Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 25.6.2019, 12:10
Krátkodobý výpadek jednotky NTI- (od 9:40 - 10:10hod). Překročení limitů sulfanu (od 9:40 do 11:40 hod).

UNIPETROL RPA - 25.6.2019, 09:30
Ukončeno spalování uhlovodíkových plynů s obsahem sulfanu na polním hořáku.

UNIPETROL RPA - 24.6.2019, 12:20
Spalování uhlovodíkových plynů s obsahem sulfanu.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).CITES - úlovky z dovolené

5. srpna 2016

CITESLetní dovolené jsou často spojené s cestováním do zahraničí. Každý si rád doveze něco na památku, co mu ve všedních dnech připomene čas strávený v cizích zemích. Občas také chceme podarovat své známé exotickými suvenýry. Ale pozor! Ne všechno je legální vozit přes hranice. Obzvláště nadšení sběratelé se mohou dostat do problému s celní správou. Na některé suvenýry se totiž vztahuje úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES).

Co je CITES
CITES je oficiálně používaná zkratka Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora). Podepsána byla v roce 1973 ve Washingtonu, proto se o ní mluví jako o Washingtonské konvenci. O dva roky později jí podepsaly první státy: Chile, Kypr, Ekvádor, Nigérie, Švédsko, Švýcarsko, Tunisko, Sjednocené arabské emiráty, USA a Uruguay. Těchto prvních deset států dalo najevo, že cena za přírodní bohatství je nevyčíslitelná, a proto se musí chránit před nešetrnými zásahy a rozprodáváním. Obchod, který se dále zaměřuje na vzácné druhy nebo výrobky z nich, je dnes díky úmluvě CITES označován za nelegální. V současné době má úmluva CITES již 180 členských zemí, Česká republika je členskou zemí od 1.1.1993. Úmluva CITES je první moderní mezinárodní nástroj na ochranu biodiverzity v globálním měřítku.

CITES CITES se zaměřuje na regulaci mezinárodního obchodu s ohroženými druhy živočichů a rostlin. Tato regulace je nutná kvůli efektivní ochraně některých druhů před vyhubením v přírodě, protože jejich odchyt či sběr je velmi rozsáhlý a je jedním z nejzávažnějších faktorů ohrožujících tyto druhy na přežití. Ochrana se vztahuje na živé organismy, ale také na jakékoli jejich části či výrobky z nich. Živé i mrtvé organismy jsou v rámci CITES oficiálně označovány termínem "exemplář".

Regulace obchodu je prováděna systémem vývozních a dovozních povolení (tzv. permity CITES), která vystavují příslušné výkonné orgány členských zemí. Tato povolení jsou nutná při přechodu exemplářů CITES přes hranice států. V případě, že obchod ohrožuje daný druh na přežití, povolení nejsou žadateli vydána.

Úmluva CITES chrání ohrožené živočichy a rostliny před pašeráky, kteří za velice nepřijatelných podmínek převáží živé exempláře nebo jejich části a prodávají je buď sběratelům, chovatelům nebo pro potřeby čínské medicíny. A právě v době, kdy se pašeráci mohou lehce vydávat za cestující z dovolené, je potřeba zvýšená celní kontrola.

STOP pašerákům v ČR
Možná se domníváte, že v České republice je kontrola kvůli pašování zvířat zbytečná, že celníci jen plýtvají vaším drahocenným časem. Pohledem na grafy s výsledky kontrol za období 1998 až 2015 zjistíme, že odhalených případů pašování chráněných zvířat a rostlin, výrobků a preparátů z nich není vůbec málo. A také platí pravidlo: „Čím měně kontrol, tím širší je pašerácká stezka.“ Se zvýšením kontrol se postupně sníží i případy pašování, tedy spíše se obchodní trasy přesunou do zemí s horší kontrolou.

CITES

V roce 2014 zadržela Celní správa ČR společně s Českou inspekcí životního prostředí 645 živých a 3 829 neživých exemplářů a v roce 2015 bylo živých exemplářů 1 355 a 1 095 neživých. Mezi nejčastější živé exempláře patří papoušci, trnorepi (ještěr), želvy a kaktusy. Často jsou posílány v poštovní zásilce. Živočichové jsou ukrýváni do falešných knih, kazet, punčoch a bez přístupu k vodě, k čerstvému vzduchu a k potravě cestují i několik týdnů. Většinou se najdou podle zápachu, který jde z rozkládajících se těl uhynulých kusů. Zvířata, která nepřežila přepravu, se započítávají k neživým exemplářům.

CITES

Mezi neživými exempláři najdeme také mnoho suvenýrů a sběratelských kousků, jako jsou vypreparovaná zvířata a jejich části, sušené rostliny a sušení mořští koníci, kožešiny a kožené výrobky, předměty ze slonoviny, z peří, ale i ze dřeva vzácných stromů. Další velkou skupinou pašovaných výrobků pocházející z ohrožených druhů jsou léky, masti, šampóny a živočichové i rostliny naložení v lihu. Všechny tyto výrobky se používají v tradiční čínské medicíně.

