Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 9.12.2019, 12:00
Dnes mezi 18:00 až 19:00 proběhne v areálu Unipetrolu RPA Litvínov a jeho okolí mimořádná zkouška systému výstrahy a vyrozumění PCH po úpravě softwaru řídících PC.

UNIPETROL RPA - 8.12.2019, 22:30
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, proplach C3- cisteren na úseku VZP EJ.

UNIPETROL RPA - 7.12.2019, 17:19
V souvislosti s najížděním jednotky kontinuálního reformování benzinů bude dnes docházet ke spalování produkce vodíkového plynu na fleře NRL. Doba trvání: cca 48 hod.

UNIPETROL RPA - 7.12.2019, 12:30
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, najíždění reaktoru C a B na výrobně PE1.

UNIPETROL RPA - 6.12.2019, 06:30
Zahájeno spalování odsířeného syntézního plynu na polním hořáku výrobny POX, oprava R 101 na výrobně NH3.

UNIPETROL RPA - 4.12.2019, 12:24
Od 12:00 hod spalování uhlovodíkových plynů bez obsahu sulfanu. Odstavení výrobní jednotky CCR z důvodu opravy zařízení.

UNIPETROL RPA - 2.12.2019, 08:59
29.11.19 v 10:40 zahájeno spalování veškeré produkce čistého vodíku.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).EKO a BIO

18. března 2014

Zdroj: http://pixabay.comMáme v tom trochu zmatek. BIO a EKO nás válcuje dennodenně v médiích, v regálech supermarketů i ve skromných reklamách regionálních farmářů, ale také v drogériích, při vybírání textilu, a dokonce i v restauracích či v hotelových pokojích. Spousta ekoznaček na nejrůznějších výrobcích a službách - která je ta správná a co nám vlastně vypovídá o nabízeném produktu? Musí být eko vždycky bio, nebo je bio něco víc než eko? Pokusíme se touto problematikou prokousat.

Zdroj: http://pixabay.comKaždopádně BIO a EKO frčí, což je správné, zvláště pokud jde o snahu chovat se šetrně k životnímu prostředí či alespoň ke svému zdraví. Jenže slůvka BIO a EKO často vlastně vůbec nevypovídají o tom, jestli produkt, který je jimi označen, je opravdu k životnímu prostředí nebo k našemu tělu šetrný. Navíc to, co je skvělé pro naše zdraví a tělo, nemusí být vůbec šetrné pro planetu Zemi a pro organizmy, které na ní žijí.

Vezměme to popořádku.

EKO
Co všechno může být EKO? EKO může být jakýkoliv výrobek nebo služba, ale samotné slůvko EKO u jakéhokoliv produktu vlastně nic neznamená a rozhodně nevypovídá o tom, jak hodně šetrný je produkt k životnímu prostředí. Výrobci či poskytovatelé nás tím upozorňují na některou z vlastností, která má nižší negativní dopad na životní prostředí než vlastnost jiného produktu stejného určení a zaměření, vlastně tím slovíčkem jen cosi neurčitého naznačují. A někdy si dokonce takový výrobce či poskytovatel služby trochu vymýšlí a přibarvuje skutečnost k lepšímu, uvádí tvrzení, která jsou nepravdivá, nepřesná nebo která naznačují vlastnost prospěšnou ve vztahu k životnímu prostředí, která však ve skutečnosti neexistuje.

Kdy tedy lze slovíčko EKO považovat za seriozní informaci o šetrnosti výrobku? Zcela důvěryhodné jsou výrobky oficiálně certifikované ekoznačkou podle normy ČSN ISO 14024, jako např. Ekologicky šetrný výrobek, Ekologicky šetrná služba a Ekoznačka EU. Databázi certifikovaných výrobků spravuje CENIA, česká informační agentura životního prostředí, a produkty z této databáze můžeme bez zaváhání považovat za hodny titulu EKO. Požadovanou kvalitu možná nabízejí i některé z výrobků bez ekoznačky, ale jistotu přináší pouze certifikované produkty.

