Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 19.11.2019, 14:25
V době 14:25 až 14:44 proběhlo spalování neodsířeného syntézního plynu na polním hořáku POX, najíždění Re výrobně POX.

UNIPETROL RPA - 19.11.2019, 8:10
Ukončeno spalování odsířeného syntézního plynu na polním hořáku výrobny POX.

UNIPETROL RPA - 19.11.2019, 7:55
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I v souvislosti s plánovaným sjížděním Reaktorů A + C + D na výrobně PE 1.

UNIPETROL RPA - 18.11.2019, 22:15
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I v souvislosti s plánovaným sjížděním Reaktorů A + C + D na výrobně PE 1.

UNIPETROL RPA - 18.11.2019, 00:13
Spalování vodíkového plynu s obsahem sulfanu.

UNIPETROL RPA - 12.11.2019, 12:00
Spalování části vodíkového plynu bez obsahu sulfanu. Z důvodu sníženého výkonu kompresoru bez možnosti najetí záložního.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Brána ekologie je otevřená po celý rok 2015

7. července 2015

BEO 2Brána jazyků otevřená je učebnice latiny, napsaná Janem Amosem Komenským. Byla vydána v roce 1631 v latinské verzi a v roce 1633 v Komenského vlastním překladu do češtiny. Učebnice se skládá z jednoho tisíce paragrafů, členěného do sta kapitol, v nichž Komenský formou krátkých průpovídek popisuje různé jevy a věci. Žák se tedy jazyk naučí tím, že si zapamatuje latinské verze těchto průpovídek a jejich význam. Učebnice byla ve své době velmi oblíbená, byla přeložena do asi dvaceti jazyků, k výuce latiny byla používána až do 19. století.

BEO 2ECM se inspirovalo názvem tohoto známého díla a vytvořilo projekt s názvem Brána ekologie otevřená, jehož cílem je:

1. atraktivním, poutavým způsobem veřejnost seznámit a upozornit na problémy životního prostředí a současně i na možnosti jejich řešení, a to jak z hlediska světového, tak i z hlediska regionálního,

2. umožnit prostor pro diskusi o problémech životního prostředí a pro vyjádření názoru prostřednictvím výtvarného, literárního, dramatického, filmového umění,

3. prověřit prostřednictvím vědomostních či kreativních soutěží znalosti veřejnosti o životním prostředí,

4. založit na Mostecku novou tradici s tím, že každý rok bude jako podtitul k názvu zvoleno téma, týkající se životního prostředí.

BEO 2Projekt Ekologického centra Most pro Krušnohoří (ECM) Brána ekologie otevřená se veřejnosti poprvé představil v roce 2013. Nosným tématem byla VODA.
V roce 2015 se Brána znovu veřejnosti otevírá, tentokrát ale je tématem další významná oblast životního prostředí a to OVZDUŠÍ (BEO 2015). Letošní ročník Brány je možné realizovat za finanční podpory Ústeckého kraje (hrazeno z dotace č. 15/SML0773).

Projekt BEO 2015 je zaměřen na veřejnost v regionu Ústeckého kraje; tj. pro všechny věkové skupiny: předškolní děti, žáky základních škol, studenty středních škol, rodiny, ostatní dospělou veřejnost i seniory, laiky i odborníky.

V rámci Brány byla dne 22. dubna vyhlášena soutěž pro veřejnost, nazvaná „Když se řekne OVZDUŠÍ“. Dne 26. června proběhlo promítání filmů s tématem ovzduší pro studenty Podkrušnohorského gymnázia s názvem OZVĚNY EKOFILMU.

Na podzim proběhnou pro žáky a studenty semináře s názvem „Co dýcháme?“ a pro pedagogy mateřských, základních a středních škol „Stav a vývoj kvality ovzduší v Ústeckém kraji“. Základním i středním školám jsou nabídnuty i další dvě realizace OZVĚN EKOFILMU. Vzhledem k finanční podpoře ze strany Ústeckého kraje budou tyto semináře i promítání zdarma. Na listopad je naplánována odborná konference na téma OVZDUŠÍ, která se bude zcela poprvé konat v Mostě a bude plně věnována vývoji a stavu ovzduší v Ústeckém kraji. Jejími účastníci by měli být politici, úředníci státní správy, zastupitelé obcí, zástupci průmyslových podniků studenti, veřejnost atd. Na den 15. října 2015 jsou nabízeny žákům a studentům „Moderní hodiny chemie“ zaměřené na ovzduší a to ve spolupráci s VŠCHT Praha a společností UNIPETROL a.s. ECM zpracovává na téma OVZDUŚÍ REGIONU vlastní putovní výstavu, která bude sloužit jako pomůcka pro výuku v základních a středních školách regionu. Další výstavy s tématem OVZDUŚÍ budou instalovány v průběhu konference v Mostě, kde budou také vystavena díla ze soutěže „Když se řekne ovzduší“.

logo UKVíce o projektu a jeho aktivitách se lze dozvědět zde.

Zveme všechny do Brány roku 2015, dveře jsou otevřené a jste srdečně zváni.

