Rekultivace. Část teoretickou záhy vystřídaly aktivity. Nejvíce času zabraly studentům návrhy vlastních rekultivačních projektů v různých typech krajin spojené s prezentací a obhajobou zpracovaných návrhů před spolužáky, pedagogy a lektorkami. Některé návrhy byly opravdu zajímavé a dokonce i reálné, jiné spíše podléhaly velké fantazii a jejich proveditelnost byla z hlediska ekonomického a především z hlediska životního prostředí zcela nereálná.

seminářeOddychovým úkolem pak bylo správně přiřadit do alba tzv. dvojčata Ing. Stanislava Štýse, DrSc. Proslulé dvojice fotografií, které dokumentují změny krajiny před rekultivací a po ní, pořídil autor v rozmezí několika desítek let ve stejné oblasti a ze stejného místa, před rekultivací a po realizaci rekultivačních prací.

Během semináře některé aktivnější žáky zajímalo např. jak se tak velké těžební stroje dostanou do hlubinného dolu, co se děje se zvířaty v krajině před zahájením těžby, proč ve zbytkových jamách je plánována hydrologická rekultivace a ne lesnická atd.

Lektorky se snažily, aby získané informace z obou seminářů byly pro žáky přínosné a mohli je využít i v jiných předmětech, jako je např. chemie, přírodopis, dějepis či zeměpis nebo do následného studia na středních školách.

seminářeIng. Hana Svašková
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most
Foto: archiv ECM


Články a tiskové zprávy z roku 2017

23.3.2017 Opět se dýchalo, těžilo a rekultivovalo
17.3.2017 Poučme se z přírody
8.3.2017 Přemysl Oráč a dnešní zahrady

20.2.2017 Omezení plýtvání potravinami

31.1.2017 Ptačí chřipka v ČR
25.1.2017 Na lavičce si nejen odpočinete, ale třeba i nabijete mobil…
23.1.2017 Smogové situace podle novely zákona o ovzduší
10.1.2017 Rok 2017 - Mezinárodní rok udržitelného cestovního ruchu
9.1.2017 Výzva Nová zelená úsporám s novými eko-prvky
4.1.2017 Jaký byl rok 2016 ve znamení PŮDY?

leaf