Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA, s.r.o. - 17.1.2021, 23:40
Probíhá flérování - proplach cisteren dusíkem na VZP. Doba trvání události: 20hod.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Přichází konec doby klecové?

23. července 2019

slepice, vejce, velkochovy, stopLíbilo by se vám celý život nemít možnost vidět slunce, zelenou trávu, protáhnout se nebo proběhnout? Devět z deseti slepic prý v České republice takto žije. Celkem jich je v klecových chovech umístěno skoro pět milionů. Za celý život nepoznaly nic jiného než život mezi mřížemi, bolestivé stání na pletivu a mačkání se spolu s dalšími slepicemi na malém prostoru. Co myslíte, chce to změnu?!

A jak je tedy dostaneme z klecí ven? Tak jako se nám to společnými silami povedlo s liškami a norky na kožešinových farmách.

slepice, vejce, velkochovy, stopSlepice si v malém a stísněném prostoru nemohou ani pořádně protáhnout křídla, natož se proběhnout či popoletět. A na pletivu, na kterém stojí celý den, nelze bohužel hrabat. Což je slepičí přirozenost. Od mříží, skrze které natahují krky pro zrní, mají slípky oškubané peří až na kůži. Když se snaží očistit se popelením, což by normálně znamenalo vyválet se v podestýlce, mlátí sebou pouze o dráty a dále si odírají peří a způsobují zranění. Navíc tyto baterie jsou umístěné v halách s umělým intenzivním osvětlením, které svítí až 17 hodin denně, protože světlo podporuje snášení vajec. Ve velkochovech vyřazují slepice zhruba v 16 měsících života, kdy začínají přepeřovat, tedy nahrazovat staré peří za nové. V tomto období snášejí méně vajec nebo vůbec žádná. Pro podniky je nerentabilní taková zvířata držet a živit a tak jejich cesta vede rovnou na jatka a poté nejčastěji do psích konzerv.

V roce 1999 přijala Rada EU směrnici 1999/74/ES, která od 1. 1. 2012 zakázala chov nosnic v konvenčních bateriových neobohacených klecích ve všech zemích EU. Mimo EU se ale stále běžně používají. Dnes existují celkem čtyři druhy chovů: tzv. obohacené klecové chovy, podlahové chovy, chovy s výběhem a ekologické chovy.

Obohacený klecový chov
Českomoravská drůbežářská unie informovala, že nyní jsou ve velkochovech klecové chovy nejrozšířenější (V ČR je přibližně 84% komerčních velkochovů.). Tito velcí dodavatelé vajec na trh museli způsob chovu nákladně upravit před rokem 2012, než začala platit eurosměrnice pro tzv. obohacený klecový chov. Nové klece, tak poskytují od roku 2012 nosnicím větší „komfort“, než tomu bylo dříve, mají k dispozici hnízdo, bidýlko, podklad s materiálem k popelení, vybavení na obrušování drápů a celkově větší životní prostor – oproti klecovým chovům o cca 27 x 27 cm více prostoru pro jednu slepici. Pro lepší představu najdete na webu Obrazu - obránců zvířat videa z těchto velkochovů.

Podestýlkový chov
Chovy v halách na hluboké podestýlce poskytují nosnicím při dobrém managementu uspokojivé životní podmínky. Mohou se volněji pohybovat, mohou projevovat přirozené chování jako je hrabání, popelení a obrušování drápů. Mají také k dispozici hřady a snášková hnízda. Nevýhodou jsou vysoké koncentrace zvířat v halách bez možnosti pobytu venku. Pro ptáky to není ideální, ve vysokém počtu si slepice nedokážou v hejnu vybudovat přirozenou hierarchii a jsou ve stresu. Mohou se sice volně pohybovat, ven se však nedostanou.

