Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 9.12.2019, 12:00
Dnes mezi 18:00 až 19:00 proběhne v areálu Unipetrolu RPA Litvínov a jeho okolí mimořádná zkouška systému výstrahy a vyrozumění PCH po úpravě softwaru řídících PC.

UNIPETROL RPA - 8.12.2019, 22:30
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, proplach C3- cisteren na úseku VZP EJ.

UNIPETROL RPA - 7.12.2019, 17:19
V souvislosti s najížděním jednotky kontinuálního reformování benzinů bude dnes docházet ke spalování produkce vodíkového plynu na fleře NRL. Doba trvání: cca 48 hod.

UNIPETROL RPA - 7.12.2019, 12:30
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, najíždění reaktoru C a B na výrobně PE1.

UNIPETROL RPA - 6.12.2019, 06:30
Zahájeno spalování odsířeného syntézního plynu na polním hořáku výrobny POX, oprava R 101 na výrobně NH3.

UNIPETROL RPA - 4.12.2019, 12:24
Od 12:00 hod spalování uhlovodíkových plynů bez obsahu sulfanu. Odstavení výrobní jednotky CCR z důvodu opravy zařízení.

UNIPETROL RPA - 2.12.2019, 08:59
29.11.19 v 10:40 zahájeno spalování veškeré produkce čistého vodíku.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Červnová výročí

29. května 2015

červenČerven je měsíc, ve kterém začíná na severní polokouli léto. Název měsíce může být odvozen od červenání ovoce a jahod nebo také od sbírání červců, ze kterých se dříve získávalo červené barvivo. Červen je také posledním měsícem školního roku, kdy se uzavírají klasifikace, probíhají maturity a začínají dovolené. Z hlediska ochrany životního prostředí si v červnu připomínáme nejméně čtyři důležitá výročí.

Světový den životního prostředí – 5. června

červenTento svátek je každoročně připomínám od roku 1972 z rozhodnutí Valného shromáždění OSN. Cílem je stimulovat celosvětové povědomí o této problematice a podněcovat politickou rozhodnost a praktické kroky na ochranu životního prostředí. Inspirovat jedince, vlády, organizace, komunity, podniky i média k činům přispívajícím ke zkvalitňování prostředí kolem nás. Pořádají se často úklidové akce, sázení stromů, výstavy, „zelené“ koncerty, soutěže, na školách projektové dny a řada dalších aktivit.

Světový den oceánů – 8. června

červenSvětové oceány jsou kolébkou života. Pokrývají více než dvě třetiny zemského povrchu. Všechny živé organismy na Zemi jsou nějakým způsobem závislé na oceánech. Mořský plankton nám poskytuje převážnou část kyslíku k dýchání a zároveň absorbuje oxid uhličitý, oceány regulují globální klimatické cykly, poskytují nám potravu, léčiva i krásy podmořského světa. Rybolov zaměstnává přibližně 200 milionů lidí a je zdrojem asi 16% spotřebovaných proteinů. Vliv člověka na oceány je závažný a stále roste. Průmyslový rybolov decimuje mnoho druhů ryb a tím ohrožuje biologickou rozmanitost. Závažné je také znečištění světového oceánu plastovým i jiným odpadem, které je přinášeno řekami ze všech zemí. Akce ke Světovému dni oceánů jsou zaměřeny především na úklidy vodních toků, ale také jsou pořádány výtvarné a fotografické soutěže.

Světový den větru – 15. června

červenTento svátek připomíná význam větru, jeho síly a možnost změnit využívání energie ve světě. Větrné elektrárny vyrábějí čistou energii, přispívají ke snížení zátěže životního prostředí, k omezování používání fosilních paliv a ke hledání alternativ udržitelného rozvoje.

Na Světový den větru se otevírají dveře větrných elektráren veřejnosti, Návštěvníci se mohou setkat s odborníky, atrakcemi a dalšími aktivitami, které souvisí s větrnou energií. Letos proběhne Den otevřených dveří na šesti větrných elektrárnách v ČR v sobotu 13. června 2015.

Mezinárodní den proti rozšiřování pouští a sucha – 17. června

červenSvětový den boje proti suchu a desertifikaci se slaví od roku 1995. Cílem je zvýšení povědomí veřejnosti o mezinárodní spolupráci v této oblasti. Desertifikace je proces degradace území na pouště a polopouště. Způsobit ji mohou jak globální klimatické jevy, tak i lidská činnost. Zásoby pitné vody na Zemi se snižují. Některé z největších jezer a řek nebezpečně rychle vysychají. Příkladem je Aralské jezero, jenž kdysi bývalo čtvrtou největší vodní plochou na svět. Dnes má sotva desetinu původní velikosti. Mizející voda způsobuje i zánik fauny a flory, dochází k zasolování a znečišťování podzemní vody a dalším negativním jevům. Česká republika se v rámci zahraniční rozvojové spolupráce podílí na pomoci postiženým státům formou rozvojových projektů.

Pokud se zapojíte i Vy do některých aktivit či oslav červnových dnů zaměřených na ochranu životního prostředí, Vaše snaha bude jistě vítána. Odměnou Vám může být i dobrý pocit z užitečného snažení. Ještě důležitější jsou pak pravidelné denní maličkosti, kterými se snažíme co nejméně zatěžovat životní prostředí, třeba úsporami energie v domácnosti, šetřením paliva na vytápění našeho obydlí, používání veřejných dopravních prostředků místo individuální dopravy, méně nakupovat, snažit se maximálně využít staré věci, pořídit si malou větrnou elektrárnu apod. I když se nám může zdát, že význam těchto maličkostí je mizivý v celosvětovém měřítku, je to jediná cesta, vedoucí k úspěchu. Pokud chceme něco změnit, musíme začít sami u sebe.

