Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 9.12.2019, 12:00
Dnes mezi 18:00 až 19:00 proběhne v areálu Unipetrolu RPA Litvínov a jeho okolí mimořádná zkouška systému výstrahy a vyrozumění PCH po úpravě softwaru řídících PC.

UNIPETROL RPA - 8.12.2019, 22:30
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, proplach C3- cisteren na úseku VZP EJ.

UNIPETROL RPA - 7.12.2019, 17:19
V souvislosti s najížděním jednotky kontinuálního reformování benzinů bude dnes docházet ke spalování produkce vodíkového plynu na fleře NRL. Doba trvání: cca 48 hod.

UNIPETROL RPA - 7.12.2019, 12:30
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, najíždění reaktoru C a B na výrobně PE1.

UNIPETROL RPA - 6.12.2019, 06:30
Zahájeno spalování odsířeného syntézního plynu na polním hořáku výrobny POX, oprava R 101 na výrobně NH3.

UNIPETROL RPA - 4.12.2019, 12:24
Od 12:00 hod spalování uhlovodíkových plynů bez obsahu sulfanu. Odstavení výrobní jednotky CCR z důvodu opravy zařízení.

UNIPETROL RPA - 2.12.2019, 08:59
29.11.19 v 10:40 zahájeno spalování veškeré produkce čistého vodíku.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Žáci si užívali výhry na Flájích

23. května 2014

logo V roce 2013 Ekologické centrum Most pro Krušnohoří (ECM) pořádalo tzv. nultý ročník Brány ekologie otevřené (BEO), jejímž tématem byla VODA. U této příležitosti byla vyhlášena i soutěž. Připomeňme si ještě, v jakých kategoriích účastníci soutěžili.

Účast v soutěžích nebyla věkově ani způsobem zpracování tématu VODY nijak omezena, každý se mohl zúčastnit libovolné oblasti soutěže: o nejlepší filmový snímek, o nejlepší divadelní představení (scénku), o nejlepší báseň, povídku či jiný literární útvar, o nejlepší kresbu, komiks, grafiku, keramické dílko nebo o nejlepší nápad na úsporu vody, využití dešťové vody, recyklaci vody apod. a to ve věkové kategorii 0 – 20 a 21 – 100 let. Cílem soutěže bylo upozornit děti, mládež i dospělou veřejnost na význam čisté a kvalitní vody pro veškeré bytí na planetě Zemi. Zvykli jsme si už vnímat vodu jako samozřejmost, ale je třeba si uvědomit, že tomu tak není všude na světě. Navíc při klimatických změnách může snadno dojít k nedostatku vody i v našich zeměpisných šířkách, proto je třeba se s vodou naučit dobře hospodařit, neplýtvat, chránit vodní zdroje.

Kdo jel na výlet

logoVýhercem soutěže v inovátorské oblasti se stali žáci ZŠ/SŠ Jana Palacha v Mostě, jejichž projekt „Dešťové kapky – radost a užitek“ vyhodnotili návštěvníci BEO jako nejlepší. Odměnou jim byl voucher na výlet za poznáním vodních děl Ústeckého kraje. Po dohodě s pedagogy byl pro realizaci výhry zvolen termín 21. květen 2014 a dílo, které si přáli žáci navštívit bylo VD Fláje. ECM jim ještě výlet zpříjemnilo seznámením s historii, současností a budoucností Flájského kanálu, který se nachází v blízkosti.

Výlet mohl být realizován bezplatně díky spolupráci ECM a Povodí Ohře, s.p., který zajistil odborný výklad a mimořádný vstup do prostor vodního díla Fláje a společnosti DTS Vrbenský a.s., která poskytla dopravu autobusem po celé trase výletu.

Jak to proběhlo

archiv ECMRáno v 08:00 hod. bylo před školou ZŠ/SŠ Palacha rušno. Celkem 35 žáků, 6 pedagogů a 2 zaměstnanci ECM nastupovali do autobusu společnosti DTS Vrbenský a.s. a těšili se na cestu za poznáním vzhůru do Krušných hor směrem vodní dílo Fláje, které je zdrojem pitné vody pro město Most, ve kterém žijí. Po cca hodině cesty dorazili účastníci výletu na místo.

