Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA, s.r.o. - 13.8.2020, 11:00
Dnes tj. 13.08.2020 přibližně od 11:00 proběhnou na nové kotelně EJ tlakové zkoušky spalinových cest, které budou doprovázeny kouřovými efekty na komínu nové kotelny, za které se předem omlouváme.

UNIPETROL RPA, s.r.o. - 13.8.2020, 07:15
Spalování části produkce vodíkového plynu bez obsahu sulfanu. Zhoršující se stav kompresoru 1392-K02/1.

UNIPETROL RPA, s.r.o. - 12.8.2020, 21:05
Od 21:05 do 21:45 spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I v rámci přejezdu typu prášku na výrobně PP.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Chytré hlavy pro Sever 2018 opět spolupracovaly s ekocentrem

27. září 2018

chytré hlavyV rámci programu Chytré hlavy pro Sever 2018, který vyhlašuje Vršanská uhelná a.s., proběhl v Ekologickém centru Most pro Krušnohoří podzimní cyklus 4 seminářů, ve kterých se žáci dozvěděli něco o tom, jak se u nás těží a rekultivuje a také co dýchají.

Na jaře 2018 Vršanská uhelná a.s. opět vyhlásila grantový program Chytré hlavy pro Sever na podporu technického a přírodovědného vzdělávání. Školy si mohly v e-shopu vybrat z pěti nabídek, jednou z položek byly i semináře Ekologického centra Most pro Krušnohoří, konkrétně: Co dýcháme? a Těžba a rekultivace.

Semináře Co dýcháme?
chytré hlavy Dne 19. září se konaly dva semináře na téma ovzduší. Semináře se účastnila Základní škola Most, Svážná 2342, příspěvková organizace v počtu 12 žáků a další seminář absolvovalo 13 studentů ze střední školy VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most. Zde se něco dozvěděli o znečišťování vnějšího i vnitřního ovzduší, jaký rozdíl je mezi emisemi a imisemi, jak se imise měří, jaké jsou zdroje znečišťování ovzduší, jaký vliv mají znečišťující látky v ovzduší na zdraví člověka a na ekosystémy, o globálních, regionálních a lokálních problémech kvality ovzduší, seznámili se s pojmy inverze a smog i jejich příčinami atd.

Semináře Těžba a rekultivace
chytré hlavy Ve dnech 21. a 26. září byly realizovány dva semináře, které si v e-shopu vybrala Základní škola Most, Svážná 2342, příspěvková organizace v počtu 20 žáků a další seminář absolvovalo 17 studentů ze střední školy VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most. Žáci/studenti se dozvěděli něco o využití nerostů v dávné minulosti, v době středověku i v současnosti, s podmínkami vzniku uhlí, s vývojem jeho užití pro rozvoj společnosti, základními ustanoveními horního práva, rozdílem mezi hlubinným i povrchovým způsobem těžby uhlí. Formou hry žáci třídili nerosty na vyhrazené a nevyhrazené. Na konci semináře si zahráli na rekultivátory. Některé návrhy byly nápadité, téměř na odborné úrovni, některé naopak plné fantazie a technicky a ekonomicky neproveditelné.

Lektorka se snažila, aby získané informace ze seminářů byly pro žáky/studenty přínosné a mohli je využít i v jiných předmětech či v rozšíření všeobecných znalostí.

chytré hlavy

Ing. Hana Matějková
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Foto: archiv ECMČlánky a tiskové zprávy z roku 2018

19.12.2018 Přírodní mýdla a šampony
10.12.2018 Zpráva o životním prostředí ČR za rok 2017
5.12.2018 Ekologický stromeček na Vánoce?

26.11.2018 Kontaminace podzemní vody aneb žlutá smrt
22.11.2018 Besedy s mosteckými seniory
19.11.2018 Zlepší se kvalita ovzduší?
15.11.2018 Jaký máte vztah k přírodě?

30.10.2018 Třeťáci vysazovali ryby do řeky Bíliny
25.10.2018 Legislativa a odpady
23.10.2018 5. etapa projektu Uhelná maturita - finále
16.10.2018 Jak uspořit energii v domácnosti?
11.10.2018 4. etapa projektu Uhelná maturita
5.10.2018 3. etapa projektu Uhelná maturita
2.10.2018 Podzimní Zaměstnanecké dny

27.9.2018 Chytré hlavy pro Sever 2018 opět spolupracovaly s ekocentrem
25.9.2018 2. etapa projektu Uhelná maturita
18.9.2018 Odstartoval 4. ročník úspěšného projektu „Uhelná maturita“
17.9.2018 Tanky ve prospěch ochrany přírody

30.8.2018 Netopýři
17.8.2018 Kriticky ohrožený sysel obecný
13.8.2018 Konec léta ve znamení oslav sklizní
1.8.2018 Ekologické výukové programy pro mateřské školy

23.7.2018 Eroze půdy
13.7.2018 Z ptačí perspektivy

26.6.2018 Balená voda versus kohoutková
21.6.2018 Důležitost snížení používání jednorázového plastu
15.6.2018 Chytré hlavy opět v ekocentru
12.6.2018 Geotermální energie
8.6.2018 Studenti Zdravotnického lycea už ví, jak potraviny cestují
5.6.2018 Dětský den v Pardubicích se vydařil

16.5.2018 Mořští živočichové v zajetí odpadu
10.5.2018 Žáci 18. ZŠ vysazovali ryby do řeky Bíliny
10.5.2018 Seminář o Geomontánních památkách Krušných hor a Slavkovského lesa v souvislostech
7.5.2018 Využití obnovitelných zdrojů energie v domech i na sídlištích

17.4.2018 Dešťová voda
9.4.2018 Kde pomáhají infračervené snímky?

26.3.2018 Semináře pro mostecké základní školy
21.3.2018 Jaké funkce má les?
13.3.2018 Chcete použít IBC kontejner na své zahrádce?
12.3.2018 Bioelektřina
1.3.2018 Krajina, místo našeho života

26.2.2018 Pokojové rostliny čistí vzduch
23.2.2018 Odborný seminář na téma včelařství v Mostě
12.2.2018 Co mohou říci o počasí druhy oblaků?

29.1.2018 Živočichové v přírodě odcházejí a zase přicházejí
15.1.2018 Jak je na tom ovzduší?

leaf