Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 12.12.2019, 11:00
Dnes od 11:00 do 11:50 proběhlo spalování neodsířeného syntézního plynu na polním hořáku POX.

UNIPETROL RPA - 11.12.2019, 8:00
Ukončeno spalování odsířeného syntézního plynu na polním hořáku výrobny POX B 201, po opravě v provozu reaktor R 101 na výrobně NH3.

UNIPETROL RPA - 11.12.2019, 7:50
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, v rámci proplachu C3- cisteren na úseku VZP EJ a najíždění reaktorů B a C na výrobně PE1.

UNIPETROL RPA - 8.12.2019, 22:30
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, proplach C3- cisteren na úseku VZP EJ.

UNIPETROL RPA - 7.12.2019, 12:30
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, najíždění reaktoru C a B na výrobně PE1.

UNIPETROL RPA - 6.12.2019, 06:30
Zahájeno spalování odsířeného syntézního plynu na polním hořáku výrobny POX, oprava R 101 na výrobně NH3.

UNIPETROL RPA - 4.12.2019, 12:24
Od 12:00 hod spalování uhlovodíkových plynů bez obsahu sulfanu. Odstavení výrobní jednotky CCR z důvodu opravy zařízení.

UNIPETROL RPA - 2.12.2019, 08:59
29.11.19 v 10:40 zahájeno spalování veškeré produkce čistého vodíku.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Hurá zpátky do školy i k chemii!

27. září 2013

altHurá do školy! Každý z nás toto slovní spojení zaslechl, viděl nebo vykřičel. Ať už jej vnímáme jakkoli, školní rok začíná s neoblomnou zářijovou pravidelností. A tak nikdo se nevyhne školním radovánkám i starostem. Po prázdninách se někdo těší hlavně na kamarády, hry i lumpárny. Ti více bádaví, co se ve volných chvílích učili, dychtí po nových vědomostech a někomu se při pomyšlení na školu a školní pomůcky zježí všechny chlupy na těle. Jací jste byli vy? Pamatujete si vy na svá školní léta? A bavila vás chemie? Co vlastně víme o výuce chemie na našem území? ECM přináší zajímavé postřehy ze školní docházky i chemie.

Školní docházku zavedla na českém území Marie Terezie již v roce 1774. S tím byl také spojen rozvoj škol a celého školství. Vedle psaní, čtení, náboženství a počtů se žáci začali též učit přírodním vědám, často v podobě přírodopisu. Chemie jako samostatný předmět neexistovala. Vedle zahrnutí chemie pod přírodopis, bylo možné seznámit žáky se základními poznatky z chemie také v rámci výuky fyziky.

Vedle základního a středního školství se rozvíjelo též školství vysokoškolské. Již v roce 1774 vzniká stolice přírodopisu při Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (UK). Přestože technický pokrok dosáhl svého značného rozvoje už v 17. a 18. století, chemie si na svou výuku musela ještě několik let počkat. Až na počátku 19. století se začíná chemie vyučovat na školách a to jak ve střední Evropě, tak i v západní Evropě. První chemická laboratoř viděla světlo světa ale už v roce 1663 na univerzitě v Altdorfu v Norimberku. Chemie se však nevyučovala samostatně, byla součástí výuky fyziky i botaniky a při maturitě se nezkoušela.

Postupný rozvoj technických věd na našem území vedl na začátku 19. století k založení samostatné pražské polytechniky, na které byla dne 10.11.1806 slavnostně zahájena výuka ve dvou odděleních, matematickém a chemickém.

altBylo jen otázkou času, kdy si přírodní vědy či přímo chemie najdou v osnovách více místa. V počátcích byla výuka zaměřena spíše na praktické poznatky než na teorii, a v tomto duchu byly též psány učebnice. Není se co divit, vždyť v tuto dobu nebyl znám periodický zákon ani strukturní teorie. Ale i toto se postupně měnilo. Na některých typech škol se chemie vyčleňuje jako samostatný předmět, přibývají teoretické poznatky a s tím i učebnice, povinnými se stávají laboratorní cvičení a od konce 19. století tak má chemie své pevné místo na všech typech a úrovních škol.

Nejznámější pedagogy a studenty v oboru chemie najdeme na školách vysokých. Například profesor Scherer vybudoval pro Královské české stavovské technické učiliště nejen laboratoře, ale i osnovu chemického oddělení pro jeden rok, která se skládala ze všeobecné chemie: o působení vzduchu, vody, hoření těles, o kyselinách, alkáliích nebo tavení kovů a z praktické chemie složené ze tří oborů (sklářství, železářství, barvířství). V průběhu let se zvyšovala také snaha o zrovnoprávnění jazyků. Na škole se vyučovalo především německy, český jazyk si na svoje zavedení do výuky musel ještě dlouho počkat.