Na Flájích

archiv ECMOdborný pracovník Povodí Ohře, s.p. seznámil všechny se základními charakteristikami vodního díla Fláje, nastínil historii a účel jejího vzniku. Účelem VD Fláje je především akumulace vody pro zásobení severočeské hnědouhelné oblasti pitnou vodou, akumulace vody pro kompenzaci do Bílého potoka, zajištění minimálního průtoku ve Flájském potoce v profilu limnigrafu Český Jiřetín a snížení povodňových průtoků na Flájském potoce a částečná ochrana území pod hrází před povodněmi.

archiv ECMPřehrada je unikátní tím, že představuje jedinou pilířovou přehradu v Čechách. Poté proběhla prohlídka překvapivě velkých vnitřních prostor samotné hráze, kde se účastníci dozvěděli mnoho zajímavého o specifikách budování unikátní stavby i jejího provozu. Nezvyklá byla také stálá teplota vnitřních prostor hráze 6 °C a prakticky 100% vlhkost. Ta se místy dokonce projevuje drobnými krápníkovými jevy.

Flájský kanál

archiv ECMPo přestávce na svačinu pokračovali všichni za další „vodní“ zajímavostí v Krušných horách a to k zachovalé části někdejšího Flájského plavebního kanálu, kterým se plavilo dřevo z okolních krušnohorských lesů do Saska v letech 1629 – 1874. Byl zbudován během 5 let v délce 18 km (jeho větší část ležela v Sasku) a je o více než 150 let starší než známé šumavské plavební kanály. Velmi významně zasáhl do rozlohy a skladby zdejších lesů i do života horalů. Kanál právem patří mezi státem chráněné technické památky. Nedávno byla podél něj vystavěna naučná stezka, jejíž část žáci a pedagogové za výkladu zaměstnance ECM Ing. Víta Jozy prošli od silnice Fláje - Český Jiřetín do Českého Jiřetína - Horní Vsi. Dozvěděli se tak mnoho zajímavého o vzniku, historii a provozu kanálu; nejvíce však nadchnula vyhlídka u úseku, který byl kdysi protesán žulovou skálou a vodopád nad Českým Jiřetínem.

Návrat

archiv ECMPočasí po celý den přálo, nejenže nepršelo, ale naopak svítilo slunce a bylo teplo. V průběhu dne zaměstnanci ECM žáky při vhodných příležitostech seznamovali také s přírodními zajímavostmi Flájské kotliny. Žáci i jejich učitelé byli nadšeni pěknými pstruhy duhovými, kteří se vyhřívali v tišině hned u hráze, jinde je zas okouzlily pěkné lesní úseky mezi Flájskou přehradou a Českým Jiřetínem. Nepřehlédli ani skokana chladícího se ve vodě kanálu či nedaleko kvetoucí blatouch; skoro každý si přičichl ke koprníku štětinolistému, který rostl podél většiny nelesní části trasy exkurze.

Ani prohlídka chladného vnitřku hráze a cca 5 km dlouhá procházka podél plavebního kanálu nikoho nezmohla, žáci byli naopak nadšení z pobytu na čerstvém vzduchu, při němž se mohli projít zajímavými kouty krajiny povodí Flájského potoka a ještě se něco dozvědět o historii a současnosti vodního hospodářství ve svém regionu.

V Českém Jiřetíně skončila exkurze za „vodou“, všichni nastoupili do autobusu, který je kolem 13:30 hod. dovezl zpět do Mostu, ke škole, kde je čekal oběd.

Výhra a výlet splnily svůj účel, protože většina účastníků výletu dle jejich slov navštívila tato místa dosud poprvé a tento způsob výhry se jim velice líbil.

