Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 12.12.2019, 11:00
Dnes od 11:00 do 11:50 proběhlo spalování neodsířeného syntézního plynu na polním hořáku POX.

UNIPETROL RPA - 11.12.2019, 13:30
Ukončeno spalování vodíkového plynu bez obsahu sulfanu.

UNIPETROL RPA - 8.12.2019, 22:30
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, proplach C3- cisteren na úseku VZP EJ.

UNIPETROL RPA - 4.12.2019, 12:24
Od 12:00 hod spalování uhlovodíkových plynů bez obsahu sulfanu. Odstavení výrobní jednotky CCR z důvodu opravy zařízení.

UNIPETROL RPA - 2.12.2019, 08:59
29.11.19 v 10:40 zahájeno spalování veškeré produkce čistého vodíku.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Barborka a Prokůpek ve školce

2. prosince 2015

barborka,prokupekVe dnech 23., 24. a 27. listopadu 2015 se Ekologické centrum Most pro Krušnohoří (ECM) vydalo s představením „I když není sluníčko, máme doma teplíčko“ do mateřských školek v Mostě. Za přítomnosti 2 postaviček, symbolizujících patrony horníků, sv. Barboru a sv. Prokopa, se děti zábavnou formou dozvěděly, kde se bere teplíčko, které mají doma i ve školce, ale také kdo je to horník, co je to uhlí, jak vznikalo, kde se nachází a jak se doluje. Celkem šesti přestavení se zúčastnilo 126 dětí ze sedmi mosteckých mateřských školek. Projekt byl realizován za podpory společnosti Vršanská uhelná, a.s.

Barborka a Prokůpek

Hornictví s jeho tradicemi lze stěží přirovnat k běžným lidským činnostem. Jedná se o profesi, při níž dominuje soudržnost, odpovědnost, ale také vydání se přírodě. Je to práce založená na vysoké profesionalitě, vyžadující závislost na něčem vyšším, silnějším, s čímž nelze bezhlavě bojovat, ale pouze souznít.

Povolání a činnosti, které v sobě skrývají nebezpečí ohrožení života, od počátku vyvolávaly nutkání získat na svou stranu sílu vyšší, než je ohrožuje. To znamená silného patrona, ochránce, který je schopen čelit zlu a zajistit přiměřenou ochranu, neboť člověk nebyl schopen zvládat rizika a nebezpečí, která na něj doléhala. Začal hledat spojence, ochranu a pochopení u silných a vlivných osobností, zejména z řad svatých. Na ně se havíři jako na své zastánce – patrony – obraceli v nouzi a v mezních situacích.

barborka,prokupek V různých regionech, z řady důvodů, bylo hornických patronů povícero. U některých stačilo, aby po nich byla pojmenována významná důlní díla nebo i celé doly. Pak ale byli patroni, kteří pod svá ochranná křídla vzali povolání jako celek. Takovou mocnou patronkou, uctívanou ve všech historických hornických zemích Evropy, byla svatá Barbora. O stupínek níže stál a stojí svatý Prokop, jako ryze český patron horníků.

Oslavy svaté Barbory se tradují již ze začátku 19. století. Na svátek svaté Barbory dne 4. prosince se horníci shromažďovali ve slavnostních stejnokrojích na svém dole a seřazeni do šiků, za vedení horních úředníků se za zvuků hudby odebrali na mši. Po mši pak rovnou do hostince, kde se konala taneční zábava. Přípravy na barborskou slavnost přinášely do hornických rodin vzrušení a dobrou náladu. Typickou havířskou oslavou byly domácí zabíječky, které se v tento den konaly v mnoha hornických domácnostech (ve městech, vsích, osadách, koloniích).

Od roku 1863 se stal oficiálním patronem horníků svatý Prokop. Oslavy probíhají na svátek sv. Prokopa dne 4. července. Slavnost sv. Prokopa se ujala i proto, že bylo příjemnější vycházet na parádu v létě než v zimě. Prokopské slavnosti byly spojeny se slavnostním ruchem v hornických domácnostech a na dolech. Pomocné dělnice v předvečer slavností vily v cáchovně věnce z květin a zelených ratolestí na výzdobu celého dolu a polního oltáře. Mladí havíři uklízeli nádvoří dolu.

Pro připomenutí hornických patronů dětem v mateřských školkách a žákům 1. stupně v základních školách byly vyrobeny v roce 2004 loutky, jako patroni zábavných a vzdělávacích akcí pro děti; nejdříve to byla Barborka sama, pak se k ní přidal i Prokůpek. Akce byly podporovány nejprve Mosteckou uhelnou společností a později následnými těžebními společnostmi.

