Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 9.12.2019, 12:00
Dnes mezi 18:00 až 19:00 proběhne v areálu Unipetrolu RPA Litvínov a jeho okolí mimořádná zkouška systému výstrahy a vyrozumění PCH po úpravě softwaru řídících PC.

UNIPETROL RPA - 8.12.2019, 22:30
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, proplach C3- cisteren na úseku VZP EJ.

UNIPETROL RPA - 7.12.2019, 17:19
V souvislosti s najížděním jednotky kontinuálního reformování benzinů bude dnes docházet ke spalování produkce vodíkového plynu na fleře NRL. Doba trvání: cca 48 hod.

UNIPETROL RPA - 7.12.2019, 12:30
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, najíždění reaktoru C a B na výrobně PE1.

UNIPETROL RPA - 6.12.2019, 06:30
Zahájeno spalování odsířeného syntézního plynu na polním hořáku výrobny POX, oprava R 101 na výrobně NH3.

UNIPETROL RPA - 4.12.2019, 12:24
Od 12:00 hod spalování uhlovodíkových plynů bez obsahu sulfanu. Odstavení výrobní jednotky CCR z důvodu opravy zařízení.

UNIPETROL RPA - 2.12.2019, 08:59
29.11.19 v 10:40 zahájeno spalování veškeré produkce čistého vodíku.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Ekologické centrum Most na Dni otevřených dveří společnosti UNIPETROL

14. června 2012

archiv ECM Ve čtvrtek 7. června 2012 se konal Den otevřených dveří 2012, který pořádaly společnosti UNIPETROL RPA a ČESKÁ RAFINÉRSKÁ. Návštěvníci mohli absolvovat nejen vyhlídkové jízdy autobusy po areálu litvínovského Chemparku, ale také se účastnit zajímavého programu pro děti i dospělé, který byl pro ně připraven před areálem. Na atraktivitě programu se podílelo i Ekologické centrum Most a Kralupy.

Ekologické centrum Most a Kralupy (ECMaK) přivítalo návštěvníky Dne otevřených dveří hned na dvou stanovištích: stánek ECM č. 9 a ve školicím středisku společnosti UNIPETROL.

Ve stánku ECMaK se mohli návštěvníci zúčastnit 3 soutěží, které pro ně lektorky vymyslely a připravily:


a) vědomostní soutěž s chemickou tématikou s názvem „Chemické scrable“, kdy cílem bylo složit nejdelší slovo či větu s využitím značky prvku z Periodické soustavy prvků. Tabulku se značkami prvků měli soutěžící samozřejmě k dispozici.

b) soutěž vědomostně-sportovní s názvem „Správná trefa“, kdy bylo jejich úkolem trefit se správným druhem odpadu ; tj. plastovou lahví, baterií a papírem do správného kontejneru na odpad. Na trávníku u stánku ECMaK byly připraveny pro tuto soutěž tři nepopsané barevné kontejnery ( modrý, červený a žlutý). Soutěž zaujala jak malé, tak i velké návštěvníky, zdatné i ty méně zdatné a setkala se opravdu s velkým zájmem soutěžících

c) soutěž literární „Máš pod čepicí“, kdy bylo úkolem návštěvníků složit báseň na téma ropa či výrobky z ní. Soutěž byla nazvána dle ceny, kterou mohli soutěžící za básničku obdržet; tj. čepice s logem společnosti UNIPETROL.

archiv ECM

Stánek ECM byl současně zapojen do soutěžní hry, kterou zorganizovali pořadatelé Dne otevřených dveří. Zapojení spočívalo v tom, že stánek ECMaK obdržel od pořadatelů pořadové číslo 9 a k tomu soutěžní otázku – Tajemnou šifru č. 9: Samovolná postupná oxidace kovových povrchů? Po správné odpovědi (koroze) obdržel návštěvník razítko na soutěžní kartičku. Pokud návštěvník Dne otevřených dveří nasbíral 6 různých razítek za správné odpovědi alespoň ze 6 stánků, mohl si u organizátorů vyzvednout odměnu.

archiv ECM

Ve školicím středisku společnosti UNIPETROL lektorky z ECMaK v pravidelných hodinových intervalech seznamovaly a provázely žáky, studenty a jejich pedagogy novým interaktivním výukovým programem „Cesta za tajemstvím ropy“, který zpracoval autorský kolektiv ECMaK za finanční podpory společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. Vzhledem ke kapacitě sálu školicího střediska bylo nutné se na prezentaci programu ze strany školních kolektivů registrovat. Pro autory programu bylo velice potěšující, že zájem o program byl značný, takže kapacita registrace byla velice rychle naplněna. Lektorky osvětlily důvod a cíl programu, jak se s programem pracuje a především jak ho lze využít pro jednotlivce či kolektivy při výuce a také, kde jej lze nalézt. Program je totiž volně ke stažení na webu společnosti UNIPETROL – zde. Dle odezvy u pedagogů, lze soudit, že v programu vidí velmi dobrou a atraktivní pomůcku ve výuce chemie např. pro lepší pochopení pojmů jako jsou destilace či polymerace. Žákům a studentům se program také líbil, společně s lektorkami vyčíslovali rovnice, řešili kvizové otázky i přiřazovali jednotlivé frakce atmosférické destilace ke správným patrům destilační kolony.