Prvních českých přednášek z obecné a technické chemie se studenti dočkali v roce 1864-1865 a to díky Janu Baptistovi Staňkovi. Česká polytechnika se v roce 1870 konečně odloučila od německé polytechniky a stala se předním českým ústavem, který byl díky chemii uznávaným po celé Evropě. Polytechnika během prosazování českého jazyka přispěla k zakládání českých časopisů (Rostlinář, Krok), které vytvářely srozumitelné chemické terminologie, názvosloví. V té době vyučoval na polytechnice Bohuslav Raýman. Přednášel nejen o historii chemie, ale také o vývoji struktury organických látek. Vykládal o aromatických sloučeninách a jejich reakcích nebo o laboratorní technice organické chemie a termochemii cukrů. Organické práce se v té době zabývaly převážně aromatickými sloučeninami. Jako příklad se uvádí chlorování cymenu za varu nebo studie vlivu jódu na aromatické sloučeniny s dlouhými řetězci. Na polytechnice měla významné místo i potravinářská chemie a to vzhledem převládanému zemědělskému charakteru našich zemí za Rakouska i první republiky. Již v roce 1855 Karel Balling, přední technolog v celém rakouském mocnářství, zřizuje výzkumnou stanici agrikulturní.

altPo skončení první světové války vzniká v roce 1920 samostatná chemická fakulta – Vysoká škola chemicko-technologického inženýrství v rámci Českého vysokého učení technického v Praze. V té samé době se z Filozofické fakulty UK vyčleňuje také samostatná Přírodovědecká fakulta. Vůdčí osobností na VŠCHT se stává profesor Emil Votoček, jež se zabýval především chemií cukrů. Vedle toho se také podílel na vytvoření českého chemického názvosloví, vytváření slovníků a skladbě hudebních děl. Mezi jeho žáky patřil například Rudolf Lukeš, považovaný za otce československé organické chemie, dále Otakar Quadrat, jež se vedle hutní analytiky v praxi věnoval také pracovním podmínkám hutních dělníků či způsobům vzdělávání v oblasti chemie, aby studenti byli lépe připraveni pro budoucí praxi, či Otto Wichterle, objevitel kontaktních čoček. Pod vedením Votočka a Lukeše absolvoval VŠCHTI další významný chemik - Vladimír Prelog, který zde získal i doktorát. Jako profesor ETH v Curychu se věnoval organické chemii a struktuře látek, stereochemii. Mezi významnými jmény pražské VŠCHTI později přejmenované pouze na VŠCHT najdeme i několik žen. Mezi prvními absolventkami Pražské polytechniky vyniká jméno Julie Hamáčkové, která svůj život zasvětila chemii vody. Z vynikající studentky se stala vynikající pedagožkou a vedle VŠCHT vyučovala také na ČVUT. V roce 1954 byla jako první žena v Čechách jmenována profesorkou na technické vysoké škole a na VŠCHT působila až do svého odchodu do důchodu v roce 1962.

Nejznámějších žákem a profesorem na UK je jistě Jaroslav Heyrovský, který v Praze začal přednášet nový obor – fyzikální chemii. V roce 1959 se stává za objev a rozvoj polarografie laureátem Nobelovy ceny za chemii.

Od počátků výuky chemie zasvětilo život tomuto oboru již mnoho žáků a studentů. Někteří se dostali až na špičku ve svém oboru a jiné to ještě čeká. Chemie se ale bohužel obecně řadí u školáků mezi předměty méně populární a „těžké“. A jak jste na tom s chemií byli Vy? Pamatujete si ještě základní pokusy i nudná data? Nebojte nebudeme Vás z nich zkoušet, jen jsme si pro vás připravili další porci zajímavých otázek, tentokrát ze školního prostředí.

Ing. Radka Vlčková, Mgr. Renáta Červenková
Ekologické centrum Most a Kralupy nad Vltavou
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Články a tiskové zprávy z roku 2013

20.12.2013 Chemie a životní prostředí
18.12.2013 Vánoční soutěž má své vítěze
16.12.2013 Zdravé zimní mlsání aneb dárky ze zahrádky
10.12.2013 Plať za svůj odpad!
5.12.2013 Nebojme se mlhy!
3.12.2013 Voda pro život – jak dopadla soutěž?

28.11.2013 Den nenakupování - 30. listopad
26.11.2013 Pálím, pálíš, pálíme? aneb jak jsme na tom se spalováním odpadu
21.11.2013 Voda, co nás drží nad vodou
19.11.2013 Jak se žije ježkům?
7.11.2013 Pokořili jsme REKORD
4.11.2013 Pojďte do divadla a do kina ! Kam ? Do Centralu !!!
1.11.2013 Pozvánka na vernisáž VODA PRO ŽIVOT

31.10.2013 Vnější versus vnitřní ovzduší
24.10.2013 Pamatujme na stromy!
21.10.2013 Proč pěstovat staré odrůdy jabloní?
10.10.2013 Ekologické centrum zve na vernisáž výstavy s tématem „Voda pro život“
9.10.2013 Samá voda...
9.10.2013 Mostečané se pokusí o nový rekord aneb Kolik kapek se sejde v OC Central dne 07.11.2013 v 11:00hod.?
7.10.2013 Vánoční soutěž
2.10.2013 Zápach nebo vůně?

