Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 19.11.2019, 14:25
V době 14:25 až 14:44 proběhlo spalování neodsířeného syntézního plynu na polním hořáku POX, najíždění Re výrobně POX.

UNIPETROL RPA - 19.11.2019, 8:10
Ukončeno spalování odsířeného syntézního plynu na polním hořáku výrobny POX.

UNIPETROL RPA - 19.11.2019, 7:55
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I v souvislosti s plánovaným sjížděním Reaktorů A + C + D na výrobně PE 1.

UNIPETROL RPA - 18.11.2019, 22:15
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I v souvislosti s plánovaným sjížděním Reaktorů A + C + D na výrobně PE 1.

UNIPETROL RPA - 18.11.2019, 00:13
Spalování vodíkového plynu s obsahem sulfanu.

UNIPETROL RPA - 12.11.2019, 12:00
Spalování části vodíkového plynu bez obsahu sulfanu. Z důvodu sníženého výkonu kompresoru bez možnosti najetí záložního.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).



Co do popelnice nepatří?

4. února 2013

Vánoční svátky a oslavy příchodu nového roku jsou vždy poznamenány zvýšeným množstvím odpadu z domácností. V Mostě máme velmi dobré podmínky pro třídění i likvidaci všech druhů odpadu, které bychom měli v maximální míře využívat a přitom udržovat veřejná prostranství v čistotě a pořádku. Pro Vás, kteří si nejste jisti tím, kam patří který druh odpadu, nebo si chcete tyto informace ověřit, jsme připravili následující shrnutí.

Barevné kontejnery
V Mostě je v současné době 269 nádob na papír (modré kontejnery), 355 kontejnerů na plasty (žluté kontejnery) a 146 kontejnerů na sklo (bílé kontejnery). Na jeden kontejner tak připadá zhruba 69 lidí. Ve městě mohou občané k třídění také využívat podzemní či polopodzemní kontejnery, jejich kompletní přehled včetně umístění naleznete – zde.

Ne všechen odpad lze ale vytřídit do „barevných“ kontejnerů. Velkou část odpadu, který sypeme do popelnic, tvoří rostlinné zbytky, které bychom se měli rovněž naučit třídit. Samozřejmostí na každé zahrádce by měl být kompost, na kterém se bioodpad přeměňuje v humus a úrodnou půdu. Někteří občané využívají i služby města v oblasti zajištění svozu bioodpadu, který se shromažďuje v hnědých popelnicích. K ekologické likvidaci rostlinných zbytků můžeme také využít svoz bioodpadu velkoobjemovými kontejnery, který probíhá každoročně podle předem stanoveného harmonogramu.

Do popelnice na směsný odpad nepatří ani starý textil či boty, ty můžeme odhazovat do dvou speciálních kontejnerů na textil, které jsou umístěny na parkovišti v Nerudově ulici u pošty a na parkovišti u zimního stadionu. Důležité je také separovat nebezpečný odpad. Nádobky na staré baterie jsou v každé prodejně elektro či supermarketech. Plechovky od barev, laků a ředidel patří do sběrného dvora, stejně jako starý použitý olej z domácnosti, který se nesmí lít do kanalizace, ale např. ve staré „PET“ lahvi odevzdat do sběrného dvora. Léky a mastičky s prošlou lhůtou odevzdávejte v lékárně. Nadměrný odpad nebo vysloužilé domácí spotřebiče opět patří do sběrného dvora.

Značnou část odpadu z domácnosti tvoří plechovky od konzerv, které můžeme jednou za čas odevzdat do sběrných surovin, stejně jako hliníková víčka od jogurtů, kousky alobalu apod. Pokud pečlivě vytřídíme všechny jmenované odpady, které se dají recyklovat, zůstane nám v koši jen velmi malý zbytek určený na skládku.

Jak využívají kontejnery – třídí odpad - občané Ústeckého kraje?
Produkce komunálního odpadu v Ústeckém kraji mírně klesá na rozdíl od republikového trendu. Problémem však je, že většina zdejšího odpadu je uložena na skládku, což odporuje péči o životní prostředí i stanoveným cílům dle Plánu odpadového hospodářství Ústeckého kraje (POH ÚK).


Dle údajů společnosti EKOKOM, která udává pouze množství obalových odpadů, tedy bez kovů, vytřídil každý obyvatel Ústeckého kraje necelých 32 kg odpadu. Ve srovnáním s ostatními kraji ČR patří obyvatelé Ústeckého kraje k nejhorším.

