Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 9.12.2019, 12:00
Dnes mezi 18:00 až 19:00 proběhne v areálu Unipetrolu RPA Litvínov a jeho okolí mimořádná zkouška systému výstrahy a vyrozumění PCH po úpravě softwaru řídících PC.

UNIPETROL RPA - 8.12.2019, 22:30
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, proplach C3- cisteren na úseku VZP EJ.

UNIPETROL RPA - 7.12.2019, 17:19
V souvislosti s najížděním jednotky kontinuálního reformování benzinů bude dnes docházet ke spalování produkce vodíkového plynu na fleře NRL. Doba trvání: cca 48 hod.

UNIPETROL RPA - 7.12.2019, 12:30
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, najíždění reaktoru C a B na výrobně PE1.

UNIPETROL RPA - 6.12.2019, 06:30
Zahájeno spalování odsířeného syntézního plynu na polním hořáku výrobny POX, oprava R 101 na výrobně NH3.

UNIPETROL RPA - 4.12.2019, 12:24
Od 12:00 hod spalování uhlovodíkových plynů bez obsahu sulfanu. Odstavení výrobní jednotky CCR z důvodu opravy zařízení.

UNIPETROL RPA - 2.12.2019, 08:59
29.11.19 v 10:40 zahájeno spalování veškeré produkce čistého vodíku.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Alergie a biologické znečištění ovzduší

16. července 2013

altPo dlouhé zimě, pozvolném nástupu jara vystřídaném povodněmi a proměnlivém počasí, začíná pro mnohé z nás nejkrásnější část roku – LÉTO. Prázdninové výlety do přírody, cestování, koupání a užívání léta plnými doušky je to, na co se lidé těší celý rok. Ne všichni však mají skutečnou radost z léta. Rozkvetlá krajina, zelenající se tráva a vzduch tetelící se pod slunečnými paprsky je totiž pro alergiky nejnepříjemnějším obdobím roku. Alergické rýmy, záněty dutin, únava i nesoustředění už se hlásí o slovo. Alergie, ale i biologické znečištění ovzduší spolu úzce souvisí. Dnes se dozvíme, co je alergie a biologické znečištění, jakým způsobem nás ohrožují a jak se máme bránit.

Alergie – problém dneška?
altS alergologickými onemocněními se setkáváme dávno již ve starých historických spisech. Je doloženo, že první popis alergické reakce pochází už z roku 2641 před Kristem, kdy Farao Menes po vosím bodnutí prodělal anafylaktický šok. Postupně se začaly objevovat ve spisech alergeny v podobě potravin. Sám Hippokrates popsal kopřivku po požití mléka a sýra. Mohli bychom říci, že alergeny jsou tu i déle než je lidstvo samo.
Věda zabývající se studiem alergií se nazývá alergologií a začala se postupně rozvíjet až v 19. století. Britský lékař Charles H. Blackley totiž v roce 1870 pomocí létajících papírových draků dokázal, že příznaky senné rýmy jsou způsobeny pylem trav. V tomto období však senná rýma patřila mezi vzácná onemocnění. Uvádí se, že v roce 1860 bylo v Evropě zaznamenáno pouze 300 případů senné rýmy.
Alergie je však fenoménem především současnosti. V posledních letech alergiků stále přibývá. Uvádí se, že v některých zemích trpí určitým druhem alergie až 40 % obyvatel. Každý z nás je svým způsobem alergický na něco jiného.

Co je alergie a jak vzniká alergická reakce?
Organismus člověka se musí bránit každý den proti útokům a pronikání cizorodých látek do těla, ať už se jedná o živé organismy nebo látky jakéhokoli původu. Do určité míry však náš organismus tyto látky toleruje a jistým způsobem je likviduje. Pokud však trpíme alergií, znamená to, že náš imunitní systém nepřiměřeně až přehnaně zareagoval na danou látku.
Poprvé slovo „alergie“ použil až rakouský pediatr Clemens von Piruet v roce 1906, pojem je složen z řeckých slov allos (změněný stav) a ergon (reakce, reaktivita).
Látky, které takto alergizují, jsou například pyly, chlupy a prach. Ty se váží s bílkovinami na povrch obranných buněk a organismus začne produkovat histamin. Komplex alergenu s bílkovinami se pak nazývá imunoglobulin E (IgE). Právě díky histaminu reaguje kůže či sliznice začervenáním, otoky a produkcí tekutin (sekretu) – vzniká tzv. alergická reakce v podobě senné rýmy, kopřivky, ale i průjmu nebo astmatu.

