Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 16.7.2019, 08:12
Zahájeno spalování neodsířeného syntézního plynu na polním hořáku POX B 201, najíždění reaktoru 6 na výrobně POX. Spalování bylo ukončeno dnes v 9:00 po zapojení reaktoru do výroby.

UNIPETROL RPA - 13.7.2019, 02:00
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, přejezd typu prášku na výrobně PP. Spalování bylo ukončeno dnes ve 2:50.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Biopotraviny a kam za nimi v Ústeckém kraji?

2. května 2016

biopotravinyPotraviny jsou neodmyslitelnou součástí lidského života, a proto produkce kvalitních potravin by měla být prioritní pro každého výrobce i spotřebitele. Zárukou kvalitních potravin by měly být biopotraviny. Se slovem BIO se setkáváme nejen v supermarketech, ale i v lékárnách či na oblečení. Ale co znamená označení Bio na potravinách a kde je v Ústeckém kraji najdeme?

Čemu říkáme biopotravina
Pro označení produktů z ekologického zemědělství se vžil termín bioprodukt nebo biopotravina. Bioproduktem se rozumí surovina rostlinného nebo živočišného původu, která je získána za podmínek uvedených v zákonu č. 242/2000 Sb. , o ekologickém zemědělství a splňuje požadavky na jakost a zdravotní nezávadnost stanovenou zvláštními předpisy.

biopotravinyJak jste se mohli dozvědět v článku o Ekologickém zemědělství (EZ), vyznačuje se EZ šetrnými zpracovatelskými postupy při výrobě potravin s vyloučením použití chemicko-syntetických látek. Znamená to, že využívá raději přirozené nepřátele škůdců, vhodné střídání či kombinace plodin, odolné odrůdy a podobná opatření. Nepoužívá ani průmyslová hnojiva. Používá chlévský hnůj, zaorávání rostlin a další přirozené postupy. Hospodářská zvířata (krávy, prasata, slepice a další) musí mít podmínky, jež odpovídají jejich přirozeným potřebám: možnost pohybu, stáj vystlanou slámou, přirozené krmivo. Při výrobě biopotravin se nesmí používat umělá aditiva – barviva, konzervanty, aromatické látky, dochucovadla, emulgátory atd.

Jak zjistíme, že jde o biopotraviny?
K tomu abychom zjistili, zda se jedná o biopotraviny, nám slouží jejich označování. Správně označené biopotraviny vyrobené v České republice musí mít jak národní značku, tzv. biozebru, tak i nové evropské logo (viz obrázky níže). Biopotraviny z dovozu mohou být označeny biozebrou, ale nemusí.
biopotraviny
V případě, že si kupujete bioprodukty přímo na farmě, která uvádí, že její produkty jsou BIO, musí být farmář schopen předložit platný certifikát o původu bioproduktu, vydaný jednou z kontrolních organizací.

V našich obchodech se ovšem můžeme setkat i s jinými označeními, které nám říkají, že se jedná o biopotraviny. V členských zemích EU jsou využívána následující označení pro výrobky, které jsou co do způsobu produkce totožné s výrobky označenými logem biozebry:
biopotraviny

Každá potravina, která je označená slovem BIO či jiným odkazem na způsob produkce v ekologickém zemědělství, musí splnit přísné zákonné podmínky, aby takové označení dostala. Na obalu bude ještě označena kódem organizace, která provedla kontrolu. V České republice kontrolují biopotraviny tři soukromé kontrolní subjekty, kterým Ministerstvo zemědělství s účinnosti od 1. 7. 2010 přidělilo nové kódy. Jsou to:

- KEZ, o.p.s., kód na obalu: CZ-BIO-001
- ABCert AG, organizační složka kód na obalu: CZ-BIO-002
- BIOKONT CZ, kód na obalu: CZ-BIO-003

Kontrola organizací je prováděna pravidelnými i namátkovými kontrolami, jak na ekofarmách, u zpracovatelů potravin, tak i u velkoobchodníků s biopotravinami. Minimálně jednou ročně tak projde celý řetězec výroby, zpracování a distribuce, kompletní kontrolou. Možné klamavé značení biopotravin v maloobchodech řeší na základě podnětů kontrolních či spotřebitelských organizací nebo přímo spotřebitelů Ministerstvo zemědělství, které v případě zjištění pochybení zahájí správní řízení k nápravě věci a může uložit pokutu až do výše 1 milionu korun, podle druhu pochybení.