V době od 10:00 do 16:00 hod. navštívilo školicí středisko celkem 6 skupin ze ZŠ a SŠ. Lektorky ECMaK „provedly“ programem cca 200 žáků a studentů včetně jejich pedagogického doprovodu. Kolektivy ZŠ a SŠ byly jak z Mostu, Lomu, ale také z Děčína, Klášterce nad Ohří a Žatce.

Dne otevřených dveří se aktivně zúčastnily lektorky jak z Ekologického centra Most pro Krušnohoří, tak i Ekologického centra Kralupy nad Vltavou. Lektorky se zapojily i do programu Dne otevřených dveří, který probíhal na hlavním pódiu. Připravily pro návštěvníky vědomostní soutěž nazvanou „Pravda a lež“, kdy soutěžící museli správně rozdělit pravdivá a lživá tvrzení o ropě, jejím zpracování a výrobcích z ní.

Výsledky soutěží

Vzhledem k tomu, že v průběhu Dne otevřených dveří nebylo možné provést vyhodnocení soutěží „Chemické scrable“ a „Máte pod čepicí“ přinášíme informaci o výsledcích.

Do soutěže „Chemické scrable“ obdrželo ECMaK celkem 27 příspěvků s tím, že autorem příspěvku málokdy byl pouze jedinec. Jednalo se spíše o dvojice, trojice či celý kolektiv. Soutěž se setkala s velkým zájmem jak u žáků, studentů, tak i ze strany dospělých. U stolu si společně lámali hlavy děti i dospělí a splnit zadání nebylo vůbec jednoduché. Někteří s úkolem zápolili skutečně dlouho; rekord byl cca 1,5 hodiny. Lektorky ECMaK pečlivě hodnotili každý příspěvek a výsledné rozhodnutí zní:

a) nejdelší slova s 10 znaky:
KArCInOGeN (Jiří Otčenášek, Most)
AmBiCIOsNi (Adéla Königová, Děčín)

b) nejdelší věta s 36 znaky:
XeNa I NiCOLa AsI NePOsLaLi MoUKU FRaNKOVI (Ondřej Klamica a Lukáš Nezbeda)

Do soutěže literární „Máš pod čepicí“ obdrželo ECMaK celkem 31 soutěžních příspěvků a to opět od jednotlivců i vícečetných kolektivů. Hodnocení bylo velice obtížné, ale nakonec umístění je následující:

1. místo (Marian Hajzler)

Ropa černou barvu má,
velkou energii ti však dá.
Ropu všichni rádi máme,
všichni si s ní pohráváme,
někdy jsou s ní katastrofy,
je však pravda, dobře topí.

2. místo (Barbora Šindelářová, Andrea Macurová, Most)

Den otevřených dveří máme
a s ropou si pohráváme.
Ropa sem, ropa tam
a kšiltovku dostávám.

3. místo (Adéla Königová, Děčín)

Kde se ropa těží?
Dnes jí najdem stěží.
Bez ropy se neobejdem,
dokud se na zemi vejdem.

Co říci závěrem? Počasí přálo, program Dne otevřených dveří byl nabitý a atraktivní, organizace výborná, návštěvníků mnoho, zájemců o stánek a soutěže Ekologického centra Most i Kralupy bylo hojně, školicí středisko plné zájemců o program Cesta za tajemstvím ropy….

Myslím, že Den otevřených dveří se vydařil a návštěvníci odcházeli do svých domovů obohaceni o zážitky a především informace o ropě, jejím zpracování, výrobcích z ní, o společnostech, zpracovávajících ropu, ale také o chemii jako takové. A to je dobře, neboť bez chemie to dnes nejde a jak napsal jeden ze soutěžících ve vánoční soutěži ECMaK k Mezinárodnímu roku chemie v prosinci roku 2011:

Chemie je věda vonná, chutná, barevná, prskající a dýmající.
Je vtipná a ráda žertuje. Totéž platí i o chemicích.

