Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 13.11.2019, 16:45
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, v rámci přejezdu typu prášku na výrobně PP.

UNIPETROL RPA - 13.11.2019, 15:00
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, přejezd typu prášku na výrobně PP.

UNIPETROL RPA - 13.11.2019, 15:00
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, v rámci odstavení reaktoru B na výrobně PE1.

UNIPETROL RPA - 13.11.2019, 10:40
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, plánované odstavení reaktoru B na výrobně PE1 do zálohy.

UNIPETROL RPA - 12.11.2019, 12:00
Spalování části vodíkového plynu bez obsahu sulfanu. Z důvodu sníženého výkonu kompresoru bez možnosti najetí záložního.

UNIPETROL RPA - 12.11.2019, 8:15
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku EJ v rámci přejezdu acetylenových reaktorů DC 401 na výrobně EJ.

UNIPETROL RPA - 12.11.2019, 7:30
Spalování uhlovodíků na polním hořáku EJ v rámci přejezdu acetylenových reaktorů DC 401 na výrobně EJ.

UNIPETROL RPA - 11.11.2019, 16:15
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku EJ v rámci přejezdu acetylenových reaktorů DC 401 A/R, který byl odložen.

UNIPETROL RPA - 11.11.2019, 15:20
Spalování uhlovodíků na polním hořáku EJ v rámci přejezdu acetylenových reaktorů DC 401 A/R na výrobně EJ.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Vodní dílo Jirkov slavilo padesátiny

14. září 2015

vdjV sobotu 12. září 2015 proběhl na Vodním díle Jirkov, u příležitosti 50ti let od uvedení do provozu, Den otevřených dveří. Přehrada byla formou organizovaných prohlídek přístupná od 9 do 16 hod. Součástí akce byla i osvětová kampaň Ekologického centra Most pro Krušnohoří, týkající se bezpečnostních rizik Podkrušnohorského přivaděče.

O vodním díle Jirkov

Účelem VD Jirkov je akumulace vody pro zásobení severočeské hnědouhelné oblasti pitnou vodou, zajištění minimálního průtoku v toku Bílina v profilu limnigrafu Jirkov-odtok. Dalšími účely jsou energetické využití odtoku vodní elektrárnou Jirkov a snížení povodňových průtoků v Bílině a částečná ochrana území pod hrází před povodněmi. Hráz VD Jirkov je sypaná, kamenitá s návodním jílovým těsněním, její max. výška nad terénem je 50,8 m, délka koruny je 190 m a šířka 5,5 m.
Vodní dílo Jirkov - „Jirkovská přehradní nádrž“ leží v Telšském údolí. Údolní nádrž shromažďuje z řeky Běly (Bíliny) a jejich přítoků pitnou vodu, která je jedna z nejkvalitnějších v České republice. Vodní dílo je součástí vodohospodářské soustavy v oblasti severočeské hnědouhelné pánve. Mezi další nádrže této soustavy patří VD Přísečnice, VD Křímov, VD Kamenička a VD Fláje.
VD Jirkov je vodárenskou nádrží se stanoveným ochranným pásmem. Hráz přehrady je volně přístupná a také komunikace a prostory v blízkosti vodní nádrže jsou trvale otevřeny pro pěší i cyklisty. Vjezd a vstup do ochranného pásma I. stupně je pro veřejnost zakázán!

Den otevřených dveří

Výstavba VD Jirkov proběhla v letech 1960-1965. V roce 1965 byla uvedena do provozu, takže v letošním roce slaví přehrada své padesátiny! Z tohoto důvodu se konal v sobotu 12. září Den otevřených dveří, v průběhu kterého se návštěvníci mohli nejen podívat do nitra hráze, ale také se seznámit s bezpečnostními riziky přivaděče, který je stejně jako VD Jirkov pod správou Povodí Ohře, státní podnik.

Přivaděč

Pod Krušnými horami vede koryto vodního toku obecně známého jako "přivaděč". Jedná se o několik postupně navazujících vodních toků, které přivádějí vodu z Ohře a části krušnohorských přítoků Ohře až do povodí řeky Bíliny. Koryto prochází jak nezastavěným územím, tak i územím zastavěným. Právě v té zastavěné části se postupem času státní podnik Povodí Ohře stále více věnuje pomoci při zajišťování bezpečnosti osob.
Prostory podél koryt vodních toků, zejména v zastavěných územích, jsou veřejností hojně využívané. Občas může při neopatrném počínání dojít k pádu do koryta vodního toku. V některých případech a za určitých okolností nemusí jít o nic vážného, ale případ Přivaděče průmyslové vody (PPV) a Podkrušnohorského přivaděče (PKP), zejména při povodních, je pravým opakem. Více informací o přivaděči najdete zde a zde.

