Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 13.11.2019, 16:45
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, v rámci přejezdu typu prášku na výrobně PP.

UNIPETROL RPA - 13.11.2019, 15:00
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, přejezd typu prášku na výrobně PP.

UNIPETROL RPA - 13.11.2019, 15:00
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, v rámci odstavení reaktoru B na výrobně PE1.

UNIPETROL RPA - 13.11.2019, 10:40
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, plánované odstavení reaktoru B na výrobně PE1 do zálohy.

UNIPETROL RPA - 12.11.2019, 12:00
Spalování části vodíkového plynu bez obsahu sulfanu. Z důvodu sníženého výkonu kompresoru bez možnosti najetí záložního.

UNIPETROL RPA - 12.11.2019, 8:15
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku EJ v rámci přejezdu acetylenových reaktorů DC 401 na výrobně EJ.

UNIPETROL RPA - 12.11.2019, 7:30
Spalování uhlovodíků na polním hořáku EJ v rámci přejezdu acetylenových reaktorů DC 401 na výrobně EJ.

UNIPETROL RPA - 11.11.2019, 16:15
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku EJ v rámci přejezdu acetylenových reaktorů DC 401 A/R, který byl odložen.

UNIPETROL RPA - 11.11.2019, 15:20
Spalování uhlovodíků na polním hořáku EJ v rámci přejezdu acetylenových reaktorů DC 401 A/R na výrobně EJ.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Dubnová výročí

16. března 2015

dubenDuben je čtvrtý měsíc gregoriánského kalendáře v roce. Má 30 dní. Před přechodem do gregoriánského kalendáře to byl druhý měsíc v roce. Slovo pochází ze slova dub. První dubnový den se nazývá apríl. Už od 16. století je apríl spojen s různými žertíky a drobnými zlomyslnostmi. Aprílové počasí označuje počastí nestálé, proměnlivé a používá se i tehdy, pokud se hovoří o proměnlivém a nestálém počasí v jiný čas.

Z hlediska ochrany životního prostředí si v dubnu připomínáme několik významných dnů:

Mezinárodní den ptactva – 1. dubna

duben Jedním z prvních mezinárodních environmentálních dokumentů byla Konvence o ochraně volně žijících ptáků, podepsaná v roce 1906. Na památku podepsání této úmluvy se slaví Mezinárodní den ptactva, v České republice od r. 1924.
Ptáci doprovázejí člověka odpradávna, dokázali být člověku přínosem i nebezpečím. Uměli se vypořádat s množstvím obtížného hmyzu, ale také dokázali zlikvidovat cennou úrodu. Mnoho ptačích druhů člověk vyhubil, mnoho jich přivedl na pokraj vyhubení. Ubývá krajiny vhodné pro rozmanité druhy ptactva, likvidují se staré sady a stromořadí, ubývají břehové porosty kolem řek a rybníků, čímž zanikají vhodné ptačí biotopy. Člověk neustále okrádá ptactvo o životní prostor.
Po celém světě se tedy prvního dubna pořádají akce s cílem podnítit veřejnost k ochraně ptactva, informovat o možnostech podpory a ochrany ptáků. Především se jedná o výsadby remízků, budování biokoridorů, výroba a umisťování ptačích budek a krmítek nebo výroba a prodej samolepek na prosklené plochy, které ptáky dokáží včas varovat před nárazem.

Jak můžete Mezinárodní den ptactva oslavit Vy?
Můžete vyrazit ven a pozorovat přílety čápů. Přestože již předali pomyslné žezlo ptáka roku potápce černokrké, jejich hnízdění sleduje Česká ornitologická společnost i letos. Na svá hnízda jich už přiletěla dobrá pětina, každým dnem a každou hodinou se objevují další. Přispět k mapování čápů ve vašem okolí můžete i Vy na speciální stránce http://cap.birdlife.cz/, kde naleznete jednak katalog čapích hnízd a také možnost zapisovat svá pozorování.

