Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

Unipetrol RPA - 21.1.2019, 9:22
Spalování uhlovodíkových plynů s obsahem sulfanu. Výpadek kompresoru z důvodu poruchy zařízení M+R vlivem klimatických podmínek.

Unipetrol RPA - 18.1.2019, 00:20
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, po plánovaném odstavení reaktoru C 4001 na výrobně PE2.

Unipetrol RPA - 17.1.2019, 14:40
Spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I v rámci odstavení Reaktoru C 4001 na výrobně PE2.

Unipetrol RPA - 17.1.2019, 10:51
Od 10:51 do 11:20 spalování neodsířeného syntézního plynu na polním hořáku B 201 v rámci najíždění Reaktoru 2 na výrobně POX.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).

Evropský den parků - 24. května 2011

24. května 2011

Historie národních parků se datuje již od roku 1872, kdy byl americkým kongresem přijat zákon zřizující na území Wyomingu a Montany jeden z nejznámnějších parků – Yellowstonský národní park – byl to tedy v té době první národní park na světě.

Evropa sice přišla trochu později, ale s o to větší počtem. Dne 24. května 1909 bylo ve Švédsku vyhlášeno hned 9 národních parků. Od roku 1999 je tento den ustanoven jako Evropský den parků.

Evropský den parků je vyhlašován organizací EUROPARC. Jedná se o nevládní organizací, sdružující přes 400 evropských chráněných území ze 34 evropských zemí. Jejím posláním je především podporovat aktivity organizací i jednotlivců v chráněných územích, utvářet povědomí o významu ochrany přírody a napomáhat environmentálnímu vzdělávání v rámci mezinárodní spolupráce.

Národní parky
Národním parkem se rozumí rozsáhlá část území, které je jedinečné v mezinárodním či národním měřítku. Jeho značnou část zaujímají přirozené nebo lidskou činností málo ovlivněné ekosystémy – rostliny, živočichové, ale i neživá složka přírody (jeskyně, skalní útvary...) mající mimořádný vědecký a výchovný význam.
V České republice jsou podle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny vyhlášeny čtyři národní parky: Krkonošský národní park, Národní park Podyjí, Národní park Šumava a Národní park České Švýcarsko. V našem článku se detailněji zaměříme na jeden z nejstarších parků u nás.

Krkonošský národní park (KRNAP)
17. května 1963 byl KRNAP vyhlášen národním parkem, stalo se tak na základě vyhlášení Karkonoskiego Parku Narodowego na polské straně v roce 1959. Ambice poukázat na krásu krkonošské přírody však měl již hrabě Jan Nepomuk Harrach, který v roce 1904 zřídil první krkonošskou rezervaci. KRNAP se rozprostírá při severovýchodní hranici Čech s Polskem. Jeho území se rozprostírá na rozloze 54 969 ha.

Každý národní park má své ochranné pásmo, kde nejsou pravidla ochrany přírody tak přísná, ale přesto to není běžná krajina bez zvláštní ochrany. Toto krkonošské ochranné pásmo má rozlohu 162 km2.

Národní parky mají své území rozděleno do několika zón – podle kvality a zachování přírodního prostředí. Nejpřísnější ochranu zasluhuje především 1. zóna, která se ponechává přirozenému přírodnímu vývoji. Zde má návštěvník zakázáno vstupovat mimo vyznačené turistické trasy a sbírat lesní plody, měl by v podstatě tiše projít a jen pozorovat vzácné “živé exponáty” okolo sebe.

2. zóna zahrnuje rovněž cenná území, která jsou již pozměněna činností člověka (lesy, louky). Je zde dovoleno omezené šetrné lesní a zemědělské využití (např. chov ovcí, koní). Můžeme se zde setkat častěji s turistickými chatami. Není zde již povolena výstavba nových objektů. Ostatní území náleží do 3.zóny.

Nejvyšším vrcholem KRNAPu a zároveň nejvyšší hora ČR je Sněžka, vysoká 1 602 m.

Co je na krajině Krkonoš tak výjimečného? Především zde v nejvyšším našem pohoří najdeme na vrcholcích porosty zakrslých borovic – kleče, vrcholová rašeliniště, připomínající vzdálenou severskou krajinu. Nejvyšší krkonošské vrcholy zasahují již do tzv. alpínského stupně. Drsné podmínky v této nadmořské výšce znemožňují růst dřevin včetně keřů, takže se zde udrží jen otužilé druhy trav, některé další byliny – např. jestřábníky, mechy a lišejníky.

Poněkud níže se nacházejí převážně smrkové porosty a druhově bohaté květnaté horské louky, na kterých můžeme najít řadu chráněných druhů, které již mnohde vymizely.

Co říci závěrem?
Parky představují jakási zvláštní místa, slouží oddaně pro všechny putující – pro někoho jsou místem odpočinku, meditace a pro jiného zase místem, kde si může aktivně zasportovat. Každý z nás je využívá, ale jen málo z nás uvědomuje že parky, především ty národní, představují naše přírodní bohatství, které bychom měli udržet a zachovat pro příští generace. Proto mějte prosím na paměti až vstoupíte do tohoto „chrámu přírody“, že záleží jen na Vás, aby zůstalo vše tak, jako když ho budete opouštět.


