Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 13.11.2019, 16:45
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, v rámci přejezdu typu prášku na výrobně PP.

UNIPETROL RPA - 13.11.2019, 15:00
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, přejezd typu prášku na výrobně PP.

UNIPETROL RPA - 13.11.2019, 15:00
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, v rámci odstavení reaktoru B na výrobně PE1.

UNIPETROL RPA - 13.11.2019, 10:40
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, plánované odstavení reaktoru B na výrobně PE1 do zálohy.

UNIPETROL RPA - 12.11.2019, 12:00
Spalování části vodíkového plynu bez obsahu sulfanu. Z důvodu sníženého výkonu kompresoru bez možnosti najetí záložního.

UNIPETROL RPA - 12.11.2019, 8:15
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku EJ v rámci přejezdu acetylenových reaktorů DC 401 na výrobně EJ.

UNIPETROL RPA - 12.11.2019, 7:30
Spalování uhlovodíků na polním hořáku EJ v rámci přejezdu acetylenových reaktorů DC 401 na výrobně EJ.

UNIPETROL RPA - 11.11.2019, 16:15
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku EJ v rámci přejezdu acetylenových reaktorů DC 401 A/R, který byl odložen.

UNIPETROL RPA - 11.11.2019, 15:20
Spalování uhlovodíků na polním hořáku EJ v rámci přejezdu acetylenových reaktorů DC 401 A/R na výrobně EJ.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Občané versus hluk z Autodromu

18. srpna 2015

archiv ECMVe středu 12.8.2015 se od 16 hod. konalo na recepci Polygonu Most setkání občanů a vedení společnosti AUTODROM MOST a.s., kde se projednávala provozní doba a hlučnost Autodromu. Cílem bylo vyřešení sporu, který se týká omezení hluku ze strany Autodromu, na který si stěžují obyvatelé v přilehlých oblastech, zejména pak Souše.

archiv ECMDiskuze se zúčastnili za společnost AUTODROM MOST a.s. předseda představenstva Josef Zajíček, generální ředitel Ing. Jiří Volovecký, sportovní ředitel Michal Marek, technický ředitel Pavel Pech a ředitelka marketingu Jana Svobodová, několik desítek občanů ze Souše, Zahražan a Stalingradské. Na setkání také přišli zástupci města Mostu, především primátor města Jan Paparega a jeho náměstek Marek Hrvol. Přítomen byl také vedoucí odboru životního prostředí Vladimír Pátek, šéf odboru správních činností Jaroslav Mareš a tajemník Jiří Mysík. Za občany hovořila paní Jitka Sotová z občanského spolku, která si stěžovala na intenzitu hluku, dobu jeho působení a také na předešlé neadekvátní jednání ze strany Autodromu.

archiv ECMObčané také nesouhlasí s délkou sezony provozu Autodromu až do prosince kalendářního roku a také nesouhlasí s provozem o sobotách. Vedení Autodromu argumentovalo měřením intenzity hluku, které uskutečnila Krajská hygienická stanice dne 8. srpna 2015. Dle sdělení generálního ředitele Autodromu byly výsledky měření 66,8 dB pod hranicí hygienického limitu. Dle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. (§ 12), o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění, je hygienický limit pro denní dobu pro venkovní chráněný prostor staveb 50 dB (tento limit se posuzuje pro 8 hodin následujících po sobě, je také závislý na druhu zdroje a dle denní/noční doby se přičítají korekce).

Vedením Autodromu bylo poté navrhnuto, aby byli vybráni zástupci z řad občanů, kteří budou předkládat požadavky za občany a kteří budou se společností jednat. Také byli ujištěni, že se společnost bude zabývat řešením protihlukových opatření.

Občanský spolek Zdraví pro Most

Kauzu "Autodrom" stále sledujeme:
10.3.2017 - Ve svátek a v neděli NEHLUČTE!
27.10.2016 - Protihluková stěna: Stavba začne nejspíš na jaře
5.10.2016 - Mostecký autodrom: „Někteří současní kritici autodromu souhlasili v minulosti za peněžitou kompenzaci s jeho rozšířením“
16.9.2016 - Protihluková vyhláška neprošla, měřič hluku ano
29.7.2016 - Město protihlukovou vyhlášku nevydá
22.7.2016 - Reportáž na ČT 1 (Události v regionech)
16.7.2016 - Reportáž na TV Barrandov
10.6.2016 - Autodrom oznámil, že na snížení hluku spolupracuje s krajem i akademiky
18.9.2015 - Lidé opět k autodromu: Žádáme protihlukovou vyhlášku!
31.8.2015 - Občané versus hluk z Autodromu

Kateřina Chabrová, DiS., Ing. Milena Vágnerová
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Foto: archiv ECM

