Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 9.12.2019, 12:00
Dnes mezi 18:00 až 19:00 proběhne v areálu Unipetrolu RPA Litvínov a jeho okolí mimořádná zkouška systému výstrahy a vyrozumění PCH po úpravě softwaru řídících PC.

UNIPETROL RPA - 8.12.2019, 22:30
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, proplach C3- cisteren na úseku VZP EJ.

UNIPETROL RPA - 7.12.2019, 17:19
V souvislosti s najížděním jednotky kontinuálního reformování benzinů bude dnes docházet ke spalování produkce vodíkového plynu na fleře NRL. Doba trvání: cca 48 hod.

UNIPETROL RPA - 7.12.2019, 12:30
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, najíždění reaktoru C a B na výrobně PE1.

UNIPETROL RPA - 6.12.2019, 06:30
Zahájeno spalování odsířeného syntézního plynu na polním hořáku výrobny POX, oprava R 101 na výrobně NH3.

UNIPETROL RPA - 4.12.2019, 12:24
Od 12:00 hod spalování uhlovodíkových plynů bez obsahu sulfanu. Odstavení výrobní jednotky CCR z důvodu opravy zařízení.

UNIPETROL RPA - 2.12.2019, 08:59
29.11.19 v 10:40 zahájeno spalování veškeré produkce čistého vodíku.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).GMO aneb je libo čerstvou zeleninku?

27. května 2014

© www.pixabay.com Geneticky modifikované organismy neboli organismy se super vlastnostmi. Ano, i tak nám mohou připadat potraviny, které si např. dokáží vyrobit samy jedovatou látku a zničit tak svého škůdce. O účincích potravin vyrobených tímto způsobem se stále vedou polemiky, přesto je již teď jasné, že ty negativní převládají. Co přesně jsou geneticky modifikované potraviny? Jak se vyrábějí a čím jsou výjimečné? Nemáte v tom jasno? Přečtěte si náš článek.

Co je to vůbec GMO?
Zkratka GMO (genetically modified organism) pochází z anglického jazyka a znamená: geneticky modifikovaný organizmus. Jde o vědomé pozměnění genetického materiálu vybraného organizmu tak, aby u něho převládaly preferované vlastnosti - aby se stal odolným vůči určitým typům onemocnění, případně chemickým postřikům (např. do polních rostlin se vkládají geny z bakterií, které mají následně zvýšit jejich odolnost, výnosy či prodloužit trvanlivost).

Pojem GMO je často spjat s genetickým inženýrstvím, jedná se relativně o mladý obor, lze tedy stěží odhadnout jeho dlouhodobé důsledky a přímý vliv na lidské zdraví a přírodu. Přesto lze říci, že tento obor umí vytvářet organizmy, které by nikdy samovolně nevznikly.

Máme se jich bát?
Velkopěstitelé a výrobci potravin už dlouho uvažují, jak vyšlechtit „ideální plodiny“, které by jim ušetřily náklady a zároveň přinesly bohatou úrodu a kvalitní plody. Genetická modifikace představuje jednu z možností. Na základě dosavadních poznatků se do genetického fondu běžných rostlin přidávají cizí geny. Takto modifikované rostliny získávají vlastnosti, které by běžně neměly. Aplikují se jak rostlinné, tak i živočišné geny.

© www.pixabay.comGenetická modifikace se často využívá při pěstování rýže, sóji, kukuřice, pšenice. Výjimku netvoří ani tabák či brambory, do kterých se často implantuje protimrazový protein (gen AFP) získaný z ryb, které žijí ve studených vodách. Takto upravené rostliny v pohodě přežijí teploty, které by jejich méně „moderní příbuzné“ úplně zničily.

Modifikují se i různé druhy ovoce. Zvyšuje se tak atraktivita nejen pro spotřebitele, ale ulehčuje se proces výroby. Tím, že se rostliny „upraví“ mohou být odolné vůči škůdcům, protože si samy dokáží vytvořit odpudivé látky. Pěstitelé tudíž nemusí používat tuny pesticidů, které ohrožují lidské zdraví.

Popularita
Geneticky modifikované rostliny jsou často spojeny s rozvojovými zeměmi. Až třetina populace je přímo ohrožená hladem nebo podvýživou. Lidé jsou často přímo odkázáni na jediný druh potravy. Nejčastěji je to rýže. Rýže však neobsahuje všechny potřebné živiny v dostatečném množství, a tak milióny lidí trpí různými chorobami z nedostatku vitamínů (slepota, deformace kostí apod.). Proto by v těchto případech mohla genetická modifikace výrazně pomoci.

