Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA, s.r.o. - 13.8.2020, 11:00
Dnes tj. 13.08.2020 přibližně od 11:00 proběhnou na nové kotelně EJ tlakové zkoušky spalinových cest, které budou doprovázeny kouřovými efekty na komínu nové kotelny, za které se předem omlouváme.

UNIPETROL RPA, s.r.o. - 13.8.2020, 07:15
Spalování části produkce vodíkového plynu bez obsahu sulfanu. Zhoršující se stav kompresoru 1392-K02/1.

UNIPETROL RPA, s.r.o. - 12.8.2020, 21:05
Od 21:05 do 21:45 spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I v rámci přejezdu typu prášku na výrobně PP.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Bioelektřina

12. března 2018

eletřinaBioelektřina je elektrická energie vznikající při životních pochodech, např. ve svalech a nervech. Každý živý organismus vytváří energii, u lidí se díky této energii dá diagnostikovat za pomoci speciálních přístrojů závažné onemocnění. Někteří živočichové využívají své zvýšené elektrické napětí v těle k lovu nebo obraně. S vytvářením energie se setkáváme i u rostlin, avšak její využívání je teprve předmětem výzkumu.Co je to bioelektřina

eletřinaElektrickou energii nepotřebujeme jen v našich domácnostech a ve městech, ale běžně se vyskytuje i v přírodě. Určitě jste již někdy po dotyku s kovem pocítili slabý elektrický zásah. To způsobuje statická elektřina, kterou si vytváří vaše tělo, když se pohybujete. Bioelektřina vzniká ve všech živých organismech a závisí na aktivitě a celkové stavbě živočišného a rostlinného organismu. Její přítomnost však nijak nepociťujeme, protože její elektrické napětí je velmi malé. Lidské tělo má v klidu výkon o velikosti 100 wattů. Při zvýšené aktivitě mohou hodnoty dosahovat až ke 400 wattům. Ti nejlepší sportovci pak dokáží krátkodobě vyvinout až 2 000 wattů, což je pro představu cca výkon varné konvice.

Většinu energie v lidském těle spotřebují srdce, mozek, svaly a nutnost udržování tělesné teploty. Teplo a pohyb jsou způsoby, jak tělesnou energii přeměňovat na elektrickou energii a dále využívat. Právě malá zařízení jako chytré náramky, které jsou prozatím předmětem výzkumů, mohou být zásobovány energií z našeho těla a sloužit jako senzory například k lékařským účelům. Tělesné funkce pacientů tak mohou být kontrolovány bez nutnosti zásobování z jiného zdroje (baterie).

Využití lidské energie

eletřinaV dnešní době je hojně využívaným způsobem k zachycení energie lidského těla pohyb svalů. Nejčastěji se tak děje za pomoci piezoelektrických generátorů, které dokáží přeměnit i ten nejmenší pohyb na elektrickou energii. Piezoelektrický jev spočívá ve schopnosti některých materiálů vyrábět elektrický proud při stlačení či natažení.
Piezoelektřina má pestré využití v průmyslu, v běžných domácnostech i v nemocnicích, konkrétně při ultrazvukovém zobrazování lidského plodu, ultrazvukových mikromasážích, likvidaci ledvinových a žlučníkových kamenů.

V roce 2012 tisíce lidí o vánočních svátcích šlapalo po chodnících japonské metropole, a nevědomky tak vyráběli elektřinu potřebnou pro slavnostní osvětlení města. Energetici totiž nainstalovali do dlažby piezoelektrické panely, a tak při každém šlápnutí dodali lidé do systému malé množství energie, které v součtu stačilo na rozsvícení všech světel. V Londýně narazíte na ulici zvanou Bird Street, jež navazuje na Oxford Street. Ulička je pokrytá dlažbou, která dokáže vytvářet elektrickou energii z lidského pohybu. Pokud ulicí bude člověk procházet, uslyší zvuk ptačího zpěvu. Elektřina totiž pohání malé reproduktory, které jsou umístěny podél cesty. Jeden lidský krok vyprodukuje v průměru kolem pěti wattů. Takové množství energie je schopné kromě zmíněného hlasu zpěvu ptáků zásobovat pouliční lampy nebo vysílače signálu.