V roce 2015 bylo 79,5% všech neživých exemplářů určeno právě pro tradiční čínskou medicínu. Do pilulek a mastí se používají nejen výtažky z rostlin, ale i jed hadů, extrakty z medvěda, tygra, tuleně, želv a opic. Takové extrakty mohou mít podobu i masoxu.
CITES

Odpovědnost kupujících
Předchozí příklady pašování jsou dost odstrašující. Většina lidí si myslí, že se jich to netýká, oni přece nejsou pašeráci. Jenže zákony platí pro každého. Když se na problém obchodování s ohroženými druhy podíváme z druhé strany, tak zjistíme, že odpovědnost za vymírání druhů nese kupující. Známým faktem přece je, že kde není kupujícího, tam nebude ani prodávající.

CITES Jiné země mají své zákony a někdy chybí pravomoci na jejich dodržování. Lidé se snaží vydělat si všelijak a častým zdrojem peněz jsou turisté. Prodejce může vědět, že daný výrobek je nelegální prodávat nebo jej převážet přes hranice, ale nemusí plně chápat význam zákazu. Ekologické dopady vyhynutí druhů a snižování biodiverzity jsou témata, která prodavač nepotřebuje znát. Prodejce potřebuje umět počítat a smlouvat. Je tedy na nakupujícím, aby se zajímal nejen o to, co kupuje, ale i o to, co svým nákupem podpoří.

Jestli Vás nepřesvědčilo morální hledisko, zvažte následky odhalení nákupu celní správou. Pokud nemáte povolení, riskujete víc než jen zabavení suvenýrů. Některé země mají přísné zákony a za vývoz výrobků z druhů chráněných úmluvou CITES hrozí i pár let v tamním vězení. U nás za dovoz výrobku z druhu přímo ohroženého vyhubením hrozí také trestné stíhání. Nejlehčí sankcí je pokuta, ta však může vyjít navíc než prožitá dovolená. V ČR je maximální výše pokuty 200 000 Kč.

Jak nenakoupit suvenýry z ohrožených druhů?
CITESPři vybírání suvenýru vás nemusí napadnout, že spony, přívěsky, čelenky a šperky jsou vyrobené z kostí, že hřebeny a obroučky brýlí mohou být z želvoviny nebo slonoviny. Kdo by si pomyslel, že na ozdobené peří v indiánské čelence je zapotřebí vývozní povolení. Dokonce i některé suvenýry ze dřeva mohou bez patřičných dokladů způsobit problém na cestě domů. Boty, pásky od hodinek či kabelky mohou být vyrobené z kůže ohroženého zvířete. I šála z vlny může být nelegálním zbožím, například indický „Král vlny“ neboli shahtoosh je šál, který pochází ze vzácné antilopy čiru. Také v jižní Americe můžete potkat vlnu z chráněného živočicha - lamy vikuňa, k takovému výrobku budete potřebovat vývozní i dovozní povolení do EU. Pozor by si měli dát i hudebníci, některé hudební nástroje mohou být vyrobeny ze dřeva chráněných rostlin, nebo ze želvoviny či mušlí.

Aby to nebylo tak jednoduché, tak k některým suvenýrům nepotřebujeme vývozní povolení, ale potřebujeme dovozní povolení, některé suvenýry zase můžeme přivézt bez povolení k dovozu, ale musí mít povolení k vývozu a některé výrobky musí mít oba doklady. Jsou suvenýry, které si můžeme dovézt jen v omezeném množství. Běžným suvenýrem od moře jsou lastury, nasbírat si je můžete i sami, ale přes hranice se z některých zemí vozit nesmí. Pro schránku zév platí v EU omezení dovozu na 3 kusy pro osobu, ale pozor, pro vývoz z Filipín byste museli mít vývozní povolení i pro jediný kus této lastury. Dalším příkladem výrobků, u nichž byste si měli dát pozor na původ, jsou výrobky z krokodýlí kůže. Pokud je krokodýl z druhu zařazeného v příloze k nařízení č. 750/2013, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 338/97, o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi ve skupině B, nemusíte mít k výrobkům z jeho kůže vývozní ani dovozní doklady, ale přivést si jich nesmíte více než 4 kusy na osobu.

Výše zmíněný předpis č. 750/2013 platí pro všechny státy EU a je nadřazený jejich vlastním zákonům. Proto vám pro cestování po státech v Evropské unii postačí orientace v daném předpisu. Evropská Unie nemůže jako společenství podepsat úmluvu CITES. Nařízení č. 750/2013 však z úmluvy CITES vychází a oproti samotné úmluvě má pro ochranu druhů přísnější pravidla. Hlavní rozdíl je v zařazení druhů do čtyř kategorií (A, B, C, D) tak, aby chráněné druhy měly stejnou, nebo vyšší ochranu před nelegálním obchodováním jakou jim poskytuje úmluva.

