Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 19.11.2019, 14:25
V době 14:25 až 14:44 proběhlo spalování neodsířeného syntézního plynu na polním hořáku POX, najíždění Re výrobně POX.

UNIPETROL RPA - 19.11.2019, 8:10
Ukončeno spalování odsířeného syntézního plynu na polním hořáku výrobny POX.

UNIPETROL RPA - 19.11.2019, 7:55
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I v souvislosti s plánovaným sjížděním Reaktorů A + C + D na výrobně PE 1.

UNIPETROL RPA - 18.11.2019, 22:15
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I v souvislosti s plánovaným sjížděním Reaktorů A + C + D na výrobně PE 1.

UNIPETROL RPA - 18.11.2019, 00:13
Spalování vodíkového plynu s obsahem sulfanu.

UNIPETROL RPA - 12.11.2019, 12:00
Spalování části vodíkového plynu bez obsahu sulfanu. Z důvodu sníženého výkonu kompresoru bez možnosti najetí záložního.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Brána ekologie otevřená aneb Ovzduší

12. prosince 2014

© pixabay.comZa finanční podpory Hospodářské a sociální rady Mostecka (HSRM) zpracovalo Ekologické centrum Most pro Krušnohoří (ECM) v období od 08-12/2014 studii proveditelnosti akce Brána ekologie otevřená aneb OVZDUŠÍ, která by měla být realizována na podzim 2015 v Mostě.

Obdobná akce s názvem Brána ekologie otevřená aneb VODA PRO ŽIVOT byla organizována ECM v roce 2013 v prostorách OC Central v Mostě a měla u veřejnosti velký úspěch. Akce byla podpořena mnoha firmami a organizacemi působícími na Mostecku a také ze strany HSRM.

Během Brány ekologie otevřená aneb VODA PRO ŽIVOT 2013 proběhlo promítání filmů, prezentace výstav, soutěže, diskuse atd. Akce se v průběhu 14 dnů trvání výstav a 2 dnů vlastní akce zúčastnilo více jak 6 000 lidí.

Brána ekologie otevřená aneb OVZDUŠÍ 2015 si klade za cíl nejen prezentovat stav ovzduší v regionu, ale zaujmout prostřednictvím zábavných, vědomostních a kreativních aktivit na téma ovzduší nejen laickou veřejnost všech věkových skupin, ale také veřejnost odbornou.
Současně s aktivitami pro laickou veřejnost je plánována první dvoudenní odborná konference na téma OVZDUŚÍ v Mostě, na kterou budou pozvání odborníci, politici, úředníci, pedagogové, zástupci průmyslových podniků i organizací, zabývajícím se monitoringem imisní situace a jejím vyhodnocováním jak z hlediska vlivu na zdraví obyvatelstva, tak i ekosystémy.

Přednášková i prezentační činnost (postery atd.) bude především zaměřena na historii, současnost i budoucnost kvality ovzduší v Ústeckém regionu. Téma Brány ekologie otevřené 2015 je důležitým tématem pro obyvatelstvo Ústeckého regionu, je potřeba veřejně hovořit o stavu ovzduší v regionu, o světové, evropské, národní i regionální koncepci snižování znečištění ovzduší s důrazem na úlohu každého jedince, ale také připomenout historii vývoje znečištění ovzduší a kroky, které se pro zlepšení ovzduší zde v regionu realizovaly.

V rámci studie proveditelnosti byla zpracována koncepce celého projektu, včetně věcného obsahu, časového harmonogramu a finančních nákladů. Byly zmapovány možné zdroje finančních prostředků.

Zda Brána ekologie otevřená aneb OVZDUŠÍ v roce 2015 proběhne a v jakém rozsahu nyní záleží jen na ECM a především pak výši finančních prostředků, které se ECM podaří zajistit.

© archiv ECMDěkujeme za finanční podporu Hospodářské a sociální rady Mostecka.

