Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA, s.r.o. - 17.1.2021, 23:40
Probíhá flérování - proplach cisteren dusíkem na VZP. Doba trvání události: 20hod.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Žáci v Mostě besedovali o ochraně životního prostředí

4. listopadu 2019

besedyO tom, že je téma ochrany životního prostředí velmi podstatné se přesvědčili i žáci mosteckých základních škol. Prvním krůčkem k ochraně přírody by mělo být zamyšlení nad svým jednáním a tím i uvědomění, čím a jak může každý z nás pomoci, proto si Ekologické centrum Most pro Krušnohoří pro žáky mosteckých škol připravilo besedy na téma „Zelená domácnost“, „Ekospotřebitelství“ a „Odpady a jejich dopady“.

Besed se zúčastnila 18. a 10. Základní škola v Mostě. Celkem 149 žáků z pátých a šestých tříd si přišlo dozvědět něco více o tom, jak by se mohli více zapojit do ochrany prostředí okolo sebe a jak svůj životní styl vylepšit směrem k udržitelnému způsobu života.

Zelená domácnost
besedyBeseda „Zelená domácnost“ se týkala všech aspektů běžného života. Nejprve se žáci s lektorkou věnovali stavbě jako takové a dozvěděli se o tom, jak snížit energetickou náročnost budov. Dále vyslechli informace týkající se domácnosti, jak jednoduchými opatřeními a zodpovědným zacházením s elektrospotřebiči lze snížit spotřebu energie. Další prostor byl věnován pitné vodě, konkrétně možnostem úspor ve spotřebě pitné vody a způsobům, jak omezit znečištění vody chemickými látkami z pracích a čisticích prostředků, kosmetiky, užívání léků apod. Žáci se také dozvěděli více o znečištění životního prostředí odpady a jak mohou oni sami pomoci ke snížení jejich produkce - v domácnosti i ve škole. V průběhu besedy byli žáci také informováni o tzv. etických bankách, které dávají klientovi možnost vybrat si oblast, kterou může svými penězi financovat (např. jakákoliv charita, záchrana pralesů, záchrana mořských želv aj.). V rámci besedy si lektorky připravili několik zajímavých videí, pro bližší přiblížení probírané problematiky.

Ekospotřebitelství
besedy Beseda na téma „Ekospotřebitelství“ se věnovala především nákupním zvyklostem. Žáci si s lektorkou probrali časté chyby a omyly, kterých se při nákupech nejčastěji dopouštíme, a tak zbytečně zatěžujeme životní prostředí. Největší důraz byl kladen na neplýtvání, kupování jen toho, co opravdu potřebujeme, využívání věci po celou dobu jejich životnosti, nepodléhání reklamám a módním trendům, které nás zbytečně vybízejí k plýtvání. Žáci se dozvěděli také více o tom, co znamená nakupovat zodpovědně, jak mohou zjistit odkud výrobek skutečně pochází, jak poznají regionální produkty a české potraviny. Na konci besedy si žáci mohli prohlédnout fotografie o stravování rodin v různých koutech světa, což je velice zaujalo a překvapilo, jak velké rozdíly panují např. mezi Evropou a Asií.

Odpady a jejich dopady
besedyBeseda „Odpady a jejich dopady“ byla zaměřena na přiblížení problematiky odpadu nejen z lokálního, ale také z globálního hlediska. Žáci si s lektorkou vysvětlili, co vůbec odpady jsou, jak vznikají, jak je můžeme rozdělit a také, zdali dokáží správně třídit. V druhé části besedy si žáci ujasnili informace o tom, jak se odpad zpracovává poté, co je vytříděn do kontejnerů. Nejvíce žáky zaujala recyklace odpadu, především ukázky výrobků, které se vyrábějí z recyklátu (např. výplň polštářů IKEA – recyklované PET lahve a mnoho dalších). V průběhu besedy pustily lektorky videa o třídící lince, jak probíhá recyklace papíru/skla/plastů a jako zpestření zazněla písnička od společnosti ISNO IT s.r.o. Tato společnost založila kampaň #Nepetuj, která má za cíl snížit produkci PET lahví.

