Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

Unipetrol RPA - 21.1.2019, 9:22
Spalování uhlovodíkových plynů s obsahem sulfanu. Výpadek kompresoru z důvodu poruchy zařízení M+R vlivem klimatických podmínek.

Unipetrol RPA - 18.1.2019, 00:20
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, po plánovaném odstavení reaktoru C 4001 na výrobně PE2.

Unipetrol RPA - 17.1.2019, 14:40
Spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I v rámci odstavení Reaktoru C 4001 na výrobně PE2.

Unipetrol RPA - 17.1.2019, 10:51
Od 10:51 do 11:20 spalování neodsířeného syntézního plynu na polním hořáku B 201 v rámci najíždění Reaktoru 2 na výrobně POX.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Vymírání vzácných, zavlékání nepůvodních

19. dubna 2011


Pojem „biologické invaze“ se v současnosti užívá pro označení nebývale silného přílivu nepůvodních druhů rostlin a živočichů. Za posledních 25 let se zvýšil počet těchto zavlečených rostlin až trojnásobně. Mnohé z nich pro nás představují značné riziko – jedny se neomezeně šíří do krajiny a vytlačují původní, často vzácné a ohrožené druhy rostlin, druhé zase výrazně zvyšují riziko silných alergií.

V posledních dvou stoletích se u nás v řadě oblastí začaly vyskytovat rostlinné a živočišné druhy, které bychom rozhodně nemohly označit za původní a může za to především člověk. Toto zjištění vyplývá ze studie mezinárodního týmu 16 vědců, na které se podíleli Petr Pyšek a Vojtěch Jarošík z Botanického ústavu AV ČR a Přírodovědecké fakulty UK. Jejich práce byla publikována v prestižním vědeckém časopise PNAS a je výsledkem tříletého evropského projektu DAISIE, který je zaměřen na biologické invaze.

Studie dokazuje, že demografické a ekonomické faktory hrají při těchto biologických invazích mnohem důležitější úlohu než místní klimatické poměry či geografické podmínky. Míra zasažení evropských regionů invazními druhy nejvíce závisí na populační hustotě obyvatelstva a ekonomické prosperitě země. Laicky by se dalo říci, že čím bohatší země, tím větší problémy s invazemi.

Většina invazních druhů po zavlečení do nové oblasti potřebuje určitý čas na to, aby zdomácněla a mohla se začít šířit. Mezi zavlečením a dobou, než začne okupovat dané území existuje určité zpoždění, zpravidla v řádu desetiletí. Současný stav ekonomiky ovlivňující biologické invaze se však plně projeví až v budoucnosti. Tento jev autoři nazývají "invazním dluhem".

Invazní druhy, působící dnes problémy, však byly do Evropy zavlečeny před mnoha desetiletími. Desítky z nich se do vyspělých zemí dostanou každoročně spolu s dováženými potravinami, krmivy, zbožím. Jen v Evropě je podle Pyška minimálně 11 tisíc nepůvodních druhů. V ČR pak asi dvě stovky rostlin a desítky obratlovců či bezobratlých (viz Evropská mapa invazních druhů – odkaz pod článkem).

Nezničitelný bolševník

Bolševník velkolepý (Heracleum mantegazzianum) patří v ČR mezi nejznámější „přistěhovalce“. Původním domovem bolševníku je oblast Kavkazu, u nás byl vysazen do zámeckých parků, odkud se časem rozšířil do krajiny. Je to dvou- a víceletá rostlina, dorůstající výšky 2–5m, která obvykle vyprodukuje 20 000 – 30 000 semen. Zvláště vzrostlé rostliny, ale mohou vyprodukovat až 100 000 semen, které začínají klíčit již v únoru. Tím vytlačí i jinak silné rostliny z jejich stanoviště. Dokáže pohltit až 80% slunečního záření a tím zcela znemožní růst ostatním rostlinám. Šíří se především podél vodních roků a cest.

Pro člověka je nebezpečný svým obsahem toxických látek, tzv. furanokumarinů, které jsou svými účinky někdy přirovnávány k účinkům yperitu. Ve tmě způsobují jen podráždění kůže, na denním světle pak silné poleptání kůže s tvorbou puchýřů.