Mezinárodní den mrkve – 4. dubna

duben U příležitosti Mezinárodního dne mrkve pořádají každým rokem 4. dubna milovníci této zeleniny po celém světě nejrůznější oslavy, party a happeningy. Mrkvoví nadšenci se rozhodli informovat svět o blahodárných účincích této zeleniny již v roce 2003. Od té doby se mrkvové oslavy pořádají například ve Velké Británii, Francii, Švédsku, Itálii, Austrálii, Japonsku, Rusku a v dalších zemích. Velmi originálně se slaví den mrkve i u nás v Brně. Loni se sešli mrkvoví nadšenci oblečení do oranžové barvy, která je tak charakteristická pro tuto oblíbenou poživatinu. Brněnské oslavy byly doplněny představením převratného objevu nového lidského poddruhu Homo sapiens carrotens neboli mrkvového člověka.

Jak můžete Mezinárodní den mrkve oslavit Vy?
Třeba tak, že darujte milovanému člověku, kolegům a přátelům svazek mrkve s osobním vzkazem, překvapíte svého blízké originálním mrkvovým menu. Více tipů naleznete na: http://www.denmrkve.cz/

Světový den zdraví – 7. dubna

dubenSvětový den zdraví se slaví u příležitosti výročí založení Světové zdravotnické organizace (World Health Organization, WHO) v roce 1948. WHO je agenturou OSN, která koordinuje aktivity v oblasti mezinárodního veřejného zdraví. Cílem činnosti organizace je dosažení co nejlepšího zdraví pro všechny. Hlavní strategické záměry jsou: omezování úmrtnosti, nemocnosti a postižení zejména u chudých a sociálně slabých skupin populace, podpora zdravé životosprávy, rozvoj spravedlivějších a efektivnějších zdravotnických systémů, strategií, zázemí apod. Česká republika je jedním ze 194 členských států WHO.
Každý rok je zvoleno téma, které zdůrazňuje prioritní oblasti veřejného zdraví. Tématem Dne zdraví v letošním roce 2015 je bezpečnost potravin, která je základním principem evropské potravinové politiky, jež zaručuje ochranu zdraví spotřebitelů. Bezpečnost potravin zahrnuje hygienu výroby potravin, kontrolní mechanismy, monitoring potravních řetězců a bezpečnost krmiv.
K oslavám Dne zdraví se často připojují nemocnice a lékaři, kteří v tento den nabízí například měření tlaku, tělesného tuku, poradí jak sestavit zdraví jídelníček nebo čím vylepšit životní styl.

Jak můžete Světový den zdraví oslavit Vy?
Jste-li studentem či zaměstnancem Univerzity J. E. Purkyně, můžete vyrazit na Den zdraví, který pořádá 7. 4. 2015 Fakulta zdravotnických studií UJEP. Dozvíte se, jak si správně zacvičit, budete si moci nechat změřit cholesterol, glykémie či krevní tlak, ale také si zamlsat na zdravém rautu. Více informací na http://fzs.ujep.cz/prilohy/aktuality/605-den-zdravi.pdf

Mezinárodní den boje proti hluku – 8., 11. a 12. dubna

Iniciátorkou tohoto dne byla roku 1996 americká Liga pro sluchově postižené. K ní se jako první přidalo hudebně ekologické sdružení Hudeko, jež je součástí České hudební společnosti. Lidé sluchově postižení, zdravotníci, ale i ostatní lidé, kterým je hluk velmi nepříjemný, upozorňují na zdravotní rizika hluku. Varují před hlučnou hudbou, zábavou, dopravou, před hlukem na ulicích, v obchodech i v domácnostech.
Hluk je jakýkoliv zvuk, který vyvolává nepříjemný nebo rušivý vjem nebo má škodlivý účinek. Sluch je velmi citlivý a lehce zranitelný smysl. Poškozené vláskové buňky ve vnitřním uchu nemají schopnost regenerace, to znamená, že poškození sluchu je trvalé. Ani sluchadla pro nedoslýchavé nikomu sluch nevrátí, pouze umožní co nejlépe využít zbytky sluchu. Hluk škodí nejen našemu sluchu, ale také celému organismu, který reaguje na hlukovou zátěž stresem, jež je příčinou zvýšeného krevního tlaku, bolestí hlavy, migrén, tělesného vyčerpání, potíží se soustředěním a dalších zdravotních obtíží.
Nejlepší oslavou Dne boje proti hluku je patrně ticho. Často se konají v tento den protestní akce, které mají upozornit na hlučné aktivity v okolí.