Proč jíst biopotraviny?
Nákup a konzumace biopotravin poskytuje jisté výhody. Jednou z výhod je, že biopotraviny jsou zdravější, obsahují větší množství vitamínu C a nezbytných minerálů (vápník, hořčík, železo a antioxidantů). Některé studie ukázaly, že biozelenina a bioovoce mají více vitamínů, minerálů, enzymů a dalších živin oproti konvenční produkci.

Biopotraviny konkurují ostatním potravinám i v lepší chuti. Důvodem je přístup ekozemědělců, kdy dbají na to, aby rostliny byly pěstovány v kvalitní půdě, nepoužívají umělá hnojiva, aby zvířata byla v klidu a měla dostatek prostoru a kvalitní stravu bez přidaných léčiv.

Ekozemědělci dbají na kvalitní životní prostředí, neznečišťují vzduch, půdu a vodu chemickými látkami a umělými hnojivy (velkými kontaminanty v konvenčním zemědělství jsou pesticidy, které se dostávají do povrchové i podzemní vody, dále pak dusičnany a těžké kovy). V EZ se dbá především na kvalitu a ne na kvantitu, jako je tomu u konvenčního zemědělství. EZ poskytuje přirozené podmínky pro život zvířat – dostatek prostoru, možnost projevit své přirozené chování, kvalitní strava a péče. Dále EZ přispívá k zvýšení druhové rozmanitosti přírody (pestrost ptáků, motýlů a rostlin), nedochází k odlesňování, nerozorává meze a krajiny netrpí erozí půdy.

Jednou z nejdůležitějších výhod při pěstování a výrobě biopotravin je, že v EZ se nepoužívají chemické látky, jako jsou např. pesticidy nebo geneticky modifikované organismy. Všechny tyto látky se dostávají do lidského organismu a ovlivňují jeho funkci. U pesticidů byla prokázána spojitost s rakovinovým onemocněním či poškození plodu nebo nervové soustavy. Zbytky antibiotik, hormonů či léků se podílejí na vzniku vysokého krevního tlaku a koronárních chorob.

Kde si je můžeme koupit v Ústeckém kraji?
Spektrum českých biopotravin je v celku rozmanité, zahrnuje především následující výrobky: mléko a mléčné výrobky (jogurty, sýry, tvaroh atd.), pečivo, čaje, koření, mouku, těstoviny, dětskou výživu, vejce, kuřecí, vepřové a hovězí maso, ovoce, zeleninu, sušené ovoce, víno atd. V Ústeckém kraji nalezneme několik míst, kde si můžeme biopotraviny koupit. Jsou to specializované prodejny (prodejny zdravé výživy a bioprodejny), některé supermarkety, lékárny, přímo u zdroje (farmáři) či na farmářských trzích. Jednou z možností, jak zjistit, kde si koupit biopotraviny v Ústeckém kraji, je mapa, kterou vytvořila Hnutí duha. Jedná se o interaktivní mapu ČR, kde si můžete najít svého farmáře, který vám bude nejblíže. Nejenže jsou v mapě zaznamenány farmy, ale i obchody, biokluby a bedýnky. Svého farmáře si můžete najít na těchto webových stránkách: http://www.adresarfarmaru.cz

Další možnost, jak si najít výrobce biopotravin v Ústeckém kraji, je zde přes tyto portály:
http://www.kez.cz
https://eagri.cz

Závěr
Mnoho lidí nekupuje biopotraviny právě kvůli jejich vyšší ceně. Biopotraviny ve skutečnosti nejsou dražší než konvenční potraviny, protože konvenční produkce je zaplacena ještě několikrát, skrytě a nenápadně, z našich daní. Platíme škody na řekách znečištěných hnojivy, platíme výzkumy a testy na BSE, vyvíjení nových typů pesticidů, likvidaci nebezpečných odpadů a důsledky znečištění životního prostředí.

