Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 9.12.2019, 12:00
Dnes mezi 18:00 až 19:00 proběhne v areálu Unipetrolu RPA Litvínov a jeho okolí mimořádná zkouška systému výstrahy a vyrozumění PCH po úpravě softwaru řídících PC.

UNIPETROL RPA - 8.12.2019, 22:30
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, proplach C3- cisteren na úseku VZP EJ.

UNIPETROL RPA - 7.12.2019, 17:19
V souvislosti s najížděním jednotky kontinuálního reformování benzinů bude dnes docházet ke spalování produkce vodíkového plynu na fleře NRL. Doba trvání: cca 48 hod.

UNIPETROL RPA - 7.12.2019, 12:30
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, najíždění reaktoru C a B na výrobně PE1.

UNIPETROL RPA - 6.12.2019, 06:30
Zahájeno spalování odsířeného syntézního plynu na polním hořáku výrobny POX, oprava R 101 na výrobně NH3.

UNIPETROL RPA - 4.12.2019, 12:24
Od 12:00 hod spalování uhlovodíkových plynů bez obsahu sulfanu. Odstavení výrobní jednotky CCR z důvodu opravy zařízení.

UNIPETROL RPA - 2.12.2019, 08:59
29.11.19 v 10:40 zahájeno spalování veškeré produkce čistého vodíku.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Světový den větru aneb Vítr a jeho energie

10. června 2013

Jako každý rok si i letos připomínáme Mezinárodní den větru, který se slaví vždy 15.6. Ani letos tomu nebude jinak. Vítr a jeho energie je příkladem dalšího živlu, který má svůj „vlastní mezinárodní den“ jako například Světový den vody (22.3.) nebo Den Země (22.4.). Svůj vlastní den má dokonce i Slunce (3.5.) nebo životní prostředí (5.6).
Víte však, odkdy vítr slaví svůj mezinárodní den větru a proč? A kolik větrných elektráren máme v České republice?

Světový den větru
Světový den větru (Global wind day) je celosvětový svátek větru, který připomíná význam větru, jeho síly a možnost změnit využívání energie na světě. Větrné elektrárny jsou provozovány ve více než 75 zemích světa, díky nim je vyráběna čistá energie a jako jeden z obnovitelných zdrojů přispívá ke snížení zátěže životního prostředí, k omezování používání fosilních paliv a ke hledání alternativ udržitelné rozvoje.

Na Světový den větru se otevírají dveře větrných elektráren veřejnosti, návštěvníci se mohou setkat s odborníky, atrakcemi a dalšími aktivitami, které souvisí s větrnou energií. Lidé se tak mohou dozvědět zajímavé informace a zeptat se na vše, co chtějí vědět o větrné energii.

Den větru vznikl díky Evropské asociaci pro větrnou energii (EWEA) a Světové radě pro větrnou energii (GWEC) v roce 2007, tehdy se slavil jako Evropský den. V roce 2009 byl den větru vyhlášen jako světový, dne 15. června tak probíhají veřejné akce s větrem v zádech po celém světe.

Za rok 2012 bylo uspořádáno celkem 230 akcí ve 40 zemích světa, více o akcích z minulého roku je uvedeno ve zpráva za rok 2012 zde.

Co je vítr?
Sílu větru vnímáme neustále, někdy k nám přichází jako jemný vánek, jindy vane jako čerstvý studený vítr z hor a někdy se přižene jako vichřice. Jedná se o jeden z nejdéle využívaných obnovitelných zdrojů energie, který lidstvo využívalo již od nepaměti.

Vítr vzniká díly Slunci, představuje totiž jednu z forem sluneční energie a vzniká díky nerovnoměrnému zahřívaní Země. Vítr definujeme jako horizontální proudění vzduchu v atmosféře, které je vyvolané tlakovými rozdíly a rotací Země. Vítr vnímáme jako pomocníka, který nám usnadňuje pohyb, zrychluje dopravu i čas, vyrábí energii a zpříjemňuje čas aktivního odpočinku. Lodě, plachetnice nebo bezmotorové létání a větrné elektrárny, to vše pluje, létá a pracuje díky větru.

Větrnou energii řadíme mezi obnovitelné zdroje energie a patří mezi nejčistší energie. Nejčastější využití větrné energie je v podobě větrných elektráren, síla větru roztáčí vrtuli s lopatkami a vytváří tak větrnou turbínu. Větrná turbína pak přeměňuje kinetickou energii větru na mechanickou energii. K turbíně je pak připojen elektrický generátor.

Vítr všude kolem nás
Hlavním limitujícím faktorem pro výstavbu větrných elektráren je rychlost proudění vzduchu. V Evropě jsou vhodné podmínky zejména v přímořských oblastech, kde vanou pravidelné a poměrně silné větry až 80% dní v roce. Ve vnitrozemských státech jako je ČR je výstavba větrných elektráren omezena, proto je nutné volit oblasti s dostatečnou roční průměrnou rychlostí větru. Nejčastější umístění větrných elektráren tak přichází v úvahu zejména v horských oblastech.