BIO
Označení BIO nám orientaci v nabídce šetrných produktů ještě více komplikuje. BIO u potravin se v České republice řídí jinými pravidly než BIO u jiných produktů. Lépe řečeno – BIO u potravin má svá pravidla zakotvená v legislativě, zatímco jiné BIO výrobky, které nejsou potravinami, žádná pravidla nemají. Takže např. biopantofle, biokosmetika, bioplenky, biokrby apod. sice mohou využívat surovin z ekologického zemědělství, ale také nemusejí, narozdíl od biopotravin, které musí být vyrobeny zásadně a jen z produktů kontrolovaného ekologického zemědělství.

Výroba biopotravin se musí obejít bez použití chemických přípravků, např. umělých hnojiv, hormonů či pesticidů, které brání běhu přirozených procesů v přírodě a mají negativní vliv na životní prostředí. Zakázány jsou i geneticky modifikované organismy a většina přídatných látek, tzv. éček, běžně využívaných v potravinářství. Pokud jsou tyto podmínky splněny, mohou být biopotraviny certifikovány a označeny logem: buď českou biozebrou či logem platným v jednotlivých zemích EU (logo Německa a Švédska), a nebo logem EU. archiv ECM

EKO nebo BIO
Logy či jiným odkazem na ekologické zemědělství, zejména použitím slov ekologický nebo biologický či jejich odvozených slov EKO nebo BIO, mohou být podle nařízení EHS/2092/91 o ekologickém zemědělství a zákona č. 242/2000 Sb. o ekologickém zemědělství označovány pouze potravinové produkty a krmiva splňující všechny potřebné požadavky, přičemž nepotravinářské výrobky tomuto nařízení nepodléhají.

Ještě jednou si tedy zopakujme: Pokud se objeví název BIO v potravinářském výrobku, který nemá certifikaci a patřičné logo, jedná se o trestný čin klamání spotřebitele, pokud je však nápis BIO na nepotravinářském produktu, nehrozí výrobci vůbec nic ani v případě, že tento výrobek nemá s přírodou ani se šetrností k životnímu prostředí vůbec nic společného. Chcete-li mít jistotu, že kupujete výrobek skutečně přátelský k životnímu prostředí, je třeba vybírat pouze z certifikovaného zboží. Kromě potravin skýtá množství certifikovaného zboží také nabídka textilních výrobků a oblečení a kosmetiky.

Fairtrade versus EKO a BIO
archiv ECMKromě absence chemických látek při pěstování zemědělských produktů a výrobě potravin a využívání šetrnějších technologií s menším dopadem na životní prostředí garantují některé ekoznačky a certifikace navíc také etické záruky. Ochranná známka společnosti Fairtrade je zárukou spravedlivé ceny za vypěstované plodiny pro zemědělce a dodržování sociálních podmínek dělníků v průmyslovém sektoru rozvojových zemích, zajišťuje práci znevýhodněným skupinám obyvatel, ženám i postiženým lidem, a jistí skutečnost, že při výrobě nebylo zneužito práce dětí. V sortimentu společnosti jsou kromě kávy, čaje, čokolád a dalších potravin také řemeslné výrobky, např. textil, šperky, hudební nástroje, hračky atd.

Většina potravinářský výrobků Fairtrade je nabízena v biokvalitě, ovšem není tomu tak ve všech případech. Dalo by se namítat, že dovážet zboží ze vzdálených zemí, zvláště pokud nemá punc biokvality, je plýtváním penězi a přípěvkem ke znečišťování ovzduší dopravou. Vzdálenost, kterou výrobek musí urazit cestou od pěstitele ke konzumentovi skutečně snižuje jeho ekologickou hodnotu. V případě Fairtrade je však třeba zvážit etické hledisko celé záležitosti a rozhodnout se podle svého ekosvědomí, které máme každý trošku jiné. Rozhodně však je větší neřestí dovážet rozinky z Turecka, slunečnicová semínka z Číny nebo sušené meruňky ze Sýrie či Španělska.

Máme už jasno?