Ing. Milena Vágnerová
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., MostČlánky a tiskové zprávy z roku 2014

17.12.2014 Ovzduší a doprava ve městech
15.12.2014 Ovzduší pro pedagogy
15.12.2014 Žáci z Kadaně a Bíliny na exkurzi v ECM a KSK
12.12.2014 Brána ekologie otevřená aneb Ovzduší
3.12.2014 Lampiony štěstí a životní prostředí
1.12.2014 Soutěž „Pojmenujte naše parky“

27.11.2014 Experti na životní prostředí v Ekocentru
11.11.2014 Městské parky očima obyvatel Mostu
7.11.2014 Vyhodnocení soutěže Den stromů 2014

29.10.2014 Jak probíhala soutěž ke Dni stromů 2014
27.10.2014 Za stromy města Mostu
24.10.2014 Seminář Těžba a rekultivace pro chomutovské studenty
21.10.2014 Žáci z Libochovic zkoumali ovzduší na Mostecku
16.10.2014 Semináře "CO DÝCHÁME?"
2.10.2014 Mostecké jezero a ovzduší
1.10.2014 S prachem nejsou žerty

29.9.2014 Ekologické centrum se zapojilo do projektu „Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“
26.9.2014 Výroční konference iniciativy STOP PRACH
23.9.2014 Od října budeme třídit elektroodpad důkladněji a snáz
22.9.2014 Málo známé ovocné dřeviny na Mostecku
18.9.2014 Mravenci - strážci lesní čistoty
15.9.2014 Soutěž ke Dni stromů
12.9.2014 Velké, širé, rodné lány?
9.9.2014 A je to tady… výherci soutěže ke 100 letům VD Janov jsou známi!
8.9.2014 Program předcházení vzniku odpadů
3.9.2014 Soutěž s VD Janov ukončena
2.9.2014 Klimatický summit
1.9.2014 Hrozba jménem elektrosmog

27.8.2014 Invazní druhy rostlin na Mostecku
6.8.2014 Jdeme na žízaly aneb jak na kvalitní kompost

28.7.2014 Celostátní floristický kurz České botanické společnosti v Podbořanech
23.7.2014 Zachráníme je pro budoucnost?
17.7.2014 Zahradníkem v městské džungli
7.7.2014 Příběh jednoho trička

26.6.2014 Den otevřených dveří v Chemparku – Tvoříme svět z ropy
25.6.2014 POZOR! Nové semináře zdarma
24.6.2014 CEntrální LIkvidace Odpadů aneb Cesta od skládky k centru pro nakládání s odpady
20.6.2014 Valná hromada STEP 2014
18.6.2014 Zelené žáby na Zelené lince
9.6.2014 Jak na klíšťata
5.6.2014 Jaké to bylo v kabinetě…

27.5.2014 GMO aneb je libo čerstvou zeleninku?
26.5.2014 Pedagogové těžili a rekultivovali
23.5.2014 Žáci si užívali výhry na Flájích
16.5.2014 Jak hýčkají planetu Zemi na ZŠ a SŠ Palacha

18.4.2014 Ekologické centrum se prezentovalo
17.4.2014 Den Země - 22. dubna
14.4.2014 Příběh EKOLOGIE…
10.4.2014 Na houby nemusíte čekat až do léta!
1.4.2014 100 let Janovské přehrady oslavíme SOUTĚŽÍ

31.3.2014 Jaký byl rok 2013 z hlediska imisí na Mostecku a Litvínovsku?
28.3.2014 Hrozí nám nedostatek vody?
26.3.2014 Nová lokalita orchidejí na Mostecku
24.3.2014 Jarní očista s obilovinami
21.3.2014 Psí množírny – noční můra milovníků psů
19.3.2014 Lom a Most už překročily 37x povolený denní limit prachu
18.3.2014 EKO a BIO
11.3.2014 Slunce za okny, prach v ovzduší
7.3.2014 Kácení dřevin má také svá pravidla
4.3.2014 Hurá do zahrady!

22.1.2014 Zelená ekologickému bydlení
17.1.2014 Ovzduší na Zelené lince
7.1.2014 Rok 2014 aneb Co bude mezinárodními tématy roku?
6.1.2014 Ovoce na našem stole

leaf