Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 1.4.2020, 8:15
V rámci instalace nového potrubí páry 2,1 MPa (realizace investiční akce) budou ve dnech 3.4.2020 od cca 14:00 do nejpozději 5.4.2020 cca 18:00 prováděny zhotovitelem profuky tohoto nového potrubí. Profuky budou provázeny zvýšenými hlukovými efekty, za které se předem omlouváme.

UNIPETROL RPA - 1.4.2020, 7:20
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, v rámci přejezdu typu prášku na výrobně PP.

UNIPETROL RPA - 1.4.2020, 7:00
Dnes budou v areálu Unipetrol RPA a jeho okolí probíhat následující zkoušky: Zkouška systému ozvučení areálu v době od 9:30 do 11:00 hod. a zkouška systému výstrahy a vyrozumění PCH v době od 20:00 do 20:30 hod.

UNIPETROL RPA - 1.4.2020, 6:00
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, přejezd typu prášku na výrobně PP.

UNIPETROL RPA - 30.3.2020, 0:45
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, proplach C3- cisteren na úseku VZP EJ.

UNIPETROL RPA - 24.3.2020, 0:30
V souvislosti se sjížděním jednotky VBU do pravidelné odstávky bude docházet ke spalování odplynů na fleře NRL.

UNIPETROL RPA - 8.1.2020
Plánované odstavení všech zařízení společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. Pravidelná zarážka je plánována v období 04 – 05/2020.
Cílem Zarážky 2020 je provedení oprav, kontrolních, údržbářských a provozních činností, které zajistí další bezpečný provoz závodu až do příští zarážky. Součástí Zarážky 2020 je rovněž realizace investičních projektů a technologických změn, které mohou být provedeny pouze během odstavení jednotek.
V souvislosti s odstavováním a opětovném najíždění zařízení bude docházet ke spalování odplynů na flérách, které mohou být doprovázeny nezbytnými zvukovými a světelnými efekty, za které se předem omlouváme.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Cirkulární ekonomika

22. ledna 2020

odpady, cirkulární, ekonomikaV dnešních zavedených ekonomických systémech se zboží vyrábí, používá a vyřazuje. Tomuto systému se říká lineární ekonomika, kde tok má jasný začátek a jasný konec. Cirkulární ekonomika funguje zcela jinak. Produkty a služby v oběhové (cirkulární) ekonomice jsou navrženy takovým způsobem, aby je bylo možné znovu použít. Všechny výrobky jsou vyráběny tak, že je lze rozebrat a použité materiály rozložit dle jejich vlastností nebo je vrátit do výroby. Cílem je nic nezahodit a snížit potřebu nákupu nových komodit, zatímco výroba a doprava se snaží využít obnovitelnou energii.

Cirkulární ekonomika je založena na myšlence, že neexistuje nic jako odpad. Aby toho bylo dosaženo, jsou výrobky konstruovány tak, aby vydržely (využívají se kvalitní materiály) a jsou optimalizovány pro demontáž a opětovné využití, což usnadňuje manipulaci, transformaci nebo obnovu výrobku.

Principy oběhové ekonomiky
odpady, cirkulární, ekonomika Model oběhové (cirkulární) ekonomiky rozlišuje mezi technickými a biologickými cykly. K celkové spotřebě dochází pouze v biologických cyklech, kde jsou materiály (jako je jídlo, oblečení aj.) navrženy tak, aby se do systému dostávaly zpět prostřednictvím procesů, např. jako je anaerobní digesce (hlavním produktem je bioplyn, který lze využít jako alternativní zdroj energie) a kompostování. Pomocí těchto procesů se „odpad“ vrací do půdy, a tím je půda zdravější a odolnější, což umožňuje větší rovnováhu v ekosystémech a snižují se náklady na obnovu půdy. Tyto cykly regenerují živé systémy, jako jsou oceány a půda, které poskytují obnovitelné zdroje pro ekonomiku.

odpady, cirkulární, ekonomika Na druhé straně technické cykly regenerují a obnovují produkty (např. bílé spotřebiče – lednice, pračky aj.), součástky (např. části počítačů – základní desky aj.) a materiály (např. stavební materiál) prostřednictvím různých postupů, jako je opětovné použití, opravy, repasování nebo recyklace. Celková poptávka po materiálech roste v důsledku růstu populace – cirkulární ekonomika vede k nižším potřebám materiálu, a zaměřuje se na prodloužení životnosti materiálu („odpad“ se již neskládkuje), tím se snižuje znečištění země, které by představovala těžba nových surovin.

odpady, cirkulární, ekonomikaPoslední princip oběhového hospodářství souvisí také se skutečností, že energie potřebná k podpoře tohoto cyklu by měla být z obnovitelných zdrojů přírody, s cílem snížit závislost na neobnovitelných zdrojích.