Za kolektiv Ekologického centra Most pro Krušnohoří
Ing. M. Vágnerová, vedoucí cetnra
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Foto: archiv ECM, https://cs.wikipedia.org, www.pixabay.com

Články a tiskové zprávy z roku 2015

15.12.2015 Udržitelná mobilita
14.12.2015 Publikace „Parky města Mostu dříve a nyní“ je na světě
10.12.2015 Topíte ve správném kotli?
9.12.2015 Vápnění a plány na revitalizaci Krušných hor
8.12.2015 Soutěž „Pojmenujte naše parky“ skončila
7.12.2015 Klimatický summit 2015 v Paříži
4.12.2015 Jak jsme předávali…
2.12.2015 Barborka a Prokůpek ve školce
1.12.2015 Člověk jako konzument krajiny

27.11.2015 Prosincová výročí
23.11.2015 V Mostě se jednalo o kvalitě ovzduší
16.11.2015 Teplý domov a zdravé plíce
12.11.2015 Smogové situace jsou tady
11.11.2015 Cesta studentů skončila

27.10.2015 Listopadová výročí
21.10.2015 Roboti, důlní měřiči, geologové a studenti
20.10.2015 V ekologickém centru se dýchalo z plných plic
16.10.2015 Hodiny moderní chemie o životním prostředí
15.10.2015 Kdo zvítězil v soutěži „Když se řekne ovzduší“?
14.10.2015 Energie v uhlí aneb Studenti v Elektrárně Počerady
12.10.2015 Studenti dole v dole i v muzeu
6.10.2015 Soutěž „Když se řekne ovzduší“ skončila
1.10.2015 Říjnová výročí

30.9.2015 Výzkumný ústav navštívili studenti gymnázia
25.9.2015 Proč se nesmí splašková voda vypouštět do přírody?
21.9.2015 Studenti na cestě za poznáním uhlí
16.9.2015 ECM se prezentovalo na krajské konferenci EVVO 2015
14.9.2015 Vodní dílo Jirkov slavilo padesátiny
7.9.2015 Léto a ozonový smog
3.9.2015 Suburbia a jejich vliv na krajinu
1.9.2015 Zářijová výročí

20.8.2015 Mimořádná událost v UNIPETROLU a monitoring kvality ovzduší
19.8.2015 Ekologické centrum Most pro Krušnohoří v době mimořádné situace
18.8.2015 Občané versus hluk z Autodromu
17.8.2015 Mimořádná událost v areálu Chemparku Záluží a imisní situace - 2. část
14.8.2015 Mimořádná událost v areálu Chemparku Záluží a imisní situace - 1. část
14.8.2015 Novela zákona o odpadech je na světě

27.7.2015 Blíží se Mezinárodní noc pro netopýry
24.7.2015 Publikace o parcích města Mostu
23.7.2015 Podkrušnohorský přivaděč
20.7.2015 Soutěžte s námi…
13.7.2015 Zapojte se do soutěže ekocentra – šanci zvítězit má každý!
10.7.2015 Zelená linka je tu pro Vás již 15 let
7.7.2015 Brána ekologie je otevřená po celý rok 2015

29.6.2015 Ozvěny Ekofilmu v Mostě
25.6.2015 Poškozené smrky se kácet zatím nebudou
24.6.2015 Červencová výročí
24.6.2015 Chytré hlavy v ekocentru
21.6.2015 Komise pro životní prostředí Euroregionu Krušnohoří v ekocentru
15.6.2015 Kam s ním?: Kovy
11.6.2015 V oceánech se tvoří nový kontinent - z našich odpad(k)ů
5.6.2015 Vyhodnocení soutěže "Chytré hlavy"
1.6.2015 Ekologické miminko

29.5.2015 Červnová výročí
18.5.2015 Občané versus hluk z Autodromu
6.5.2015 Igelitkám už odzvonilo
4.5.2015 15 let činnosti ECM - anketa

29.4.2015 Květnová výročí
24.4.2015 Nabídka bezplatných seminářů
22.4.2015 „Když se řekne OVZDUŠÍ“ - nová soutěž je tady!
20.4.2015 Černé skládky elektrospotřebičů - nejen vada na kráse přírody
16.4.2015 Neplýtvejme vodou
15.4.2015 Chytré hlavy mohou ještě měsíc soutěžit
3.4.2015 15 let ECM

27.3.2015 Dubnová výročí
26.3.2015 Den ekologického centra
25.3.2015 Velikonoce v novém stylu
18.3.2015 Krušnohorské lesy v současnosti
16.3.2015 Březnová výročí
11.3.2015 Zatočte s jarní únavou
2.3.2015 Chytré hlavy jsou tu již pošesté

27.2.2015 Ovzduší a pedagogové
23.2.2015 Ekologické centrum na setkání koordinátorů EVVO Ústeckého kraje
12.2.2015 Zelené aplikace pro chytré mobily
4.2.2015 Vezměte děti do přírody

22.1.2015 Odkaz Josefa Vavrouška
12.1.2015 Až doslouží, do koše je neházejte
2.1.2015 PF 2015

leaf