Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 12.12.2019, 11:00
Dnes od 11:00 do 11:50 proběhlo spalování neodsířeného syntézního plynu na polním hořáku POX.

UNIPETROL RPA - 11.12.2019, 13:30
Ukončeno spalování vodíkového plynu bez obsahu sulfanu.

UNIPETROL RPA - 8.12.2019, 22:30
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, proplach C3- cisteren na úseku VZP EJ.

UNIPETROL RPA - 4.12.2019, 12:24
Od 12:00 hod spalování uhlovodíkových plynů bez obsahu sulfanu. Odstavení výrobní jednotky CCR z důvodu opravy zařízení.

UNIPETROL RPA - 2.12.2019, 08:59
29.11.19 v 10:40 zahájeno spalování veškeré produkce čistého vodíku.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Až doslouží, do koše je neházejte

12. ledna 2015

© archiv ECMBaterie - zdroj přenosné energie a srdce každého přístroje, bez kterého bychom si již náš život nedovedli představit. Po vysloužení se však z dobrého sluhy stává zlý pán – v případě baterií – nebezpečný odpad. Víte, jaká rizika přinášejí odhozené baterie do komunálního odpadu a jak si stojíme v jejich recyklaci?

Historie baterie

Než baterie získala takovou podobu, jak ji známe dnes, prošla dlouhým vývojem; tu první zkonstruoval před více než 200 lety Nikola Volta. Postupem času docházelo ke zlepšování její kapacity a také "obalu".

© archiv ECMJedním nejvíce využívaným typem baterií byly NiCd články založené na reakci niklu a kadmia. Jejich nevýhodou však bylo neekologické složení, a proto se v 70. letech minulého století začal vyvíjet nový typ baterie, který by byl pro životní prostředí přijatelnější. V 90. letech se tedy zrodila baterie typu NiMH, která pracuje na základě niklu a vodíku. Vývoj jde neustále kupředu, v současné době patří mezi nejmodernější tzv. Li-ion baterie, v jejichž jádru je obsaženo lithium. Tento typ baterie nalezneme skoro v každém notebooku, telefonu, fotoaparátu či aku nářadí.

Nakládání s bateriemi

© archiv ECMBaterie a akumulátory jsou zdroje elektrické energie vznikající chemickou reakcí, dělí se podle velikosti a použití na průmyslové a spotřebitelské. Nejběžnější druhy spotřebitelských baterií jsou:
- mikrotužky,
- tužkové baterie,
- monočlánky,
- 9voltové baterie - zinkové, rtuťové a lithiové.

Pod pojmem průmyslové baterie rozumíme ty baterie, které slouží především jako záložní zdroje v elektrárnách, bankách, letištích nebo nemocnicích. Dále pak jako zdroje v mobilních zařízení - vysokozdvižné vozíky, elektrické dopravní prostředky. Jelikož tyto typy baterií nejsou využívány běžnými spotřebiteli, nevztahuje se na ně princip zpětného odběru (pozn.: průmyslové baterie likviduje např. společnost Nimetal Tursko).
Naopak na spotřebitelské baterie se vztahuje povinnost zpětného odběru. Míst, kde dají bezplatně odevzdat, každoročně přibývá.

Co taková baterie vůbec obsahuje?
© archiv ECM

Proč je recyklovat?

Baterie a akumulátory obsahují mnoho recyklovatelných kovů, jako je zinek, železo, mangan, nikl, kadmium, rtuť nebo olovo.

© archiv ECM
Každá baterie odhozená do odpadu končí na skládkách nebo ve spalovnách, hrozí tak velké riziko, že se látky, které baterie obsahují, mohou dostat do půdy a následně do potravního řetězce zpět a k nám způsobem, jaký si nikdo nepřeje.

Mezi nejnebezpečnější baterií patří ty, které obsahují olovo, kadmium nebo rtuť, což jsou látky velmi nepříznivě působící nejen na člověka, ale i na životní prostředí. Rtuť nebo kadmium mohou způsobovat rakovinné bujení buněk či narušovat strukturu DNA. Olovo zase velmi nepříznivě působí hlavně u dětí na jejich duševní a tělesný vývoj.

Účinky některých látek obsažených v bateriích (viz tabulka).
© archiv ECM

Sběrná místa

© archiv ECMZbavit se starých a vysloužilých baterií a přitom neuškodit přírodě, je v dnešní době poměrně snadné. Sběrná síť v České republice v současnosti čítá již přes 10 tisíc míst zpětného odběru. Těžko se tak lze vymlouvat na nedostatek možností, kam starou baterii vyhodit. Povinnost odběru baterií mají prodejci elektra a vůbec všichni prodejci, kteří baterie prodávají. Sběrné boxy ale najdeme i ve firmách, veřejných institucích, školách či sběrných dvorech.
© archiv ECMBaterií se lze zbavit i pomocí tzv. červených kontejnerů – těch je v současné době v Mostě umístěno celkem 12 (v Litvínově celkem 4).
Provozy sběrných míst zajišťují společnosti: ECOBAT s.r.o., ASEKOL s.r.o. a REMA Battery, s.r.o.