Energie větru se stále více prosazuje v zemích Evropské unie. Ze zprávy za rok 2012 od EWEA (The European Wind Energy Association – Evropská asociace pro větrnou energii) vyplývá, že země, které nejvíce využívají větrnou energii jsou Německo, Španělsko a Velká Británie. Německo má největší instalovaný výkon ve větrných elektrárnách ze států EU, ke konci roku 2012 činil výkon 31 308 MW; po něm následuje Španělsko s výkonem 22 796 MW, na třetí místo dosáhla Velká Británie s výkonem 8 495 MW. V loňském roce 2012 tak bylo v EU dosaženo 109 581MW instalovaného výkonu ve větrných elektrárnách. Mimo země Evropské unie měly za rok 2012 největší instalovaný výkon také Turecko (2 312 MW) a Norsko (703 MW).

Podle EWEA se Evropské unii daří plnit akční plán pro obnovitelnou energii, který počítal v roce 2012 s celkovým výkonem vyšším o 2 GW (1,7 %). Některé země však stále zaostávají v jeho plnění jako například Slovensko, Řecko , Francie a také Česká republika.

Celosvětově je na první příčce za rok 2012 v instalovaném výkonu ve větrných elektrárnách Čína (75 324 MW), druhou pozici obsadily Spojené státy americké s výkonem 60 007 MW a na třetím místě je již zmiňované Německo.

Více statistiky o větrné energii v Evropě naleznete zde a ve světě zde.

Vítr v ČR
alt Podle ČSVE (Česká společnost pro větrnou energii) v České republice každým rokem instalovaný výkon větrných elektráren postupně roste. V roce 2006 byl celkový výkon VTE v ČR pouze 54 MW, za minulý rok výkon dosáhl již 260 MW. V následujícím grafu č. 1 jsou uvedeny instalované výkony a výroba z VTE v letech 2004-2012. Grafu č. 2 znázorňuje zastoupení instalace větrných elektráren dle krajů v MW, patrné je nejvyšší zastoupení v Ústeckém kraji, kde výkon dosahuje 87 MW, po něm následuje Karlovarský kraj s 50 MW a Olomoucký kraj s 39,2 MW. Větrnou mapu průměrné rychlosti větru naleznete zde. alt

Podle Energetického regulačního úřadu bylo ke dni 1.1.2013 (ERÚ) evidováno 105 větrných elektráren a instalovaný výkon činil 261,98 MW. K největším větrným elektrárnám v České republice patří Kryštofovy Hamry na Chomutovsku v Ústeckém kraji, které mají instalovaný výkon 42 MW a Horní Loděnice v Olomouckém kraji s výkonem 18 MW. Názorný přehled umístěných větrných elektráren v Ústeckém kraji je uveden v obrázku č. 1, a právě na některých větrných elektrárnách můžete oslavit Světový den větru. alt

Oslavte Světový den větru

alt I v letošním roce, konkrétně 15.6.2013 v sobotu se můžete těšit na akce spojené se Světovým dnem větru. Na webových stránkách ČSVE je umístěn program s naplánovanými akcemi pro rok 2013. Můžete se tak na vlastní oči podívat do větrné elektrárny nebo větrného mlýna. V Ústeckém kraji bude Den otevřených dveří probíhat na několika místech jako jsou Klíny, Kryštofovy Hamry a Nová Ves v Horách. Více se dozvíte zde.


Vítr je všude kolem nás a tam, kde je ho nejvíce, je také dobré jej co nejvíce využít. Větrná energie díky minimálním požadavkům na plochu a velkým potenciálem patří mezi nejefektivnější obnovitelné zdroje energie.
Dejme větru šanci, tak jako naši předkové…

Autorka článku: Ing. Radka Vlčková
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Zdroje článku

Články a tiskové zprávy z roku 2013

20.12.2013 Chemie a životní prostředí
18.12.2013 Vánoční soutěž má své vítěze
16.12.2013 Zdravé zimní mlsání aneb dárky ze zahrádky
10.12.2013 Plať za svůj odpad!
5.12.2013 Nebojme se mlhy!
3.12.2013 Voda pro život – jak dopadla soutěž?

28.11.2013 Den nenakupování - 30. listopad
26.11.2013 Pálím, pálíš, pálíme? aneb jak jsme na tom se spalováním odpadu
21.11.2013 Voda, co nás drží nad vodou
19.11.2013 Jak se žije ježkům?
7.11.2013 Pokořili jsme REKORD
4.11.2013 Pojďte do divadla a do kina ! Kam ? Do Centralu !!!
1.11.2013 Pozvánka na vernisáž VODA PRO ŽIVOT

31.10.2013 Vnější versus vnitřní ovzduší
24.10.2013 Pamatujme na stromy!
21.10.2013 Proč pěstovat staré odrůdy jabloní?
10.10.2013 Ekologické centrum zve na vernisáž výstavy s tématem „Voda pro život“
9.10.2013 Samá voda...
9.10.2013 Mostečané se pokusí o nový rekord aneb Kolik kapek se sejde v OC Central dne 07.11.2013 v 11:00hod.?
7.10.2013 Vánoční soutěž
2.10.2013 Zápach nebo vůně?

