Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 30.9.2014, 18:55
Zahájeno spalování přebytků topného plynu a vodíku z výroby EJ na polním hořáku EJ, doprovázené světelnými a zvukovámi efekty.

UNIPETROL RPA - 30.9.2014, 3:50
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH1, z výrobny PP.

UNIPETROL RPA - 29.9.2014, 23:15
Spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH1, proplach molekulového síta M 601 na výrobně PP po regeneraci, příprava k najetí.

UNIPETROL RPA - 29.9.2014, 20:15
19:10 - 20:15 spalování na polním hořáku výrobny POX, najíždění Reaktoru 1 do provozu.

UNIPETROL RPA - 29.9.2014, 17:00
Dnes v pozdních odpoledních hodinách proběhne najíždění reaktoru Shell na výrobně POX. Po dobu najetí reaktoru bude na polním hořáku spalován neodsířený syntézní plyn. Spalováním jsou eliminovány emise pachových látek. Spalování bude doprovázeno světlenými a zvukovými efekty. O ukončení provozních činností Vás budeme informovat.

UNIPETROL RPA - 29.9.2014, 10:40
Bylo ukončeno spalování na polním hořáku POX po přejetí reaktorů Shell.

UNIPETROL RPA - 29.9.2014, 9:00
Dnes v dopoledních hodinách proběhne přejíždění reaktorů Shell na výrobně POX. Po dobu přejezdu reaktorů bude na polním hořáku spalován neodsířený syntézní plyn. Spalováním jsou eliminovány emise pachových látek. Spalování bude doprovázeno světlenými a zvukovými efekty, za které se předem omlouváme. O ukončení provozních činností Vás budeme informovat.

ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. - 2.9.2014
Ve dnech 8., 10., 15., 17., 22., 24., 29. září a 1., 6., 8., 13., 15., 20., 22., 27., 29. října v době od 12:45 do 13:30 hodin bude probíhat plánovaný požární výcvik preventivních požárních hlídek. Součástí výcviku bude nácvik hasebního zásahu, který bude prováděn za asistence Hasičského záchranného sboru společnosti Unipetrolu RPA, s.r.o., na zabezpečeném prostoru bloku 27 – bývalá jednotka OXO společnosti Unipetrol RPA, s.r.o. Vedlejším efektem nácviku může být výskyt kouřových plynů pozorovatelných i za hranicemi průmyslového areálu.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).