Jak to bylo ve školce...

barborka,prokupekInteraktivní program plný písniček, obrázků, her, soutěží a pěkných pomůcek zpracoval pro cílovou skupinu – děti z mateřských školek - kolektiv ECM. Program byl nazván „Barborka a Prokůpek ve školce aneb I když není sluníčko, máme doma teplíčko“.

barborka,prokupekKoncept i délka představení byly konzultovány s učitelkami z mateřských školek tak, aby se představení dětem nejen líbilo, ale také bylo pro ně přínosem a pozornost udržely až do konce představení.

Tři lektorky ECM zahrály dětem v období od
23. do 27. listopadu 2015 celkem šest představení, každé v délce cca
45 minut. V průběhu programu byly představeny obě loutky Barborka a Prokůpek, vysvětlen pojem, kdo je patron, kdo je horník a v čem spočívá jeho práce. Děti samy vybíraly pro horníka vybavení, pracovní oblečení a ochranné pomůcky a „vypravily“ ho do práce. Naučily se také hornický pozdrav „Zdař Bůh“.

barborka,prokupekDětem bylo vysvětlováno, odkud se uhlí bere, jak se těží, čím a kam se převáží a jaké druhy uhlí máme. Na obrázcích mohly vidět, jak vypadaly přesličky a plavuně, které tu rostly před miliony lety a ze kterých uhlí vzniklo. Dobrovolně se ušpinily od uhlí, které jinak znají jen od čertů a poté si zahrály na horníky, kteří těží v hlubinném dole uhlí. S baterkami se plížily v zatemněném tunelu, který představoval prostor v hlubinném dole a dobývaly se pro uhlí. Ten nebo ta, který/á vytěžil/a nejvíce černého uhlí do svého vagónku, samozřejmě vyhrál/a a dostal/a sladkou odměnu.

barborka,prokupek Děti se dozvěděly, kam uhlí putuje po silnici i železnici, že v elektrárně a teplárně se z něho vyrábí světlo a teplo, které potrubím putuje až tam, kde děti bydlí a také do školky. Na otázku lektorek, kde se bere ve školce teplíčko, mnoho dětí nevědělo, až když hledaly zdroj tepla, tak ukázaly na těleso ústředního topení.

barborka,prokupekDalší hra měla dětem ukázat, jaké má následky používání nesprávného paliva k topení. Z dobrovolníků se na chvíli stali topiči kartonového domečku s komínem, do kterého vybíraly různé topivo (uhlí, dřevo, papír, plasty…). Po vhození do kotle jim kouř z komínku ukázal, zda vybraly správnou variantu.

barborka,prokupekKdyž byl kouř černý a mračil se, bylo jasné že například PET lahve nebyly dobrou volbou. Paní učitelky poté formou hry volaly na bezplatnou Zelenou linku do ECM, kde jim ekoporadkyně odpovídaly, jaký je stav ovzduší a zda mohou ve školce jít na plánovanou vycházku či nikoliv.V průběhu představení si děti zazpívaly písničku o mašince, o domku, o sluníčku, ale také písničku, která je provázela celým programem a rekapitulovala, co se již o uhlí naučily.

Představení absolvovaly děti z MŠ Albrechtická II, Fr. Malíka, Komořanská, Jana Kříže, Fr. Kmocha, Lidická a Bělěhradská.

Všechny děti byly velice učenlivé a pozorné a teď už jistě ví, kde se bere v jejich domově i školce teplíčko.

uhelna maturita

Ing. Hana Svašková, Kateřina Chabrová, DiS., Ing. Milena Vágnerová
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Foto: archiv ECM, https://cs.wikipedia.org

Zdroje:
http://www.mesto-most.cz/setkani/barbora/obsah11.html
http://www.zdarbuh.cz/ruzne/zajimavosti/svaty-prokop-krestansky-patron-horniku/

Články a tiskové zprávy z roku 2015

15.12.2015 Udržitelná mobilita
14.12.2015 Publikace „Parky města Mostu dříve a nyní“ je na světě
10.12.2015 Topíte ve správném kotli?
9.12.2015 Vápnění a plány na revitalizaci Krušných hor
8.12.2015 Soutěž „Pojmenujte naše parky“ skončila
7.12.2015 Klimatický summit 2015 v Paříži
4.12.2015 Jak jsme předávali…
2.12.2015 Barborka a Prokůpek ve školce
1.12.2015 Člověk jako konzument krajiny