Volný chov
slepice, vejce, velkochovy, stopChovy s venkovním výběhem se od předchozího typu liší možností pobytu venku, což značně zlepšuje celkovou životní pohodu nosnic. Chovy ekologické či bio-chovy jsou z hlediska pohody nosnic nejpříznivější. Chovatelé v takových chovech musí plnit přísné podmínky pro udělení certifikátu Bio ve všech aspektech chovu a podléhají pravidelným kontrolám. Obecně se v ekologických chovech klade důraz na co největší přirozenost života zvířat, nosnice zde mají možnost pobytu ve výběhu (plocha min. 2,5 m2/slepici), mohou snášet vejce do hnízda, v halách je podestýlka (max. 12 slepic/m2) a hřady. Většina krmení pochází z ekologického zemědělství.

Milion občanů EU hlasuje pro konec doby klecové, přidejte se i vy
Milion občanů Evropské unie již podepsalo Evropskou občanskou iniciativu Konec doby klecové, historicky největší kampaň za zlepšení životní pohody hospodářských zvířat. Mezinárodní nevládní organizace Compassion in World Farming (CIWF, Soucit ve světovém zemědělství) spojila síly s více než 170 dalšími organizacemi na ochranu zvířat a životního prostředí po celé EU, aby společně prostřednictvím Evropské občanské iniciativy ukončily používání klecí ve velkochovech hospodářských zvířat v EU.

slepice, vejce, velkochovy, stopEmma Slawinski, ředitelka kampaní CIWF říká: „Je to obrovský triumf historicky největšího hnutí za zlepšení života hospodářských zvířat. Jsme nesmírně hrdí na tento společný úspěch. Boj za vysvobození zvířat z klecí však nekončí. Podpisy budeme sbírat až do 11. září, kdy vyprší stanovená roční lhůta. Čím víc nás bude, tím spíš přesvědčíme evropské instituce, že si evropští občané skutečně přejí ukončit dobu klecovou pro všechna hospodářská zvířata.”

Více než 300 milionů slepic, králíků, křepelek, prasnic, hus, kachen a telat se vězní v různých typech klecí po celé EU. Většina klecí je holá, přeplněná a všechny klece zvířatům znemožňuje naplňovat i ty nejzákladnější životní potřeby, jako je volný pohyb, vyhledání pohodlného místa k odpočinku, stavění hnízda či péči o mláďata. To vše vede k nesmírnému utrpení, které se projevuje poruchami pohybového aparátu, zhoršenou imunitou, atypickým stereotypním chováním, sebepoškozováním či vzájemnou agresivitou, případně naprostou apatií. Chov v klecích je tedy velmi krutý, a přitom je naprosto zbytečný, protože existují šetrnější a ekonomicky schůdné alternativy.

Romana Šonková, zástupkyně CIWF v České republice dodává: „Život v kleci není žádný život. Je čas na evoluci. Evropa potřebuje udělat zásadní krok na cestě k transformaci průmyslových velkochovů v udržitelné zemědělské hospodaření, šetrné nejen ke zvířatům, ale také k přírodě, lidem a celé planetě.”

V Rakousku je chov slepic v klecích dávno zakázaný. V Německu už je v klecích jen jedna slepice z dvaceti a toto číslo každým rokem dále klesá. Česko je ale pozadu nejen za zeměmi na západ od nás, ale třeba i za Bulharskem, Chorvatskem či Maďarskem. V celé Evropě je silný a nezadržitelný trend přechodu na bezklecová vejce. Česká republika je ale bohužel mezi nejhoršími a zahraniční společnosti zde často nabízejí klecová vejce, která by si již v sousedním Rakousku nebo Německu nedovolily prodávat. Pro tento dvojí standard není žádný důvod – ani čeští zákazníci nechtějí podporovat týrání zvířat.

Evropskou občanskou iniciativu Konec doby klecové můžete podepsat na www.konecdobyklecove.cz.

slepice, vejce, velkochovy, stopV ČR se přidali ke kampani tyto organizace: Hlas zvířat, Home4Pets, Nadace na ochranu zvířat, NESEHNUTÍ, OBRAZ, Platforma pro udržitelný rozvoj a etiku, Plicka & Partners, advokátní kancelář, s.r.o., Slepice v nouzi, Společnost pro zvířata a Svoboda zvířat. Oficiální registraci EOI naleznete zde.