J. Krátká
Ekologické centrum Most a Kralupy n/Vlt.
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Foto: http://pixabay.com

Články a tiskové zprávy z roku 2015

15.12.2015 Udržitelná mobilita
14.12.2015 Publikace „Parky města Mostu dříve a nyní“ je na světě
10.12.2015 Topíte ve správném kotli?
9.12.2015 Vápnění a plány na revitalizaci Krušných hor
8.12.2015 Soutěž „Pojmenujte naše parky“ skončila
7.12.2015 Klimatický summit 2015 v Paříži
4.12.2015 Jak jsme předávali…
2.12.2015 Barborka a Prokůpek ve školce
1.12.2015 Člověk jako konzument krajiny

27.11.2015 Prosincová výročí
23.11.2015 V Mostě se jednalo o kvalitě ovzduší
16.11.2015 Teplý domov a zdravé plíce
12.11.2015 Smogové situace jsou tady
11.11.2015 Cesta studentů skončila

27.10.2015 Listopadová výročí
21.10.2015 Roboti, důlní měřiči, geologové a studenti
20.10.2015 V ekologickém centru se dýchalo z plných plic
16.10.2015 Hodiny moderní chemie o životním prostředí
15.10.2015 Kdo zvítězil v soutěži „Když se řekne ovzduší“?
14.10.2015 Energie v uhlí aneb Studenti v Elektrárně Počerady
12.10.2015 Studenti dole v dole i v muzeu
6.10.2015 Soutěž „Když se řekne ovzduší“ skončila
1.10.2015 Říjnová výročí

30.9.2015 Výzkumný ústav navštívili studenti gymnázia
25.9.2015 Proč se nesmí splašková voda vypouštět do přírody?
21.9.2015 Studenti na cestě za poznáním uhlí
16.9.2015 ECM se prezentovalo na krajské konferenci EVVO 2015
14.9.2015 Vodní dílo Jirkov slavilo padesátiny
7.9.2015 Léto a ozonový smog
3.9.2015 Suburbia a jejich vliv na krajinu
1.9.2015 Zářijová výročí

20.8.2015 Mimořádná událost v UNIPETROLU a monitoring kvality ovzduší
19.8.2015 Ekologické centrum Most pro Krušnohoří v době mimořádné situace
18.8.2015 Občané versus hluk z Autodromu
17.8.2015 Mimořádná událost v areálu Chemparku Záluží a imisní situace - 2. část
14.8.2015 Mimořádná událost v areálu Chemparku Záluží a imisní situace - 1. část
14.8.2015 Novela zákona o odpadech je na světě

27.7.2015 Blíží se Mezinárodní noc pro netopýry
24.7.2015 Publikace o parcích města Mostu
23.7.2015 Podkrušnohorský přivaděč
20.7.2015 Soutěžte s námi…
13.7.2015 Zapojte se do soutěže ekocentra – šanci zvítězit má každý!
10.7.2015 Zelená linka je tu pro Vás již 15 let
7.7.2015 Brána ekologie je otevřená po celý rok 2015

29.6.2015 Ozvěny Ekofilmu v Mostě
25.6.2015 Poškozené smrky se kácet zatím nebudou
24.6.2015 Červencová výročí
24.6.2015 Chytré hlavy v ekocentru
21.6.2015 Komise pro životní prostředí Euroregionu Krušnohoří v ekocentru
15.6.2015 Kam s ním?: Kovy
11.6.2015 V oceánech se tvoří nový kontinent - z našich odpad(k)ů
5.6.2015 Vyhodnocení soutěže "Chytré hlavy"
1.6.2015 Ekologické miminko

29.5.2015 Červnová výročí
18.5.2015 Občané versus hluk z Autodromu
6.5.2015 Igelitkám už odzvonilo
4.5.2015 15 let činnosti ECM - anketa

29.4.2015 Květnová výročí
24.4.2015 Nabídka bezplatných seminářů
22.4.2015 „Když se řekne OVZDUŠÍ“ - nová soutěž je tady!
20.4.2015 Černé skládky elektrospotřebičů - nejen vada na kráse přírody
16.4.2015 Neplýtvejme vodou
15.4.2015 Chytré hlavy mohou ještě měsíc soutěžit
3.4.2015 15 let ECM

27.3.2015 Dubnová výročí
26.3.2015 Den ekologického centra
25.3.2015 Velikonoce v novém stylu
18.3.2015 Krušnohorské lesy v současnosti
16.3.2015 Březnová výročí
11.3.2015 Zatočte s jarní únavou
2.3.2015 Chytré hlavy jsou tu již pošesté

27.2.2015 Ovzduší a pedagogové
23.2.2015 Ekologické centrum na setkání koordinátorů EVVO Ústeckého kraje
12.2.2015 Zelené aplikace pro chytré mobily
4.2.2015 Vezměte děti do přírody

22.1.2015 Odkaz Josefa Vavrouška
12.1.2015 Až doslouží, do koše je neházejte
2.1.2015 PF 2015

leaf