Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

Unipetrol RPA - 20.9.2017, 7:30
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH Iv rámci najíždění reaktoru B na výrobně PE1.

Unipetrol RPA - 20.9.2017, 0:40
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, najíždění reaktoru B na výrobně PE1.

Unipetrol RPA - 19.9.2017, 8:55
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I v souvislosti s odstavením Reaktoru B na výrobně PE1. Omluva za pozdní odeslání - technické problémy.

Unipetrol RPA - 19.9.2017, 4:10
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, po uvolnění a proplachu propylenových cisteren na EJ/VZP.

Unipetrol RPA - 19.9.2017, 4:05
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH1, odstavení Reaktoru B na výrobně PE1 do opravy.

Unipetrol RPA - 19.9.2017, 1:30
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, uvolnění a proplach propylenových cisteren na EJ/VZP.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Semináře ECM v e-shopu Chytrých hlav

15. května 2017

chytré hlavyV letošním roce mohou školy vybírat v rámci 8. ročníku grantového programu Chytré hlavy pro Sever, který vyhlašuje Vršanská uhelná, i ze vzdělávacích akcí, které zajišťuje Ekologické centrum Most pro Krušnohoří, např. účast v projektu Cesta za poznáním uhlí aneb Uhelná maturita nebo semináře Co dýcháme? a Těžba a rekultivace. Některé školy neváhaly a již si některé vzdělávací akce rezervovali, neváhejte ani vy!

Co dýcháme?
seminář Seminář je určen žákům 8. až 9. tříd ZŠ a studentům SŠ; je zaměřen na problematiku ovzduší. Žáci a studenti se v jeho průběhu dozvědí o znečišťování vnějšího i vnitřního ovzduší, jaký rozdíl je mezi emisemi a imisemi, jak se imise měří, jaké jsou zdroje znečišťování ovzduší, jaký vliv mají znečišťující látky v ovzduší na zdraví člověka a na ekosystémy, s lektorem budou diskutovat o globálních, regionálních a lokálních problémech kvality ovzduší, seznámí se s pojmy inverze a smog i jejich příčinami atd.

Těžba a rekultivace
seminářSeminář je určený pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ a studenty prvních dvou ročníků SŠ. V průběhu semináře se žáci a studenti dozvědí zábavnou a interaktivní formou více o historii využívání přírodních zdrojů, o vývoji horního práva, o historii, současnosti i budoucnosti využívání uhlí, o způsobech těžby uhlí a dopadech těžby na životní prostředí, o způsobech a praktických aplikacích rekultivace. Seminář obsahuje i hru “Život jednoho lomu”, která demonstruje vše, co lom za dobu své existence zažije z hlediska technického, legislativního a ekonomického, účastníci semináře se také pokusí navrhnout vlastní rekultivaci území po těžbě uhlí.

Chytré hlavy – nabídka „do vyprodání zásob“
Vybírat z nabídky Chytrých hlav 2017 mohou školy průběžně
od 2. května do konce října v obdobě e-shopu na webových stránkách www.chytrehlavy.cz, kde najdete všechny potřebné informace. Za dobu existence grantu rozdělila Vršanská uhelná mezi školy 12 milionů korun, podpořila 39 projektů, z nichž vzniklo více než 30 nových učeben většinou na přírodovědné předměty.

logoIng. Milena Vágnerová
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., MostČlánky a tiskové zprávy z roku 2017

21.9.2017 Uhelná maturita začala!
21.9.2017 Semináře v Bílině na ZŠ Lidická
14.9.2017 Ekocentrum v Neratovicích

28.8.2017 Permakultura
14.8.2017 Návrat vlka do ČR
2.8.2017 Tipy na koupání v Ústeckém kraji

14.7.2017 Půdy vytvořené člověkem

30.6.2017 Cestování po Čechách - tentokrát doma a s ohledem na životní prostředí
30.6.2017 Farmáři z Bíliny
26.6.2017 Chytré hlavy těžily a rekultivovaly
22.6.2017 Nevyužité pozemky/objekty aneb země brownfieldů
12.6.2017 Pozemkové úpravy
8.6.2017 FUN PARK UNIPETROL na Dětském dnu v Pardubicích

15.5.2017 V Oseku už žáci vědí, jak se farmaří a co dýchají
15.5.2017 Semináře ECM v e-shopu Chytrých hlav
5.5.2017 Žáci už vědí, odkud potraviny cestují

10.4.2017 Jak prožít hezčí Velikonoce?

28.3.2017 Pro lepší vzduch ve městech
23.3.2017 Opět se dýchalo, těžilo a rekultivovalo
17.3.2017 Poučme se z přírody
10.3.2017 Ovzduší v České republice
8.3.2017 Přemysl Oráč a dnešní zahrady

24.2.2017 Problematika pachových látek a novela zákona o ovzduší
20.2.2017 Omezení plýtvání potravinami

31.1.2017 Ptačí chřipka v ČR
25.1.2017 Na lavičce si nejen odpočinete, ale třeba i nabijete mobil…
23.1.2017 Smogové situace podle novely zákona o ovzduší
20.1.2017 TUR aneb trvale udržitelný rozvoj
10.1.2017 Rok 2017 - Mezinárodní rok udržitelného cestovního ruchu
9.1.2017 Výzva Nová zelená úsporám s novými eko-prvky
4.1.2017 Jaký byl rok 2016 ve znamení PŮDY?

leaf