Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 19.11.2019, 14:25
V době 14:25 až 14:44 proběhlo spalování neodsířeného syntézního plynu na polním hořáku POX, najíždění Re výrobně POX.

UNIPETROL RPA - 19.11.2019, 8:10
Ukončeno spalování odsířeného syntézního plynu na polním hořáku výrobny POX.

UNIPETROL RPA - 19.11.2019, 7:55
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I v souvislosti s plánovaným sjížděním Reaktorů A + C + D na výrobně PE 1.

UNIPETROL RPA - 18.11.2019, 22:15
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I v souvislosti s plánovaným sjížděním Reaktorů A + C + D na výrobně PE 1.

UNIPETROL RPA - 18.11.2019, 00:13
Spalování vodíkového plynu s obsahem sulfanu.

UNIPETROL RPA - 12.11.2019, 12:00
Spalování části vodíkového plynu bez obsahu sulfanu. Z důvodu sníženého výkonu kompresoru bez možnosti najetí záložního.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Semináře "CO DÝCHÁME?"

16. října 2014

© archiv ECMKaždým rokem přichází Ekologické centrum Most pro Krušnohoří s novým výukovým programem na téma životního prostředí a ani rok 2014 nebyl výjimkou. Už od jarních měsíců jsme se věnovali přípravě semináře s výstižným názvem CO DÝCHÁME? Na vlastní kůži jej pak zažilo v říjnovém týdnu od 6. do 10.10.2014 celkem 10 tříd ze základních škol Ústeckého kraje. Vzhledem k finanční podpoře Ústeckého kraje byly semináře realizovány pro žáky bezplatně.

Nově připravené semináře CO DÝCHÁME?, tematicky – již podle názvu - zaměřené na ovzduší, proběhly v učebně Výzkumného ústavu pro hnědé uhlí a.s. v Mostě v období od 6. do 10. října 2014. V průběhu celého týdne byla budova VÚHU cílem 217 účastníků z celkem 10 základních škol. Kromě mosteckých a litvínovských škol za námi přijeli i žáci lounského okresu – ze základní školy v Postoloprtech, školy, která ještě nevynechala žádný z námi nabízených seminářů.

Cíl programu CO DÝCHÁME? byl jasný: Zopakovat se žáky vše, co už o ovzduší vědí ze školy, a přidat informace, které ještě neznají. A to vše takovým způsobem, aby se nenudili, poučili, příjemně se pobavili a aby si toho co nejvíce zapamatovali. Každý z nás na semináři, stejně jako každý člověk na planetě Zemi, začal svůj život nádechem a všichni z nás jej ukončí výdechem. A celý čas mezi tím všichni pilně dýcháme, čímž přefiltrujeme svými plícemi ohromná množství vzduchu. Proto je důležité vědět nejen, jak dýcháme a co dýcháme, ale také jak se správně chovat, abychom si vzduch co nejméně znečišťovali.

© archiv ECMÚvodní otázku o složení vzduchu dokázali zodpovědět všechny třídy, i když lépe na tom byli osmáci, pro které bylo složení ovzduší aktuálně probíranou látkou. Odhady o množství prodýchaného vzduchu, vitální kapacitě plic a době, po kterou se dokáže člověk obejít bez kyslíku, se různily, ale praktické pokusy, jednoduché matematické výpočty i měření zadrženého dechu udělaly všem v této problematice jasno. Spirometr použitý pro měření kapacity plic byl pro zvídavé žáky velkou atrakcí a tak byl v některých třídách hojně využívaný i během přestávky.

© archiv ECMPřes vliv škodlivých látek na lidské zdraví a zdroje škodlivin v ovzduší jsme se dostali až ke specifické terminologii ochrany ovzduší a prokousali jsme se výrazy, jako jsou emise, imise, inverze, rozptylové podmínky, letní a zimní smog, až ke globálním a lokálním problémům.

Každý chvilku tahá pilku, a tak se povídání lektorek střídalo s povídáním žáků a studentů. Každá třída je jiná, někteří žáci jsou hodní ale mlčenliví, jiní zvídaví a mírně hluční, ale pro změnu spolupracující a aktivní. S takovými se nám pracuje moc hezky a v tomto případě jsme si s nimi společně užili obzvláště jednu část semináře, a sice měření hluku za pomoci hlukoměru. Mezi měřené aktivity patřila simulace hlučnosti ve třídě během přestávky, zpěv, potlesk, reprodukovaná rocková hudba, ticho i řev a hvízdání. Čím více a lépe žáci spolupracovali, tím více se učebna VÚHU otřásala v základech, ale o to víc byl celý výukový program přátelský a přínosný jak pro žáky, tak i pro nás – lektory, také však pro pedagogy, kteří byli vděčni za to, že si žáci uvědomili, jak významným stresovým faktorem je hluk a jak pouhé jejich „povídaní“ zatěžuje pedagoga při výuce.

© archiv ECMKromě zmíněných aktivit a tzv. „nalejvárny“, kdy jsme se do žáků snažili „vložit “ co nejvíce informací, jsme využili i analyzátoru pro měření PM10, zapůjčeného laboratořemi měření emisí a imisí VÚHU a.s. Tento měřič prachových částic, který je běžnou součástí měřicích a monitorovacích stanic znečištění ovzduší, měřil prašnost v učebně po celou dobu semináře a my se jím pokusili demonstrovat znečištění vnitřního ovzduší za přispění různých činností, např. utírání prachu, větrání, vyklepání prachovky, spuštění větráku apod.

