Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 22.10.2019, 19:20
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, přejezd typu prášku na výrobně PP.

UNIPETROL RPA - 21.10.2019, 22:00
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, v rámci odstavení reaktoru C 4001 na výrobně PE2.

UNIPETROL RPA - 21.10.2019, 16:00
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, odstavení reaktoru C 4001 na výrobně PE2.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).

Mezinárodní den za odstranění chudoby

17. října 2012

Den 17. říjen si připomínáme jako Mezinárodní den za odstranění chudoby. Tento významný den byl vzhledem ke stále prohlubujícím problémům vyhlášen rezolucí Valného shromáždění OSN 22. prosince 1992. Důvod, proč byl vybrán právě tento den je následující: dne 17. října 1987 se sto tisíc obhájců lidských práv sešlo na náměstí svobody a lidských práv na Trocadéru v Paříži - tedy na místě, kde byla v roce 1948 podepsána Všeobecná deklarace lidských práv, aby vzdali čest obětem hladu, ignorace a násilí. Zde také potvrdili své přesvědčení, že lidská chudoba není nevyhnutelná. V roce 1994 vyhlásilo Valné shromáždění rok 1996 Mezinárodním rokem za vymýcení chudoby. Po jeho skončení vyhlásilo Valné shromáždění období 1997 – 2006 Mezinárodní dekádou za vymýcení chudoby. Nedlouho poté, v roce 2010 byl vyhlášen Evropský rok boje proti chudobě.

Energetická chudoba
Letošním rokem si připomínáme již 25. výročí vzniku Mezinárodního dne za odstranění chudoby. Smyslem tohoto dne je celosvětově šířit povědomí o problému chudoby a upozornit na těžkosti, se kterými se potýkají chudí lidé v celém globálním měřítku. V souvislosti s chudobou lze vymezit i tzv. energetickou chudobu. Energetická chudoba představuje spotřebu na jednotlivce, která je menší než 120 kilowatt ročně. Denní spotřeba se uvádí přibližně 320 wattů, které nám zajistí svícení na 3 hodiny 20 minut stowattovou žárovkou. Touto energetickou chudobou trpí přibližně 1,4 miliardy obyvatel světa.

Akce pořádané v tento den v České republice chtějí mimo jiné upozornit na fakt, že chudoba je téma aktuální i pro vyspělé evropské země. Jen v Česku se s ní v současnosti bezprostředně potýká téměř milión obyvatel. Nejhorší situace je však v rozvojových zemích Afriky, jako jsou Kongo, Zimbabwe, Somálsko a další.

Obr. 2 Mapa světa – státy trpící hladem a podvýživou
[% podvyživených lidí z celkové populace].Boj proti chudobě
Po celém světě se nachází velká spousta organizací a nadací, které se snaží proti chudobě bojovat. Nejznámějším a celosvětovým koordinátorem je již zmiňovaná OSN spolu se svými orgány vzniklými z důvodu boje proti chudobě - Ekonomická a sociální rada a Komise pro sociální rozvoj. V Evropě patří k nejvýznamnějším tzv. EAPN (Evropská síť proti chudobě a sociálnímu vyloučení), která je nezávislou sítí nevládních organizací a skupin zapojených do zápasu s chudobou a sociálním vyloučením v členských státech Evropské unie. Tato síť byla založena v roce 1990 a je podporována Evropskou komisí.

V České republice probíhá realizace boje proti chudobě především prostřednictvím projektu NAPSI, do něhož se zapojilo pět neziskových organizací (IQ Roma servis, EAPN Česká republika, SKOK, Socioklub, Člověk v tísni), které se v Česku boji s chudobou věnují již delší období. V roce 2005 vznikla kampaň Česko proti chudobě (www.ceskoprotichudobe.cz) českých humanitárních a rozvojových nevládních neziskových organizací, jejímž cílem je snížení chudoby na globální úrovni na 1/2 a dosažení osmi konkrétních Rozvojových cílů tisíciletí do roku 2015. Níže jsou tyto Rozvojové cíle uvedeny.

Obr. 3 Rozvojové cíle tisíciletí do roku 2015


Podrobný seznam cílů naleznete zde.

Ekologické centrum Most pro Krušnohoří připravilo v rámci tématu energetické chudoby a udržitelné energie i nový výukový seminář pro rok 2012, který byl vyhlášen OSN jako Mezinárodní rok udržitelné energie pro všechny. Seminář přibližuje energetické rozdíly mezi rozvojovými a vyspělými zeměmi a definuje cíle OSN do roku 2030 pro zlepšení dostupnosti energetických služeb a zajištění energetické udržitelnosti.

Autor článku:
Ing. Radka Vlčková
Ekologické centum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.


