Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

Unipetrol RPA - 16.2.2019, 02:45
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I v rámci najíždění reaktoru D na výrobně PE1.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Jak je to s hlučností autodromu?

25. srpna 2008

Hluk může velmi obtěžovat MOST - Hluk mosteckého autodromu bývá často zdrojem negativních emocí nejen obyvatel blíže přilehlých vilek a domů, ale mnohdy i občanů bydlících na druhém konci města. Ekologické centrum Most na základě přijaté stížnosti zjišťovalo, jaká opatření realizuje Autodrom Most proti šíření hluku z výkonných motorů do okolí. Vzhledem k probíhajícímu Evropskému týdnu mobility a Dni bez aut je to téma více než aktuální.

Hlavní myšlenkou Dne bez aut, který probíhá 22. září, je upozornit obyvatele měst na fakt, že automobilismus ničí nejen veřejný prostor a škodí emisemi lidskému zdraví, ale také obtěžuje obyvatele nepříjemným hlukem. Ekologické centrum Most se jako ekologická poradna kromě jiného zabývá také škodlivým působením hluku, na jeho internetových stránkách je možné najít nejen informace o vlivu hluku na lidské zdraví, ale také hlukovou mapu Mostu. Zatímco jeho detašované pracoviště v Kralupech nad Vltavou se k akci Den bez aut připojilo formou informačního stánku zaměřeného na vliv dopravy na životní prostředí, mostecké ekocentrum zjišťovalo jak je to s hlukem z autodromu. V nedávné době se totiž na bezplatnou linku ekocentra obrátil občan, který si na hluk z autodromu stěžoval.


Ekocentrum zjistilo, že Autodrom Most provedl v části Hořany v roce 2006 měření za účelem zhotovení hlukové studie. Ve vzdálenosti dvou metrů od obydlí bylo naměřeno 46 decibelů, což je pod hranicí denního limitu. Realizovaná opatření proti šíření hluku do okolí spočívají především ve vybudování protihlukových stěn. Ta, jež byla vybudována v roce 2002 brání hlukovým vibracím směrem k Souši, o 4 roky později vyrostla ve směru k Hořanům stěna další.


Autodrom Most jednal také s Magistrátem města Mostu a dohodl se s ním na omezené provozní době, která vychází vstříc potřebám občanů. Je stanovena od 9 do 18 hodin v sezóně, a od 9 do 16 hodin mimo sezónu. Dalším opatřením ze strany autodromu je zákaz jízd vozidel, které mají v technických záznamech zapsanou hlučnost větší než 90 decibelů (měřeno 40 cm za výfukem). Tato a další podmínky vyplývají ze sportovního řádu Autodromu, který je tvořen Autoklubem ČR. Autodrom v rámci své činnosti zaručuje, že legislativní limity hluku pro venkovní prostředí nejsou a nebudou překračovány.


„Lidem, kteří si stěžují na hlučnost, až už se týká jakéhokoli zdroje, doporučujeme obrátit se na krajskou hygienickou stanici nebo zdravotní ústav“ uvedla Alena Kolářová, dispečerka Ekologického centra Most. Tyto instituce mají povinnost stížnost zpracovat do 30 dní a zadat kontrolní měření hluku příslušné akreditované laboratoři. Pokud je zjištěno překročení hygienických limitů, je provozovatel daného zdroje hluku povinen zajistit v termínu uvedeném v rozhodnutí příslušného úřadu zajistit nápravu. V případě pochybností nebo nespokojenosti mají obyvatelé samozřejmě možnost apelovat také na své zastupitele nebo se obrátit na odbor životního prostředí městského úřadu nebo magistrátu.


22. září se řada měst přidá k tradiční akci Den bez aut. I když jeden den v roce by se cesty autem mohl vzdát každý, problém s narůstající automobilovou dopravou se tím nevyřeší. Smyslem těchto akcí je však především snaha upozornit na tuto problematiku.

Autor článku: Bc. Alena Kolářová

Články a tiskové zprávy z roku 2008


Dýmající chladící věže - 29.12.2008

jaký chemický koktejl vlastně dýcháme? - 26.11.2008

Ekocentrum je tu pro školy - 3.11.2008

Vysloužilých drobných elektrospotřebičů se můžete zbavit v ekocentru - 24.10.2008

Přežily z dob dinosaurů aneb zajímavé stromy v Mostě - 16.10.2008

Výtvarná soutěž: Poznej svého vetřelce - 14.10.2008

Podzimní inverze, mlha, nebo smog? - 6.10.2008

Jak je to s hlučností autodromu? - 19.9.2008

Planoucí pochodně brání úniku škodlivin do ovzduší - 25.8.2008

Co se děje v chemičce zjistíte v ekocentru - 31.7.2008

Borůvky - zdravá potravina z našich lesů - 21.7.2008

Ozón – neviditelné letní nebezpečí - 7.7.2008

Začíná letní sezóna – čas koupání - 10.6.2008

Ekocentrum nabízí při příležitosti Světového dne životního prostředí výukové programy - 4.6.2008

Hliník - kam ho "odstěhovat"? - 29.5.2008

Straky versus drobné ptactvo - 13.5.2008

Po elektrárenském popílku budou jezdit cyklisté a bruslaři - 24.4.2008

Jak na hmyz bez chemie? - 16.4.2008

Použité baterie do koše nepatří - 1.4.2008

Kupujte úsporné spotřebiče - 10.3.2008

V Mostě se třídí více odpadu - 29.2.2008

Čistota ve městě a psi - 12.2.2008

Přikrmováním můžete labutím i uškodit - 14.1.2008

Ekocentrum zve na výstavu "Svobodní jako ptáci". 8.1.2008

leaf