Alergeny
Alergeny – látky tvořené bílkovinami rostlinného nebo živočišného původu mohou u některých jedinců vyvolat alergii či alergickou reakci. Chemické, syntetické látky také mohou vyvolat projevy alergie, vyskytují se zejména v pracovním prostředí (průmysl).

alt
Intenzita alergické reakce závisí nejen na typu alergenu a jeho složení, ale také na množství a délce působení, místu vstupu do organismu i na momentálním stavu imunitního systému jedince, který přichází s alergenem do styku. Vpravo na obrázku je vidět pyl břízy, známý alergen.

Rozdělení alergenů
Alergeny můžeme dělit z různého hlediska, například podle výskytu v prostředí:
1) alergeny vnitřního prostředí – v domovním prostředí, v uzavřených prostorách. Jedná se o domácí prach a nejrůznější bioaerosoly – roztoči, plísně, chlupy, které mohou způsobit astma.

2) alergeny vnějšího prostředí:
alergeny pylové – například senná rýma
alergeny hmyzí – alergie na hmyzí bodnutí – mouchami, komáry, ovády, mravenci, včelami, vosami, sršni. Nejzávažnější reakcí na hmyzí bodnutí je anafylaktický šok.

3) alergeny pracovního prostředí – vznik alergických onemocnění nebo astmatu v důsledku opakovaného kontaktu s určitými látkami v pracovním procesu.

4) alergeny potravinové – alergie vyvolaná určitým druhem potraviny (např. oříšky, mořské plody, čokoláda)

5) alergeny lékové – u citlivých jedinců se může projevit alergická reakce na daný druh léku.

Dále lze alergeny rozdělit:

alt Inhalační – alergeny, které vdechujeme (např. pyly, roztoči, domácí prach, zvířecí chlupy),
Potravinové – alergeny, které jíme (mléko, vejce, kakao, ovoce – jablka, pomeranče, grepy, kiwi, zelenina – rajče, celer, dále ořechy nebo mořské plody),
Kontaktní – alergeny, které působí při dotyku na kůži nebo sliznici (vlna, kovy, šperky s obsahem niklu, chlor i kosmetické výrobky),
Injekční – alergeny, které přijímáme po vpichu nebo bodnutí (hmyz, léky).

Jak se alergie může projevit?
Alergie se projevuje v různých formách, často v závislosti na citlivosti jedince. Zde je uveden výčet alergických reakcí:
Senná rýma je nejčastějším typem alergie, jejím projevem je alergická rýma a zánět spojivek. Postižený trpí svěděním nosu a očí, kýcháním, rýmou nebo ucpáním nosu.
Astma postihuje dolní dýchací cesty a plíce, projevuje se záchvaty dušnosti při výdechu a dráždivým kašlem. Astma vzniká působením alergenů, které se díky velikosti dostávají až do plic, jedná se o částečky těl roztočů, zvířecí alergeny, plísně i bakterie.
Kožní projevy mají charakter ekzému nebo kopřivky. Ekzém se obvykle vyskytuje již u kojenců. Na kůži se objevují ložiska zarudlé kůže s drobnými puchýřky nebo šupinkami kůže. Kopřivka se projevuje svěděním, otokem a zarudnutím.
Postižení trávicího traktu se projevuje bolestmi břicha, průjmy nebo zvracením jako alergická reakce na některé potraviny nebo léky, často je doprovázena vyrážkou, svěděním otoky či léky. Může se vyskytovat také vyrážka, svědění a otoky, pálení rtů.
Alergie na bodnutí se projevuje nejčastěji zarudnutím, otokem či svědění kolem místa bodnutí.
Anafylaktický šok je alergickou reakcí celého organismu, která může mít za následek až smrt. Může k ní dojít po setkání s jakýmkoli typem alergenu.

