Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

Unipetrol RPA, 25.5.2017, 5:00
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, po přejezdu typu prášku na výrobně PP.

Unipetrol RPA - 24.5.2017, 18:28
Ukončeno spalování uhlovodíkového plynu bez obsahu sulfanu - viz. hlášení ze dne 24.5.2017 15:30hod. Práce na kompresoru ukončeny. Doba trvání události: 3hod.

Unipetrol RPA, 24.5.2017, 17:30
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, přejezd typu prášku na výrobně PP.

Unipetrol RPA - 24.5.2017, 15:30
Spalování uhlovodíkového plynu bez obsahu sulfanu. Doba trvání události: 4 hod.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Semináře ECM v e-shopu Chytrých hlav

15. května 2017

chytré hlavyV letošním roce mohou školy vybírat v rámci 8. ročníku grantového programu Chytré hlavy pro Sever, který vyhlašuje Vršanská uhelná, i ze vzdělávacích akcí, které zajišťuje Ekologické centrum Most pro Krušnohoří, např. účast v projektu Cesta za poznáním uhlí aneb Uhelná maturita nebo semináře Co dýcháme? a Těžba a rekultivace. Některé školy neváhaly a již si některé vzdělávací akce rezervovali, neváhejte ani vy!

Co dýcháme?
seminář Seminář je určen žákům 8. až 9. tříd ZŠ a studentům SŠ; je zaměřen na problematiku ovzduší. Žáci a studenti se v jeho průběhu dozvědí o znečišťování vnějšího i vnitřního ovzduší, jaký rozdíl je mezi emisemi a imisemi, jak se imise měří, jaké jsou zdroje znečišťování ovzduší, jaký vliv mají znečišťující látky v ovzduší na zdraví člověka a na ekosystémy, s lektorem budou diskutovat o globálních, regionálních a lokálních problémech kvality ovzduší, seznámí se s pojmy inverze a smog i jejich příčinami atd.

Těžba a rekultivace
seminářSeminář je určený pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ a studenty prvních dvou ročníků SŠ. V průběhu semináře se žáci a studenti dozvědí zábavnou a interaktivní formou více o historii využívání přírodních zdrojů, o vývoji horního práva, o historii, současnosti i budoucnosti využívání uhlí, o způsobech těžby uhlí a dopadech těžby na životní prostředí, o způsobech a praktických aplikacích rekultivace. Seminář obsahuje i hru “Život jednoho lomu”, která demonstruje vše, co lom za dobu své existence zažije z hlediska technického, legislativního a ekonomického, účastníci semináře se také pokusí navrhnout vlastní rekultivaci území po těžbě uhlí.

Chytré hlavy – nabídka „do vyprodání zásob“
Vybírat z nabídky Chytrých hlav 2017 mohou školy průběžně
od 2. května do konce října v obdobě e-shopu na webových stránkách www.chytrehlavy.cz, kde najdete všechny potřebné informace. Za dobu existence grantu rozdělila Vršanská uhelná mezi školy 12 milionů korun, podpořila 39 projektů, z nichž vzniklo více než 30 nových učeben většinou na přírodovědné předměty.

logoIng. Milena Vágnerová
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Články a tiskové zprávy z roku 2017

15.5.2017 V Oseku už žáci vědí, jak se farmaří a co dýchají
15.5.2017 Semináře ECM v e-shopu Chytrých hlav
5.5.2017 Žáci už vědí, odkud potraviny cestují

23.3.2017 Opět se dýchalo, těžilo a rekultivovalo
17.3.2017 Poučme se z přírody
8.3.2017 Přemysl Oráč a dnešní zahrady

20.2.2017 Omezení plýtvání potravinami

31.1.2017 Ptačí chřipka v ČR
25.1.2017 Na lavičce si nejen odpočinete, ale třeba i nabijete mobil…
23.1.2017 Smogové situace podle novely zákona o ovzduší
10.1.2017 Rok 2017 - Mezinárodní rok udržitelného cestovního ruchu
9.1.2017 Výzva Nová zelená úsporám s novými eko-prvky
4.1.2017 Jaký byl rok 2016 ve znamení PŮDY?

leaf