Je naprosto klíčové, abychom změnili naše chování a kupovali jen vejce z volných chovů.

Musíme si uvědomit, že my určujeme trh svou peněženkou. A výrobci a dodavatelé na něj reagují, to my tvoříme poptávku. Celý trh si musí uvědomit, jakou cenu mají tato ‚lepší‘ vejce,“ aby velcí odběratelé vajec, jako jsou supermarkety, restaurační řetězce nebo potravinářské firmy, pochopili, že nám není jedno, z jakých chovů odebírají vejce. Že nechceme svými penězi podporovat systematické týrání zvířat v přecpaných klecích. Že nám vadí, že miliony slepic v klecích nemají podmínky pro své přirozené potřeby.

Kontrolujte proto kód na vajíčkách, ten žádná reklama nemůže měnit, jak se jí zachce. Na krabičkách se výrobci snaží maskovat informace o klecovém chovu barevnými texty typu: super čerstvá, kvalitní, chov na podestýlce, pohodová vejce atd. Platí staré české přísloví: důvěřuj, ale prověřuj. A je to tak jednoduché, otevřete krabičku a zkontrolujte si číslo na vajíčku.

Doporučujeme kupovat vajíčka s označením 0 nebo 1 (ekologické a volné chovy). Jsou dražší, ale obvykle i kvalitnější. A pokud máte možnost, kupujte nejlépe vajíčka z kvalitních domácích chovů.

1 - První číslo kódu:
• 0 – vejce z ekologického chovu – objekty s výběhy, navíc bio krmení
• 1 – vejce z volného chovu - objekty s výběhy venku
• 2 – vejce z halového chovu – tisíce slepic namačkané ve velkých halách, obvykle bez oken
• 3 – slepice v klecích, kde pro každou slepici je prostor nepatrně větší než formát papíru A4

2 - Písmena za první číslicí kódu informuji o tom, v jaké zemi byla vajíčka slepičkami snesena. Symbol CZ označuje Českou republiku.
3 – číselné označení chovu, chovatele

Rohlik.cz natrvalo stál z prodeje vejce z klecových chovů
slepice, vejce, velkochovy, stopNejvětší domácí online supermarket Rohlik.cz od 1. června 2019 nenabízí vejce z klecových chovů. Plně se zaměřil na nabídku vajec z podestýlek, v biokvalitě a z volného chovu. Podestýlková navíc zlevnil. Přibližně před rokem jako první prodejce prohlásil, že se těchto vajec zbaví do konce roku 2019. Slib splnil předčasně, protože se na to provozně připravil. Podle spotřebitelského výzkumu společnosti Response Now se 68 % procent nakupujících tohoto supermarketu se zajímá o to, v jakých podmínkách jsou zvířata chována. Vejce z volných chovů jsou kvalitnější a chutnější. Zároveň má jejich produkce ohled na životní prostředí a respekt ke zvířatům. Produkty pocházejí např. z farem Alberta Bařice u Kroměříže nebo Ekoagro ve Vážanech u Polešovic (ty zvítězily v novém testu pořadu A DOST! Na Stream.cz. Jako jediná jsou bez přidaných syntetických barviv – zejména kanthaxanthinu - E161g, jehož použití v potravinách je v celé Evropské unii zakázáno.)

Zeptejte se svého oblíbeného supermarketu, restauračního řetězce nebo výrobce potravin, jaký je jejich postoj k utrpení slepic v klecích a kdy přestanou klecová vejce prodávat či využívat. Napište jim e-mail nebo je oslovte přes Facebook a vyzvěte je, aby se připojili k řadě dalších firem, které se již zavázaly odběr klecových vajec ukončit. Sledujte OBRAZ na Facebooku, sdílejte tuto kampaň se svými přáteli a pomozte zvýšit tlak na firmy, kterým jsou dosud životní podmínky slepic lhostejné.

