Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA, s.r.o. - 17.1.2021, 23:40
Probíhá flérování - proplach cisteren dusíkem na VZP. Doba trvání události: 20hod.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Cyklistika a životní prostředí

30. července 2020

cykloturistika, životní prostředí, výletyCyklistika je v obecné rovině jízda na jízdním kole, která může mít rekreační, sportovní, turistické či dopravní zaměření. Následující článek stručně informuje o historii vývoje jízdního kola a představuje jednotlivá odvětví cyklistiky. Dále shrnuje benefity využívání jízdního kola jako dopravního prostředku – pro člověka i pro životní prostředí. Závěr článku se věnuje představení nejdůležitějších cyklistických atrakcí v Ústeckém kraji.

Historie jízdních kol začíná v roce 1817, kdy byl vyvinut stroj s názvem Draisina (též drezína). Jednalo se o stroj vyrobený z dřeva a železa s řiditelným předním kolem a pohonem na principu dnešního dětského odrážedla. V roce 1861 byl změněn pohon z odrážení na šlapání přes kliky na předním kole, jednalo se o vynález velocipedu. Tento stroj začal být brzy průmyslově vyráběn, zvláště v Anglii a Francii. V roce 1870 následně přichází tzv. vysoké kolo. V roce 1885 vzniklo jízdní kolo moderního typu se stejně velkými koly, pohonem zadního kola a řiditelným předním kolem.

cykloturistika, životní prostředí, výletyMezi typy využití jízdního kola dnes patří například závodní cyklistika, kde je cílem zdolání tratě na dráze, cestě nebo v terénu za co nejkratší čas. Mezi druhy závodní cyklistiky patří rychlostní cyklistika (dráhová a silniční cyklistika), terénní cyklistika (BMX, biketrial, MTB, cyklokros) a sálová cyklistika (kolová, krasojízda). Závodní cyklistika má počátky v roce 1868, kdy se konal závod na trase Paříž-Rouen. V 19. století byla také založena světová federace, která se později změnila na dnešní Světovou cyklistickou unii (UCI). Cyklistika byla rovněž součástí programu již u prvních novodobých olympijských her, které se konaly v roce 1896.

Cyklodoprava (též dopravní cyklistika) označuje používání jízdního kola k přepravě z jednoho místa do druhého. Hlavním cílem zde není sport ani rekreace, ale přeprava. Globálně jde o nejobvyklejší formu cyklistiky – běžná je zvláště v severní a západní Evropě, ale také v některých asijských státech.

cykloturistika, životní prostředí, výlety Zajímavostí jsou města Kodaň a Amsterdam s největším podílem cyklistů v dopravě. Ve druhém zmíněném městě využívalo jízdní kolo k cestě do práce 48 % dojíždějících. Využívání jízdního kola k dojíždění je navíc prospěšné zdravotně a také ekonomicky. Dle studie Evropské cyklistické federace jsou hlavní přínosy v oblasti poskytování zdravotních služeb a omezení dopravních kolon, což má za následek méně ztraceného času a spotřebovaného paliva. V dnešním světě je rovněž trendem postupující urbanizace. Ta má za následek stále více automobilů a infrastruktury pro motorovou dopravu ve městech.

Cyklistika je však prostorově mnohem efektivnější způsob dopravy – zaparkované auto spotřebuje 8x více místa než jízdní kolo. Platí zde, že čím více bude využívaná cyklistika k dopravě, tím více bude veřejného prostoru pro lidi. Ve městech bývá jízdní kolo nejlepší dopravní prostředek při cestě do vzdálenosti pěti kilometrů. Důležitá je zde existence dobré infrastruktury, tj. především cyklostezek. Ve srovnání s autem může jet cyklista obvykle přímější cestou, proto bývá cyklodoprava rychlejší než automobilová doprava.

cykloturistika, životní prostředí, výletyCyklodoprava tak pomáhá měnit oblasti využívané pro motorovou dopravu (např. silnice a parkoviště) na volnočasové zóny určené k rekreaci. Dále by rostoucí podíl cyklistické dopravy oproti automobilové ušetřil náklady na výstavbu a údržbu dopravní infrastruktury. Sektor dopravy je rovněž jedním z největších producentů emisí skleníkových plynů. Omezení osobní automobilové dopravy snižuje množství spotřebovaného paliva, emise skleníkových plynů a také škodlivých látek v ovzduší. Znečišťující látky zahrnují především oxidy dusíku a prachové částice. Snížení podílu automobilové dopravy by rovněž vedlo k snížení hladiny hluku, a tedy ke zvýšení kvality života.

Cykloturistika je odnož turistiky, která zahrnuje využití jízdního kola. Na našem území sahají začátky cykloturistiky do konce 19. století. Dnes se rozlišuje rekreační forma, která je široce rozšířená a nevyžaduje speciální fyzickou přípravu a dále výkonnostní cykloturistika, která vyžaduje speciální vybavení i fyzickou přípravu. Zajímavostí je, že pracovní místa, která souvisí s cyklistikou, bývají nejčastěji (až 80 %) spojená právě s cykloturistikou.

Cyklistika v Ústeckém kraji
cykloturistika, životní prostředí, výlety V Ústeckém kraji ocení cykloturisté ze všeho nejvíce Labskou stezku, což je cyklotrasa, která vede v Německu a České republice především podél toku Labe. Trasa vede od téměř od samotného pramene Labe do německého Cuxhavenu (na břehu Severního moře) a měří přes 1100 km. Zajímavostí je fakt, že na německé straně byla několikrát zvolena nejhezčí cyklostezkou. První úsek trasy na české straně byl dokončen v 90. letech, přestože plán pochází z roku 1983.