Den Země – 22. dubna

duben Den Země je věnovaný matce Zemi a upozorňuje na dopady lidské činnosti na životní prostředí. Akce konané v tento den mají upozorňovat na hospodaření s přírodními zdroji, energiemi, nakládání s odpady, zhoršující se stav přírody, měnící se klima, nedostatek vody či znečištění ovzduší. Den Země slaví lidé ze 170 zemí celého světa, jde tedy o největší svátek, který slaví lidé společně na celé planetě bez ohledu na původ, víru či národnost.
V ČR se Den Země slaví od roku 1990. V tento den se konají v řadě obcí a měst nejrůznější osvětové přednášky, filmová představení nebo poznávací výlety do okolí, jarní úklidy či sázení stromů apod. Místní úřady vyhlašují zkrášlovací soutěže pro majitele zahrad, balkónů či předzahrádek. Do oslav se často zapojují celé školy formou projektového dne, věnovaného tématu ochrany životního prostředí. Heslo pro letošní 45. Den Země zní: Vedení je nyní na Tobě. Jeho pořadatelé si kladou za cíl uskutečnit průlom v lidském myšlení, jehož podstata spočívá v souladu ekonomického růstu a udržitelnosti, přijetí klimatických opatření, investic do zelených energií apod.

Jak můžete oslavit Den Země Vy?
Máte-li rádi přírodu a není Vám lhostejný její stav, můžete se v sobotu 25. dubna zúčastnit úklidové akce a stavby zeměkoule na Šibeníku. Akci pořádá Středisko volného času, které na Šibeníku připravuje naučnou stezku s úkoly. Sraz je v 16 hodin u „mašinky“ na Šibeníku. S sebou si přineste pracovní rukavice.

Máte-li raději zvířátka, vyrazit za nimi můžete 25. dubna do ústecké ZOO. V rámci oslav Mezinárodní dne Země budou probíhat akce kampaně EAZA 2013/2015 Od pólu k pólu.

Světový den laboratorních zvířat – 24. dubna

Tento den již od roku 1979 připomíná, že na světě jsou stamiliony zvířat, která tráví svůj život v klecích a během svého neradostného života mnohdy silně a opakovaně trpí fyzickými i psychickými podněty. V ČR je ročně použito na pokusy okolo čtvrt milionu zvířat, nejčastěji se používají myši, potkani, morčata, prasata, skot, psi, kočky, opice.
Pokusy na zvířatech se provádějí za těmito účely: základní výzkum, vývoj a testování léků, testování nezávadnosti chemických látek, pokusy na zvířatech za účelem výuky, zkoušení zbraní, účinků tabákového kouře a drog, testování krmiv pro psy a kočky a jiné. Pod tlakem veřejnosti se postupně omezuje testování kosmetiky na zvířatech.
Pokusy způsobují zvířatům velké utrpení a stres a jejich přínos není natolik pozitivní a jednoznačný, aby mohly být ospravedlněny. Z toho důvodu vznikají různé iniciativy na ochranu laboratorních zvířat. Například celostátní nezisková organizace Svoboda zvířat se aktivně snaží měnit vztah lidí ke zvířatům. Nejde však jen o zlepšení životních podmínek zvířat, ačkoliv z krátkodobého hlediska s tímto přístupem souhlasí. Hlavní snahou je změnit pohled na zvířata jako na tvory, kteří mají hodnotu sami o sobě.

Pokud se nějakým způsobem zapojíte do oslav dubnových výročí, budeme rádi, když nám o tom dáte vědět. Můžete nám zdarma zatelefonovat na Zelený telefon 800 195 342, poslat zprávu na elektronickou adresu ecmost@vuhu.cz.

Kolektiv ECMaK
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Zdroje:
http://cs.wikipedia.org
Foto:
www.pixabay.com

Články a tiskové zprávy z roku 2015

15.12.2015 Udržitelná mobilita
14.12.2015 Publikace „Parky města Mostu dříve a nyní“ je na světě
10.12.2015 Topíte ve správném kotli?
9.12.2015 Vápnění a plány na revitalizaci Krušných hor
8.12.2015 Soutěž „Pojmenujte naše parky“ skončila
7.12.2015 Klimatický summit 2015 v Paříži
4.12.2015 Jak jsme předávali…
2.12.2015 Barborka a Prokůpek ve školce
1.12.2015 Člověk jako konzument krajiny