Články a tiskové zprávy z roku 2015

15.12.2015 Udržitelná mobilita
14.12.2015 Publikace „Parky města Mostu dříve a nyní“ je na světě
10.12.2015 Topíte ve správném kotli?
9.12.2015 Vápnění a plány na revitalizaci Krušných hor
8.12.2015 Soutěž „Pojmenujte naše parky“ skončila
7.12.2015 Klimatický summit 2015 v Paříži
4.12.2015 Jak jsme předávali…
2.12.2015 Barborka a Prokůpek ve školce
1.12.2015 Člověk jako konzument krajiny

27.11.2015 Prosincová výročí
23.11.2015 V Mostě se jednalo o kvalitě ovzduší
16.11.2015 Teplý domov a zdravé plíce
12.11.2015 Smogové situace jsou tady
11.11.2015 Cesta studentů skončila

27.10.2015 Listopadová výročí
21.10.2015 Roboti, důlní měřiči, geologové a studenti
20.10.2015 V ekologickém centru se dýchalo z plných plic
16.10.2015 Hodiny moderní chemie o životním prostředí
15.10.2015 Kdo zvítězil v soutěži „Když se řekne ovzduší“?
14.10.2015 Energie v uhlí aneb Studenti v Elektrárně Počerady
12.10.2015 Studenti dole v dole i v muzeu
6.10.2015 Soutěž „Když se řekne ovzduší“ skončila
1.10.2015 Říjnová výročí

30.9.2015 Výzkumný ústav navštívili studenti gymnázia
25.9.2015 Proč se nesmí splašková voda vypouštět do přírody?
21.9.2015 Studenti na cestě za poznáním uhlí
16.9.2015 ECM se prezentovalo na krajské konferenci EVVO 2015
14.9.2015 Vodní dílo Jirkov slavilo padesátiny
7.9.2015 Léto a ozonový smog
3.9.2015 Suburbia a jejich vliv na krajinu
1.9.2015 Zářijová výročí

20.8.2015 Mimořádná událost v UNIPETROLU a monitoring kvality ovzduší
19.8.2015 Ekologické centrum Most pro Krušnohoří v době mimořádné situace
18.8.2015 Občané versus hluk z Autodromu
17.8.2015 Mimořádná událost v areálu Chemparku Záluží a imisní situace - 2. část
14.8.2015 Mimořádná událost v areálu Chemparku Záluží a imisní situace - 1. část
14.8.2015 Novela zákona o odpadech je na světě

27.7.2015 Blíží se Mezinárodní noc pro netopýry
24.7.2015 Publikace o parcích města Mostu
23.7.2015 Podkrušnohorský přivaděč
20.7.2015 Soutěžte s námi…
13.7.2015 Zapojte se do soutěže ekocentra – šanci zvítězit má každý!
10.7.2015 Zelená linka je tu pro Vás již 15 let
7.7.2015 Brána ekologie je otevřená po celý rok 2015

29.6.2015 Ozvěny Ekofilmu v Mostě
25.6.2015 Poškozené smrky se kácet zatím nebudou
24.6.2015 Červencová výročí
24.6.2015 Chytré hlavy v ekocentru
21.6.2015 Komise pro životní prostředí Euroregionu Krušnohoří v ekocentru
15.6.2015 Kam s ním?: Kovy
11.6.2015 V oceánech se tvoří nový kontinent - z našich odpad(k)ů
5.6.2015 Vyhodnocení soutěže "Chytré hlavy"
1.6.2015 Ekologické miminko

29.5.2015 Červnová výročí
18.5.2015 Občané versus hluk z Autodromu
6.5.2015 Igelitkám už odzvonilo
4.5.2015 15 let činnosti ECM - anketa

29.4.2015 Květnová výročí
24.4.2015 Nabídka bezplatných seminářů
22.4.2015 „Když se řekne OVZDUŠÍ“ - nová soutěž je tady!
20.4.2015 Černé skládky elektrospotřebičů - nejen vada na kráse přírody
16.4.2015 Neplýtvejme vodou
15.4.2015 Chytré hlavy mohou ještě měsíc soutěžit
3.4.2015 15 let ECM

27.3.2015 Dubnová výročí
26.3.2015 Den ekologického centra
25.3.2015 Velikonoce v novém stylu
18.3.2015 Krušnohorské lesy v současnosti
16.3.2015 Březnová výročí
11.3.2015 Zatočte s jarní únavou
2.3.2015 Chytré hlavy jsou tu již pošesté

27.2.2015 Ovzduší a pedagogové
23.2.2015 Ekologické centrum na setkání koordinátorů EVVO Ústeckého kraje
12.2.2015 Zelené aplikace pro chytré mobily
4.2.2015 Vezměte děti do přírody

22.1.2015 Odkaz Josefa Vavrouška
12.1.2015 Až doslouží, do koše je neházejte
2.1.2015 PF 2015

leaf