Biologické znečištění = bioaerosoly

alt V ovzduší se kromě chemických látek a směsí často setkáváme také s biologickým zatížením ovzduší. Bioaerosoly jsou totiž všudypřítomnou složkou. Zvláštní kategorií aerosolů je bioaerosol, který zahrnuje organismy v ovzduší. Pod pojmem bioaerosol si lze představit jakýkoli aerosol biologického původu, jako jsou bakterie, viry, spory plísní, roztoče, mrtvé i živé buňky, pyl nebo zbytky rostlinných a živočišných produktů. Velikost částic bioaerosolu se pohybuje v rozmezí 0,5–2,5 μm. Bioaerosoly se dělí na dvě základní skupiny, na životaschopné, které obsahují živé organismy nebo neživé (mrtvé), které kromě mrtvých organismů zahrnují pyl, zbytky živočichů nebo exkrementů hmyzu. Jako nejvíce rozšířené bioaerosoly jsou často uváděny spory hub a bakterií. V ovzduší se koncentrace bioaerosolu snižuje s časem a to v závislosti na sedimentaci a depozici na zemský povrch. Jako zdroj znečišťování bioaerosoly jsou považovány nejen rostliny, zvířata, půda, voda, ale také lidská činnost. Bioaerosol ovlivňuje lidské zdraví a může způsobovat řadu závažných onemocnění jako je infekce, předčasné porody, respirační problémy nebo rakovina.

Pyly
alt Jedním z nejvýznamnějších bioaerosolů a samozřejmě také alergenů je pyl. Pyly jsou velmi odolné ať už vůči nepříznivým vlivům, vysokým teplotám nebo mrazům a setrvávají velmi dlouho v atmosféře. Koncentrace pylů v ovzduší jsou závislé především na množství uvolnění rostlinami do ovzduší a počasí. V každé oblasti se pyly i začátek a konec jejich pylové sezony významně liší.

Pylové zpravodajství
altPro alergiky, kteří trpí na pyl z některé z rostlin, je k dispozici přehledná tabulka – tzv. pylový kalendář, který pomáhá zjištění identifikace a době působení pylových alergenů. Pylové zpravodajství zajišťuje například Státní zdravotní ústav, jedná se o dostupnou Pylovou informační službu, na které naleznete zajímavé informace o pylové problematice a týdenní předpovědi dominantních alergenů.

Senná rýma – alergie na seno?
Senná rýma je nejčastějším typem alergie. Vznik senné rýmy ve skutečnosti nebývá z důvodu sena, ale opět se jedná o pyl z květů, trav, plevelů, keřů i stromů. Nejvíce pylů se vyskytuje na jaře, sezóna však trvá od února do září. Alergik trpí bolestí hrtanu, kýchá a teče mu z nosu. Pokud senná rýma trvá dlouhodobě na podzim i v zimě, pak je možná existence kombinace pylů s jinými alergeny, které se vyskytují celou zimu (např. plísně, prach a zvířecí chlupy). Někdy se může zánět rozšířit i do očí, které pak slzí a pálí.

Zkřížená alergie
altZkřížená alergie vzniká na základě podobnosti alergenů, kdy se IgE protilátky imunitního systému, vytvořené proti určitému alergenu, zaměňují na základě podobnosti v sekvenci aminokyselin alergen za jiný alergen.
Zkřížené reakce existují ve vztahu: potravina-potravina, potravina-inhalační alergen (pyl, roztoči) nebo potravina-latex. Jako příklad zkřížené alergie lze uvést: bříza–jablko, ambrosie–meloun, banán. Uvádí se, že zkříženou alergií pyl–potravina trpí ve střední Evropě cca 50 % alergiků trpící pylovou alergií.

Alergie – hrozba pro další generace?
Alergie se začíná stále více vyskytovat u dětí a mladistvých. Na webových stránkách Státního zdravotního ústavu je uveden informační list o výskytu astmatu a alergií u dětí celkově i dle věkových skupin (5, 9, 13 a 17 let) v České republice. Údaje pocházejí ze Systému monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ČR ve vztahu k životnímu prostředí, který šetření provádí již od roku 1994.