30.9.2013 Průběh semináře „Voda pro život"
27.9.2013 Hurá zpátky do školy i k chemii!
24.9.2013 Co nezvládneme vytřídit, pohltí skládky. Ale je to správné?
20.9.2013 Semináře „Chemie a životní prostředí“ v listopadu a prosinci zdarma!
13.9.2013 Svatba v zeleném
12.9.2013 Živý přenos konference o změně klimatu
6.9.2013 O včelkách samotářkách
4.9.2013 Do školy s ohledem na přírodu!
2.9.2013 Pozvánka na nové semináře „VODA PRO ŽIVOT“

30.8.2013 Mezinárodní den ochrany ozonové vrstvy
26.8.2013 I ekovýchova má své osobnosti
8.8.2013 Biovaření má zelenou!
5.8.2013 Cena kapky vody
2.8.2013 Proč na louky s kosou?

29.7.2013 Hurá do ZOO!!!
24.7.2013 Co pít v horkých letních dnech?
22.7.2013 Novela zákona o odpadech začne platit od 1. října
19.7.2013 Revitalizace vodních toků
16.7.2013 Alergie a biologické znečištění ovzduší
16.7.2013 Kotlíkové dotace pro Ústecký kraj
11.7.2013 Nová vyhláška o ochraně dřevin a povolování jejich kácení

28.6.2013 Za humny je taky krásně
26.6.2013 Jak studenti „zeleně“ nakupovali
25.6.2013 Co se děje na skládce? aneb S čím kdo zachází, tím také schází!
24.6.2013 Moře odpadů v moři
21.6.2013 Ozon – chrání nebo škodí?
20.6.2013 Jak probíhalo předávání cen v soutěži "Poraď ODPADlíkovi"
19.6.2013 Bez chemie se nikam nepohneme
12.6.2013 Kdo nejlépe poradil ODPADlíkovi?
11.6.2013 Ekologické centrum na jarmarku
10.6.2013 Světový den větru aneb Vítr a jeho energie

23.5.2013 Školní zahrada – zelená učebna
22.5.2013 Imisní monitoring ve světě a v Evropě
21.5.2013 Seznamte se s činností Zdravotního ústavu
17.5.2013 Jak ekologicky na dovolenou ?
15.5.2013 Chemie a láska
6.5.2013 FÉROVĚ!
3.5.2013 Odpady – na životní prostředí dopady
2.5.2013 Oslavme ptačí svátky

26.4.2013 Výměna domácích kotlů s příspěvkem bude možná i v Ústeckém kraji!
23.4.2013 Krajská ekologická konference pro žáky základních a středních škol
22.4.2013 Nová soutěž "Poraď ODPADlíkovi"
19.4.2013 Den Země a chemie
16.4.2013 Proč je i kosmetika BIO?
15.4.2013 Pleny jako odpad
10.4.2013 Znečišťující látky v ovzduší a jejich škodlivost I.
3.4.2013 Studenti UJEP v Ekocentru

28.3.2013 Pálení odpadu na Zemi v průběhu staletí
28.3.2013 Kontrolní den Ekologického centra Most pro Krušnohoří
26.3.2013 To nejsladší na světě
25.3.2013 O Nové zelené úsporám s ministrem životního prostředí
22.3.2013 Brána ekologie otevřená – soutěž VODA PRO ŽIVOT
22.3.2013 Jak jste poznávali vodu a její tajemství
21.3.2013 Jak chránit vodu? Aneb "VODY NENÍ NEKONEČNĚ, UŽÍVEJME JI SPOLEČNĚ"
20.3.2013 Jaro za dveřmi – ptáci za okny
19.3.2013 Chemie a ženy
18.3.2013 Pneumatiky do příkopu nepatří!
11.3.2013 Imisní monitoring – aneb jak se měří imise?
5.3.2013 Jaká je kvalita životního prostředí na Mostecku?

28.2.2013 Vývoj ovzduší na Mostecku
28.2.2013 Kde se vzala, tu se vzala... Evropská vodní charta
26.2.2013 Nová zelená úsporám
25.2.2013 Kde je čistší vzduch, uvnitř nebo venku?
19.2.2013 Pták roku 2013 – Břehule říční
14.2.2013 Farmářské trhy v Mostě mění lokalitu aneb Bedýnkování v každé roční době i počasí
12.2.2013 Chemie nám chutná
7.2.2013 O řezaných květinách trochu jinak…
4.2.2013 Co do popelnice nepatří?

30.1.2013 WELFARE aneb jsme ke zvířatům opravdu fér?
28.1.2013 Osmáci na cestě za tajemstvím ropy
22.1.2013 Rok 2013 – Mezinárodní rok …
22.1.2013 Právo životního prostředí v roce 2012 a 2013 aneb Co se událo a co se chystá?
8.1.2013 V novém roce nová rubrika ECM

leaf