Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA, s.r.o. - 25.9.2020, 13:00
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, v rámci najíždění reaktoru C 4001 na výrobně PE2.

UNIPETROL RPA, s.r.o. - 25.9.2020, 8:00
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, v rámci proplachu LPG cisteren na úseku VZP EJ.

UNIPETROL RPA, s.r.o. - 25.9.2020, 06:30
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, v rámci najíždění reaktoru C 4001 na výrobně PE2.

UNIPETROL RPA, s.r.o. - 24.9.2020, 03:00
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, proplach 4 ks LPG cisteren na VZP.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Besedy s mosteckými seniory

22. listopadu 2018

besedyEkologické centrum Most pro Krušnohoří uspořádalo během měsíce listopadu 2018 celkem šest besed pro mostecké seniory za podpory statutárního města Most. Polovina besed se uskutečnila na téma Zelená domácnost a druhá polovina proběhla ve znamení Ekospotřebitelství. Lektorky ekocentra si připravily na každou besedu promítání krátkých filmů o různých zajímavostech, vztahujících se k tématu a některé doplňkové aktivity, po jejichž shlédnutí následovala beseda.

Ačkoliv senioři se řadí do skupiny občanů, kteří žijí většinou skromně, hospodárně, úsporně, neplýtvají a jejich vliv na životní prostředí tedy není tak vysoký, přesto je vždy co vylepšovat. Nikdo z nás není dokonalý a každý tedy máme rezervy ve svém jednání a konání, jak svůj životní styl vylepšit směrem k udržitelnému způsobu života.

besedyBeseda Zelená domácnost byl zahájen problematikou spotřeby elektrické energie, bez které se dnes neobejde nikdo z nás a jejíž výroba zatěžuje životní prostředí. Účastníci besedy se dozvěděli, jak je možné snížit energetickou náročnost budov, ale především jak uspořit energii v domácnosti pomocí jednoduchých opatření a zodpovědného zacházení s elektrospotřebiči.

Další prostor byl věnován pitné vodě, a to jak možnostem úspor ve spotřebě pitné vody, tak i způsobům, jak omezit znečištění vody chemickými látkami z pracích a čisticích prostředků, kosmetiky, užívání léků apod. Zajímavostí byla tabulka vodní stopy některých potravin. Senioři se tak dozvěděli, že pro výroba 1 litru mléka je zapotřebí 1 000 litrů vody, k výrobě 1 kg chleba je zapotřebí 1 300 litrů vody a při výrobě 1 kg hovězího masa se spotřebuje dokonce 15 500 litrů vody. Lektorky ekocentra se věnovaly také odpadové problematice včetně výskytu mikroplastů v životním prostředí. Ačkoliv umělé hmoty mají v naší společnosti nezastupitelné místo, je nutno s nimi zacházet zodpovědně a pečlivě je třídit a recyklovat, aby nedocházelo ke zbytečnému znečištění prostředí plasty nebo jejich fragmenty. Senioři se zajímali také o možnosti komunitního kompostování biologicky rozložitelného odpadu, který bychom se měli také naučit třídit a zpracovávat.

besedyBeseda na téma Ekospotřebitelství podrobně zkoumal naše nákupní zvyklosti a snažil se poukázat na časté chyby a omyly, kterých se při nákupech dopouštíme, a tak zbytečně zatěžujeme životní prostředí. Důležité je především neplýtvat, kupovat jen to, co opravdu potřebujeme, využívat věci po celou dobu jejich životnosti, nepodléhat reklamám ani módním trendům, které nás zbytečně vybízejí k plýtvání. Nakupovat zodpovědně také znamená všímat si, odkud výrobek pochází, z které země byl dovezen, a preferovat místní regionální produkty, naše české potraviny a sezónní ovoce a zeleninu. Senioři se také velice zajímali o ekologické prací a čisticí prostředky, o biozemědělství, které nezatěžuje ornou půdu pesticidy a umělými hnojivy, ale také o to, jak se vyhnout produktům s palmovým olejem, kvůli němuž jsou káceny tropické deštné lesy.

Besedy pro seniory byly oboustranně přínosné. Naši starší spoluobčané získali další informace o možnostech ekologického chování a tipy na snižování své ekologické stopy, lektorky ekocentra zase získali cenné zkušenosti ze života našich babiček a dědečků, z nichž mnozí ještě zažili jednodušší a skromnější životní styl s minimální zátěží životního prostředí, ke kterému se nyní opět navracíme, neboť naše současné zvyklosti jsou dlouhodobě neudržitelné.

Besedy pro seniory byly finančně podpořeny statutárním městem Most.logo

J. Krátká
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Foto: archiv ECMČlánky a tiskové zprávy z roku 2018

19.12.2018 Přírodní mýdla a šampony
10.12.2018 Zpráva o životním prostředí ČR za rok 2017
5.12.2018 Ekologický stromeček na Vánoce?

26.11.2018 Kontaminace podzemní vody aneb žlutá smrt
22.11.2018 Besedy s mosteckými seniory
19.11.2018 Zlepší se kvalita ovzduší?
15.11.2018 Jaký máte vztah k přírodě?

30.10.2018 Třeťáci vysazovali ryby do řeky Bíliny
25.10.2018 Legislativa a odpady
23.10.2018 5. etapa projektu Uhelná maturita - finále
16.10.2018 Jak uspořit energii v domácnosti?
11.10.2018 4. etapa projektu Uhelná maturita
5.10.2018 3. etapa projektu Uhelná maturita
2.10.2018 Podzimní Zaměstnanecké dny

27.9.2018 Chytré hlavy pro Sever 2018 opět spolupracovaly s ekocentrem
25.9.2018 2. etapa projektu Uhelná maturita
18.9.2018 Odstartoval 4. ročník úspěšného projektu „Uhelná maturita“
17.9.2018 Tanky ve prospěch ochrany přírody

30.8.2018 Netopýři
17.8.2018 Kriticky ohrožený sysel obecný
13.8.2018 Konec léta ve znamení oslav sklizní
1.8.2018 Ekologické výukové programy pro mateřské školy

23.7.2018 Eroze půdy
13.7.2018 Z ptačí perspektivy

26.6.2018 Balená voda versus kohoutková
21.6.2018 Důležitost snížení používání jednorázového plastu
15.6.2018 Chytré hlavy opět v ekocentru
12.6.2018 Geotermální energie
8.6.2018 Studenti Zdravotnického lycea už ví, jak potraviny cestují
5.6.2018 Dětský den v Pardubicích se vydařil

16.5.2018 Mořští živočichové v zajetí odpadu
10.5.2018 Žáci 18. ZŠ vysazovali ryby do řeky Bíliny
10.5.2018 Seminář o Geomontánních památkách Krušných hor a Slavkovského lesa v souvislostech
7.5.2018 Využití obnovitelných zdrojů energie v domech i na sídlištích

17.4.2018 Dešťová voda
9.4.2018 Kde pomáhají infračervené snímky?

26.3.2018 Semináře pro mostecké základní školy
21.3.2018 Jaké funkce má les?
13.3.2018 Chcete použít IBC kontejner na své zahrádce?
12.3.2018 Bioelektřina
1.3.2018 Krajina, místo našeho života

26.2.2018 Pokojové rostliny čistí vzduch
23.2.2018 Odborný seminář na téma včelařství v Mostě
12.2.2018 Co mohou říci o počasí druhy oblaků?

29.1.2018 Živočichové v přírodě odcházejí a zase přicházejí
15.1.2018 Jak je na tom ovzduší?

leaf