Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

Unipetrol RPA - 21.1.2019, 9:22
Spalování uhlovodíkových plynů s obsahem sulfanu. Výpadek kompresoru z důvodu poruchy zařízení M+R vlivem klimatických podmínek.

Unipetrol RPA - 18.1.2019, 00:20
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, po plánovaném odstavení reaktoru C 4001 na výrobně PE2.

Unipetrol RPA - 17.1.2019, 14:40
Spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I v rámci odstavení Reaktoru C 4001 na výrobně PE2.

Unipetrol RPA - 17.1.2019, 10:51
Od 10:51 do 11:20 spalování neodsířeného syntézního plynu na polním hořáku B 201 v rámci najíždění Reaktoru 2 na výrobně POX.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Atlasy skládek odpadů

19. ledna 2011


Skládkování odpadů je v České republice stále nejrozšířenějším způsobem odstraňování odpadů; důvodem je především výše poplatků za ukládání odpadů na skládky, nedostatečně vybudovaná infrastruktura a kapacity jiných technických zařízení k nakládání s odpady. V současné době a skládkách v ČR končí přibližně dvě třetiny komunálních odpadů z domácností.

Počet skládek stále však klesá. V současnosti provozované skládky vznikly převážně po roce 1996. V roce 2004 bylo na území ČR v provozu celkem 298 skládek, z toho 33 skládek pro ukládání nebezpečného odpadu. Z posledních údajů z aktualizované evidence je patrné, že v současné době se na území ČR nachází již pouze 237 provozovaných skládek s celkovou projektovanou kapacitou kolem 93 mil. m3.

Cíl, který je stanovený v Plánu odpadového hospodářství ČR, vedoucí ke snížení podílu odpadů ukládaných na skládky o 20% do roku 2010, je ve srovnání s rokem 2000 a s výhledem dalšího postupného snižování, plně dodržován. Od roku 2002 dochází ke snižování celkového množství odpadů ukládaných na skládky. Pokles hmotnostního množství odpadů uložených na skládky mezi léty 2000 – 2004 činil cca 38 %.

Od 16. července 2009 mohou být provozovány pouze skládky, které jsou plně v souladu s legislativou Evropské unie (směrnice Rady 1999/31/ES o skládkách odpadů a rozhodnutí Rady 2003/33/ES, kterým se stanoví kritéria a postupy pro přijímání odpadů na skládkách).

V rámci výzkumného záměru „Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany ŽP a udržitelného rozvoje (prevence a minimalizace vzniku odpadů a jejich hodnocení)“ byly od roku 2007 do roku 2009 ve VÚV T.G.M. vydány tři publikace s názvem Atlas zařízení pro nakládání s odpady.

První díl tohoto atlasu je věnovaný skládkám nebezpečných odpadů. Ve druhém dílu je objasněna problematika skládek, které mají povolení ukládat ostatní odpady. A třetí poslední díl, je zaměřený na skládky inertních odpadů a také spalovny komunálních a nebezpečných odpadů. Ve všech dílech jsou znázorněny satelitními snímky (tzv. ortofotosnímky) skládkových zařízení a spaloven odpadů nacházejících se na území ČR se základními informacemi o nich. V roce 2010 proběhla aktualizace všech tří dílů tak, aby byly všechny údaje byly co nejaktuálnější.

Hledáte nejbližší skládku nebo kompostárnu ve svém okolí?

Velice šikovným pomocníkem pro nalezení nejbližšího zařízení, které nakládá s biologicky rozložitelným odpadem je interaktivní mapa, kterou můžete nalézt zde. Pro nakládání s biologicky rozložitelným odpadem zde hned najdete několik zařízení, ve kterých ho lze zlikvidovat, ať už se jedná o kompostárny, spalovny či bioplynové stanice.

Nevíte-li si rady s otázkami ohledně odpadů, můžete se obracet na Ekologické centrum Most v pracovní dny od 06:00 do 22:00 telefonicky na bezplatné lince: 800 195 342 či osobní návštěvou v době od pondělí do pátku od 08:00 do 20:00, na webových stránkách ECM www.ecmost.cz nebo elektronicky na adrese: ecmost@vuhu.cz nebo můžete využít Facebook.

Martina Černá
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří

Dokumenty ke stažení:
Seznam provozovaných skládek v ČR (stav k 30.8.2010) (63 kB, XLS)
Atlas zařízení pro nakládání s odpady – 1. díl Skládky nebezpečných odpadů (3,1 MB, PDF)
Atlas zařízení pro nakládání s odpady – 2. díl Skládky ostatních odpadů (15,7 MB, PDF)
Atlas zařízení pro nakládání s odpady – 3. díl Skládky inertních odpadů a spalovny odpadů (8,9 MB, PDF)


Článek byl připraven s využitím podkladů ze serveru
Články a tiskové zprávy z roku 2011