Z grafu 1 je patrné, že v průběhu let šetření 1996-2011 se zvyšuje počet výskytu alergických onemocnění u dětí. Nejvyšší výskyt alergických onemocnění byl zaznamenán v roce 2006. V roce 2011 se celkový výskyt alergických onemocnění mírně snížil o 0,5 %.

alt

Graf 2 také dokládá vliv výskytu alergických onemocnění u dětí ve věkové skupině 5-13 let. V roce 2011 u dětí byla nejvíce diagnostikována alergická rýma pylová (12 % dětí) spolu s atopickým ekzémem (12 % dětí). Od roku 1996 se také zvyšuje počet dětí trpící astmatem (v roce 2011 9,9 % dětí).

alt

Více o vývoji alergických onemocnění je uvedeno na webu Státního zdravotního ústavu zde a zde.

Jak zjistíme, že trpíme alergií?

altMezi nejčastější příznaky alergických onemocnění patří kromě rýmy a kašle také záněty spojivek, které se opakují zejména v jarních a podzimních měsících nebo bronchitidy, ekzémy či vyrážky, na které běžné prostředky nefungují. Pokud pozorujeme tyto projevy u nás nebo u dětí, je vhodné vyhledat co nejdříve alergologa. Cesta ke zjištění alergických onemocnění je dlouhá a vyhledání určitého alergenu bývá někdy složité. Součástí alergického vyšetření je také podrobný rozhovor lékaře s pacientem, kdy se sledují možné příčiny vzniku alergií jak v domácím vnitřním prostředí, tak ve venkovním. V případě zjišťování vzniku alergií se provádějí tzv. kožní testy.

Alergolog používá výhradně sériově vyráběné alergeny, které vpíchne testovanému pacientovi do kůže (např. prick test). Následně se sleduje velikost pupene i zarudnutí. Takto se určují alergeny (např. pyly, roztoči, prach), kterým by se měl pacient v budoucnu vyhýbat a stanoví se léčba.

Pro diagnostiku kontaktního alergického ekzému, který je často vyvoláván při kontaktu s niklem nebo chromem, se využívají epikutánní testy (náplasťové testy). Na záda jsou nalepeny náplasti s alergeny po dobu 48h, doba reakce se počítá až po sejmutí náplasti do 24 a 48h.

Při vyšetření krve můžeme sledovat hladiny imunoglobulinů, zejména imunoglobulinu E (IgE). Zvýšený výskyt poukazuje na přecitlivělost organismu. Dále se zjišťují podobným způsobem jako kožní testy také hladiny specifických IgE pro určení přecitlivělosti na konkrétní alergeny.

Pokud existuje podezření, že pacient trpí astmatem, jsou prováděny také provokační testy a vyšetření plicních funkcí, které odliší astma od jiných onemocnění dýchacích cest. Pacient vdechuje malé množství alergenu do plic a měří se plicní funkce.

Vezměte alergii útokem!
altPokud již trpíme alergií a známe přesně alergeny, které alergickou reakci u nás vyvolávají, je na čase začít s alergeny bojovat. V domácím (vnitřním) prostředí se nachází mnoho různých alergenů jako prach, chlupy domácích zvířat, bakterie, plísně a především roztoči a jejich exkrementy.
A s nimi je dobré pořádně zatočit!
Příkladem v boji proti alergenům, jako jsou roztoči a plísně, jsou opatření v podobě časté výměny lůžkovin, větrání, vysávání, častého utírání prachu. Je doporučováno mít co nejméně koberců, udržovat optimální teploty a vlhkosti a používat protiplísňové prostředky i odvlhčovače. Jako vhodná opatření pro eliminaci kočičích alergenů jsou uváděna, mimo větrání a odstraňování prachu, také doporučení 1x za týden kočku vykoupat nebo chov bezsrstých plemen. V boji proti bakteriím pomáhá větrání, nepřetápění a pravidelné odstraňování prachu. Rájem pro roztoče je peří, je doporučováno nahradit péřová za bezpéřová lůžka (tj. přikrývky včetně polštáře). Do domácího prostředí se dostávají z venkovního prostředí díky větrání také pyly. V pylové sezóně je vhodné sledovat pylové zpravodajství, používat čističku vzduchu nebo větrat přes vlhké prostěradlo zavěšené v okně.