Ekologické centrum na Dni otevřených dveří

Povodí Ohře, státní podnik spolupracuje s Ekologickým centrem Most pro Krušnohoří (ECM) v oblasti osvětové činnost navazující na bezpečnost osob v okolí všech přivaděčů. V rámci spolupráce byly ECM zpracovány informační tabule (zatím v počtu 3), kde se veřejnost může seznámit s historií přivaděčů, s možnými riziky, funkcí záchytných prvků a v neposlední řadě také si zopakovat první pomoc. Tabule budou instalovány v okolí přivaděče v průběhu měsíce září.

Mimo tabulí byl ECM zpracován i informační letáček, který již Povodí Ohře, státní podnik distribuoval mezi školy v Jirkově a Chomutově. Letáček byl také předáván pracovníky ECM všem návštěvníkům, kteří se přišli podívat na 50 let „starou“ přehradu v rámci Dne otevřených dveří 12. září 2015. V rámci spolupráce Povodí Ohře, státní podnik a ECM se ECM aktivně zapojilo do Dne otevřených dveří a to především osvětovou kampaní na téma bezpečnosti pohybu osob v okolí přivaděče.

ECM připravilo pro návštěvníky celkem 6 stanovišť, z nichž 3 souvisely s přivaděčem a 3 s tématem vody.

vdjNa stanovišti č. 1 mohli návštěvníci absolvovat vědomostní kviz s 12 otázkami. Na některé z nich mohli najít odpovědi na informační tabuli o přivaděči.

Na stanovišti č. 2 byli připraveni hasiči z hasičského záchranného sboru Jirkov, které návštěvníky seznámili s posláním práce hasičů, jejich úlohou při záchraně tonoucích a také vybavením vozidla Cas 16 MB Atego.

Hned vedle stanoviště hasičů byly na stanovišti č. 3 přítomné 2 členky Oblastního spolku Českého červeného kříže Chomutov, které se snažily za pomoci 2 resuscitačních výukových modelů Little Anne (lidově nazývané Anduly) poučit dospělé i děti, jak se poskytuje první pomoc tonoucímu po vytažení na břeh; tj. zahájit nepřímou masáž srdce a poskytnout umělé dýchání.

vdjNa stanovišti č. 4 si mohly děti zkusit vylovit dřevěné rybičky z rybníčku, soutěžit v rychlosti, se kterou dokáží přitáhnout ke břehu parníčky nebo se seznámit se s vodními živočichy.

vdjStanoviště č. 5 bylo věnováno spíše dospělým účastníkům akce. Dle indicií měli poznávat naše řeky a seznamovali se s tzv. vodní stopu potravin. Nejvíce se muži zajímali o vodní stopu piva, tj. kolik vody je potřeba na přípravu 1 litru lahodného moku.

vdjStanoviště č. 6 bylo věnováno jako dospělým, tak i dětem, neboť zde formou puzzle měli složit vodní živočichy a také si vyzvednou pěkné věcné ceny za absolvování všech 6 stanovišť.

Všemi stanovišti provázel maskot akce – KAPKA, se kterou se děti skamarádily a se kterou se všichni rádi fotili. KAPKA se také objevuje na většině krásných obrázků, které malé děti malovaly na stanovišti č. 1, zatímco se jejich rodiče, babičky a dědové nebo větší sourozenci věnovali luštění vědomostního kvizu.

Jaký byl Den otevřených dveří?

vdjJiž před devátou hodinou ranní přišli první návštěvníci, další skupiny pěšky či na kole přicházely či přijížděly průběžně až do pozdních odpoledních hodin. Návštěvníci byli převážně z Jirkova a Chomutova, ale přijeli i z Prahy nebo Karlových Varů. Počasí zprvu nepřálo, byla mlha, chladno a drobně mžilo, ale po 13:00 se konečně umoudřilo a ukázalo se modré nebe a sluníčko.

Celkový počet návštěvníků se pohyboval kolem 600; z toho cca 1/3 dětí od kojenců až po teenagery. Všichni měli o aktivity pro ně připravené zájem, takže zaměstnanci ECM se radovali, že náročná příprava akce nebyla marná. Bohužel hasiči nemohli setrvat až do konce, protože byli odvoláni odpoledne k zásahu.

vdjHojná návštěvnost Dne otevřených dveří prokázala, že obyvatelé měst Jirkova a Chomutova mají zájem o svou padesátiletou přehradu, díky aktivitám ECM a jeho osvětové činnosti se dozvěděli mnohé zajímavosti o vodě a také se poučili o bezpečnostních rizicích přivaděče, který protéká v okolí jejich bydliště.

Akce se účastnila i Česká televize, reportáž můžete shlédnout zde.