27.11.2015 Prosincová výročí
23.11.2015 V Mostě se jednalo o kvalitě ovzduší
16.11.2015 Teplý domov a zdravé plíce
12.11.2015 Smogové situace jsou tady
11.11.2015 Cesta studentů skončila

27.10.2015 Listopadová výročí
21.10.2015 Roboti, důlní měřiči, geologové a studenti
20.10.2015 V ekologickém centru se dýchalo z plných plic
16.10.2015 Hodiny moderní chemie o životním prostředí
15.10.2015 Kdo zvítězil v soutěži „Když se řekne ovzduší“?
14.10.2015 Energie v uhlí aneb Studenti v Elektrárně Počerady
12.10.2015 Studenti dole v dole i v muzeu
6.10.2015 Soutěž „Když se řekne ovzduší“ skončila
1.10.2015 Říjnová výročí

30.9.2015 Výzkumný ústav navštívili studenti gymnázia
25.9.2015 Proč se nesmí splašková voda vypouštět do přírody?
21.9.2015 Studenti na cestě za poznáním uhlí
16.9.2015 ECM se prezentovalo na krajské konferenci EVVO 2015
14.9.2015 Vodní dílo Jirkov slavilo padesátiny
7.9.2015 Léto a ozonový smog
3.9.2015 Suburbia a jejich vliv na krajinu
1.9.2015 Zářijová výročí

20.8.2015 Mimořádná událost v UNIPETROLU a monitoring kvality ovzduší
19.8.2015 Ekologické centrum Most pro Krušnohoří v době mimořádné situace
18.8.2015 Občané versus hluk z Autodromu
17.8.2015 Mimořádná událost v areálu Chemparku Záluží a imisní situace - 2. část
14.8.2015 Mimořádná událost v areálu Chemparku Záluží a imisní situace - 1. část
14.8.2015 Novela zákona o odpadech je na světě

27.7.2015 Blíží se Mezinárodní noc pro netopýry
24.7.2015 Publikace o parcích města Mostu
23.7.2015 Podkrušnohorský přivaděč
20.7.2015 Soutěžte s námi…
13.7.2015 Zapojte se do soutěže ekocentra – šanci zvítězit má každý!
10.7.2015 Zelená linka je tu pro Vás již 15 let
7.7.2015 Brána ekologie je otevřená po celý rok 2015

29.6.2015 Ozvěny Ekofilmu v Mostě
25.6.2015 Poškozené smrky se kácet zatím nebudou
24.6.2015 Červencová výročí
24.6.2015 Chytré hlavy v ekocentru
21.6.2015 Komise pro životní prostředí Euroregionu Krušnohoří v ekocentru
15.6.2015 Kam s ním?: Kovy
11.6.2015 V oceánech se tvoří nový kontinent - z našich odpad(k)ů
5.6.2015 Vyhodnocení soutěže "Chytré hlavy"
1.6.2015 Ekologické miminko

29.5.2015 Červnová výročí
18.5.2015 Občané versus hluk z Autodromu
6.5.2015 Igelitkám už odzvonilo
4.5.2015 15 let činnosti ECM - anketa

29.4.2015 Květnová výročí
24.4.2015 Nabídka bezplatných seminářů
22.4.2015 „Když se řekne OVZDUŠÍ“ - nová soutěž je tady!
20.4.2015 Černé skládky elektrospotřebičů - nejen vada na kráse přírody
16.4.2015 Neplýtvejme vodou
15.4.2015 Chytré hlavy mohou ještě měsíc soutěžit
3.4.2015 15 let ECM

27.3.2015 Dubnová výročí
26.3.2015 Den ekologického centra
25.3.2015 Velikonoce v novém stylu
18.3.2015 Krušnohorské lesy v současnosti
16.3.2015 Březnová výročí
11.3.2015 Zatočte s jarní únavou
2.3.2015 Chytré hlavy jsou tu již pošesté

27.2.2015 Ovzduší a pedagogové
23.2.2015 Ekologické centrum na setkání koordinátorů EVVO Ústeckého kraje
12.2.2015 Zelené aplikace pro chytré mobily
4.2.2015 Vezměte děti do přírody

22.1.2015 Odkaz Josefa Vavrouška
12.1.2015 Až doslouží, do koše je neházejte
2.1.2015 PF 2015

leaf