A. druhy CITES I (přímo ohrožené vyhynutím) + některé druhy CITES II
B. druhy CITES II (neregulovaný obchod by u nich mohl způsobit vyhynutí) + některé CITES III + druhy ohrožující ekologickou stabilitu
C. druhy CITES III (jsou ohrožené neregulovaným prodejem jen v některých zemích)
D. druhy neuvedené v přílohách CITES, přesto je monitorovaný jejich dovoz na území EU

Pro vývoz suvenýrů ze zemí mimo EU však platí zákony dané země. Kde a s kterými zakázanými suvenýry se můžete setkat, se ve zkratce dozvíte v článku ČIŽP a v následující tabulce. Vybrané jsou pouze nejčastější suvenýry, které si turisté rádi kupují nebo je sbírají, aniž by je napadlo, že k převozu budou potřebovat povolení.
CITES

Pro více informací se podívejte na stránky http://www.cizp.cz

Na svých cestách nepodléhejte zvykům konzumní společnosti ani nátlakům prodejce. Přemýšlejte o původu svého nákupu včas, vyhnete se tak problémům nejen na letišti, ale i v běžném životě. Život je krásný v každé své formě, neměli bychom ho ničit pro sobecké potěšení z nějaké dekorace. Lepší než potěšení z předmětů je vzpomínka na prožité chvíle.

Bc. Zuzana Ungerová
Ekologické centrum Kralupy n/Vlt.
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Foto: pixabay.comČlánky a tiskové zprávy z roku 2016

2.12.2016 Který vánoční stromeček je ten nejlepší?

28.11.2016 Jaderný odpad v Lubenci na Lounsku?
25.11.2016 Kvalita ovzduší a zdraví obyvatelstva
21.11.2016 Barva listů a ovzduší
18.11.2016 Studenti opět zkoumali, jak potraviny cestují
4.11.2016 Co ví studenti o uhlí

31.10.2016 Komu se nelenilo a zelenalo?
19.10.2016 Hornictví, jeho tradice a studenti
17.10.2016 Ozvěny EKOFILMU pro žáky 1. a 15. ZŠ v Mostě
13.10.2016 Až se zima zeptá aneb Jak uchovávat potraviny zdravě a šetrně – bez elektřiny
12.10.2016 Jak se stát farmářem
11.10.2016 Studenti poznávali VÚHU a.s. a VŠB
5.10.2016 Ekocentrum na Svatomichaelských slavnostech 2016
3.10.2016 Lesní školky

30.9.2016 Studenti v Elektrárně Počerady
21.9.2016 Studenti se vydali na Cestu…aneb Uhelná maturita 2016
16.9.2016 Den otevřených dveří na vodním díle Přísečnice
1.9.2016 Lužická jezera největší uměle vytvořená vodní plocha Evropy

5.8.2016 CITES - úlovky z dovolené
4.8.2016 Evropská unie se brání invazním druhům

29.7.2016 CO2 patří pod zem?
17.7.2016 Salesiova výšina a naučná stezka
15.7.2016 EIA a veřejnost
11.7.2016 Kam o prázdninách?
1.7.2016 V ekocentru se zkoumala cesta potravin na náš stůl

29.6.2016 Národní přírodní rezervace Jezerka
28.6.2016 Na ZŠ Palacha se promítaly filmy o ekologii
23.6.2016 Ptačí oblast v Krušných horách
16.6.2016 Zápřednice jedovatá není žádná jedovatá bestie
14.6.2016 Bushmeat - nutnost obživy nebo mlsný jazyk?
10.6.2016 Exkurze v Záluží
6.6.2016 Modrá úsporám

26.5.2016 Včely a jejich tajemství
6.5.2016 Ozvěny EKOFILMU v Mostě
5.5.2016 Gymnázium Most dýchalo a chutně a zdravě se stravovalo
2.5.2016 Biopotraviny a kam za nimi v Ústeckém kraji?

29.4.2016 Ozvěny EKOFILMU v Mostě
29.4.2016 Hornická soutěž začíná
20.4.2016 Ústecký kraj má své regionální potraviny
15.4.2016 Ekozemědělství
11.4.2016 Nový zákon o odpadech a evropské směrnice
7.4.2016 Svoz bioodpadu z domácností
6.4.2016 Prezentace činnosti Ekologického centra Most pro Krušnohoří

21.3.2016 Soutěžte s námi neboť „Komu se nelení, tomu se zelení“
15.3.2016 Rostlinní sousedé a jejich vztahy
9.3.2016 Chráněné lokality – Co je nového v Ústeckém kraji?
7.3.2016 Les a kácení
1.3.2016 Pták roku 2016: červenka obecná

24.2.2016 Jaké jsou výsledky COP21 v Paříži?
19.2.2016 Půda, zdroj života
15.2.2016 Quo vadis EVVO?
8.2.2016 Nová zelená úsporám
1.2.2016 Neekologická změna ve způsobu účtování energií

19.1.2016 Jaké je životní prostředí Ústeckého kraje?
6.1.2016 Rok 2016 bude rokem luštěnin

leaf