© archiv ECMProblematice znečišťování vnitřního prostředí, tedy ovzduší v domácnostech, školách a úřadech, je obvykle, na rozdíl od venkovního prostředí, věnováno málo pozornosti a je neprávem opomíjena, proto jsme na ni zaměřili i další aktivitu. Na panel se zobrazením rodinného domku, včetně zařízení a vybavení jednotlivých místností, museli žáci umístit barevné označení těch míst, jež podle nich byla zdrojem a původcem úniku škodlivých látek. Současně probíhala diskuze, jak a proč jednotlivé zdroje škodí a jak je možné tomuto znečištění zamezit.

© archiv ECMTýden seminářů CO DÝCHÁME uběhl jako voda, skoro stejně rychle jako příjem žádostí o zařazení škol do seznamu účasti na tomto bezplatném výukovém programu. Jsme rádi, že měl úspěch, i když ne všichni byli nadšení, ne všichni spolupracovali tak, jak bychom si představovali. Ale ti, co spolupracovali a pak odcházeli maximálně spokojeni, nám vynahradili i těch několik, kteří opouštěli učebnu VÚHU vlažně a netečně. Každý je jiný, nemohou být všichni komunikativní a spolupracující, ale snad i ti, co se účastnili jen pasivně, si odnesli některé z informací, jež v nich zůstanou a pomůžou jim utřídit jejich myšlení a chování tak, aby bylo co nejméně nepřátelské životnímu prostředí a ovzduší zejména.

Průběh seminářů můžete shlédnout v naší fotogalerii.

© archiv ECM

Bc. Dana Kovaříková
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Foto: archiv ECMČlánky a tiskové zprávy z roku 2014

17.12.2014 Ovzduší a doprava ve městech
15.12.2014 Ovzduší pro pedagogy
15.12.2014 Žáci z Kadaně a Bíliny na exkurzi v ECM a KSK
12.12.2014 Brána ekologie otevřená aneb Ovzduší
3.12.2014 Lampiony štěstí a životní prostředí
1.12.2014 Soutěž „Pojmenujte naše parky“

27.11.2014 Experti na životní prostředí v Ekocentru
11.11.2014 Městské parky očima obyvatel Mostu
7.11.2014 Vyhodnocení soutěže Den stromů 2014

29.10.2014 Jak probíhala soutěž ke Dni stromů 2014
27.10.2014 Za stromy města Mostu
24.10.2014 Seminář Těžba a rekultivace pro chomutovské studenty
21.10.2014 Žáci z Libochovic zkoumali ovzduší na Mostecku
16.10.2014 Semináře "CO DÝCHÁME?"
2.10.2014 Mostecké jezero a ovzduší
1.10.2014 S prachem nejsou žerty

29.9.2014 Ekologické centrum se zapojilo do projektu „Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“
26.9.2014 Výroční konference iniciativy STOP PRACH
23.9.2014 Od října budeme třídit elektroodpad důkladněji a snáz
22.9.2014 Málo známé ovocné dřeviny na Mostecku
18.9.2014 Mravenci - strážci lesní čistoty
15.9.2014 Soutěž ke Dni stromů
12.9.2014 Velké, širé, rodné lány?
9.9.2014 A je to tady… výherci soutěže ke 100 letům VD Janov jsou známi!
8.9.2014 Program předcházení vzniku odpadů
3.9.2014 Soutěž s VD Janov ukončena
2.9.2014 Klimatický summit
1.9.2014 Hrozba jménem elektrosmog

27.8.2014 Invazní druhy rostlin na Mostecku
6.8.2014 Jdeme na žízaly aneb jak na kvalitní kompost

28.7.2014 Celostátní floristický kurz České botanické společnosti v Podbořanech
23.7.2014 Zachráníme je pro budoucnost?
17.7.2014 Zahradníkem v městské džungli
7.7.2014 Příběh jednoho trička

26.6.2014 Den otevřených dveří v Chemparku – Tvoříme svět z ropy
25.6.2014 POZOR! Nové semináře zdarma
24.6.2014 CEntrální LIkvidace Odpadů aneb Cesta od skládky k centru pro nakládání s odpady
20.6.2014 Valná hromada STEP 2014
18.6.2014 Zelené žáby na Zelené lince
9.6.2014 Jak na klíšťata
5.6.2014 Jaké to bylo v kabinetě…

27.5.2014 GMO aneb je libo čerstvou zeleninku?
26.5.2014 Pedagogové těžili a rekultivovali
23.5.2014 Žáci si užívali výhry na Flájích
16.5.2014 Jak hýčkají planetu Zemi na ZŠ a SŠ Palacha

18.4.2014 Ekologické centrum se prezentovalo
17.4.2014 Den Země - 22. dubna
14.4.2014 Příběh EKOLOGIE…
10.4.2014 Na houby nemusíte čekat až do léta!
1.4.2014 100 let Janovské přehrady oslavíme SOUTĚŽÍ

31.3.2014 Jaký byl rok 2013 z hlediska imisí na Mostecku a Litvínovsku?
28.3.2014 Hrozí nám nedostatek vody?
26.3.2014 Nová lokalita orchidejí na Mostecku
24.3.2014 Jarní očista s obilovinami
21.3.2014 Psí množírny – noční můra milovníků psů
19.3.2014 Lom a Most už překročily 37x povolený denní limit prachu
18.3.2014 EKO a BIO
11.3.2014 Slunce za okny, prach v ovzduší
7.3.2014 Kácení dřevin má také svá pravidla
4.3.2014 Hurá do zahrady!

22.1.2014 Zelená ekologickému bydlení
17.1.2014 Ovzduší na Zelené lince
7.1.2014 Rok 2014 aneb Co bude mezinárodními tématy roku?
6.1.2014 Ovoce na našem stole

leaf