Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

Unipetrol RPA - 16.2.2019, 02:45
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I v rámci najíždění reaktoru D na výrobně PE1.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).

Dýmající chladicí věže

29. prosince 2008

chladící věže vypouštějí pouze čistou vodní páru MOST Nepřehlédnutelnou dominantou uhelných i jaderných elektráren a četných chemických provozů jsou chladicí věže. Oblaka bílého dýmu, která se nad nimi vznášejí jsou také jen stěží přehlédnutelná. „Jaký dopad mají tyto monstrózní stavby na životní prostředí?“, zněl jeden z dotazů na bezplatnou linku Ekologického centra Most.

Na tuto otázku nelze odpovědět aniž bychom nepopsali na jakém principu vlastně tato zařízení pracují. Chladicí věž funguje jako tepelný výměník, v němž se předává teplo chladicí vody do okolního vzduchu. Přiváděná voda se v nich rozstřikuje na drobné kapičky, které jsou ochlazovány proudem stoupajícího vzduchu. Chladicí věž přitom působí jako komín. Typický tvar její konstrukce věží je důležitý pro zajištění přirozeného tahu věže, zvýšení rychlosti v místě zúžení a nasávání vzduchu ze zdola. Z chladící věže tedy uniká do ovzduší pouze vodní pára a teplo. Nejpoužívanější jsou chladicí věže s přirozeným tahem. Dalším typem jsou ventilátorové chladicí věže, kde se pro vytvoření tahu chladicího vzduchu využívá vestavěný ventilátor. Tyto věže, které můžeme vidět například v elektrárně Ledvice, jsou menší než chladicí věže s přirozeným tahem a ke své činnosti potřebují přívod elektrické energie. Svoji funkci však plní bez ohledu na meteorologické podmínky.


Z chladicích věží se tedy dostává do ovzduší čistá pára. Existuje sice potenciální riziko znečištění chladicí vody, avšak to se daří různými opatřeními eliminovat. Předně jsou chladicí vody oddělené od vod procesních a netěsnosti jsou speciálními metodami monitorovány. V souvislosti s obnovou stávajících elektráren a výstavbou nových bloků se hovoří o nové technologii, která umožňuje zavedení spalin do chladicích věží. U takových elektráren nenajdeme komín, nebude potřeba, protože odsířené spaliny budou odvedeny přímo do chladicích věží. Dopad na kvalitu ovzduší je v tomto případě lepší než když jsou spaliny odváděny komínem. Pára s odsířenými spalinami uniká do ovzduší například v elektrárně Chvaletice a využití této technologie se plánuje v případě obnovy elektrárny Tušimice.


Chladicí věže však mohou přispět ke zvýšení výskytu mlh. Oblaky páry způsobují zvýšení vlhkosti a teploty vzduchu v přízemní vrstvě ovzduší a napomáhají vzniku mlhy a v zimním období i k tvorbě námrazy. V kombinaci s vysokou prašností, kdy prachové částice působí jako kondenzační jádra, může docházet i ke zvýšeným srážkám.


V případě systémů s průtočným chlazením se často zmiňuje tzv. tepelné znečištění. Voda, která se vypouští do řeky má vyšší teplotu než v místě, kde byla odebrána. Vyšší teplota přispívá k rozvoji sinic a řas, ke snížení rozpustnosti kyslíku a k vytlačení organismů, které jsou přizpůsobené pouze určitému rozmezí teplot a tím pádem k narušení rovnováhy vodního ekosystému. Dalším negativním vlivem u průtočných chladicích věží je riziko strhávání ryb. S použitím nejlepších dostupných technologií je však i toto riziko možné eliminovat.


Vlhkostní a teplotní podmínky v chladicích věžích jsou také příznivé pro rozvoj různých mikroorganismů, například bakterie Legionella pneumophila, která způsobuje Legionářskou nemoc. I v tomto případě existují řešení (chemická úprava vody, údržba chladicích věží), která riziko rozvoje a potenciálního šíření mikroorganismů eliminují. Z hlediska hodnocení míry mikrobiologického rizika je také důležitá vzdálenost chladicích věží od obydlené oblastí. Nejnižší riziko je v případě vzdálenosti věží více než 600 metrů od obydlí.


V chladicích věžích se však mohou vyskytovat i užitečné organismy. Díky vytvoření biologické membrány na povrchu vnitřních výplní se jich využívá k biologickému čištění vody. Tímto způsobem, který je v čistírenství a vodárenství znám jako biofiltrace, se odbourávají především organické nečistoty. V případě průtočných chladicích věží se tak vlastně do řeky vrací voda méně organicky znečištěná, než která z ní byla odebrána.


Monstrózní rozměry chladicích věží, jejichž výška se pohybuje od 80 do 150 m, bezpochyby do krajiny moc dobře nezapadají, narušují tzv. krajinný ráz, o kterém se začalo ve větší míře hovořit až v poslední době v souvislosti s rozvojem výstavby větrných elektráren. Dá se říct, že na severu Čech si už místní na krajinu s těmito betonovými giganty zvykli, doufejme že si postupem času zvyknou i na větrné elektrárny.

Autor: Ing. Soňa Hykyšová

Články a tiskové zprávy z roku 2008


Dýmající chladící věže - 29.12.2008

jaký chemický koktejl vlastně dýcháme? - 26.11.2008

Ekocentrum je tu pro školy - 3.11.2008

Vysloužilých drobných elektrospotřebičů se můžete zbavit v ekocentru - 24.10.2008

Přežily z dob dinosaurů aneb zajímavé stromy v Mostě - 16.10.2008

Výtvarná soutěž: Poznej svého vetřelce - 14.10.2008

Podzimní inverze, mlha, nebo smog? - 6.10.2008

Jak je to s hlučností autodromu? - 19.9.2008

Planoucí pochodně brání úniku škodlivin do ovzduší - 25.8.2008

Co se děje v chemičce zjistíte v ekocentru - 31.7.2008

Borůvky - zdravá potravina z našich lesů - 21.7.2008

Ozón – neviditelné letní nebezpečí - 7.7.2008

Začíná letní sezóna – čas koupání - 10.6.2008

Ekocentrum nabízí při příležitosti Světového dne životního prostředí výukové programy - 4.6.2008

Hliník - kam ho "odstěhovat"? - 29.5.2008

Straky versus drobné ptactvo - 13.5.2008

Po elektrárenském popílku budou jezdit cyklisté a bruslaři - 24.4.2008

Jak na hmyz bez chemie? - 16.4.2008

Použité baterie do koše nepatří - 1.4.2008

Kupujte úsporné spotřebiče - 10.3.2008

V Mostě se třídí více odpadu - 29.2.2008

Čistota ve městě a psi - 12.2.2008

Přikrmováním můžete labutím i uškodit - 14.1.2008

Ekocentrum zve na výstavu "Svobodní jako ptáci". 8.1.2008

leaf