V Ústeckém kraji by v tomto roce měly být dokončeny poslední dva úseky cyklostezky. Konkrétně se jedná o dva úseky v okrese Litoměřice: Třeboutice – Křešice – Nučnice a Račice – Hněvice. Dokončením těchto částí bude dokončena část stezky, která prochází Ústeckým krajem. Dále probíhají práce na cyklostezce v Pardubickém a Královehradeckém kraji. Více informací o českém úseku na http://www.labskastezka.cz/ a celé stezce (včetně německé části) na http://www.labska-stezka.cz/.

Pro nadšence do horských kol může být zajímavý Trailpark Klínovec. Nachází se v Krušných horách, konkrétně na jižních svazích Klínovce a nabízí 4 stezky s celkovou délkou asi 30 km. Ze stezek je možné vybrat tratě pro zkušené jezdce a stejně tak pro rodiny s dětmi. Všechny čtyři stezky začínají na vrcholu Klínovce a končí u nástupní stanice lanovky, která funguje od května do října. Více informací na http://www.trailpark.cz/.

Pro informace o cyklostezkách v Mostě a okolí je dostupná cyklomapa na: https://www.mesto-most.cz/cyklomapa-most-a-okoli/d-17771.

Bc. Radim Čechák
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Foto: pixabay.com

Zdroje:
http://www.kliny.cz/leto/letni-aktivity/bikepark
http://www.kr-ustecky.cz/cyklostezka-labe/ds-91548/p1=204771
https://cs.wikipedia.org/wiki/Cyklistika
https://cs.wikipedia.org/wiki/Cykloturistika
https://cs.wikipedia.org/wiki/Labsk%C3%A1_cyklotrasa
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vysok%C3%A9_kolo
https://en.wikipedia.org/wiki/Bicycle_touring
https://krusnehory.cz/trailpark-klinovec/
https://www.dobramesta.cz/aktuality/709/pripomenme-si-prinosy-cyklisticke-dopravy
https://www.government.nl/binaries/government/documents/reports/2018/04/01/cycling-facts-2018/Cycling+facts+2018.pdf
https://www.kolemkola.cz/historie-cyklistiky.html
https://www.trailpark.cz/
https://zdopravy.cz/ustecky-kraj-letos-dokonci-celou-cyklistickou-labskou-stezku-na-svem-uzemi-49183/
https://zdravaova.cz/cyklistika-a-chuze/Články a tiskové zprávy z roku 2020

22.12.2020 Adaptace ptáků na zimní prostředí
14.12.2020 Svíčky a jejich složení - zdravější svíčky nejen o Vánocích
1.12.2020 Krušnohorské lesy – problematika kloubnatky a kůrovce

30.11.2020 Podpora environmentální výchovy na Lounsku
24.11.2020 Imunita, čím ji posílit a upevnit?
18.11.2020 Sukcese jako forma rekultivace
9.11.2020 Kompostování v panelovém domě? Proč ne!
2.11.2020 Vodík – palivo současnosti i budoucnosti

28.10.2020 ZEVO spalovny versus nová technologie zpracování odpadů
22.10.2020 Eko-programy v Oseku
19.10.2020 Stromy ve městě jsou důležitější, než si myslíme
12.10.2020 Zvířata a jejich práva
2.10.2020 Projektové dny pro základní školy v Mostě na téma "Jak si žije strom"

28.9.2020 Za uhlím a permoníky
16.9.2020 Šetrná dovolená – ekofarmy v Ústeckém kraji
10.9.2020 Obsah pesticidů v ovoci a zelenině

25.8.2020 Migrační objekty – smysluplné řešení nebo zbytečný luxus?
17.8.2020 Přírodní prostředky na ochranu rostlin
14.8.2020 Jak se stěhují raci...
10.8.2020 Kořenové čističky

30.7.2020 Cyklistika a životní prostředí
21.7.2020 Návrat tradičních luk
14.7.2020 Jak se (ne)daří ptákům v ČR?
10.7.2020 Čisté prádlo s čistým svědomím
8.7.2020 Zmrzlina – zdravé letní osvěžení?

30.6.2020 Ochrana přírody v Ústeckém kraji
24.6.2020 Včelarství nejen v Ústeckém kraji
11.6.2020 Vlk - plachý predátor
5.6.2020 Krajina Podkrušnohoří – od minulosti po současnost
1.6.2020 Jak se doma bránit horku bez klimatizace

22.5.2020 Ochranné roušky a rukavice jako nová ekologická zátěž
18.5.2020 Problematika plastů
11.5.2020 Proč chránit rorýse?
4.5.2020 Proč byste měli dětem dopřát pravidelný pobyt v přírodě?

27.4.2020 Od průmyslu až po zahradu – IBC kontejnery
22.4.2020 Hnízdění sokolů stěhovavých v Unipetrolu
16.4.2020 Rekultivace a ochrana přírody – obojživelníci

18.3.2020 Občanská věda a jak se zapojit?
13.3.2020 Jedlý balkón

26.2.2020 Zasytí nás maso vypěstované v laboratořích? Je to budoucnost vzdálená nebo blízká?
21.2.2020 Zpráva o životním prostředí v Ústeckém kraji
10.2.2020 Květinové farmy

22.1.2020 Cirkulární ekonomika
15.1.2020 Přírodní antidepresiva
8.1.2020 Polámané spotřebiče - vyhodit nebo opravit?

leaf