Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 13.11.2019, 16:45
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, v rámci přejezdu typu prášku na výrobně PP.

UNIPETROL RPA - 13.11.2019, 15:00
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, přejezd typu prášku na výrobně PP.

UNIPETROL RPA - 13.11.2019, 15:00
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, v rámci odstavení reaktoru B na výrobně PE1.

UNIPETROL RPA - 13.11.2019, 10:40
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, plánované odstavení reaktoru B na výrobně PE1 do zálohy.

UNIPETROL RPA - 12.11.2019, 12:00
Spalování části vodíkového plynu bez obsahu sulfanu. Z důvodu sníženého výkonu kompresoru bez možnosti najetí záložního.

UNIPETROL RPA - 12.11.2019, 8:15
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku EJ v rámci přejezdu acetylenových reaktorů DC 401 na výrobně EJ.

UNIPETROL RPA - 12.11.2019, 7:30
Spalování uhlovodíků na polním hořáku EJ v rámci přejezdu acetylenových reaktorů DC 401 na výrobně EJ.

UNIPETROL RPA - 11.11.2019, 16:15
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku EJ v rámci přejezdu acetylenových reaktorů DC 401 A/R, který byl odložen.

UNIPETROL RPA - 11.11.2019, 15:20
Spalování uhlovodíků na polním hořáku EJ v rámci přejezdu acetylenových reaktorů DC 401 A/R na výrobně EJ.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Červencová výročí

24. června 2015

červenecČervenec patří mezi nejkrásnější období roku. Během tohoto měsíce trávíme své volné dny uprostřed přírody, čerpáme z ní sílu na zimní měsíce a těšíme se z blahodárného slunce. Název měsíce červenec je odvozen od června, přípona zde vyjadřuje následnost, červenec následuje po červnu. Také v červenci si připomínáme několik významných dnů z hlediska ochrany životního prostředí.

Světový den populace – 11. července

červenecTento den má především poukázat na aktuální problémy spojené s narůstajícím množstvím lidí na planetě. Nic neovlivňuje životní prostředí naší planety více, než lidé a jejich neustále se zvyšující nároky na energie, suroviny, vodu, potraviny a životní prostor. Vzrůstající počet obyvatel Země klade velké nároky na primární zdroje, zvláště fosilní paliva, jež jsou zdrojem energie, a dále na pitnou vodu, zemědělskou půdu a její výnosy. Zároveň dochází k nárůstu odpadů, které společnost produkuje a není schopna je recyklovat. O míře dopadu každého člověka na životní prostředí vypovídá jeho tak zvaná „ekologická stopa“. Různé kategorie lidské spotřeby jsou převedeny na plochy biologicky produktivních ploch, nezbytné k zajištění zdrojí a asimilaciodpadních produktů. Ekologická stopa nám dává přibližnou odpověď na otázku: Kolik plochy (Země a vodních ekosystémů) je třeba k zajištění všech zdrojů, které potřebuji ke svému životnímu stylu a ke zneškodnění všech odpadů, jež při tom produkuji? Svoji ekologickou stopu zjistíte zde.

Big Jump - Evropský den koupání v řekách – 12. července

červenecTisíce lidí se ve stejný den a hodinu koupou v řekách na mnoha místech v Evropě. Během prvního mezinárodního dne koupání v Labi v červenci 2002 se vykoupalo na různých místech v této řece 15 tisíc lidí. Účastníci projektu Big Jump poukazují na skutečnost, že řeky a říční břehy jsou zajímavými místy, která by mohl i dnes, tak jako v minulosti, sloužit pro rekreaci a prožívání volného času. Od 90. let se čistota vodních toků výrazně zlepšuje, proč se tedy opět nevrátit ke koupání v řekách? Česká republika se zavázala přijetím evropské rámcové směrnice o vodě k dalšímu zlepšování kvality povrchových vod, což je důležité nejen pro lidi, ale zejména pro přírodu. Cílem Big Jumpu je připomenout lidem význam řek, nadchnout je pro možnost využívání řek ke koupání a zároveň upozorňovat na neustálou potřebu dbát o zlepšování stavu jejich koryt i čistoty vody.

Světový den alternativ ke spalovnám – 14. července

červenecCelosvětový den alternativ ke spalovnám odpadů je organizován mezinárodní sítí GAIA (Global Aliance for Incineration Alternatives). Cílem akcí je zvýšit zájem obyvatel o bezpečné a udržitelné alternativní metody ke spalování a skládkování odpadu s ohledem na vyčerpávající se zdroje, ochranu lidského zdraví a prostředí před toxickými látkami a redukci skleníkových plynů. V rámci akce jsou představovány alternativy ke spalování a skládkování odpadu v podobě omezování vzniku odpadu, opětovného využívání odpadu, recyklace a kompostování.