Biologické znečištění jako původce alergií se vyskytuje všude kolem nás a je přirozenou součástí atmosféry, organismy se tak mohou díky větru pohybovat i rozmnožovat. V posledních letech stále přibývá lidí, kteří trpí alergií – ať už na potraviny, hmyz, prach nebo pyly. Hlavním předpokladem vzniku alergií jsou jistě kromě dědičných vlastností také životní prostředí, životní styl, výživa, zdraví, stres i expozice vůči celoročně působícím alergenům.
Podle odhadu trpí alergiemi na celém světě zhruba 20 % světové populace. Astma se zařadilo v průběhu 90. let 20. století mezi nejčastější chronická onemocnění na světě. Je pozorován stále vyšší výskyt alergických onemocnění u dětí, i těch nejmenších.
Vhodným způsobem řešení boje proti alergiím je včasná identifikace alergického onemocnění, léčba, omezení kontaktu s alergenem i čistota domácího prostředí, ve kterém žijeme.

Autorka článku: Ing. Radka Vlčková
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Zdroj:
JONÁŠ, Josef. Alergie : přírodní léčení. 1. vydání, Praha : Remat, 1997. 111 s. ISBN 80-901519-2-2
http://www.bez-alergie.cz/aktualne/milniky-v-diagnostice-a-lecbe-alergie-212
http://www.alergieaja.cz/informace-a-clanky/z-historie-alergologie-pocatky.html
https://cs.wikipedia.org/wiki/Alergie
http://www.zkola.cz/zkedu/pedagogictipracovnici/kabinetprirodnichved/metodickematerialyvyukoveprogramy/vyukovematerialyzchemie/getfile.aspx?a=2612&p=17494
http://www.tribune.cz/clanek/19591-alergenova-imunoterapie-vcera-dnes-a-zitra
http://www.szu.cz/tema/zivotni-prostredi/vyskyt-astmatu-a-alergii-u-deti
http://www.szu.cz/tema/prevence/vime-si-rady-s-alergii
http://www.szu.cz/uploads/documents/chzp/alergie/Alergie_2012_prezentace.pdf
http://alergie.zdrave.cz/testy-na-alergii/ http://www.proalergiky.cz/alergie/clanek/zkrizene-alergie

Články a tiskové zprávy z roku 2013

20.12.2013 Chemie a životní prostředí
18.12.2013 Vánoční soutěž má své vítěze
16.12.2013 Zdravé zimní mlsání aneb dárky ze zahrádky
10.12.2013 Plať za svůj odpad!
5.12.2013 Nebojme se mlhy!
3.12.2013 Voda pro život – jak dopadla soutěž?

28.11.2013 Den nenakupování - 30. listopad
26.11.2013 Pálím, pálíš, pálíme? aneb jak jsme na tom se spalováním odpadu
21.11.2013 Voda, co nás drží nad vodou
19.11.2013 Jak se žije ježkům?
7.11.2013 Pokořili jsme REKORD
4.11.2013 Pojďte do divadla a do kina ! Kam ? Do Centralu !!!
1.11.2013 Pozvánka na vernisáž VODA PRO ŽIVOT

31.10.2013 Vnější versus vnitřní ovzduší
24.10.2013 Pamatujme na stromy!
21.10.2013 Proč pěstovat staré odrůdy jabloní?
10.10.2013 Ekologické centrum zve na vernisáž výstavy s tématem „Voda pro život“
9.10.2013 Samá voda...
9.10.2013 Mostečané se pokusí o nový rekord aneb Kolik kapek se sejde v OC Central dne 07.11.2013 v 11:00hod.?
7.10.2013 Vánoční soutěž
2.10.2013 Zápach nebo vůně?

30.9.2013 Průběh semináře „Voda pro život"
27.9.2013 Hurá zpátky do školy i k chemii!
24.9.2013 Co nezvládneme vytřídit, pohltí skládky. Ale je to správné?
20.9.2013 Semináře „Chemie a životní prostředí“ v listopadu a prosinci zdarma!
13.9.2013 Svatba v zeleném
12.9.2013 Živý přenos konference o změně klimatu
6.9.2013 O včelkách samotářkách
4.9.2013 Do školy s ohledem na přírodu!
2.9.2013 Pozvánka na nové semináře „VODA PRO ŽIVOT“

30.8.2013 Mezinárodní den ochrany ozonové vrstvy
26.8.2013 I ekovýchova má své osobnosti
8.8.2013 Biovaření má zelenou!
5.8.2013 Cena kapky vody
2.8.2013 Proč na louky s kosou?

