Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA, s.r.o. - 13.8.2020, 11:00
Dnes tj. 13.08.2020 přibližně od 11:00 proběhnou na nové kotelně EJ tlakové zkoušky spalinových cest, které budou doprovázeny kouřovými efekty na komínu nové kotelny, za které se předem omlouváme.

UNIPETROL RPA, s.r.o. - 13.8.2020, 07:15
Spalování části produkce vodíkového plynu bez obsahu sulfanu. Zhoršující se stav kompresoru 1392-K02/1.

UNIPETROL RPA, s.r.o. - 12.8.2020, 21:05
Od 21:05 do 21:45 spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I v rámci přejezdu typu prášku na výrobně PP.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Dešťová voda

17. dubna 2018

vodaProblematika sucha trápí nejen Českou republiku, ale i celý svět. Spotřeba vody sice v průběhu let klesla v Česku přibližně o třetinu, přesto pitné vody neustále ubývá. Až 70 procent se využije pouze na splachování WC a v koupelně. Poplatky za vodné a stočné se za posledních třicet let zvýšily stonásobně, i proto se lidé začali o spotřebu vody zajímat mnohem více a hledají různé alternativy. Jednou z možností, jak snížit spotřebu pitné vody je využít vodu dešťovou.

Co je dešťová voda?

Jak všichni určitě tušíte, déšť jsou srážky vypadávající z oblaků ve formě vodních kapek o průměru větším než 0,5 mm. Déšť může mít různou intenzitu. Trvalý déšť má obvykle průměr kapek 1 až 3 mm, ve spojení s bouřkou se objevují lijáky a přívalové deště, kdy se vyskytují kapky o průměru až 6 mm a mají velkou pádovou rychlost.

Kvalita dešťové vody

vodaDešťové mraky vznikají odpařováním, potom bychom mohli dešťovou vodu považovat teoreticky za vodou destilovanou, tedy čistou bez rozpuštěných látek. Avšak v atmosféře dochází ke kontaktu této vody s různými chemickými látkami, stejně jako při průchodu atmosférou směrem k zemi a následně i na povrchu Země.

Dešťová voda může být znečištěna jak přirozeně (mořské soli, erozi půdy), tak i lidskou činností, především kouřovými plyny a dopravou. Látky obsažené v atmosféře mohou být přenášeny na velké vzdálenosti. V dešťové vodě se tak projevují jak vlivy ze vzdálených oblastí, tak i lokální znečištění.

Znečištění dešťové vody může být způsobeno:

- sloučeninami chloru, které vznikají ze spalování umělých hmot s obsahem PVC, zejména v městských a průmyslových spalovnách.
- ze zemědělství (v hnojivech) a přirozené pozadí (uhličitany)
- těžkými kovy (emise z průmyslu a spaloven)
- organickými látkami (především uhlovodíky z výfukových plynů motorových vozidel)
- rostlinnými živinami (například fosfor a amonné ionty)
- kyselinotvornými látky, ke kterým patří kyselina sírová, dusičná, chlorovodíková. Pocházejí převážně z průmyslových zdrojů znečištění, převažují nad zásaditými látkami (uhličitan vápenatý a hořečnatý, amoniakální dusík), pocházejícími především z přirozeného prostředí
- sloučeninami síry (zejména SO2 a H2S) a sloučeninami dusíku (N2O, NO, NO2) ze spalování fosilních paliv, z výfukových plynů motorových vozidel.

vodaTo ale neznamená, že bychom z použití dešťové vody měli mít obavu – z výzkumů různých institucí vyplývá, že chemické znečištění srážkové vody leží vesměs v hranicích limitů pro jakost pitné vody. Kvalita srážkových vod je tedy naprosto vyhovující pro splachování WC, praní prádla nebo zálivku.

Vzhledem k možnému primárnímu mikrobiologickému znečištění se nedoporučuje využívání srážkové vody v oblastech s velkou prašností, vedle velkých komunikací a s velkým počtem holubů. V případě mimořádných požadavků na kvalitu srážkové vody z hlediska mikrobiologického znečištění je možné do systému zařadit UV zářič pro dezinfekci srážkové vody. Dále je třeba minimalizovat možnost, že se dešťové vody někdo napije.

Možnost čištění dešťové vody

Při čištění vody využíváme dvou základních postupů – filtrace a sedimentace. Mechanické nečistoty se usazují buď v hlavní akumulační nádrži (v tom případě je třeba čerpat vodu min. 15 cm nade dnem), nebo v usazovací nádrži, která je předsazena před hlavním zásobníkem. Lepší kvalitu filtrace zajistí externí filtry, které přefiltrovanou vodu propouštějí do akumulační nádrže, nečistoty a přebytečnou vodu odvádějí do kanálu. Pro případ, že vodu používáme v pračce, kde prochází jemnými tryskami, můžeme využít citlivý filtr umístěný až v tlakovém potrubí za čerpadlem, které vodu do pračky přivádí.