Akce spolku OBRAZ – obránců zvířat
Hejno sedmi plyšových slepic, vyrazilo letos v květnu na pouť po České republice. Kromě důležitého sdělení o utrpení slepic uvězněných v klecových chovech šíří tato plyšová parta mezi zúčastněné i spoustu radosti, motivace a poskytuje možnost navázat nová přátelství. Akce spolku OBRAZ na podporu legislativního zákazu klecových chovů přitahuje spoustu pozornosti. Popisují, jak je mile překvapilo, kolik kolemjdoucích kampaň oslovila. Nejenže se s radostí vyfotili a podepsali petici, ale mnozí z nich se s nimi také podělili o své osobní negativní zkušenosti s klecovými velkochovy. Každý takový příběh člověku dodává pocit, že dělá správnou věc. Je to motivací k pokračování v úsilí o lepší svět pro zvířata. Zapojte se nebo podpořte kampaň svým darem nebo adopcí na dálku - finanční nebo materiální pomoc anebo přímou adopcí ve vámi zvoleném velkochovu. Kontakty na nejbližší slepičí velkochovy a rady jak na to najdete zde.

Slepice - z ošklivé nemocné chudinky ozdoba zahrady a kámarád
Je potřeba se připravit na to, že v prvních dnech budou vámi zachráněné slepičky "rády, že jsou rády". Nejen, že budou celé oškubané a budou mít strach ze světla, budou mít také obavu šlápnout na trávu, mohou mít i různé zdravotní problémy. To vše je daň za to, jak se lidská společnost k živým strojům na vajíčka ve velkochovech chová. Ale slepičky, jako ostatně všechna zvířata, jsou bojovnice a o svojí druhou šanci, kterou právě díky vám dostanou, se poperou. Obvykle se prý brzo začnou slunit na sluníčku, hrabat v trávě, popelit, mávat křídly, prostě žít přirozeně. Samozřejmě ne vždy je "posvícení" a některé slepičky ten šok ze svobody neustojí. Je to smutné, ale takový je život.

slepice, vejce, velkochovy, stopDůležité je, že i taková slepička dostala druhou šanci. Časem z těch šťastnějších vyrostou fešandy, které do každé zahrady přinesou život, pohyb a radost ze života. Brzy zjistíte, že ze strojů se stávají osobnosti. Každá slepička mívá jinou povahu, jiné zvyky. Jedno ale budou mít společné. Všechny budou neskonalé vděčné svým zachráncům. Sice to neumí vyjádřit slovy, ale kdyby mohly, tak to určitě udělají. A vás, jejich zachránce, může hřát vědomí, že tihle užiteční a skvělí tvorečkové jsou ještě na světe jen díky vám.

Vliv vajec na zdraví (vegani s námi asi nebudou souhlasit)
slepice, vejce, velkochovy, stop Je to kvalitní potravina pro růst a vývoj dětí. Působí jako prevence rakoviny a srdečních chorob. Pokud to s konzumací vajec nepřeháníme, určitě je lze zařadit do seznamu potravin, které mají příznivý vliv na lidské zdraví a měly by být pravidelně zařazovány na jídelníček.

Obsahuje vitamíny: Kyselina listová, Vitamíny skupiny B, D, C, A, E, K a Cholin
Obsahuje minerální látky: Draslík, Fluor, Jód, Zinek, Kobalt, Sodík, Mangan, Molybden, Fosfor, Hořčík, Selen, Železo, Vápník, Chrom, Měď
Obsah potraviny: Vejce je nezastupitelná složka naší stravy, má vysokou energetickou hodnotu. Bílek obsahuje velké množství bílkovin. Žloutek je zdrojem vitamínu D, ale také cholesterolu.
Samozřejmě pozor na alergie. Pak se musíte vyhýbat všem druhům vajec – slepičím, kachním, husím i křepelčím. Důvod je prostý: alergeny v jich jsou si velmi podobné.