Bolševník je téměř nezničitelný. Po odseknutí nad zemí znovu vyroste z kořene. Jednotlivé rostliny se musí celé vykopat. Pravidelné sečení jen dočasně odstraní porost a brání dalšímu šíření. Další možností je využití chemických postřiků, ty jsou ovšem nešetrné k životnímu prostředí. Nejekologičtější likvidace je spásání jednoletých rostlin skotem a ovcemi. Bohužel ani tudy cesta nevede, nebezpečné látky obsažené v rostlině se objevují v mléce spásajících zvířat.

Možné řešení

Možností, jak alespoň částečně omezit pronikání predátorů do volné přírody je v dnešním světě volného obchodu velmi málo, může ale pomoci např. dezinfekce kamionů, v jejichž zboží se může nacházet hmyz, který může později zlikvidovat původní tuzemské druhy. Typickým příkladem rozšíření nepůvodních druhů je norek americký, rak americký jenž zcela vytlačil našeho raka říčního. Podobné to je i s jedovatým bolševníkem velkolepým, který byl do Čech dovezen jako okrasná rostlina, ale postupně „zamořil“ Slavkovský les.

Jediným možným řešením, jak alespoň částečně omezit příliv nepůvodních druhů, je jejich omezení nebo alespoň důslednější kontrola při importu zboží. Z evropské mapy zavlečených druhů, kterou vědci při několikaletém výzkumu sestavili, lze jasně vyčíst, že nejvíce jsou rozšířeny právě ve vyspělých oblastech kontinentu.

Invaze na Mostecku

Nepůvodní druhy dokáží proniknout opravdu všude, nejedná se o zástupce pouze z řad rostlinné říše, velkou měrou k nim přispívají i zástupci říše živočišné. Tak např. psík mývalovitý, tento malý predátor má svůj původní domov v Asii, ale klidně se s ním můžete potkat na mosteckém Resslu nebo ho zahlédnout v okolí Korozluk či Skršína. Obývá opuštěné liščí nory a živí se vším co najde, převládá však většinou drobná zvěř na které způsobuje nemalé škody.

Dalším nevítaným obyvatelem je nutrie říční. Nejčastěji byste ji mohli zahlédnout u říčky Srpiny či v okolí Lišnice a Polerad. Nutrie dokáží svojí činností podemlít a narušit koryta řek. Nejsou to žádní „drobečci“, váží okolo pěti kilogramů a dokáží dorůst až půl metru, respekt před nimi má i liška.

Na Mostecku je mnoho nepůvodních rostlinných druhů – např. trnovník akát, javor jasanolistý, pajasan žláznatý nebo dub červený apod. V roce 2009 vydalo Ekologické centrum Most pro Krušnohoří environmentálně vzdělávací pomůcku zaměřenou na problematiku invazních druhů dřevin v Mostě. Projekt nesl název „Poznej vetřelce“ a vznikl s podporou společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. Díky této podpoře mohl být nabízen školám zcela zdarma. V současné době je možné si publikaci zakoupit nebo zapůjčit v knihovně Ekologického centra.

Budoucnost?
Naše republika je k šíření invazních druhů náchylná již z důvodu hustého osídlení, malým zastoupením původních ekosystémů, tzn. hodně polí, regulovaných vodních toků a současně s hustou sítí silnic a železnic, podél kterých probíhá šíření invazních druhů nejrychleji.

Boj s invazními druhy je během na dlouhou trať, který potřebuje důkladnou koordinaci. Je nutné vytvořit účinný systém, upozorňující na možnou hrozící invazi nepůvodních druhů, na to by měly sloužit mezinárodní programy. Neboť, jak autoři uvádějí, „semena budoucích invazí již byla zaseta.“


M. Černá
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.

Odkazy:
DAISIE: databáze invazních rostlin a živočichů Evropy
Pořad Milénium ČT 24, ve kterém byli jako hosté pánové Pyšek a Jarošík a hovořili v něm o biologických invazíchČlánky a tiskové zprávy z roku 2011