Ing. Vít Joza
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most


Použité fotografie: archiv ECM

alt


Články a tiskové zprávy z roku 2014

17.12.2014 Ovzduší a doprava ve městech
15.12.2014 Ovzduší pro pedagogy
15.12.2014 Žáci z Kadaně a Bíliny na exkurzi v ECM a KSK
12.12.2014 Brána ekologie otevřená aneb Ovzduší
3.12.2014 Lampiony štěstí a životní prostředí
1.12.2014 Soutěž „Pojmenujte naše parky“

27.11.2014 Experti na životní prostředí v Ekocentru
11.11.2014 Městské parky očima obyvatel Mostu
7.11.2014 Vyhodnocení soutěže Den stromů 2014

29.10.2014 Jak probíhala soutěž ke Dni stromů 2014
27.10.2014 Za stromy města Mostu
24.10.2014 Seminář Těžba a rekultivace pro chomutovské studenty
21.10.2014 Žáci z Libochovic zkoumali ovzduší na Mostecku
16.10.2014 Semináře "CO DÝCHÁME?"
2.10.2014 Mostecké jezero a ovzduší
1.10.2014 S prachem nejsou žerty

29.9.2014 Ekologické centrum se zapojilo do projektu „Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“
26.9.2014 Výroční konference iniciativy STOP PRACH
23.9.2014 Od října budeme třídit elektroodpad důkladněji a snáz
22.9.2014 Málo známé ovocné dřeviny na Mostecku
18.9.2014 Mravenci - strážci lesní čistoty
15.9.2014 Soutěž ke Dni stromů
12.9.2014 Velké, širé, rodné lány?
9.9.2014 A je to tady… výherci soutěže ke 100 letům VD Janov jsou známi!
8.9.2014 Program předcházení vzniku odpadů
3.9.2014 Soutěž s VD Janov ukončena
2.9.2014 Klimatický summit
1.9.2014 Hrozba jménem elektrosmog

27.8.2014 Invazní druhy rostlin na Mostecku
6.8.2014 Jdeme na žízaly aneb jak na kvalitní kompost

28.7.2014 Celostátní floristický kurz České botanické společnosti v Podbořanech
23.7.2014 Zachráníme je pro budoucnost?
17.7.2014 Zahradníkem v městské džungli
7.7.2014 Příběh jednoho trička

26.6.2014 Den otevřených dveří v Chemparku – Tvoříme svět z ropy
25.6.2014 POZOR! Nové semináře zdarma
24.6.2014 CEntrální LIkvidace Odpadů aneb Cesta od skládky k centru pro nakládání s odpady
20.6.2014 Valná hromada STEP 2014
18.6.2014 Zelené žáby na Zelené lince
9.6.2014 Jak na klíšťata
5.6.2014 Jaké to bylo v kabinetě…

27.5.2014 GMO aneb je libo čerstvou zeleninku?
26.5.2014 Pedagogové těžili a rekultivovali
23.5.2014 Žáci si užívali výhry na Flájích
16.5.2014 Jak hýčkají planetu Zemi na ZŠ a SŠ Palacha

18.4.2014 Ekologické centrum se prezentovalo
17.4.2014 Den Země - 22. dubna
14.4.2014 Příběh EKOLOGIE…
10.4.2014 Na houby nemusíte čekat až do léta!
1.4.2014 100 let Janovské přehrady oslavíme SOUTĚŽÍ

31.3.2014 Jaký byl rok 2013 z hlediska imisí na Mostecku a Litvínovsku?
28.3.2014 Hrozí nám nedostatek vody?
26.3.2014 Nová lokalita orchidejí na Mostecku
24.3.2014 Jarní očista s obilovinami
21.3.2014 Psí množírny – noční můra milovníků psů
19.3.2014 Lom a Most už překročily 37x povolený denní limit prachu
18.3.2014 EKO a BIO
11.3.2014 Slunce za okny, prach v ovzduší
7.3.2014 Kácení dřevin má také svá pravidla
4.3.2014 Hurá do zahrady!

22.1.2014 Zelená ekologickému bydlení
17.1.2014 Ovzduší na Zelené lince
7.1.2014 Rok 2014 aneb Co bude mezinárodními tématy roku?
6.1.2014 Ovoce na našem stole

leaf