Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 18.5.2019, 12:12
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I v rámci odtlakování tanku H01e na VZP.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Chytré hlavy těžily a rekultivovaly

26. června 2017

chytré hlavyEkologické centrum Most pro Krušnohoří (ECM) realizovalo dne 22. června 2017 první semináře, které si z e-shopu projektu Chytré hlavy společnosti Vršanská uhelná a.s. „nakoupila“ Základní škola Zdeňka Štěpánka v Mostě (10.ZŠ). Dvou seminářů na téma Těžba a rekultivace se zúčastnilo 26 žáků.

Žáci 7. a 8. třídy Základní školy Zdeňka Štěpánka v Mostě spolu se svými pedagogy před ukončením školního roku absolvovali v učebně Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí a.s. seminář “Těžba a rekultivace”.

chytré hlavyI přes vysoké teploty venkovního ovzduší a intenzitu slunečního svitu, navzdory blížícím se prázdninám byli studenti velmi pozorní. Se zájmem se seznamovali s využitím nerostů v dávné minulosti, v době středověku i v současnosti, s podmínkami vzniku uhlí, s vývojem jeho užití pro rozvoj společnosti, základními ustanoveními horního práva, rozdílem mezi hlubinným i povrchovým způsobem těžby uhlí. Formou hry žáci třídili nerosty na vyhrazené a nevyhrazené.

Žáky zaujalo téma rekultivace krajiny. Po vysvětlení jednotlivých způsobů rekultivace ze strany lektorky se žáci rozdělili na skupiny, které se staly projektovými týmy. Zadání „krajiny po těžbě“ bylo pro každý tým odlišné, ale cíl stejný – na základě nabytých znalostí navrhnout a poté před spolužáky obhájit projekt rekultivace. Žáci nad projektem přemýšleli, diskutovali a poté již kreslili a kreslili. Obhájení projektu bylo zajímavé jak pro spolužáky, tak i pro pedagogy i lektorku.

chytré hlavyNěkteré návrhy byly nápadité, téměř na odborné úrovni, některé naopak plné fantazie a technicky a ekonomicky neproveditelné. Rozdílné byly i samotné prezentace projektů; některé týmy překvapily suverénním projevem, některé ostychem.

S reálnými příklady provedených rekultivací krajiny se poté mohli žáci seznámit prostřednictvím hry, kdy měli do alba dvojic fotografií, které dokumentují změny krajiny před rekultivací a po ní, přiřadit k fotografii lokality „po rekultivaci“ správnou fotografii „před rekultivací“. Byli překvapení, jak krajina před rekultivací vypadala a jak vypadá po ní a mnohdy ani nevěděli, že po rekultivované krajině chodí nebo v ní aktivně sportují. (Benedikt, Matylda, Autodrom, letiště Most, areál kostela Nanebevzetí Panny Marie).

chytré hlavyPrvní dva semináře Těžba a rekultivace proběhly za zájmu žáků i pedagogů a jednoznačně byly pro žáky přínosem. Vždyť žijí a studují v krajině, která je s těžbou uhlí úzce spjata, takže by měli o nerostném bohatství kraje, těžbě i rekultivaci vědět co nejvíce, aby v budoucnu, např. po ukončení studií mohli na odborné úrovni pomáhat její obnově.

uhelna maturita

Ing. Milena Vágnerová
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most
Foto: archiv ECMČlánky a tiskové zprávy z roku 2017

27.12.2017 Alternativní paliva
14.12.2017 Objevy zkamenělin na Mostecku
11.12.2017 I zvířata mají svá práva
5.12.2017 Zajímavosti ze světa recyklace

27.11.2017 Za ptáky našeho okolí
22.11.2017 Lektorky ECM učily v Hostomicích
16.11.2017 Žáci 4. ZŠ Most vysazovali ryby do Bíliny
13.11.2017 Semináře na základních školách v Bílině
2.11.2017 GIS Day
1.11.2017 Zelené zprávičky pro školy i školičky

25.10.2017 Velké finále Uhelné maturity
20.10.2017 Semináře na Základní škole v Oseku
17.10.2017 Po stopách divokých zvířat žijících v Mostě
17.10.2017 Semináře pro žáky ZŠ Aléská v Bílině
13.10.2017 Chytré hlavy opět v ekocentru
12.10.2017 Za horníky do muzea
4.10.2017 Ekocentrum na Svatomichaelských slavnostech 2017
3.10.2017 Exkurze studentů do uhelné elektrárny Počerady

26.9.2017 Jak se zkoumá uhlí...
25.9.2017 Energetický zdroj budoucnosti aneb obnovitelné zdroje
21.9.2017 Uhelná maturita začala!
21.9.2017 Semináře v Bílině na ZŠ Lidická
14.9.2017 Ekocentrum v Neratovicích

28.8.2017 Permakultura
14.8.2017 Návrat vlka do ČR
2.8.2017 Tipy na koupání v Ústeckém kraji

14.7.2017 Půdy vytvořené člověkem

30.6.2017 Cestování po Čechách - tentokrát doma a s ohledem na životní prostředí
30.6.2017 Farmáři z Bíliny
26.6.2017 Chytré hlavy těžily a rekultivovaly
22.6.2017 Nevyužité pozemky/objekty aneb země brownfieldů
12.6.2017 Pozemkové úpravy
8.6.2017 FUN PARK UNIPETROL na Dětském dnu v Pardubicích

15.5.2017 V Oseku už žáci vědí, jak se farmaří a co dýchají
15.5.2017 Semináře ECM v e-shopu Chytrých hlav
5.5.2017 Žáci už vědí, odkud potraviny cestují

10.4.2017 Jak prožít hezčí Velikonoce?

28.3.2017 Pro lepší vzduch ve městech
23.3.2017 Opět se dýchalo, těžilo a rekultivovalo
17.3.2017 Poučme se z přírody
10.3.2017 Ovzduší v České republice
8.3.2017 Přemysl Oráč a dnešní zahrady

24.2.2017 Problematika pachových látek a novela zákona o ovzduší
20.2.2017 Omezení plýtvání potravinami

31.1.2017 Ptačí chřipka v ČR
25.1.2017 Na lavičce si nejen odpočinete, ale třeba i nabijete mobil…
23.1.2017 Smogové situace podle novely zákona o ovzduší
20.1.2017 TUR aneb trvale udržitelný rozvoj
10.1.2017 Rok 2017 - Mezinárodní rok udržitelného cestovního ruchu
9.1.2017 Výzva Nová zelená úsporám s novými eko-prvky
4.1.2017 Jaký byl rok 2016 ve znamení PŮDY?

leaf