J. Krátká
Ekologické centrum Most a Kralupy n/Vlt.
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Foto: http://pixabay.com

Články a tiskové zprávy z roku 2015

15.12.2015 Udržitelná mobilita
14.12.2015 Publikace „Parky města Mostu dříve a nyní“ je na světě
10.12.2015 Topíte ve správném kotli?
9.12.2015 Vápnění a plány na revitalizaci Krušných hor
8.12.2015 Soutěž „Pojmenujte naše parky“ skončila
7.12.2015 Klimatický summit 2015 v Paříži
4.12.2015 Jak jsme předávali…
2.12.2015 Barborka a Prokůpek ve školce
1.12.2015 Člověk jako konzument krajiny

27.11.2015 Prosincová výročí
23.11.2015 V Mostě se jednalo o kvalitě ovzduší
16.11.2015 Teplý domov a zdravé plíce
12.11.2015 Smogové situace jsou tady
11.11.2015 Cesta studentů skončila

27.10.2015 Listopadová výročí
21.10.2015 Roboti, důlní měřiči, geologové a studenti
20.10.2015 V ekologickém centru se dýchalo z plných plic
16.10.2015 Hodiny moderní chemie o životním prostředí
15.10.2015 Kdo zvítězil v soutěži „Když se řekne ovzduší“?
14.10.2015 Energie v uhlí aneb Studenti v Elektrárně Počerady
12.10.2015 Studenti dole v dole i v muzeu
6.10.2015 Soutěž „Když se řekne ovzduší“ skončila
1.10.2015 Říjnová výročí

30.9.2015 Výzkumný ústav navštívili studenti gymnázia
25.9.2015 Proč se nesmí splašková voda vypouštět do přírody?
21.9.2015 Studenti na cestě za poznáním uhlí
16.9.2015 ECM se prezentovalo na krajské konferenci EVVO 2015
14.9.2015 Vodní dílo Jirkov slavilo padesátiny
7.9.2015 Léto a ozonový smog
3.9.2015 Suburbia a jejich vliv na krajinu
1.9.2015 Zářijová výročí

20.8.2015 Mimořádná událost v UNIPETROLU a monitoring kvality ovzduší
19.8.2015 Ekologické centrum Most pro Krušnohoří v době mimořádné situace
18.8.2015 Občané versus hluk z Autodromu
17.8.2015 Mimořádná událost v areálu Chemparku Záluží a imisní situace - 2. část
14.8.2015 Mimořádná událost v areálu Chemparku Záluží a imisní situace - 1. část
14.8.2015 Novela zákona o odpadech je na světě

27.7.2015 Blíží se Mezinárodní noc pro netopýry
24.7.2015 Publikace o parcích města Mostu
23.7.2015 Podkrušnohorský přivaděč
20.7.2015 Soutěžte s námi…
13.7.2015 Zapojte se do soutěže ekocentra – šanci zvítězit má každý!
10.7.2015 Zelená linka je tu pro Vás již 15 let
7.7.2015 Brána ekologie je otevřená po celý rok 2015

29.6.2015 Ozvěny Ekofilmu v Mostě
25.6.2015 Poškozené smrky se kácet zatím nebudou
24.6.2015 Červencová výročí
24.6.2015 Chytré hlavy v ekocentru
21.6.2015 Komise pro životní prostředí Euroregionu Krušnohoří v ekocentru
15.6.2015 Kam s ním?: Kovy
11.6.2015 V oceánech se tvoří nový kontinent - z našich odpad(k)ů
5.6.2015 Vyhodnocení soutěže "Chytré hlavy"
1.6.2015 Ekologické miminko

29.5.2015 Červnová výročí
18.5.2015 Občané versus hluk z Autodromu
6.5.2015 Igelitkám už odzvonilo
4.5.2015 15 let činnosti ECM - anketa

29.4.2015 Květnová výročí
24.4.2015 Nabídka bezplatných seminářů
22.4.2015 „Když se řekne OVZDUŠÍ“ - nová soutěž je tady!
20.4.2015 Černé skládky elektrospotřebičů - nejen vada na kráse přírody
16.4.2015 Neplýtvejme vodou
15.4.2015 Chytré hlavy mohou ještě měsíc soutěžit
3.4.2015 15 let ECM

27.3.2015 Dubnová výročí
26.3.2015 Den ekologického centra
25.3.2015 Velikonoce v novém stylu
18.3.2015 Krušnohorské lesy v současnosti
16.3.2015 Březnová výročí
11.3.2015 Zatočte s jarní únavou
2.3.2015 Chytré hlavy jsou tu již pošesté

27.2.2015 Ovzduší a pedagogové
23.2.2015 Ekologické centrum na setkání koordinátorů EVVO Ústeckého kraje
12.2.2015 Zelené aplikace pro chytré mobily
4.2.2015 Vezměte děti do přírody

22.1.2015 Odkaz Josefa Vavrouška
12.1.2015 Až doslouží, do koše je neházejte
2.1.2015 PF 2015

leaf