© www.pixabay.comMnoho výzkumů dokazuje, že vědci jsou schopni zvýšit výživovou hodnotu rýže, tento proces je však částečně zpomalován ze strany EU.

V EU v současnosti existuje až 430 zón bez GMO – tzv. GMO-free zón. V těchto oblastech je zakázáno pěstovat upravené plodiny kvůli možnosti kontaminace nemodifikovaných plodin či osiv prostřednictvím pylu či osiva. V rámci EU panují poměrně přísná pravidla, povoluje se experimentování pouze s některými druhy GMO (mezi povolené odrůdy patří GM kukuřice či brambory). ČR přitom náleží k relativně progresivním členům z hlediska ochoty experimentovat v této oblasti.

Proč je genetická modifikace pro mnohé vyspělé krajiny postrachem?
Oproti mnohým výhodám je tu i několik špatných ukazatelů, jako např. neúmyslné poškození ostatních organismů. Několik typů rostlinných i živočišných škůdců si už dokázalo vytvořit imunitu vůči látkám, které produkují geneticky modifikované rostliny na svojí obranu. Tak se stávají rezistentní i proti pesticidům a herbicidům používaných v běžné výrobě. A vyšší odolnost v tomto případě znamená používání agresivnějších chemikálií.

Chemické látky kontaminují vodu a půdu a zabíjejí tak živočišné druhy, které se s nimi dostanou do styku. Čím dál více dětí, jak v Americe, tak Evropě, bojuje s těžkými alergiemi – geneticky modifikované rostliny totiž vytvářejí nové, silnější alergeny. Největší riziko však představuje jejich dlouhodobá konzumace a vliv na lidský organismus.

GM rostliny a ČR

© www.pixabay.comOd roku 2005 je v České republice pěstována GM kukuřice typu MON810 od firmy Monsanto. Tato kukuřice je odolná vůči zavíječi kukuřičnému a bývá též označována jako Bt kukuřice. Doposud největší výměra GM kukuřice byla zaznamenána v roce 2008, kdy bylo oseto 8 380 ha (cca 3 % celkové plochy kukuřice v ČR), od té doby dochází k poklesu. Hlavním důvodem jsou přísná pravidla vyplývající z legislativy EU, kdy je nutno oddělovat Bt kukuřici od produkce konvenční kukuřice a označovat ji jako GMO.

© www.pixabay.comOd roku 2010 se na území ČR pěstují GM brambory na ploše cca 150 ha. Odrůda Amflora se vyznačuje upraveným složením škrobu, což při zpracování snižuje spotřebu vody a energie. Následné využití je uplatněno zejména v papírenském, textilním či stavebním průmyslu – na průmyslový škrob.

Povinnost zřetelně označovat přítomnost geneticky modifikovaných surovin vyplývá ze zákona č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, Proto se můžeme sami svobodně rozhodnout, zda je budeme konzumovat či nikoliv. Na našem trhu je stále dost výrobků, které takovéto přísady neobsahují. Přehled schválených GM potravin a krmiv v EU.

© M. Černá

Co můžete udělat Vy?
Pokud GMO odmítáte, hledejte při výběru potravin symbol GMO free či bez obsahu GMO. Při nakupování potravin v kvalitě bio máte naprostou jistotu, protože GMO je zde ze zákona zakázáno.

1. Nekupujte výrobky označené symbolem GMO.
2. Upřednostňujte české potraviny, jsou kvalitnější.
3. Potraviny kupujte přímo od farmářů.
4. Nepoužívejte pesticidy, především se vyhněte ochranným přípravků od firmy Monsanto (např. herbicid ROUNDAP).
5. Nesouhlasíte-li s pěstování geneticky modifikovaných plodin (GM) na území EU, můžete podepsat petici.

Geneticky modifikované potraviny nemůžeme považovat za jednoznačný úspěch, ale ani za postrach. Lidstvo čelí mnoha globálním problémům – především hladomoru – genetické modifikace, které jsou vyvíjeny, mohou představovat jednu z metod, jak tento problém vyřešit. Samozřejmě je jasné, že nic na světě není jen černé nebo bílé.