M. Černá
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.

Užitečné odkazy:
KRNAP - www.krnap.cz
NP Šumava - www.npsumava.cz
NP České Švýcarsko - www.npcs.cz
NP Podyjí - www.nppodyji.cz
Encyklopedie Krkonoš - http://vejacv.albums.cz/

Články a tiskové zprávy z roku 2011

29.12.2011 Vyhodnocení vánoční soutěže
29.12.2011 Územní rozhodnutí o výstavbě zařízení k EVO schváleno
22.12.2011 GEOBAL 4 vyhověl emisím pro jeho spalování
14.12.2011 Vánoce bez příchutě konzumu
12.12.2011 Veřejné projednání plánované výstavby spalovny odpadů v Komořanech
8.12.2011 Globální oteplování – fakta a fikce
30.11.2011 NEPROPÁSNĚTE NAŠI VÁNOČNÍ SOUTĚŽ O ZAJÍMAVÉ CENY!
29.11.2011 Ekologické centrum Most pro Krušnohoří je členem monitorovací skupiny spalovací zkoušky GEOBALU 4
24.11.2011 Veřejné projednávání je pro všechny
21.11.2011 Vánoce přicházejí aneb „Stromeček pod stromeček“
4.11.2011 Jak jsme lámali rekordy…
2.11.2011 Jak jsme prezentovali AKTA U v kraji karlovarském
25.10.2011 Tonery, tonery, tonery…
24.10.2011 Ohlédnutí za seminářem „Prach v ovzduší veřejnost“
18.10.2011 Jak probíhalo vyhodnocení soutěže "Příběhy, pověsti a pohádky o uhlí"
15.10.2011 Co nás v nadcházejícím období čeká? aneb Podzim barevný i šedivý 1
13.10.2011 Jaký byl festival EKOFILM 2011?
11.10.2011 Vyhodnocení soutěže "Příběhy, pověsti a pohádky o uhlí" skončila
5.10.2011 KDO POLETÍ? aneb Soutěž „PŘÍBĚHY, POVĚSTI A POHÁDKY O UHLÍ“ skončila
27.9.2011 NA CO SE EKOLOGICKÉHO CENTRA OBČANÉ PTAJÍ…
22.9.2011 ČAJ V KVALITĚ BIO ANEB HURÁ NA ŠÍPKY
19.9.2011 Pozvánka na Ekofilm 2011
14.9.2011 Komise pro životní prostředí Euroregionu Krušnohoří jednala ve VÚHU a.s. Most
8.9.2011 Ekoporadkyně na safari
5.9.2011 Pozvánka na seminář PRACH V OVZDUŠÍ A VEŘEJNOST
23.8.2011 Konference Energie v průmyslu chytře a efektivně
8.8.2011 Daruj, věnuj...hlavně nevyhazuj
1.8.2011 VYHRAJTE SOUTĚŽ A PROLEŤTE SE NAD KRAJEM S LEPŠÍ VYHLÍDKOU!
22.7.2011 Zveřejnění záměru Severočeských dolů a.s.
13.7.2011 Plánujete sázet stromy?
1.7.2011 Léto budiž pochváleno!
29.6.2011 Světelné znečištění - hvězdná obloha v nedohlednu?
17.6.2011 Studijní návštěva komise ENVE v Ústeckém kraji
16.6.2011 1. Světová vědecká konference o ochraně ovzduší - PETrA 2011
14.6.2011 Znáte naše lesy?
3.6.2011 Odborníci z Evropy si přijedou prohlédnout doly a rekultivace a my budeme u toho
2.6.2011 „Uhlí – energie i chemie“
31.5.2011 Novela zákona o odpadech
25.5.2011 Vyhodnocení zimní fotosoutěže
24.5.2011 Evropský den parků - 24. května 2011
20.5.2011 Novela zákona o ovzduší zamítnuta
20.5.2011 Pokračování programu Zelená úsporám
18.5.2011 2011: Mezinárodní rok chemie
2.5.2011 Omluva soutěžícím a Vítání ptačího zpěvu na Jezeří
26.4.2011 Naučná stezka Základní školy ve Svážné ulici
22.4.2011 Velikonoce
19.4.2011 Vymírání vzácných, zavlékání nepůvodních
7.4.2011 Severočeské farmářské trhy
5.4.2011 Účast na festivalu Jeden svět 2011
4.4.2011 Uhelné safari 2011
25.3.2011 Vyberte oblíbený strom do ankety
23.3.2011 Pozvánka na festival Jeden svět
21.3.2011 Jaro je tady a s ním také cyklistická sezóna
18.3.2011 Jakou ekologickou stopu po sobě zanecháváme
18.3.2011 Jarní bylinky pomáhají našemu zdraví
18.3.2011 Podpořte naši planetu Hodinou Země
31.1.2011 Novinky ze světa chemie
19.1.2011 Atlasy skládek odpadů
17.1.2011 Koho trápí hromádky?
14.1.2011 Fotografická soutěž Ekologického centra Most – „Člověk a příroda v zimě“
13.1.2011 Voda v zimě
12.1.2011 Nová vyhláška MŽP pro těkavé organické látky
12.1.2011 Váháte stále s výměnou staré klasické žárovky za novou?
11.1.2011 Topíme a dýcháme
7.1.2011 Největší zdroje znečištění vodních toků
4.1.2011 Koupí nového spotřebiče lze šetřit

leaf

>