Jaké jsou výhody cirkulární ekonomiky?
Jedním z cílů oběhového hospodářství je mít pozitivní vliv na ekosystémy a bojovat proti nadměrnému využívání přírodních zdrojů. Cirkulární ekonomika má potenciál k snižování skleníkových plynů a k využití obnovitelných surovin, optimalizování zemědělské produktivity a snižování negativních vlivů způsobených lineárním modelem ekonomiky – jednoduše – nevytvářet odpad.

- Využívá obnovitelné zdroje energie, což je z dlouhodobého hlediska méně znečišťují než fosilní paliva (ropa, uhlí atd.).
- Díky opakovanému využití je zapotřebí méně materiálů a výrobních procesů.
- Zbytky jsou považovány za cenné, protože se dají použít při dalších procesech, zejména třídění odpadu – kompostování, recyklace aj.
- Upřednostňují se materiály netoxické a méně energeticky náročné na výrobu.

odpady, cirkulární, ekonomikaPodle studie Ellen MacArthur Foundation (nadace, která byla založena s cílem urychlit přechod na oběhovou ekonomiku) by funkční cirkulární ekonomika měla do roku 2030 snížit emise oxidu uhličitého o polovinu.

Nejen pro životní prostředí má cirkulační ekonomika pozitivní vliv, ale také na podniky, které mají nové příležitosti k zisku. Podle nadace Ellen McArturové má model oběhové ekonomiky potenciál k vytvoření poptávky po nových službách a nových pracovních příležitostech – např. společnosti, které podporují opětovné zavedení produktů s ukončenou životností do systému, renovace dílů a komponentů.

Společnosti mohou najít nové způsoby, jak prodloužit životnost výrobků nebo jejich součástí, najít hodnotu v odpadu nebo navrhnout nové použití. Nakonec se jedná o povzbuzení příštích generací, aby uvažovaly a navrhovaly výrobky udržitelným způsobem. Cílem přechodu na cirkulární ekonomiku je zavést systémy výroby účinnější z hlediska zdrojů a čistší, aby společnosti mohly zvýšit svou konkurenceschopnost, ale zároveň chránit životní prostředí. Opravdu, díky úspoře velkého množství vody, energie a surovin mohou společnosti výrazně snížit své výrobní náklady, produkovat méně odpadu, a proto optimalizovat svou výrobu.

Vezměte, vyrobte a zlikvidujte? Ne! Snižte, znovu použijte a recyklujte!

Jana Nachlingerová
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Foto: pixabay.com

Zdroje:
https://sustainabilityguide.eu/sustainability/circular-economy/
https://youmatter.world/en/definition/definitions-circular-economy-meaning-definition-benefits-barriers/
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/
https://www.unido.org/unido-circular-economy
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S092134491930151X
https://kenniskaarten.hetgroenebrein.nl/en/knowledge-map-circular-economy/ce-economic-advantages/
https://incien.org/cirkularni-ekonomika/
https://zachranjidlo.cz/2728/cirkularni-ekonomika-stridmosti-selskem-rozumu/
https://euractiv.cz/section/obehove-hospodarstvi/news/ceska-cirkularni-ekonomika-se-pomalu-roztaci-vyzvou-je-skladkovani/Články a tiskové zprávy z roku 2020

18.3.2020 Občanská věda a jak se zapojit?
13.3.2020 Jedlý balkón

26.2.2020 Zasytí nás maso vypěstované v laboratořích? Je to budoucnost vzdálená nebo blízká?
21.2.2020 Zpráva o životním prostředí v Ústeckém kraji
10.2.2020 Květinové farmy

22.1.2020 Cirkulární ekonomika
15.1.2020 Přírodní antidepresiva
8.1.2020 Polámané spotřebiče - vyhodit nebo opravit?

leaf