Co přinese budoucnost

V rámci výzkumů se již testují možnosti využití lidského pohybu k výrobě elektrické energie a možnosti dobíjení zařízení jako jsou telefony, naslouchátka aj.

V roce 2011 uvedl profesor Beeby z anglické univerzity ze Southamptonu, že energie vytvářená běžnou chůzí či jiným pohybem se v normální situaci vytrácí, například teplem. Jde o to ji zachytit a využít pro pohon elektroniky. V případě, že budete v klidu, přístroje se v tu chvíli přepnou na spánkový mód. Odebírání energie by mělo být situováno do míst, která se pohybují při většině činností, kde tělo musí vynakládat více síly, například v nohou. Odběr energie tak budou zajišťovat například ponožky nebo boty. Pracuje se také na tom, aby kardiostimulátory uměly odebírat dostatečné množství energie na základě úderů srdce, čímž by se předešlo nutnosti jejich pravidelné výměny, více na: https://www.novinky.cz/internet-a-pc/mobil/349262-vedci-koketuji-s-novym-zdrojem-energie-s-lidskym-telem.html

Využití v medicíně

eletřina Bioelektřina se v lékařství využívá například při snímání elektrických projevů činností srdce nebo mozku. Elektrokardiografie (EKG) je grafická vyšetřovací metoda zachycující elektrické aktivity srdečního svalu na různých místech tělesného povrchu. Umožňuje zjistit některé poruchy srdce včetně infarktu myokardu. Elektroencefalografie (EEG) je technika sloužící k záznamu elektrické aktivity z různých částí mozku. Užívá se při diagnóze epilepsie, spánkových poruch, nádorů apod.

Elektrická energie živočichů

eletřina Někteří živočichové dovedou ve svém těle vyrábět elektrickou energii, a jiní pro změnu dokáží elektrické impulzy zachycovat. Většina z těchto živočichů patří mezi paryby a ryby. Vyráběná elektřina jim slouží k orientaci ve vodě, obraně, vyhledávání kořisti a k jejímu omráčení nebo usmrcení. Statickou elektřinu vyrábí každý živočich i člověk, ale účinek jejího výboje je tak malý, že nikomu neublíží. V jižní Americe se vyskytuje sladkovodní živočich paúhoř elektrický (Electrophorus electricus), jež má tři páry břišních orgánů, které zabírají téměř čtyři pětiny jeho těla a vyrábějí elektrickou energii. Výroba napětí o velikosti 10 V mu pomáhá se orientovat. Druhou částí systému – Hunterovým orgánem – je schopen vytvořit napětí kolem 650 V, to mu slouží k ulovení kořisti. Parejnok elektrický (Torpedo marmorata) vyrábí elektrický náboj s napětím až 300 V, jež mu slouží k omráčení kořisti a člověku by mohl způsobit šok.

Půdní elektrárny

eletřinaO roku 2007 vědci z Nizozemí na základě výzkumů univerzity ve Wageningenu zkoumají možnosti využití energie z rostlin. Tento systém využívá energii vznikající u mikroorganismů v půdě, které konzumují odpad, jež rostliny vyloučí. Nejvíce energie je možno získat například z rýžových polí, jelikož zavodněné plochy obsahují velké množství živin a bakterií. Výzkumy ukazují, že odběr elektrické energie nijak nenarušuje růst rostlin. Tato technologie by se mohla stát dalším obnovitelným zdrojem a šetřit tak životní prostředí. Díky ní bychom jednou mohli nabíječku mobilního telefonu namísto do zásuvky zapichovat do nejbližšího květináče. Dalším zdrojem získávání energie z rostlin mohou být vedlejší produkty fotosyntézy, tímto výzkumem se zabývá také nizozemská firma Plant-e. Elektrické napětí v půdě u rostlin si pomocí instalace elektrod můžete zkusit změřit i sami.