27.11.2015 Prosincová výročí
23.11.2015 V Mostě se jednalo o kvalitě ovzduší
16.11.2015 Teplý domov a zdravé plíce
12.11.2015 Smogové situace jsou tady
11.11.2015 Cesta studentů skončila

27.10.2015 Listopadová výročí
21.10.2015 Roboti, důlní měřiči, geologové a studenti
20.10.2015 V ekologickém centru se dýchalo z plných plic
16.10.2015 Hodiny moderní chemie o životním prostředí
15.10.2015 Kdo zvítězil v soutěži „Když se řekne ovzduší“?
14.10.2015 Energie v uhlí aneb Studenti v Elektrárně Počerady
12.10.2015 Studenti dole v dole i v muzeu
6.10.2015 Soutěž „Když se řekne ovzduší“ skončila
1.10.2015 Říjnová výročí

30.9.2015 Výzkumný ústav navštívili studenti gymnázia
25.9.2015 Proč se nesmí splašková voda vypouštět do přírody?
21.9.2015 Studenti na cestě za poznáním uhlí
16.9.2015 ECM se prezentovalo na krajské konferenci EVVO 2015
14.9.2015 Vodní dílo Jirkov slavilo padesátiny
7.9.2015 Léto a ozonový smog
3.9.2015 Suburbia a jejich vliv na krajinu
1.9.2015 Zářijová výročí

20.8.2015 Mimořádná událost v UNIPETROLU a monitoring kvality ovzduší
19.8.2015 Ekologické centrum Most pro Krušnohoří v době mimořádné situace
18.8.2015 Občané versus hluk z Autodromu
17.8.2015 Mimořádná událost v areálu Chemparku Záluží a imisní situace - 2. část
14.8.2015 Mimořádná událost v areálu Chemparku Záluží a imisní situace - 1. část
14.8.2015 Novela zákona o odpadech je na světě

27.7.2015 Blíží se Mezinárodní noc pro netopýry
24.7.2015 Publikace o parcích města Mostu
23.7.2015 Podkrušnohorský přivaděč
20.7.2015 Soutěžte s námi…
13.7.2015 Zapojte se do soutěže ekocentra – šanci zvítězit má každý!
10.7.2015 Zelená linka je tu pro Vás již 15 let
7.7.2015 Brána ekologie je otevřená po celý rok 2015

29.6.2015 Ozvěny Ekofilmu v Mostě
25.6.2015 Poškozené smrky se kácet zatím nebudou
24.6.2015 Červencová výročí
24.6.2015 Chytré hlavy v ekocentru
21.6.2015 Komise pro životní prostředí Euroregionu Krušnohoří v ekocentru
15.6.2015 Kam s ním?: Kovy
11.6.2015 V oceánech se tvoří nový kontinent - z našich odpad(k)ů
5.6.2015 Vyhodnocení soutěže "Chytré hlavy"
1.6.2015 Ekologické miminko

29.5.2015 Červnová výročí
18.5.2015 Občané versus hluk z Autodromu
6.5.2015 Igelitkám už odzvonilo
4.5.2015 15 let činnosti ECM - anketa

29.4.2015 Květnová výročí
24.4.2015 Nabídka bezplatných seminářů
22.4.2015 „Když se řekne OVZDUŠÍ“ - nová soutěž je tady!
20.4.2015 Černé skládky elektrospotřebičů - nejen vada na kráse přírody
16.4.2015 Neplýtvejme vodou
15.4.2015 Chytré hlavy mohou ještě měsíc soutěžit
3.4.2015 15 let ECM

27.3.2015 Dubnová výročí
26.3.2015 Den ekologického centra
25.3.2015 Velikonoce v novém stylu
18.3.2015 Krušnohorské lesy v současnosti
16.3.2015 Březnová výročí
11.3.2015 Zatočte s jarní únavou
2.3.2015 Chytré hlavy jsou tu již pošesté

27.2.2015 Ovzduší a pedagogové
23.2.2015 Ekologické centrum na setkání koordinátorů EVVO Ústeckého kraje
12.2.2015 Zelené aplikace pro chytré mobily
4.2.2015 Vezměte děti do přírody

22.1.2015 Odkaz Josefa Vavrouška
12.1.2015 Až doslouží, do koše je neházejte
2.1.2015 PF 2015

leaf