Za lepší život pro slepičky a nejen pro ně se u vás přimlouvá

Monika Haňurová
Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Foto: pixabay.com

Zdroje:
https://www.slepicevnouzi.cz/o-slepicich/chov-slepic-na-dvorku-ci-zahrade/
http://konecdobyklecove.cz/
https://www.jaktosnasi.cz/
https://www.czso.cz/csu/czso/soupis-hospodarskych-zvirat-k-1-4-2019
https://www.kaloricketabulky.cz/vejce-slepici
https://www.ovuspraha.cz/vejce-a-produkty/exkluzivni-vejce
https://www.obrancizvirat.cz/evelina/
https://www.asz.cz/cs/regiony/praha-vychod-zapad/pocty-slepic-se-meni-ale-chov-zustava.html
https://www.slepicevnouzi.cz/velkochovyČlánky a tiskové zprávy z roku 2019

19.12.2019 Jak na nás působí reklamy?
9.12.2019 Umělé zasněžování – ano či ne?
4.12.2019 Jak ekologicky zabalit dárek k Vánocům? Co třeba technikou furoshiki?
2.12.2019 Teplické školy se vzdělávaly o odpadech

29.11.2019 Zodpovědnost za přírodu? Jaké jsou hlavní myšlenky environmentalismu?
25.11.2019 Nápojové plechovky – velký hit z vykáceného pralesa
20.11.2019 Záchrana stromů? Recyklací papíru nebo spíše omezením naší spotřeby?
6.11.2019 Na rybách s ekocentrem II.
4.11.2019 Malí Ekohrdinové mezi námi
1.11.2019 Žáci v Mostě besedovali o ochraně životního prostředí

23.10.2019 Jak dopadl podzimní cyklus Uhelné maturity?
16.10.2019 Ekosemináře ve Štětí
9.10.2019 Uložení zahrady k zimnímu spánku
2.10.2019 Osvětová kampaň do čekáren pediatrů i do mateřských školek

30.9.2019 Podzimní semináře v ekocentru
27.9.2019 Textilní průmysl je druhým největším znečišťovatelem planety
20.9.2019 Uhelná maturita opět zde II.
18.9.2019 Rekultivace krajiny po těžbě uhlí na Mostecku
11.9.2019 Skauting - ekologie v praxi

27.8.2019 Velkovýroba zeleniny a ovoce
20.8.2019 Čistírny odpadních vod aneb co vše se dá spláchnout
12.8.2019 Ptactvo na mosteckých výsypkách
6.8.2019 Pěstitelské práce zpět do škol

23.7.2019 Přichází konec doby klecové?
15.7.2019 Tipy na ekodovolenou
3.7.2019 Ženy, které mění svět

26.6.2019 Zelený Oskar - unikátní biotechnologie HYDAL je vyroben z použitého fritovacího oleje
12.6.2019 Zelené nebezpečí – sinice
4.6.2019 Za uhlím a permoníky II.

20.5.2019 Přírodní zahrady
15.5.2019 Za uhlím a permoníky I.
13.5.2019 Národní přírodní rezervace na Mostecku
9.5.2019 OSN přijalo šestý Světový přehled životního prostředí
6.5.2019 Jarní finále Uhelné maturity

26.4.2019 Naši malí sousedé – Znáte ptáky ve svém městě?
23.4.2019 Lektorky ekocentra učily v Oseku
16.4.2019 Na rybách s ekocentrem
15.4.2019 Zdobení velikonočních vajíček jinak
11.4.2019 Trávník nebo kvetoucí louka?
8.4.2019 Uhelná maturita opět zde
4.4.2019 Hravě s odpady

20.3.2019 Léčivé rostliny u prahu našeho domu II.
14.3.2019 Jarní úklid bez chemie
1.3.2019 Léčivé rostliny u prahu našeho domu I.

19.2.2019 Výroba domácí kosmetiky
7.2.2019 Mufloni na mosteckých výsypkách

31.1.2019 Klimatická změna a proč je přehlížena
11.1.2019 Zahřívající a ochlazující potraviny
2.1.2019 Oceány bez plastů?

leaf