Možnost využití dešťové vody

V současnosti jsou dostupná nejrůznější vyspělá zařízení, která nám to umožní a jsou schopna zajistit i kvalitu vody potřebnou pro různé účely provozu domácnosti. K čemu lze dešťovou vodu použít:
- splachování toalet
- praní prádla
- vytvořit zásobu užitkové vody pro mytí aut apod.
- zalévání zahrady

Na zahradě, pro zalévání zahrady, mytí auta apod. stačí dešťovou vodu odvádět do akumulační nádrže s filtrem a čerpadlem, příp. lze pořídit i elektronickou řídící jednotku pro automatické dopouštění, hladinový spínač. Filtr v tomto případě neslouží k úpravě vody, protože to není potřeba, nýbrž k zachycení listí aj. nečistot, které by se do nádrže mohly dostat. Systémy pro dešťovou vodu si lze buď sestavit, nebo využít možnosti kompletní dodávky.

V domě, pro praní, splachování WC, úklid domácnosti apod. je využití dešťové vody už složitější, protože je třeba ji zcela oddělit od rozvodu pitné vody a zároveň zajistit, aby bylo možné v případě nedostatku vody dešťové tuto nahradit vodou pitnou. K tomuto účelu dobře poslouží automatické jednotky pro využívání dešťové a pitné vody. Dále je samozřejmě třeba akumulační nádrž s vhodným objemem, doplněná filtrem. Velikost nádrže závisí zejména na množství srážek v dané lokalitě a ploše střechy, ze které je voda odváděna. Dále je třeba posoudit, zda bude objem nashromážděných dešťových vod dostačující pro potřebu domácnosti, a zda se tedy investice vyplatí.

Dotační program Dešťovka
voda Ministerstvo životního prostředí spustilo dotační program, který pošle peníze majitelům domů, aby je motivoval šetřit vodou. Třeba tím, že si na zahradu pořídí nádrž na dešťovou vodu či si doma přečistí vodu odtékající z odpadu umyvadla nebo pračky. Pak s ní mohou zalévat či splachovat záchod. Domy musí sloužit pro trvalé bydlení.

Hlavní cíle dešťovky jsou především:

- zajistit užitkovou vodu lidem v době sucha
- ušetřit náklady na pitnou vodu
- snížit množství odebírané vody z povrchových a podzemních zdrojů
- poukázat na problematiku udržitelného hospodaření s vodou.

Více o dotačním titulu a možnosti zažádání naleznete zde: https://www.destovka.eu/

Ing. Hana Matějková
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Foto: www.pixabay.com

Zdroje:
www.novasave.cz
www.odbornecasopisy.cz
www.ekologie.upol.cz
www.ian.cz
www.saunasystem.czČlánky a tiskové zprávy z roku 2018

19.12.2018 Přírodní mýdla a šampony
10.12.2018 Zpráva o životním prostředí ČR za rok 2017
5.12.2018 Ekologický stromeček na Vánoce?

26.11.2018 Kontaminace podzemní vody aneb žlutá smrt
22.11.2018 Besedy s mosteckými seniory
19.11.2018 Zlepší se kvalita ovzduší?
15.11.2018 Jaký máte vztah k přírodě?

30.10.2018 Třeťáci vysazovali ryby do řeky Bíliny
25.10.2018 Legislativa a odpady
23.10.2018 5. etapa projektu Uhelná maturita - finále
16.10.2018 Jak uspořit energii v domácnosti?
11.10.2018 4. etapa projektu Uhelná maturita
5.10.2018 3. etapa projektu Uhelná maturita
2.10.2018 Podzimní Zaměstnanecké dny

27.9.2018 Chytré hlavy pro Sever 2018 opět spolupracovaly s ekocentrem
25.9.2018 2. etapa projektu Uhelná maturita
18.9.2018 Odstartoval 4. ročník úspěšného projektu „Uhelná maturita“
17.9.2018 Tanky ve prospěch ochrany přírody

30.8.2018 Netopýři
17.8.2018 Kriticky ohrožený sysel obecný
13.8.2018 Konec léta ve znamení oslav sklizní
1.8.2018 Ekologické výukové programy pro mateřské školy

23.7.2018 Eroze půdy
13.7.2018 Z ptačí perspektivy

26.6.2018 Balená voda versus kohoutková
21.6.2018 Důležitost snížení používání jednorázového plastu
15.6.2018 Chytré hlavy opět v ekocentru
12.6.2018 Geotermální energie
8.6.2018 Studenti Zdravotnického lycea už ví, jak potraviny cestují
5.6.2018 Dětský den v Pardubicích se vydařil

16.5.2018 Mořští živočichové v zajetí odpadu
10.5.2018 Žáci 18. ZŠ vysazovali ryby do řeky Bíliny
10.5.2018 Seminář o Geomontánních památkách Krušných hor a Slavkovského lesa v souvislostech
7.5.2018 Využití obnovitelných zdrojů energie v domech i na sídlištích

17.4.2018 Dešťová voda
9.4.2018 Kde pomáhají infračervené snímky?

26.3.2018 Semináře pro mostecké základní školy
21.3.2018 Jaké funkce má les?
13.3.2018 Chcete použít IBC kontejner na své zahrádce?
12.3.2018 Bioelektřina
1.3.2018 Krajina, místo našeho života

26.2.2018 Pokojové rostliny čistí vzduch
23.2.2018 Odborný seminář na téma včelařství v Mostě
12.2.2018 Co mohou říci o počasí druhy oblaků?

29.1.2018 Živočichové v přírodě odcházejí a zase přicházejí
15.1.2018 Jak je na tom ovzduší?

leaf