Produkce versus spotřeba a třídění

Pomocí zpětného odběru se podařilo v roce 2013 poprvé vytřídit více jak 1 100 tun použitých přenosných baterií. Tím byl splněn cíl, ke kterému se dobrovolně zavázalo České sdružení výrobců a dovozců přenosných baterií ve spolupráci MŽP ČR (na základě implementace Směrnice 91/157/EEC o bateriích a akumulátorech), zpětně odebrat přibližně třetinu použitých přenosných baterií a akumulátorů uvedených na trh.
V současné době musí Česká republika zpětně odebrat minimálně 25 % přenosných baterií, které se v průměru za tři roky dostanou na trh (pozn.: podle aktuálních údajů neziskové společnosti ECOBAT se v prvních šesti měsících roku 2014 zpětně odebralo v České republice 500 tun použitých baterií a akumulátorů).
Evropská směrnice se však dále zpřísňuje. Od roku 2016 se limit zvýší na 45 %, použitých baterií bude nutné vysbírat nejméně o 400 tun více.

© archiv ECM

© archiv ECM

V maloobchodní síti ČR se každoročně prodá okolo 150 milionů kusů nových baterií. U každého z nás se v tomto okamžiku, kdy čtete tento článek, nachází cca 10 použitých baterií. To znamená, že 38 milionů použitých baterií se „povaluje“ v různých krabičkách a šuplících v našich domovech. Tyto baterie by však mohly být efektivně recyklovány.
Kovy obsažené v recyklovaných bateriích tvoří 60-80 % jejich hmotnosti. Recyklací tak lze dosáhnout energetických úspor na úrovni celoroční spotřeby plynu několika desítek domácností (dle údajů společnosti ECOBAT).

Jak se třídí v Ústeckém kraji?

V Ústeckém kraji se objem odevzdaných použitých baterií a akumulátorů každý rok zvětšuje, jen za rok 2013 to bylo oproti roku 2012 o více jak 12 % (z 29,5 na 33 tun). Z celkového množství odevzdali 66 % lidé a
34 % firmy. Zároveň se v roce 2013 oproti roku 2012 zvýšil počet sběrných míst zpětného odběru na cca 1 100 míst (dle údajů společnosti ECOBAT).

© archiv ECM

Osvěta a prevence

ECOBAT trvale zajišťuje osvětovou kampaň ECOCHEESE zaměřenou na sběr baterií v domácnostech prostřednictvím atraktivních sběrových krabiček, které našly místo ve více než 100 tisíc domácnostech.

© archiv ECMOd roku 2008 provozují neziskové společnosti ASEKOL, ECOBAT a EKO-KOM společně nejúspěšnější environmentální školní program Recyklohraní, do kterého je zapojeno přes 3 000 základních, mateřských i středních škol z celé České republiky.

V Ústeckém kraji se do něj, jen v prvním pololetí školního roku 2013/2014, zapojilo celkem 240 škol a školek. Nejlepších výsledků ve sběru baterií mezi školami v kraji dosáhla a třetí nejlepší školou v rámci celé ČR se v roce 2013 stala ZŠ Školní z Velkého Března, která odevzdala k recyklaci 1 199 kg baterií.

Závěr

Vzhledem k tomu, že jsou baterie využívány ve stále větší a větší míře jako zdroje energie pro přenosné spotřebiče (mobilní telefony, notebooky, přehrávače, holicí strojky aj.), bude se každá moderní společnost potýkat s rostoucím množstvím tohoto odpadu. Je tedy nutné hledat nové cesty ve využívání vysloužilých baterií a akumulátorů a zároveň investovat do výzkumu nových typů baterií, které by pro životní prostředí nebyly tak nebezpečné, např. z cukru či lidské moči (o prvních pokusech si můžete přečíst zde a zde).