Legislativa poplatků
Vybírání poplatku za komunální odpady se řídí zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, který byl nahrazen zákonemč. 174/2012 Sb.
Co tato změna přinesla?

Místní poplatek za odpady se skládal podle dosavadního zákona ze dvou částí. První tvořila částka za tříděný odpad, která nesměla překročit 250 Kč na jednu fyzickou osobu za kalendářní rok. Druhou část místního poplatku si obce stanovovaly na základě svých skutečných nákladů na svoz netříděného odpadu - ovšem i v tomto případě byly limitovány nejvyšší možnou částkou 250 Kč. Celkem tedy místní poplatek za odpady dosud nesměl překročit 500 Kč na hlavu.

Od 1. 1. 2013 však dochází ke změně. Zatímco úhrada za tříděný odpad stále nesmí překročit původní výši 250 Kč, úhrada za svoz netříděného odpadu může vzrůst ze současných 250 Kč až na 750 Kč. Celkem tedy obyvatel obce může nově platit až 1 000 Kč ročně. Novinkou je i to, že obce mohou začít vybírat poplatky za odpady i od cizinců, kteří mají v České republice povolení k dlouhodobému pobytu.

Poplatky v Mostě a Litvínově
V Mostě platila obecně závazná vyhláška (č. 2/07 ze dne 31. 5. 2007) o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, která stanovovala měsíční poplatek za odpady na 41 Kč na osobu/ měsíc. Od 1. 7. 2007 došlo k jejímu zrušení, svoz a následná likvidace odpadu je pro všechny obyvatele města Mostu zdarma.

I obyvatelé Litvínova si za odpad připlatí méně, vzhledem ke schválené vyhlášce, která upravila výši poplatku za komunální odpad z 500 Kč na 250 Kč za osobu. Ve vyhlášce nastala pouze jedna změna a to, že je poplatek splatný již ke 30. červnu oproti původnímu listopadovému termínu.

Važme si skutečnosti, že za odpad neplatíme vůbec či jen symbolickou částku a snažme se co nejvíce třídit svůj odpad z domácností. Touto cestou může každý z nás přispět k ochraně životního prostředí i k finančním úsporám města za svoz odpadu.

Kam pro radu?
Víte, kam patří starý porcelán a keramika, kusy molitanu nebo polystyrenové výplně z obalů? Chtěli byste doma třídit i kovy a bioodpady a nevíte jak na to? S likvidací jakéhokoliv druhu odpadu Vám poradí dispečerky Ekologického centra v Mostě, na Zeleném telefonu 800 195 342 nebo na e-mailové adrese: ecmost(zavinac)vuhu(tečka)cz.

Autorky článku: Jana Krátká, Martina Černá
Ekologické centrum Most a Kralupy nad Vltavou
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Články a tiskové zprávy z roku 2013

20.12.2013 Chemie a životní prostředí
18.12.2013 Vánoční soutěž má své vítěze
16.12.2013 Zdravé zimní mlsání aneb dárky ze zahrádky
10.12.2013 Plať za svůj odpad!
5.12.2013 Nebojme se mlhy!
3.12.2013 Voda pro život – jak dopadla soutěž?

28.11.2013 Den nenakupování - 30. listopad
26.11.2013 Pálím, pálíš, pálíme? aneb jak jsme na tom se spalováním odpadu
21.11.2013 Voda, co nás drží nad vodou
19.11.2013 Jak se žije ježkům?
7.11.2013 Pokořili jsme REKORD
4.11.2013 Pojďte do divadla a do kina ! Kam ? Do Centralu !!!
1.11.2013 Pozvánka na vernisáž VODA PRO ŽIVOT

31.10.2013 Vnější versus vnitřní ovzduší
24.10.2013 Pamatujme na stromy!
21.10.2013 Proč pěstovat staré odrůdy jabloní?
10.10.2013 Ekologické centrum zve na vernisáž výstavy s tématem „Voda pro život“
9.10.2013 Samá voda...
9.10.2013 Mostečané se pokusí o nový rekord aneb Kolik kapek se sejde v OC Central dne 07.11.2013 v 11:00hod.?
7.10.2013 Vánoční soutěž
2.10.2013 Zápach nebo vůně?

