Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA, s.r.o. - 17.1.2021, 23:40
Probíhá flérování - proplach cisteren dusíkem na VZP. Doba trvání události: 20hod.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Cirkulární ekonomika

22. ledna 2020

odpady, cirkulární, ekonomikaV dnešních zavedených ekonomických systémech se zboží vyrábí, používá a vyřazuje. Tomuto systému se říká lineární ekonomika, kde tok má jasný začátek a jasný konec. Cirkulární ekonomika funguje zcela jinak. Produkty a služby v oběhové (cirkulární) ekonomice jsou navrženy takovým způsobem, aby je bylo možné znovu použít. Všechny výrobky jsou vyráběny tak, že je lze rozebrat a použité materiály rozložit dle jejich vlastností nebo je vrátit do výroby. Cílem je nic nezahodit a snížit potřebu nákupu nových komodit, zatímco výroba a doprava se snaží využít obnovitelnou energii.

Cirkulární ekonomika je založena na myšlence, že neexistuje nic jako odpad. Aby toho bylo dosaženo, jsou výrobky konstruovány tak, aby vydržely (využívají se kvalitní materiály) a jsou optimalizovány pro demontáž a opětovné využití, což usnadňuje manipulaci, transformaci nebo obnovu výrobku.

Principy oběhové ekonomiky
odpady, cirkulární, ekonomika Model oběhové (cirkulární) ekonomiky rozlišuje mezi technickými a biologickými cykly. K celkové spotřebě dochází pouze v biologických cyklech, kde jsou materiály (jako je jídlo, oblečení aj.) navrženy tak, aby se do systému dostávaly zpět prostřednictvím procesů, např. jako je anaerobní digesce (hlavním produktem je bioplyn, který lze využít jako alternativní zdroj energie) a kompostování. Pomocí těchto procesů se „odpad“ vrací do půdy, a tím je půda zdravější a odolnější, což umožňuje větší rovnováhu v ekosystémech a snižují se náklady na obnovu půdy. Tyto cykly regenerují živé systémy, jako jsou oceány a půda, které poskytují obnovitelné zdroje pro ekonomiku.

odpady, cirkulární, ekonomika Na druhé straně technické cykly regenerují a obnovují produkty (např. bílé spotřebiče – lednice, pračky aj.), součástky (např. části počítačů – základní desky aj.) a materiály (např. stavební materiál) prostřednictvím různých postupů, jako je opětovné použití, opravy, repasování nebo recyklace. Celková poptávka po materiálech roste v důsledku růstu populace – cirkulární ekonomika vede k nižším potřebám materiálu, a zaměřuje se na prodloužení životnosti materiálu („odpad“ se již neskládkuje), tím se snižuje znečištění země, které by představovala těžba nových surovin.

odpady, cirkulární, ekonomikaPoslední princip oběhového hospodářství souvisí také se skutečností, že energie potřebná k podpoře tohoto cyklu by měla být z obnovitelných zdrojů přírody, s cílem snížit závislost na neobnovitelných zdrojích.

Jaké jsou výhody cirkulární ekonomiky?
Jedním z cílů oběhového hospodářství je mít pozitivní vliv na ekosystémy a bojovat proti nadměrnému využívání přírodních zdrojů. Cirkulární ekonomika má potenciál k snižování skleníkových plynů a k využití obnovitelných surovin, optimalizování zemědělské produktivity a snižování negativních vlivů způsobených lineárním modelem ekonomiky – jednoduše – nevytvářet odpad.

- Využívá obnovitelné zdroje energie, což je z dlouhodobého hlediska méně znečišťují než fosilní paliva (ropa, uhlí atd.).
- Díky opakovanému využití je zapotřebí méně materiálů a výrobních procesů.
- Zbytky jsou považovány za cenné, protože se dají použít při dalších procesech, zejména třídění odpadu – kompostování, recyklace aj.
- Upřednostňují se materiály netoxické a méně energeticky náročné na výrobu.

odpady, cirkulární, ekonomikaPodle studie Ellen MacArthur Foundation (nadace, která byla založena s cílem urychlit přechod na oběhovou ekonomiku) by funkční cirkulární ekonomika měla do roku 2030 snížit emise oxidu uhličitého o polovinu.

Nejen pro životní prostředí má cirkulační ekonomika pozitivní vliv, ale také na podniky, které mají nové příležitosti k zisku. Podle nadace Ellen McArturové má model oběhové ekonomiky potenciál k vytvoření poptávky po nových službách a nových pracovních příležitostech – např. společnosti, které podporují opětovné zavedení produktů s ukončenou životností do systému, renovace dílů a komponentů.