M. Černá
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Zdroje:
www.nabijime.cz
http://www.ecobat.cz
http://www.tretiruka.cz/
www.rozhlas.cz
www.vitaro.cz
http://www.remabattery.cz

Foto:
www.pixabay.com (byrev, PublicDomainPictures)

Články a tiskové zprávy z roku 2015

15.12.2015 Udržitelná mobilita
14.12.2015 Publikace „Parky města Mostu dříve a nyní“ je na světě
10.12.2015 Topíte ve správném kotli?
9.12.2015 Vápnění a plány na revitalizaci Krušných hor
8.12.2015 Soutěž „Pojmenujte naše parky“ skončila
7.12.2015 Klimatický summit 2015 v Paříži
4.12.2015 Jak jsme předávali…
2.12.2015 Barborka a Prokůpek ve školce
1.12.2015 Člověk jako konzument krajiny

27.11.2015 Prosincová výročí
23.11.2015 V Mostě se jednalo o kvalitě ovzduší
16.11.2015 Teplý domov a zdravé plíce
12.11.2015 Smogové situace jsou tady
11.11.2015 Cesta studentů skončila

27.10.2015 Listopadová výročí
21.10.2015 Roboti, důlní měřiči, geologové a studenti
20.10.2015 V ekologickém centru se dýchalo z plných plic
16.10.2015 Hodiny moderní chemie o životním prostředí
15.10.2015 Kdo zvítězil v soutěži „Když se řekne ovzduší“?
14.10.2015 Energie v uhlí aneb Studenti v Elektrárně Počerady
12.10.2015 Studenti dole v dole i v muzeu
6.10.2015 Soutěž „Když se řekne ovzduší“ skončila
1.10.2015 Říjnová výročí

30.9.2015 Výzkumný ústav navštívili studenti gymnázia
25.9.2015 Proč se nesmí splašková voda vypouštět do přírody?
21.9.2015 Studenti na cestě za poznáním uhlí
16.9.2015 ECM se prezentovalo na krajské konferenci EVVO 2015
14.9.2015 Vodní dílo Jirkov slavilo padesátiny
7.9.2015 Léto a ozonový smog
3.9.2015 Suburbia a jejich vliv na krajinu
1.9.2015 Zářijová výročí

20.8.2015 Mimořádná událost v UNIPETROLU a monitoring kvality ovzduší
19.8.2015 Ekologické centrum Most pro Krušnohoří v době mimořádné situace
18.8.2015 Občané versus hluk z Autodromu
17.8.2015 Mimořádná událost v areálu Chemparku Záluží a imisní situace - 2. část
14.8.2015 Mimořádná událost v areálu Chemparku Záluží a imisní situace - 1. část
14.8.2015 Novela zákona o odpadech je na světě

27.7.2015 Blíží se Mezinárodní noc pro netopýry
24.7.2015 Publikace o parcích města Mostu
23.7.2015 Podkrušnohorský přivaděč
20.7.2015 Soutěžte s námi…
13.7.2015 Zapojte se do soutěže ekocentra – šanci zvítězit má každý!
10.7.2015 Zelená linka je tu pro Vás již 15 let
7.7.2015 Brána ekologie je otevřená po celý rok 2015

29.6.2015 Ozvěny Ekofilmu v Mostě
25.6.2015 Poškozené smrky se kácet zatím nebudou
24.6.2015 Červencová výročí
24.6.2015 Chytré hlavy v ekocentru
21.6.2015 Komise pro životní prostředí Euroregionu Krušnohoří v ekocentru
15.6.2015 Kam s ním?: Kovy
11.6.2015 V oceánech se tvoří nový kontinent - z našich odpad(k)ů
5.6.2015 Vyhodnocení soutěže "Chytré hlavy"
1.6.2015 Ekologické miminko

29.5.2015 Červnová výročí
18.5.2015 Občané versus hluk z Autodromu
6.5.2015 Igelitkám už odzvonilo
4.5.2015 15 let činnosti ECM - anketa

29.4.2015 Květnová výročí
24.4.2015 Nabídka bezplatných seminářů
22.4.2015 „Když se řekne OVZDUŠÍ“ - nová soutěž je tady!
20.4.2015 Černé skládky elektrospotřebičů - nejen vada na kráse přírody
16.4.2015 Neplýtvejme vodou
15.4.2015 Chytré hlavy mohou ještě měsíc soutěžit
3.4.2015 15 let ECM

27.3.2015 Dubnová výročí
26.3.2015 Den ekologického centra
25.3.2015 Velikonoce v novém stylu
18.3.2015 Krušnohorské lesy v současnosti
16.3.2015 Březnová výročí
11.3.2015 Zatočte s jarní únavou
2.3.2015 Chytré hlavy jsou tu již pošesté

27.2.2015 Ovzduší a pedagogové
23.2.2015 Ekologické centrum na setkání koordinátorů EVVO Ústeckého kraje
12.2.2015 Zelené aplikace pro chytré mobily
4.2.2015 Vezměte děti do přírody

22.1.2015 Odkaz Josefa Vavrouška
12.1.2015 Až doslouží, do koše je neházejte
2.1.2015 PF 2015

leaf