30.9.2013 Průběh semináře „Voda pro život"
27.9.2013 Hurá zpátky do školy i k chemii!
24.9.2013 Co nezvládneme vytřídit, pohltí skládky. Ale je to správné?
20.9.2013 Semináře „Chemie a životní prostředí“ v listopadu a prosinci zdarma!
13.9.2013 Svatba v zeleném
12.9.2013 Živý přenos konference o změně klimatu
6.9.2013 O včelkách samotářkách
4.9.2013 Do školy s ohledem na přírodu!
2.9.2013 Pozvánka na nové semináře „VODA PRO ŽIVOT“

30.8.2013 Mezinárodní den ochrany ozonové vrstvy
26.8.2013 I ekovýchova má své osobnosti
8.8.2013 Biovaření má zelenou!
5.8.2013 Cena kapky vody
2.8.2013 Proč na louky s kosou?

29.7.2013 Hurá do ZOO!!!
24.7.2013 Co pít v horkých letních dnech?
22.7.2013 Novela zákona o odpadech začne platit od 1. října
19.7.2013 Revitalizace vodních toků
16.7.2013 Alergie a biologické znečištění ovzduší
16.7.2013 Kotlíkové dotace pro Ústecký kraj
11.7.2013 Nová vyhláška o ochraně dřevin a povolování jejich kácení

28.6.2013 Za humny je taky krásně
26.6.2013 Jak studenti „zeleně“ nakupovali
25.6.2013 Co se děje na skládce? aneb S čím kdo zachází, tím také schází!
24.6.2013 Moře odpadů v moři
21.6.2013 Ozon – chrání nebo škodí?
20.6.2013 Jak probíhalo předávání cen v soutěži "Poraď ODPADlíkovi"
19.6.2013 Bez chemie se nikam nepohneme
12.6.2013 Kdo nejlépe poradil ODPADlíkovi?
11.6.2013 Ekologické centrum na jarmarku
10.6.2013 Světový den větru aneb Vítr a jeho energie

23.5.2013 Školní zahrada – zelená učebna
22.5.2013 Imisní monitoring ve světě a v Evropě
21.5.2013 Seznamte se s činností Zdravotního ústavu
17.5.2013 Jak ekologicky na dovolenou ?
15.5.2013 Chemie a láska
6.5.2013 FÉROVĚ!
3.5.2013 Odpady – na životní prostředí dopady
2.5.2013 Oslavme ptačí svátky

26.4.2013 Výměna domácích kotlů s příspěvkem bude možná i v Ústeckém kraji!
23.4.2013 Krajská ekologická konference pro žáky základních a středních škol
22.4.2013 Nová soutěž "Poraď ODPADlíkovi"
19.4.2013 Den Země a chemie
16.4.2013 Proč je i kosmetika BIO?
15.4.2013 Pleny jako odpad
10.4.2013 Znečišťující látky v ovzduší a jejich škodlivost I.
3.4.2013 Studenti UJEP v Ekocentru

28.3.2013 Pálení odpadu na Zemi v průběhu staletí
28.3.2013 Kontrolní den Ekologického centra Most pro Krušnohoří
26.3.2013 To nejsladší na světě
25.3.2013 O Nové zelené úsporám s ministrem životního prostředí
22.3.2013 Brána ekologie otevřená – soutěž VODA PRO ŽIVOT
22.3.2013 Jak jste poznávali vodu a její tajemství
21.3.2013 Jak chránit vodu? Aneb "VODY NENÍ NEKONEČNĚ, UŽÍVEJME JI SPOLEČNĚ"
20.3.2013 Jaro za dveřmi – ptáci za okny
19.3.2013 Chemie a ženy
18.3.2013 Pneumatiky do příkopu nepatří!
11.3.2013 Imisní monitoring – aneb jak se měří imise?
5.3.2013 Jaká je kvalita životního prostředí na Mostecku?

28.2.2013 Vývoj ovzduší na Mostecku
28.2.2013 Kde se vzala, tu se vzala... Evropská vodní charta
26.2.2013 Nová zelená úsporám
25.2.2013 Kde je čistší vzduch, uvnitř nebo venku?
19.2.2013 Pták roku 2013 – Břehule říční
14.2.2013 Farmářské trhy v Mostě mění lokalitu aneb Bedýnkování v každé roční době i počasí
12.2.2013 Chemie nám chutná
7.2.2013 O řezaných květinách trochu jinak…
4.2.2013 Co do popelnice nepatří?

30.1.2013 WELFARE aneb jsme ke zvířatům opravdu fér?
28.1.2013 Osmáci na cestě za tajemstvím ropy
22.1.2013 Rok 2013 – Mezinárodní rok …
22.1.2013 Právo životního prostředí v roce 2012 a 2013 aneb Co se událo a co se chystá?
8.1.2013 V novém roce nová rubrika ECM

leaf