Zdroje:
http://www.osn.cz
http://www.rozhlas.cz/zpravy/svetovaekonomika
http://www.praha.eu/jnp/cz
http://www.iqrs.cz/
http://www.kompas.estranky.cz
www.ceskoprotichudobe.cz
http://www.osn.cz

Zdroje obrázků a fotografií:
http://blogs.bgsu.edu/
http://www.cittadella.cz/cenia

Články a tiskové zprávy z roku 2012


31.12.2012 Na severu Čech teplo a energie z odpadu
18.12.2012 Předvánoční posezení s pedagogy aneb Jak jsme společně hodnotili…
17.12.2012 Nová emisní vyhláška
13.12.2012 O hornické soutěži a o vítězích

30.11.2012 I odpady produkují odpady aneb Jaké jsou odpady z odpadů?
27.11.2012 Ozvěny MFF VMO – Ospalé začátky i rozpačitý konec…
15.11.2012 Mezinárodní filmový festival VODA MOŘE OCEÁNY
5.11.2012 Moderní je neplýtvat!
1.11.2012 Ekologická újma a její nové povinnosti od roku 2013

31.10.2012 Není pračka jako pračka…
30.10.2012 Přečtěte si vše o nové "imisní vyhlášce"
26.10.2012 Těžba a rekultivace aneb jak probíhají semináře pro školy.
24.10.2012 Ekoporadkyně se školily jak na pachovou zátěž…
22.10.2012 Nový výukový seminář "Mezinárodní rok udržitelné energie pro všechny.
18.10.2012 Co dokáží odpady v domácích topeništích…
17.10.2012 Mezinárodní den za odstranění chudoby
9.10.2012 Víte s čím si hrajete?
4.10.2012 Světový den zvířat – aneb mějme rádi zvířata…

20.9.2012 Zelená úsporám II.
10.9.2012 SOUTĚŽ ke Dni horníků 2012
7.9.2012 Jak dopadla prázdninová soutěž

28.8.2012 Miss spalovna aneb Může být spalovna krásná?
23.8.2012 Problematika zápachu
10.8.2012 Šance na výhru trvá - v soutěži Ekocentra zatím žádná správná odpověď

31.7.2012 Má skládka energii?
25.7.2012 Již od září nové semináře na téma UDRŽITELNÉ ENERGIE
10.7.2012 Nový zákon o ovzduší vstupuje v platnost již 1.9.2012
3.7.2012 Prázdninová soutěž

27.6.2012 Vyhodnocení a průběh plakátové soutěže
25.6.2012 Začátek letní sezóny ve znamení sinic
21.6.2012 Po výuce na safari aneb nový výukový program „Těžba a rekultivace“ v ekocentru
20.6.2012 ZEVO nebo MBÚ aneb Spalovna nebo mechanicko-biologická úpravna ?
14.6.2012 Ekologické centrum Most na Dni otevřených dveří společnosti UNIPETROL

29.5.2012 Den otevírání studánek
25.5.2012 Ekocentrum a Den otevřených dveří v areálu Chemparku
15.5.2012 Skládky odpadu zatěžují nás i budoucí generace
14.5.2012 Vodu je třeba využívat efektivněji
9.5.2012 Poslanci schválili zákon o ochraně ovzduší
23.5.2012 Den Země s Klubem národnostních menšin

20.4.2012 Co s biologicky rozložitelným odpadem
19.4.2012 Soutěžte s námi o nejhezčí plakát či nástěnku
17.4.2012 Rozptylová studie GEOBAL 4
16.4.2012 Vyhodnocení fotosoutěže „BUDKY 2012“
5.4.2012 Jak zlepšit využívání komunálního odpadu v Ústeckém kraji?
2.4.2012 I netopýři potřebují naši pomoc

9.3.2012 Vítr není dobrý jen na pouštění draka aneb Pozvánka na seminář o větrné energii
2.3.2012 Komunální odpad – realita versus plány
1.3.2012 Mokřady - poklady v krajině

28.2.2012 Kulturní dům Repre čeká demolice
24.2.2012 Ze starého nové
17.2.2012 Budko, budko, kdopak se to v tobě ukrývá?
16.2.2012 Upozornění na PM10 v platnosti, ale jinak čistý vzduch...
14.2.2012 Ekologické centrum Most pro Krušnohoří se prezentovalo na setkání krajských koordinátorů ekologické výchovy
10.2.2012 Od nového zákona o ochraně ovzduší se hodně očekává
8.2.2012 PTÁK ROKU 2012 JE ZVOLEN !

30.1.2012 Kam kráčí komunální odpad v EU a v ČR?
17.1.2012 Kjótský protokol pokračuje
16.1.2012 Do nového roku s novými informacemi
16.1.2012 Uspokojování podaných žádostí v programu Zelená úsporám pokračuje
3.1.2012 Vyhodnocení vánoční soutěže

leaf