Kateřina Rybová
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Foto: www.pixabay.com

Zdroje:
https://www.ecofuture.cz/clanek/lidske-telo-jako-baterie
https://21stoleti.cz/2017/08/11/londyn-ma-prvni-ulici-ktera-dokaze-vyrabet-elektrinu/
https://www.cez.cz/edee/content/microsites/elektrina/zaj1.htm
http://www.vitejtenazemi.cz/cenia/index.php?p=elektricka_energie&site=energie
https://www.zive.cz/clanky/vedci-dokazou-nabit-ipod-pomoci-citronu-a-ryzoveho-pole/sc-3-a-167372/default.aspx
http://www.atlaszvirat.cz
http://www.plant-e.com/en/plant-e-technology/Články a tiskové zprávy z roku 2018

19.12.2018 Přírodní mýdla a šampony
10.12.2018 Zpráva o životním prostředí ČR za rok 2017
5.12.2018 Ekologický stromeček na Vánoce?

26.11.2018 Kontaminace podzemní vody aneb žlutá smrt
22.11.2018 Besedy s mosteckými seniory
19.11.2018 Zlepší se kvalita ovzduší?
15.11.2018 Jaký máte vztah k přírodě?

30.10.2018 Třeťáci vysazovali ryby do řeky Bíliny
25.10.2018 Legislativa a odpady
23.10.2018 5. etapa projektu Uhelná maturita - finále
16.10.2018 Jak uspořit energii v domácnosti?
11.10.2018 4. etapa projektu Uhelná maturita
5.10.2018 3. etapa projektu Uhelná maturita
2.10.2018 Podzimní Zaměstnanecké dny

27.9.2018 Chytré hlavy pro Sever 2018 opět spolupracovaly s ekocentrem
25.9.2018 2. etapa projektu Uhelná maturita
18.9.2018 Odstartoval 4. ročník úspěšného projektu „Uhelná maturita“
17.9.2018 Tanky ve prospěch ochrany přírody

30.8.2018 Netopýři
17.8.2018 Kriticky ohrožený sysel obecný
13.8.2018 Konec léta ve znamení oslav sklizní
1.8.2018 Ekologické výukové programy pro mateřské školy

23.7.2018 Eroze půdy
13.7.2018 Z ptačí perspektivy

26.6.2018 Balená voda versus kohoutková
21.6.2018 Důležitost snížení používání jednorázového plastu
15.6.2018 Chytré hlavy opět v ekocentru
12.6.2018 Geotermální energie
8.6.2018 Studenti Zdravotnického lycea už ví, jak potraviny cestují
5.6.2018 Dětský den v Pardubicích se vydařil

16.5.2018 Mořští živočichové v zajetí odpadu
10.5.2018 Žáci 18. ZŠ vysazovali ryby do řeky Bíliny
10.5.2018 Seminář o Geomontánních památkách Krušných hor a Slavkovského lesa v souvislostech
7.5.2018 Využití obnovitelných zdrojů energie v domech i na sídlištích

17.4.2018 Dešťová voda
9.4.2018 Kde pomáhají infračervené snímky?

26.3.2018 Semináře pro mostecké základní školy
21.3.2018 Jaké funkce má les?
13.3.2018 Chcete použít IBC kontejner na své zahrádce?
12.3.2018 Bioelektřina
1.3.2018 Krajina, místo našeho života

26.2.2018 Pokojové rostliny čistí vzduch
23.2.2018 Odborný seminář na téma včelařství v Mostě
12.2.2018 Co mohou říci o počasí druhy oblaků?

29.1.2018 Živočichové v přírodě odcházejí a zase přicházejí
15.1.2018 Jak je na tom ovzduší?

leaf