29.12.2011 Vyhodnocení vánoční soutěže
29.12.2011 Územní rozhodnutí o výstavbě zařízení k EVO schváleno
22.12.2011 GEOBAL 4 vyhověl emisím pro jeho spalování
14.12.2011 Vánoce bez příchutě konzumu
12.12.2011 Veřejné projednání plánované výstavby spalovny odpadů v Komořanech
8.12.2011 Globální oteplování – fakta a fikce
30.11.2011 NEPROPÁSNĚTE NAŠI VÁNOČNÍ SOUTĚŽ O ZAJÍMAVÉ CENY!
29.11.2011 Ekologické centrum Most pro Krušnohoří je členem monitorovací skupiny spalovací zkoušky GEOBALU 4
24.11.2011 Veřejné projednávání je pro všechny
21.11.2011 Vánoce přicházejí aneb „Stromeček pod stromeček“
4.11.2011 Jak jsme lámali rekordy…
2.11.2011 Jak jsme prezentovali AKTA U v kraji karlovarském
25.10.2011 Tonery, tonery, tonery…
24.10.2011 Ohlédnutí za seminářem „Prach v ovzduší veřejnost“
18.10.2011 Jak probíhalo vyhodnocení soutěže "Příběhy, pověsti a pohádky o uhlí"
15.10.2011 Co nás v nadcházejícím období čeká? aneb Podzim barevný i šedivý 1
13.10.2011 Jaký byl festival EKOFILM 2011?
11.10.2011 Vyhodnocení soutěže "Příběhy, pověsti a pohádky o uhlí" skončila
5.10.2011 KDO POLETÍ? aneb Soutěž „PŘÍBĚHY, POVĚSTI A POHÁDKY O UHLÍ“ skončila
27.9.2011 NA CO SE EKOLOGICKÉHO CENTRA OBČANÉ PTAJÍ…
22.9.2011 ČAJ V KVALITĚ BIO ANEB HURÁ NA ŠÍPKY
19.9.2011 Pozvánka na Ekofilm 2011
14.9.2011 Komise pro životní prostředí Euroregionu Krušnohoří jednala ve VÚHU a.s. Most
8.9.2011 Ekoporadkyně na safari
5.9.2011 Pozvánka na seminář PRACH V OVZDUŠÍ A VEŘEJNOST
23.8.2011 Konference Energie v průmyslu chytře a efektivně
8.8.2011 Daruj, věnuj...hlavně nevyhazuj
1.8.2011 VYHRAJTE SOUTĚŽ A PROLEŤTE SE NAD KRAJEM S LEPŠÍ VYHLÍDKOU!
22.7.2011 Zveřejnění záměru Severočeských dolů a.s.
13.7.2011 Plánujete sázet stromy?
1.7.2011 Léto budiž pochváleno!
29.6.2011 Světelné znečištění - hvězdná obloha v nedohlednu?
17.6.2011 Studijní návštěva komise ENVE v Ústeckém kraji
16.6.2011 1. Světová vědecká konference o ochraně ovzduší - PETrA 2011
14.6.2011 Znáte naše lesy?
3.6.2011 Odborníci z Evropy si přijedou prohlédnout doly a rekultivace a my budeme u toho
2.6.2011 „Uhlí – energie i chemie“
31.5.2011 Novela zákona o odpadech
25.5.2011 Vyhodnocení zimní fotosoutěže
24.5.2011 Evropský den parků - 24. května 2011
20.5.2011 Novela zákona o ovzduší zamítnuta
20.5.2011 Pokračování programu Zelená úsporám
18.5.2011 2011: Mezinárodní rok chemie
2.5.2011 Omluva soutěžícím a Vítání ptačího zpěvu na Jezeří
26.4.2011 Naučná stezka Základní školy ve Svážné ulici
22.4.2011 Velikonoce
19.4.2011 Vymírání vzácných, zavlékání nepůvodních
7.4.2011 Severočeské farmářské trhy
5.4.2011 Účast na festivalu Jeden svět 2011
4.4.2011 Uhelné safari 2011
25.3.2011 Vyberte oblíbený strom do ankety
23.3.2011 Pozvánka na festival Jeden svět
21.3.2011 Jaro je tady a s ním také cyklistická sezóna
18.3.2011 Jakou ekologickou stopu po sobě zanecháváme
18.3.2011 Jarní bylinky pomáhají našemu zdraví
18.3.2011 Podpořte naši planetu Hodinou Země
31.1.2011 Novinky ze světa chemie
19.1.2011 Atlasy skládek odpadů
17.1.2011 Koho trápí hromádky?
14.1.2011 Fotografická soutěž Ekologického centra Most – „Člověk a příroda v zimě“
13.1.2011 Voda v zimě
12.1.2011 Nová vyhláška MŽP pro těkavé organické látky
12.1.2011 Váháte stále s výměnou staré klasické žárovky za novou?
11.1.2011 Topíme a dýcháme
7.1.2011 Největší zdroje znečištění vodních toků
4.1.2011 Koupí nového spotřebiče lze šetřit

leaf