29.12.2011 Vyhodnocení vánoční soutěže
29.12.2011 Územní rozhodnutí o výstavbě zařízení k EVO schváleno
22.12.2011 GEOBAL 4 vyhověl emisím pro jeho spalování
14.12.2011 Vánoce bez příchutě konzumu
12.12.2011 Veřejné projednání plánované výstavby spalovny odpadů v Komořanech
8.12.2011 Globální oteplování – fakta a fikce
30.11.2011 NEPROPÁSNĚTE NAŠI VÁNOČNÍ SOUTĚŽ O ZAJÍMAVÉ CENY!
29.11.2011 Ekologické centrum Most pro Krušnohoří je členem monitorovací skupiny spalovací zkoušky GEOBALU 4
24.11.2011 Veřejné projednávání je pro všechny
21.11.2011 Vánoce přicházejí aneb „Stromeček pod stromeček“
4.11.2011 Jak jsme lámali rekordy…
2.11.2011 Jak jsme prezentovali AKTA U v kraji karlovarském
25.10.2011 Tonery, tonery, tonery…
24.10.2011 Ohlédnutí za seminářem „Prach v ovzduší veřejnost“
18.10.2011 Jak probíhalo vyhodnocení soutěže "Příběhy, pověsti a pohádky o uhlí"
15.10.2011 Co nás v nadcházejícím období čeká? aneb Podzim barevný i šedivý 1
13.10.2011 Jaký byl festival EKOFILM 2011?
11.10.2011 Vyhodnocení soutěže "Příběhy, pověsti a pohádky o uhlí" skončila
5.10.2011 KDO POLETÍ? aneb Soutěž „PŘÍBĚHY, POVĚSTI A POHÁDKY O UHLÍ“ skončila
27.9.2011 NA CO SE EKOLOGICKÉHO CENTRA OBČANÉ PTAJÍ…
22.9.2011 ČAJ V KVALITĚ BIO ANEB HURÁ NA ŠÍPKY
19.9.2011 Pozvánka na Ekofilm 2011
14.9.2011 Komise pro životní prostředí Euroregionu Krušnohoří jednala ve VÚHU a.s. Most
8.9.2011 Ekoporadkyně na safari
5.9.2011 Pozvánka na seminář PRACH V OVZDUŠÍ A VEŘEJNOST
23.8.2011 Konference Energie v průmyslu chytře a efektivně
8.8.2011 Daruj, věnuj...hlavně nevyhazuj
1.8.2011 VYHRAJTE SOUTĚŽ A PROLEŤTE SE NAD KRAJEM S LEPŠÍ VYHLÍDKOU!
22.7.2011 Zveřejnění záměru Severočeských dolů a.s.
13.7.2011 Plánujete sázet stromy?
1.7.2011 Léto budiž pochváleno!
29.6.2011 Světelné znečištění - hvězdná obloha v nedohlednu?
17.6.2011 Studijní návštěva komise ENVE v Ústeckém kraji
16.6.2011 1. Světová vědecká konference o ochraně ovzduší - PETrA 2011
14.6.2011 Znáte naše lesy?
3.6.2011 Odborníci z Evropy si přijedou prohlédnout doly a rekultivace a my budeme u toho
2.6.2011 „Uhlí – energie i chemie“
31.5.2011 Novela zákona o odpadech
25.5.2011 Vyhodnocení zimní fotosoutěže
24.5.2011 Evropský den parků - 24. května 2011
20.5.2011 Novela zákona o ovzduší zamítnuta
20.5.2011 Pokračování programu Zelená úsporám
18.5.2011 2011: Mezinárodní rok chemie
2.5.2011 Omluva soutěžícím a Vítání ptačího zpěvu na Jezeří
26.4.2011 Naučná stezka Základní školy ve Svážné ulici
22.4.2011 Velikonoce
19.4.2011 Vymírání vzácných, zavlékání nepůvodních
7.4.2011 Severočeské farmářské trhy
5.4.2011 Účast na festivalu Jeden svět 2011
4.4.2011 Uhelné safari 2011
25.3.2011 Vyberte oblíbený strom do ankety
23.3.2011 Pozvánka na festival Jeden svět
21.3.2011 Jaro je tady a s ním také cyklistická sezóna
18.3.2011 Jakou ekologickou stopu po sobě zanecháváme
18.3.2011 Jarní bylinky pomáhají našemu zdraví
18.3.2011 Podpořte naši planetu Hodinou Země
31.1.2011 Novinky ze světa chemie
19.1.2011 Atlasy skládek odpadů
17.1.2011 Koho trápí hromádky?
14.1.2011 Fotografická soutěž Ekologického centra Most – „Člověk a příroda v zimě“
13.1.2011 Voda v zimě
12.1.2011 Nová vyhláška MŽP pro těkavé organické látky
12.1.2011 Váháte stále s výměnou staré klasické žárovky za novou?
11.1.2011 Topíme a dýcháme
7.1.2011 Největší zdroje znečištění vodních toků
4.1.2011 Koupí nového spotřebiče lze šetřit

leaf