29.7.2013 Hurá do ZOO!!!
24.7.2013 Co pít v horkých letních dnech?
22.7.2013 Novela zákona o odpadech začne platit od 1. října
19.7.2013 Revitalizace vodních toků
16.7.2013 Alergie a biologické znečištění ovzduší
16.7.2013 Kotlíkové dotace pro Ústecký kraj
11.7.2013 Nová vyhláška o ochraně dřevin a povolování jejich kácení

28.6.2013 Za humny je taky krásně
26.6.2013 Jak studenti „zeleně“ nakupovali
25.6.2013 Co se děje na skládce? aneb S čím kdo zachází, tím také schází!
24.6.2013 Moře odpadů v moři
21.6.2013 Ozon – chrání nebo škodí?
20.6.2013 Jak probíhalo předávání cen v soutěži "Poraď ODPADlíkovi"
19.6.2013 Bez chemie se nikam nepohneme
12.6.2013 Kdo nejlépe poradil ODPADlíkovi?
11.6.2013 Ekologické centrum na jarmarku
10.6.2013 Světový den větru aneb Vítr a jeho energie

23.5.2013 Školní zahrada – zelená učebna
22.5.2013 Imisní monitoring ve světě a v Evropě
21.5.2013 Seznamte se s činností Zdravotního ústavu
17.5.2013 Jak ekologicky na dovolenou ?
15.5.2013 Chemie a láska
6.5.2013 FÉROVĚ!
3.5.2013 Odpady – na životní prostředí dopady
2.5.2013 Oslavme ptačí svátky

26.4.2013 Výměna domácích kotlů s příspěvkem bude možná i v Ústeckém kraji!
23.4.2013 Krajská ekologická konference pro žáky základních a středních škol
22.4.2013 Nová soutěž "Poraď ODPADlíkovi"
19.4.2013 Den Země a chemie
16.4.2013 Proč je i kosmetika BIO?
15.4.2013 Pleny jako odpad
10.4.2013 Znečišťující látky v ovzduší a jejich škodlivost I.
3.4.2013 Studenti UJEP v Ekocentru

28.3.2013 Pálení odpadu na Zemi v průběhu staletí
28.3.2013 Kontrolní den Ekologického centra Most pro Krušnohoří
26.3.2013 To nejsladší na světě
25.3.2013 O Nové zelené úsporám s ministrem životního prostředí
22.3.2013 Brána ekologie otevřená – soutěž VODA PRO ŽIVOT
22.3.2013 Jak jste poznávali vodu a její tajemství
21.3.2013 Jak chránit vodu? Aneb "VODY NENÍ NEKONEČNĚ, UŽÍVEJME JI SPOLEČNĚ"
20.3.2013 Jaro za dveřmi – ptáci za okny
19.3.2013 Chemie a ženy
18.3.2013 Pneumatiky do příkopu nepatří!
11.3.2013 Imisní monitoring – aneb jak se měří imise?
5.3.2013 Jaká je kvalita životního prostředí na Mostecku?

28.2.2013 Vývoj ovzduší na Mostecku
28.2.2013 Kde se vzala, tu se vzala... Evropská vodní charta
26.2.2013 Nová zelená úsporám
25.2.2013 Kde je čistší vzduch, uvnitř nebo venku?
19.2.2013 Pták roku 2013 – Břehule říční
14.2.2013 Farmářské trhy v Mostě mění lokalitu aneb Bedýnkování v každé roční době i počasí
12.2.2013 Chemie nám chutná
7.2.2013 O řezaných květinách trochu jinak…
4.2.2013 Co do popelnice nepatří?

30.1.2013 WELFARE aneb jsme ke zvířatům opravdu fér?
28.1.2013 Osmáci na cestě za tajemstvím ropy
22.1.2013 Rok 2013 – Mezinárodní rok …
22.1.2013 Právo životního prostředí v roce 2012 a 2013 aneb Co se událo a co se chystá?
8.1.2013 V novém roce nová rubrika ECM

leaf