Společnosti mohou najít nové způsoby, jak prodloužit životnost výrobků nebo jejich součástí, najít hodnotu v odpadu nebo navrhnout nové použití. Nakonec se jedná o povzbuzení příštích generací, aby uvažovaly a navrhovaly výrobky udržitelným způsobem. Cílem přechodu na cirkulární ekonomiku je zavést systémy výroby účinnější z hlediska zdrojů a čistší, aby společnosti mohly zvýšit svou konkurenceschopnost, ale zároveň chránit životní prostředí. Opravdu, díky úspoře velkého množství vody, energie a surovin mohou společnosti výrazně snížit své výrobní náklady, produkovat méně odpadu, a proto optimalizovat svou výrobu.

Vezměte, vyrobte a zlikvidujte? Ne! Snižte, znovu použijte a recyklujte!

Jana Nachlingerová
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Foto: pixabay.com

Zdroje:
https://sustainabilityguide.eu/sustainability/circular-economy/
https://youmatter.world/en/definition/definitions-circular-economy-meaning-definition-benefits-barriers/
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/
https://www.unido.org/unido-circular-economy
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S092134491930151X
https://kenniskaarten.hetgroenebrein.nl/en/knowledge-map-circular-economy/ce-economic-advantages/
https://incien.org/cirkularni-ekonomika/
https://zachranjidlo.cz/2728/cirkularni-ekonomika-stridmosti-selskem-rozumu/
https://euractiv.cz/section/obehove-hospodarstvi/news/ceska-cirkularni-ekonomika-se-pomalu-roztaci-vyzvou-je-skladkovani/Články a tiskové zprávy z roku 2020

22.12.2020 Adaptace ptáků na zimní prostředí
14.12.2020 Svíčky a jejich složení - zdravější svíčky nejen o Vánocích
1.12.2020 Krušnohorské lesy – problematika kloubnatky a kůrovce

30.11.2020 Podpora environmentální výchovy na Lounsku
24.11.2020 Imunita, čím ji posílit a upevnit?
18.11.2020 Sukcese jako forma rekultivace
9.11.2020 Kompostování v panelovém domě? Proč ne!
2.11.2020 Vodík – palivo současnosti i budoucnosti

28.10.2020 ZEVO spalovny versus nová technologie zpracování odpadů
22.10.2020 Eko-programy v Oseku
19.10.2020 Stromy ve městě jsou důležitější, než si myslíme
12.10.2020 Zvířata a jejich práva
2.10.2020 Projektové dny pro základní školy v Mostě na téma "Jak si žije strom"

28.9.2020 Za uhlím a permoníky
16.9.2020 Šetrná dovolená – ekofarmy v Ústeckém kraji
10.9.2020 Obsah pesticidů v ovoci a zelenině

25.8.2020 Migrační objekty – smysluplné řešení nebo zbytečný luxus?
17.8.2020 Přírodní prostředky na ochranu rostlin
14.8.2020 Jak se stěhují raci...
10.8.2020 Kořenové čističky

30.7.2020 Cyklistika a životní prostředí
21.7.2020 Návrat tradičních luk
14.7.2020 Jak se (ne)daří ptákům v ČR?
10.7.2020 Čisté prádlo s čistým svědomím
8.7.2020 Zmrzlina – zdravé letní osvěžení?

30.6.2020 Ochrana přírody v Ústeckém kraji
24.6.2020 Včelarství nejen v Ústeckém kraji
11.6.2020 Vlk - plachý predátor
5.6.2020 Krajina Podkrušnohoří – od minulosti po současnost
1.6.2020 Jak se doma bránit horku bez klimatizace

22.5.2020 Ochranné roušky a rukavice jako nová ekologická zátěž
18.5.2020 Problematika plastů
11.5.2020 Proč chránit rorýse?
4.5.2020 Proč byste měli dětem dopřát pravidelný pobyt v přírodě?

27.4.2020 Od průmyslu až po zahradu – IBC kontejnery
22.4.2020 Hnízdění sokolů stěhovavých v Unipetrolu
16.4.2020 Rekultivace a ochrana přírody – obojživelníci

18.3.2020 Občanská věda a jak se zapojit?
13.3.2020 Jedlý balkón

26.2.2020 Zasytí nás maso vypěstované v laboratořích? Je to budoucnost vzdálená nebo blízká?
21.2.2020 Zpráva o životním prostředí v Ústeckém kraji
10.2.2020 Květinové farmy

22.1.2020 Cirkulární ekonomika
15.1.2020 Přírodní antidepresiva
8.1.2020 Polámané spotřebiče - vyhodit nebo opravit?

leaf