V následující fotogalerii můžete shlédnout průběh celého Dne otevřených dveří objektivem Ekologického centra.

Za kolektiv Ekologického centra Most a Kralupy Ing. Milena Vágnerová
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Články a tiskové zprávy z roku 2012


31.12.2012 Na severu Čech teplo a energie z odpadu
18.12.2012 Předvánoční posezení s pedagogy aneb Jak jsme společně hodnotili…
17.12.2012 Nová emisní vyhláška
13.12.2012 O hornické soutěži a o vítězích

30.11.2012 I odpady produkují odpady aneb Jaké jsou odpady z odpadů?
27.11.2012 Ozvěny MFF VMO – Ospalé začátky i rozpačitý konec…
15.11.2012 Mezinárodní filmový festival VODA MOŘE OCEÁNY
5.11.2012 Moderní je neplýtvat!
1.11.2012 Ekologická újma a její nové povinnosti od roku 2013

31.10.2012 Není pračka jako pračka…
30.10.2012 Přečtěte si vše o nové "imisní vyhlášce"
26.10.2012 Těžba a rekultivace aneb jak probíhají semináře pro školy.
24.10.2012 Ekoporadkyně se školily jak na pachovou zátěž…
22.10.2012 Nový výukový seminář "Mezinárodní rok udržitelné energie pro všechny.
18.10.2012 Co dokáží odpady v domácích topeništích…
17.10.2012 Mezinárodní den za odstranění chudoby
9.10.2012 Víte s čím si hrajete?
4.10.2012 Světový den zvířat – aneb mějme rádi zvířata…

20.9.2012 Zelená úsporám II.
10.9.2012 SOUTĚŽ ke Dni horníků 2012
7.9.2012 Jak dopadla prázdninová soutěž

28.8.2012 Miss spalovna aneb Může být spalovna krásná?
23.8.2012 Problematika zápachu
10.8.2012 Šance na výhru trvá - v soutěži Ekocentra zatím žádná správná odpověď

31.7.2012 Má skládka energii?
25.7.2012 Již od září nové semináře na téma UDRŽITELNÉ ENERGIE
10.7.2012 Nový zákon o ovzduší vstupuje v platnost již 1.9.2012
3.7.2012 Prázdninová soutěž

27.6.2012 Vyhodnocení a průběh plakátové soutěže
25.6.2012 Začátek letní sezóny ve znamení sinic
21.6.2012 Po výuce na safari aneb nový výukový program „Těžba a rekultivace“ v ekocentru
20.6.2012 ZEVO nebo MBÚ aneb Spalovna nebo mechanicko-biologická úpravna ?
14.6.2012 Ekologické centrum Most na Dni otevřených dveří společnosti UNIPETROL

29.5.2012 Den otevírání studánek
25.5.2012 Ekocentrum a Den otevřených dveří v areálu Chemparku
15.5.2012 Skládky odpadu zatěžují nás i budoucí generace
14.5.2012 Vodu je třeba využívat efektivněji
9.5.2012 Poslanci schválili zákon o ochraně ovzduší
23.5.2012 Den Země s Klubem národnostních menšin

20.4.2012 Co s biologicky rozložitelným odpadem
19.4.2012 Soutěžte s námi o nejhezčí plakát či nástěnku
17.4.2012 Rozptylová studie GEOBAL 4
16.4.2012 Vyhodnocení fotosoutěže „BUDKY 2012“
5.4.2012 Jak zlepšit využívání komunálního odpadu v Ústeckém kraji?
2.4.2012 I netopýři potřebují naši pomoc

9.3.2012 Vítr není dobrý jen na pouštění draka aneb Pozvánka na seminář o větrné energii
2.3.2012 Komunální odpad – realita versus plány
1.3.2012 Mokřady - poklady v krajině

28.2.2012 Kulturní dům Repre čeká demolice
24.2.2012 Ze starého nové
17.2.2012 Budko, budko, kdopak se to v tobě ukrývá?
16.2.2012 Upozornění na PM10 v platnosti, ale jinak čistý vzduch...
14.2.2012 Ekologické centrum Most pro Krušnohoří se prezentovalo na setkání krajských koordinátorů ekologické výchovy
10.2.2012 Od nového zákona o ochraně ovzduší se hodně očekává
8.2.2012 PTÁK ROKU 2012 JE ZVOLEN !

30.1.2012 Kam kráčí komunální odpad v EU a v ČR?
17.1.2012 Kjótský protokol pokračuje
16.1.2012 Do nového roku s novými informacemi
16.1.2012 Uspokojování podaných žádostí v programu Zelená úsporám pokračuje
3.1.2012 Vyhodnocení vánoční soutěže

leaf