Martina Černá
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Zdroje:
http://eagri.cz/public/web/mze/zemedelstvi/gmo-geneticky-modifikovane-organismy/
http://www.bezpecnostpotravin.cz/
http://cs.wikipedia.org/wiki/Geneticky_modifikovan%C3%BD_organismus
Publikace MZe „GMO bez obalu“ - Volně ke stažení
Monitoring evropské legislativy - Petra Kuchyňková


Fotografie:
www.pixabay.comČlánky a tiskové zprávy z roku 2014

17.12.2014 Ovzduší a doprava ve městech
15.12.2014 Ovzduší pro pedagogy
15.12.2014 Žáci z Kadaně a Bíliny na exkurzi v ECM a KSK
12.12.2014 Brána ekologie otevřená aneb Ovzduší
3.12.2014 Lampiony štěstí a životní prostředí
1.12.2014 Soutěž „Pojmenujte naše parky“

27.11.2014 Experti na životní prostředí v Ekocentru
11.11.2014 Městské parky očima obyvatel Mostu
7.11.2014 Vyhodnocení soutěže Den stromů 2014

29.10.2014 Jak probíhala soutěž ke Dni stromů 2014
27.10.2014 Za stromy města Mostu
24.10.2014 Seminář Těžba a rekultivace pro chomutovské studenty
21.10.2014 Žáci z Libochovic zkoumali ovzduší na Mostecku
16.10.2014 Semináře "CO DÝCHÁME?"
2.10.2014 Mostecké jezero a ovzduší
1.10.2014 S prachem nejsou žerty

29.9.2014 Ekologické centrum se zapojilo do projektu „Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“
26.9.2014 Výroční konference iniciativy STOP PRACH
23.9.2014 Od října budeme třídit elektroodpad důkladněji a snáz
22.9.2014 Málo známé ovocné dřeviny na Mostecku
18.9.2014 Mravenci - strážci lesní čistoty
15.9.2014 Soutěž ke Dni stromů
12.9.2014 Velké, širé, rodné lány?
9.9.2014 A je to tady… výherci soutěže ke 100 letům VD Janov jsou známi!
8.9.2014 Program předcházení vzniku odpadů
3.9.2014 Soutěž s VD Janov ukončena
2.9.2014 Klimatický summit
1.9.2014 Hrozba jménem elektrosmog

27.8.2014 Invazní druhy rostlin na Mostecku
6.8.2014 Jdeme na žízaly aneb jak na kvalitní kompost

28.7.2014 Celostátní floristický kurz České botanické společnosti v Podbořanech
23.7.2014 Zachráníme je pro budoucnost?
17.7.2014 Zahradníkem v městské džungli
7.7.2014 Příběh jednoho trička

26.6.2014 Den otevřených dveří v Chemparku – Tvoříme svět z ropy
25.6.2014 POZOR! Nové semináře zdarma
24.6.2014 CEntrální LIkvidace Odpadů aneb Cesta od skládky k centru pro nakládání s odpady
20.6.2014 Valná hromada STEP 2014
18.6.2014 Zelené žáby na Zelené lince
9.6.2014 Jak na klíšťata
5.6.2014 Jaké to bylo v kabinetě…

27.5.2014 GMO aneb je libo čerstvou zeleninku?
26.5.2014 Pedagogové těžili a rekultivovali
23.5.2014 Žáci si užívali výhry na Flájích
16.5.2014 Jak hýčkají planetu Zemi na ZŠ a SŠ Palacha

18.4.2014 Ekologické centrum se prezentovalo
17.4.2014 Den Země - 22. dubna
14.4.2014 Příběh EKOLOGIE…
10.4.2014 Na houby nemusíte čekat až do léta!
1.4.2014 100 let Janovské přehrady oslavíme SOUTĚŽÍ

31.3.2014 Jaký byl rok 2013 z hlediska imisí na Mostecku a Litvínovsku?
28.3.2014 Hrozí nám nedostatek vody?
26.3.2014 Nová lokalita orchidejí na Mostecku
24.3.2014 Jarní očista s obilovinami
21.3.2014 Psí množírny – noční můra milovníků psů
19.3.2014 Lom a Most už překročily 37x povolený denní limit prachu
18.3.2014 EKO a BIO
11.3.2014 Slunce za okny, prach v ovzduší
7.3.2014 Kácení dřevin má také svá pravidla
4.3.2014 Hurá do zahrady!

22.1.2014 Zelená ekologickému bydlení
17.1.2014 Ovzduší na Zelené lince
7.1.2014 Rok 2014 aneb Co bude mezinárodními tématy roku?
6.1.2014 Ovoce na našem stole

leaf