30.9.2013 Průběh semináře „Voda pro život"
27.9.2013 Hurá zpátky do školy i k chemii!
24.9.2013 Co nezvládneme vytřídit, pohltí skládky. Ale je to správné?
20.9.2013 Semináře „Chemie a životní prostředí“ v listopadu a prosinci zdarma!
13.9.2013 Svatba v zeleném
12.9.2013 Živý přenos konference o změně klimatu
6.9.2013 O včelkách samotářkách
4.9.2013 Do školy s ohledem na přírodu!
2.9.2013 Pozvánka na nové semináře „VODA PRO ŽIVOT“

30.8.2013 Mezinárodní den ochrany ozonové vrstvy
26.8.2013 I ekovýchova má své osobnosti
8.8.2013 Biovaření má zelenou!
5.8.2013 Cena kapky vody
2.8.2013 Proč na louky s kosou?

29.7.2013 Hurá do ZOO!!!
24.7.2013 Co pít v horkých letních dnech?
22.7.2013 Novela zákona o odpadech začne platit od 1. října
19.7.2013 Revitalizace vodních toků
16.7.2013 Alergie a biologické znečištění ovzduší
16.7.2013 Kotlíkové dotace pro Ústecký kraj
11.7.2013 Nová vyhláška o ochraně dřevin a povolování jejich kácení

28.6.2013 Za humny je taky krásně
26.6.2013 Jak studenti „zeleně“ nakupovali
25.6.2013 Co se děje na skládce? aneb S čím kdo zachází, tím také schází!
24.6.2013 Moře odpadů v moři
21.6.2013 Ozon – chrání nebo škodí?
20.6.2013 Jak probíhalo předávání cen v soutěži "Poraď ODPADlíkovi"
19.6.2013 Bez chemie se nikam nepohneme
12.6.2013 Kdo nejlépe poradil ODPADlíkovi?
11.6.2013 Ekologické centrum na jarmarku
10.6.2013 Světový den větru aneb Vítr a jeho energie

23.5.2013 Školní zahrada – zelená učebna
22.5.2013 Imisní monitoring ve světě a v Evropě
21.5.2013 Seznamte se s činností Zdravotního ústavu
17.5.2013 Jak ekologicky na dovolenou ?
15.5.2013 Chemie a láska
6.5.2013 FÉROVĚ!
3.5.2013 Odpady – na životní prostředí dopady
2.5.2013 Oslavme ptačí svátky

26.4.2013 Výměna domácích kotlů s příspěvkem bude možná i v Ústeckém kraji!
23.4.2013 Krajská ekologická konference pro žáky základních a středních škol
22.4.2013 Nová soutěž "Poraď ODPADlíkovi"
19.4.2013 Den Země a chemie
16.4.2013 Proč je i kosmetika BIO?
15.4.2013 Pleny jako odpad
10.4.2013 Znečišťující látky v ovzduší a jejich škodlivost I.
3.4.2013 Studenti UJEP v Ekocentru

28.3.2013 Pálení odpadu na Zemi v průběhu staletí
28.3.2013 Kontrolní den Ekologického centra Most pro Krušnohoří
26.3.2013 To nejsladší na světě
25.3.2013 O Nové zelené úsporám s ministrem životního prostředí
22.3.2013 Brána ekologie otevřená – soutěž VODA PRO ŽIVOT
22.3.2013 Jak jste poznávali vodu a její tajemství
21.3.2013 Jak chránit vodu? Aneb "VODY NENÍ NEKONEČNĚ, UŽÍVEJME JI SPOLEČNĚ"
20.3.2013 Jaro za dveřmi – ptáci za okny
19.3.2013 Chemie a ženy
18.3.2013 Pneumatiky do příkopu nepatří!
11.3.2013 Imisní monitoring – aneb jak se měří imise?
5.3.2013 Jaká je kvalita životního prostředí na Mostecku?

28.2.2013 Vývoj ovzduší na Mostecku
28.2.2013 Kde se vzala, tu se vzala... Evropská vodní charta
26.2.2013 Nová zelená úsporám
25.2.2013 Kde je čistší vzduch, uvnitř nebo venku?
19.2.2013 Pták roku 2013 – Břehule říční
14.2.2013 Farmářské trhy v Mostě mění lokalitu aneb Bedýnkování v každé roční době i počasí
12.2.2013 Chemie nám chutná
7.2.2013 O řezaných květinách trochu jinak…
4.2.2013 Co do popelnice nepatří?

30.1.2013 WELFARE aneb jsme ke zvířatům opravdu fér?
28.1.2013 Osmáci na cestě za tajemstvím ropy
22.1.2013 Rok 2013 – Mezinárodní rok …
22.1.2013 Právo životního prostředí v roce 2012 a 2013 aneb Co se událo a co se chystá?
8.1.2013 V novém roce nová rubrika ECM

leaf