Malá fotogalerie z celé akce.

vdj


Ing. Milena Vágnerová
vedoucí Ekologického centra Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Foto: archiv ECM

Články a tiskové zprávy z roku 2015

15.12.2015 Udržitelná mobilita
14.12.2015 Publikace „Parky města Mostu dříve a nyní“ je na světě
10.12.2015 Topíte ve správném kotli?
9.12.2015 Vápnění a plány na revitalizaci Krušných hor
8.12.2015 Soutěž „Pojmenujte naše parky“ skončila
7.12.2015 Klimatický summit 2015 v Paříži
4.12.2015 Jak jsme předávali…
2.12.2015 Barborka a Prokůpek ve školce
1.12.2015 Člověk jako konzument krajiny

27.11.2015 Prosincová výročí
23.11.2015 V Mostě se jednalo o kvalitě ovzduší
16.11.2015 Teplý domov a zdravé plíce
12.11.2015 Smogové situace jsou tady
11.11.2015 Cesta studentů skončila

27.10.2015 Listopadová výročí
21.10.2015 Roboti, důlní měřiči, geologové a studenti
20.10.2015 V ekologickém centru se dýchalo z plných plic
16.10.2015 Hodiny moderní chemie o životním prostředí
15.10.2015 Kdo zvítězil v soutěži „Když se řekne ovzduší“?
14.10.2015 Energie v uhlí aneb Studenti v Elektrárně Počerady
12.10.2015 Studenti dole v dole i v muzeu
6.10.2015 Soutěž „Když se řekne ovzduší“ skončila
1.10.2015 Říjnová výročí

30.9.2015 Výzkumný ústav navštívili studenti gymnázia
25.9.2015 Proč se nesmí splašková voda vypouštět do přírody?
21.9.2015 Studenti na cestě za poznáním uhlí
16.9.2015 ECM se prezentovalo na krajské konferenci EVVO 2015
14.9.2015 Vodní dílo Jirkov slavilo padesátiny
7.9.2015 Léto a ozonový smog
3.9.2015 Suburbia a jejich vliv na krajinu
1.9.2015 Zářijová výročí

20.8.2015 Mimořádná událost v UNIPETROLU a monitoring kvality ovzduší
19.8.2015 Ekologické centrum Most pro Krušnohoří v době mimořádné situace
18.8.2015 Občané versus hluk z Autodromu
17.8.2015 Mimořádná událost v areálu Chemparku Záluží a imisní situace - 2. část
14.8.2015 Mimořádná událost v areálu Chemparku Záluží a imisní situace - 1. část
14.8.2015 Novela zákona o odpadech je na světě

27.7.2015 Blíží se Mezinárodní noc pro netopýry
24.7.2015 Publikace o parcích města Mostu
23.7.2015 Podkrušnohorský přivaděč
20.7.2015 Soutěžte s námi…
13.7.2015 Zapojte se do soutěže ekocentra – šanci zvítězit má každý!
10.7.2015 Zelená linka je tu pro Vás již 15 let
7.7.2015 Brána ekologie je otevřená po celý rok 2015

29.6.2015 Ozvěny Ekofilmu v Mostě
25.6.2015 Poškozené smrky se kácet zatím nebudou
24.6.2015 Červencová výročí
24.6.2015 Chytré hlavy v ekocentru
21.6.2015 Komise pro životní prostředí Euroregionu Krušnohoří v ekocentru
15.6.2015 Kam s ním?: Kovy
11.6.2015 V oceánech se tvoří nový kontinent - z našich odpad(k)ů
5.6.2015 Vyhodnocení soutěže "Chytré hlavy"
1.6.2015 Ekologické miminko

29.5.2015 Červnová výročí
18.5.2015 Občané versus hluk z Autodromu
6.5.2015 Igelitkám už odzvonilo
4.5.2015 15 let činnosti ECM - anketa

29.4.2015 Květnová výročí
24.4.2015 Nabídka bezplatných seminářů
22.4.2015 „Když se řekne OVZDUŠÍ“ - nová soutěž je tady!
20.4.2015 Černé skládky elektrospotřebičů - nejen vada na kráse přírody
16.4.2015 Neplýtvejme vodou
15.4.2015 Chytré hlavy mohou ještě měsíc soutěžit
3.4.2015 15 let ECM

27.3.2015 Dubnová výročí
26.3.2015 Den ekologického centra
25.3.2015 Velikonoce v novém stylu
18.3.2015 Krušnohorské lesy v současnosti
16.3.2015 Březnová výročí
11.3.2015 Zatočte s jarní únavou
2.3.2015 Chytré hlavy jsou tu již pošesté

27.2.2015 Ovzduší a pedagogové
23.2.2015 Ekologické centrum na setkání koordinátorů EVVO Ústeckého kraje
12.2.2015 Zelené aplikace pro chytré mobily
4.2.2015 Vezměte děti do přírody

22.1.2015 Odkaz Josefa Vavrouška
12.1.2015 Až doslouží, do koše je neházejte
2.1.2015 PF 2015

leaf