Vzhledem k náročnosti témat a obsahu besed, byly prezentace uzpůsobeny žákům tak, aby informace z nich byly snadno pochopitelné a plné nových informací. Hlavní myšlenkou besed bylo, aby se každý účastník zamyslel nad svým jednání a pokusil se být ohleduplnější k naší planetě. I malé činy mají velký vliv!

Besedy byly finančně podpořeny statutárním městem Most.logo

Bc. Jana Nachlingerová
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Foto: archiv ECMČlánky a tiskové zprávy z roku 2019

19.12.2019 Jak na nás působí reklamy?
9.12.2019 Umělé zasněžování – ano či ne?
4.12.2019 Jak ekologicky zabalit dárek k Vánocům? Co třeba technikou furoshiki?
2.12.2019 Teplické školy se vzdělávaly o odpadech

29.11.2019 Zodpovědnost za přírodu? Jaké jsou hlavní myšlenky environmentalismu?
25.11.2019 Nápojové plechovky – velký hit z vykáceného pralesa
20.11.2019 Záchrana stromů? Recyklací papíru nebo spíše omezením naší spotřeby?
6.11.2019 Na rybách s ekocentrem II.
4.11.2019 Malí Ekohrdinové mezi námi
1.11.2019 Žáci v Mostě besedovali o ochraně životního prostředí

23.10.2019 Jak dopadl podzimní cyklus Uhelné maturity?
16.10.2019 Ekosemináře ve Štětí
9.10.2019 Uložení zahrady k zimnímu spánku
2.10.2019 Osvětová kampaň do čekáren pediatrů i do mateřských školek

30.9.2019 Podzimní semináře v ekocentru
27.9.2019 Textilní průmysl je druhým největším znečišťovatelem planety
20.9.2019 Uhelná maturita opět zde II.
18.9.2019 Rekultivace krajiny po těžbě uhlí na Mostecku
11.9.2019 Skauting - ekologie v praxi

27.8.2019 Velkovýroba zeleniny a ovoce
20.8.2019 Čistírny odpadních vod aneb co vše se dá spláchnout
12.8.2019 Ptactvo na mosteckých výsypkách
6.8.2019 Pěstitelské práce zpět do škol

23.7.2019 Přichází konec doby klecové?
15.7.2019 Tipy na ekodovolenou
3.7.2019 Ženy, které mění svět

26.6.2019 Zelený Oskar - unikátní biotechnologie HYDAL je vyroben z použitého fritovacího oleje
12.6.2019 Zelené nebezpečí – sinice
4.6.2019 Za uhlím a permoníky II.

20.5.2019 Přírodní zahrady
15.5.2019 Za uhlím a permoníky I.
13.5.2019 Národní přírodní rezervace na Mostecku
9.5.2019 OSN přijalo šestý Světový přehled životního prostředí
6.5.2019 Jarní finále Uhelné maturity

26.4.2019 Naši malí sousedé – Znáte ptáky ve svém městě?
23.4.2019 Lektorky ekocentra učily v Oseku
16.4.2019 Na rybách s ekocentrem
15.4.2019 Zdobení velikonočních vajíček jinak
11.4.2019 Trávník nebo kvetoucí louka?
8.4.2019 Uhelná maturita opět zde
4.4.2019 Hravě s odpady

20.3.2019 Léčivé rostliny u prahu našeho domu II.
14.3.2019 Jarní úklid bez chemie
1.3.2019 Léčivé rostliny u prahu našeho domu I.

19.2.2019 Výroba domácí kosmetiky
7.2.2019 Mufloni na mosteckých výsypkách

31.1.2019 Klimatická změna a proč je přehlížena
11.1.2019 Zahřívající a ochlazující potraviny
2.1.2019 Oceány bez plastů?

leaf