Jak se ukazuje, tak poptávka po biopotravinách i přes jejich vyšší cenu stoupá. Koupí biopotravin u českých producentů, podpoříte český trh, potravinářskou soběstačnost země, a kvalitní životní prostředí a především své zdraví.

Každý z nás si musí říci, za co je ochotný si připlatit a za co ne. Za kvalitnější a zdravější potraviny příplatek určitě stojí.

Ing. Hana Svašková
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Zdroje:
http://www.vitejtenazemi.cz
http://eagri.cz
http://www.countrylife.cz
http://www.hnutiduha.cz
http://biospotrebitel.cz
http://www.bio-info.cz
https://is.muni.czČlánky a tiskové zprávy z roku 2016

2.12.2016 Který vánoční stromeček je ten nejlepší?

28.11.2016 Jaderný odpad v Lubenci na Lounsku?
25.11.2016 Kvalita ovzduší a zdraví obyvatelstva
21.11.2016 Barva listů a ovzduší
18.11.2016 Studenti opět zkoumali, jak potraviny cestují
4.11.2016 Co ví studenti o uhlí

31.10.2016 Komu se nelenilo a zelenalo?
19.10.2016 Hornictví, jeho tradice a studenti
17.10.2016 Ozvěny EKOFILMU pro žáky 1. a 15. ZŠ v Mostě
13.10.2016 Až se zima zeptá aneb Jak uchovávat potraviny zdravě a šetrně – bez elektřiny
12.10.2016 Jak se stát farmářem
11.10.2016 Studenti poznávali VÚHU a.s. a VŠB
5.10.2016 Ekocentrum na Svatomichaelských slavnostech 2016
3.10.2016 Lesní školky

30.9.2016 Studenti v Elektrárně Počerady
21.9.2016 Studenti se vydali na Cestu…aneb Uhelná maturita 2016
16.9.2016 Den otevřených dveří na vodním díle Přísečnice
1.9.2016 Lužická jezera největší uměle vytvořená vodní plocha Evropy

5.8.2016 CITES - úlovky z dovolené
4.8.2016 Evropská unie se brání invazním druhům

29.7.2016 CO2 patří pod zem?
17.7.2016 Salesiova výšina a naučná stezka
15.7.2016 EIA a veřejnost
11.7.2016 Kam o prázdninách?
1.7.2016 V ekocentru se zkoumala cesta potravin na náš stůl

29.6.2016 Národní přírodní rezervace Jezerka
28.6.2016 Na ZŠ Palacha se promítaly filmy o ekologii
23.6.2016 Ptačí oblast v Krušných horách
16.6.2016 Zápřednice jedovatá není žádná jedovatá bestie
14.6.2016 Bushmeat - nutnost obživy nebo mlsný jazyk?
10.6.2016 Exkurze v Záluží
6.6.2016 Modrá úsporám

26.5.2016 Včely a jejich tajemství
6.5.2016 Ozvěny EKOFILMU v Mostě
5.5.2016 Gymnázium Most dýchalo a chutně a zdravě se stravovalo
2.5.2016 Biopotraviny a kam za nimi v Ústeckém kraji?

29.4.2016 Ozvěny EKOFILMU v Mostě
29.4.2016 Hornická soutěž začíná
20.4.2016 Ústecký kraj má své regionální potraviny
15.4.2016 Ekozemědělství
11.4.2016 Nový zákon o odpadech a evropské směrnice
7.4.2016 Svoz bioodpadu z domácností
6.4.2016 Prezentace činnosti Ekologického centra Most pro Krušnohoří

21.3.2016 Soutěžte s námi neboť „Komu se nelení, tomu se zelení“
15.3.2016 Rostlinní sousedé a jejich vztahy
9.3.2016 Chráněné lokality – Co je nového v Ústeckém kraji?
7.3.2016 Les a kácení
1.3.2016 Pták roku 2016: červenka obecná

24.2.2016 Jaké jsou výsledky COP21 v Paříži?
19.2.2016 Půda, zdroj života
15.2.2016 Quo vadis EVVO?
8.2.2016 Nová zelená úsporám
1.2.2016 Neekologická změna ve způsobu účtování energií

19.1.2016 Jaké je životní prostředí Ústeckého kraje?
6.1.2016 Rok 2016 bude rokem luštěnin

leaf