Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 20.2.2019, 15:42
Dnes od 15:42 do 16:10 hodin proběhlo přejíždění reaktorů Shell na výrobně POX. Po dobu přejezdu reaktorů byl na polním hořáku B 201 spalován neodsířený syntézní plyn. Spalováním byly eliminovány emise pachových látek. Spalování bylo doprovázeno světelnými a zvukovými efekty, za které se dodatečně omlouváme.

UNIPETROL RPA - 19.2.2019, 20:56
Od 20:56 do 21:40 spalování neodsířeného syntézního plynu na polním hořáku B 201 v rámci najíždění Reaktoru 3 na výrobně POX.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Chytré hlavy opět v ekocentru

13. října 2017

chytré hlavyV rámci programu Chytré hlavy pro Sever 2017, který vyhlašuje Vršanská uhelná a.s., proběhlo v Ekologickém centru Most pro Krušnohoří celkem 6 seminářů, ve kterých se studenti dozvěděli něco o tom, jak se u nás těží, rekultivuje a také co dýchají.

Vršanská uhelná a.s. v letošním roce opět vyhlásila grantový program Chytré hlavy pro Sever, na podporu technického a přírodovědného vzdělávání. Novinkou programu bylo, že si mohly školy v e-shopu vybrat z pěti nabídek, jednou z položek byly semináře Ekologického centra Most (ECM), konkrétně Co dýcháme? a Těžba a rekultivace.

Těžba a rekultivace
chytré hlavyECM realizovalo dne 22. června 2017 první semináře, které si z e-shopu „nakoupila“ Základní škola Zdeňka Štěpánka v Mostě (10. ZŠ). Dvou seminářů na téma Těžba a rekultivace se zúčastnilo 26 žáků (více zde).

Další semináře se uskutečnily 4. a 11. listopadu 2017. Dne 4. listopadu se se jednalo o dva semináře “Těžba a rekultivace”. První třídou s 28 žáky, která seminář absolvovala, byla Základní škola Vítězslava Nezvala z Mostu. Druhou třídou bylo Zdravotnické lyceum s 16 studenty z VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most.

chytré hlavyŽáci/studenti se dozvěděli o využití nerostů v dávné minulosti, v době středověku i v současnosti, s podmínkami vzniku uhlí, s vývojem jeho užití pro rozvoj společnosti, základními ustanoveními horního práva, rozdílem mezi hlubinným i povrchovým způsobem těžby uhlí. Formou hry žáci třídili nerosty na vyhrazené a nevyhrazené. Na konci semináře si zahráli na rekultivátory. Některé návrhy byly nápadité, téměř na odborné úrovni, některé naopak plné fantazie a technicky a ekonomicky neproveditelné.

Co dýcháme?
chytré hlavyDne 11. listopadu se konaly opět dva semináře, tentokráte Co dýcháme? Semináře se účastnila Základní škola Vítězslava Nezvala z Mostě a 22 studentů ze střední školy VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most. Zde se něco dozvěděli o znečišťování vnějšího i vnitřního ovzduší, jaký rozdíl je mezi emisemi a imisemi, jak se imise měří, jaké jsou zdroje znečišťování ovzduší, jaký vliv mají znečišťující látky v ovzduší na zdraví člověka a na ekosystémy, o globálních, regionálních a lokálních problémech kvality ovzduší, seznámili se s pojmy inverze a smog i jejich příčinami atd.

Lektorka se snažila, aby získané informace z obou seminářů byly pro žáky/studenty přínosné a mohli je využít i v jiných předmětech, jako je např. chemie, přírodopis, dějepis atd.

Ing. Hana Matějková
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Foto: archiv ECMČlánky a tiskové zprávy z roku 2017

27.12.2017 Alternativní paliva
14.12.2017 Objevy zkamenělin na Mostecku
11.12.2017 I zvířata mají svá práva
5.12.2017 Zajímavosti ze světa recyklace

27.11.2017 Za ptáky našeho okolí
22.11.2017 Lektorky ECM učily v Hostomicích
16.11.2017 Žáci 4. ZŠ Most vysazovali ryby do Bíliny
13.11.2017 Semináře na základních školách v Bílině
2.11.2017 GIS Day
1.11.2017 Zelené zprávičky pro školy i školičky

25.10.2017 Velké finále Uhelné maturity
20.10.2017 Semináře na Základní škole v Oseku
17.10.2017 Po stopách divokých zvířat žijících v Mostě
17.10.2017 Semináře pro žáky ZŠ Aléská v Bílině
13.10.2017 Chytré hlavy opět v ekocentru
12.10.2017 Za horníky do muzea
4.10.2017 Ekocentrum na Svatomichaelských slavnostech 2017
3.10.2017 Exkurze studentů do uhelné elektrárny Počerady

26.9.2017 Jak se zkoumá uhlí...
25.9.2017 Energetický zdroj budoucnosti aneb obnovitelné zdroje
21.9.2017 Uhelná maturita začala!
21.9.2017 Semináře v Bílině na ZŠ Lidická
14.9.2017 Ekocentrum v Neratovicích

28.8.2017 Permakultura
14.8.2017 Návrat vlka do ČR
2.8.2017 Tipy na koupání v Ústeckém kraji

14.7.2017 Půdy vytvořené člověkem

30.6.2017 Cestování po Čechách - tentokrát doma a s ohledem na životní prostředí
30.6.2017 Farmáři z Bíliny
26.6.2017 Chytré hlavy těžily a rekultivovaly
22.6.2017 Nevyužité pozemky/objekty aneb země brownfieldů
12.6.2017 Pozemkové úpravy
8.6.2017 FUN PARK UNIPETROL na Dětském dnu v Pardubicích

15.5.2017 V Oseku už žáci vědí, jak se farmaří a co dýchají
15.5.2017 Semináře ECM v e-shopu Chytrých hlav
5.5.2017 Žáci už vědí, odkud potraviny cestují

10.4.2017 Jak prožít hezčí Velikonoce?

28.3.2017 Pro lepší vzduch ve městech
23.3.2017 Opět se dýchalo, těžilo a rekultivovalo
17.3.2017 Poučme se z přírody
10.3.2017 Ovzduší v České republice
8.3.2017 Přemysl Oráč a dnešní zahrady

24.2.2017 Problematika pachových látek a novela zákona o ovzduší
20.2.2017 Omezení plýtvání potravinami

31.1.2017 Ptačí chřipka v ČR
25.1.2017 Na lavičce si nejen odpočinete, ale třeba i nabijete mobil…
23.1.2017 Smogové situace podle novely zákona o ovzduší
20.1.2017 TUR aneb trvale udržitelný rozvoj
10.1.2017 Rok 2017 - Mezinárodní rok udržitelného cestovního ruchu
9.1.2017 Výzva Nová zelená úsporám s novými eko-prvky
4.1.2017 Jaký byl rok 2016 ve znamení PŮDY?

leaf