Zdroj: http://pixabay.comVyznat se ve značení EKO a BIO není tak zcela jednoduché. Dalo by se říci, že produkty BIO by měly být vždy zároveň i EKO, rozhodně alespoň pokud se jedná o biopotraviny, a z velké míry i biokosmetiku či biotextil. Ale mnohdy jejich biohodnotu snižují některé faktory. Kromě zmíněné dopravy, která v současnosti představuje jeden z nejvýznamnějších zdrojů znečištění ovzduší, jsou to také mnohé etické otázky, související s vybíjením zvířat (pižmo kabarů pro kosmetický průmysl, kaviár z jesetera), drastickými metodami zpracování (hedvábí z bourců morušových), likvidací deštných pralesů (palmový olej).

Závěr
Bez ohledu na značení a právní normy užíváme a chápeme všichni předponu EKO jako symbol šetrného přístupu k přírodě, bez chemie a znečištění, s ohledem na zachování kvality životních systému pro nejrůznější formy organizmů, včetně důstojných podmínek pro práci a bytí všech lidí na celém světě.

Pod pojmem EKO si tedy lze představit ledacos: návrat k přírodě, ohleduplný přístup k životnímu prostředí, boj za ochranu zvířat i práva lidí v rozvojových zemích, výrobky s ekoznačkou, udržitelný rozvoj, šetrné hospodaření s vodou a energií a klidně i to BIO, pro někoho je EKO jen pouhá fráze. Pokud jde o skutečné ekovýrobky a ekoslužby, i zde je třeba přihlédnout k faktorům, které mohou jejich hodnotu snížit stejně jako je tomu u bioproduktů. Při nakupování bio či ekoproduktů nakupujme s rozvahou, vybírejme s rozumem. A chceme-li být EKO, tak rozhodně nikdy ničím neplýtvejme.

Autorka článku: Bc. Dana Kovaříková
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Zdroj:
http://www.cenia.cz/
http://biospotrebitel.cz/
http://www.biooo.cz/certifikaty
http://www.bioklub.cz/


Fotografie: http://pixabay.com/Články a tiskové zprávy z roku 2014

17.12.2014 Ovzduší a doprava ve městech
15.12.2014 Ovzduší pro pedagogy
15.12.2014 Žáci z Kadaně a Bíliny na exkurzi v ECM a KSK
12.12.2014 Brána ekologie otevřená aneb Ovzduší
3.12.2014 Lampiony štěstí a životní prostředí
1.12.2014 Soutěž „Pojmenujte naše parky“

27.11.2014 Experti na životní prostředí v Ekocentru
11.11.2014 Městské parky očima obyvatel Mostu
7.11.2014 Vyhodnocení soutěže Den stromů 2014

29.10.2014 Jak probíhala soutěž ke Dni stromů 2014
27.10.2014 Za stromy města Mostu
24.10.2014 Seminář Těžba a rekultivace pro chomutovské studenty
21.10.2014 Žáci z Libochovic zkoumali ovzduší na Mostecku
16.10.2014 Semináře "CO DÝCHÁME?"
2.10.2014 Mostecké jezero a ovzduší
1.10.2014 S prachem nejsou žerty

29.9.2014 Ekologické centrum se zapojilo do projektu „Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“
26.9.2014 Výroční konference iniciativy STOP PRACH
23.9.2014 Od října budeme třídit elektroodpad důkladněji a snáz
22.9.2014 Málo známé ovocné dřeviny na Mostecku
18.9.2014 Mravenci - strážci lesní čistoty
15.9.2014 Soutěž ke Dni stromů
12.9.2014 Velké, širé, rodné lány?
9.9.2014 A je to tady… výherci soutěže ke 100 letům VD Janov jsou známi!
8.9.2014 Program předcházení vzniku odpadů
3.9.2014 Soutěž s VD Janov ukončena
2.9.2014 Klimatický summit
1.9.2014 Hrozba jménem elektrosmog

27.8.2014 Invazní druhy rostlin na Mostecku
6.8.2014 Jdeme na žízaly aneb jak na kvalitní kompost

28.7.2014 Celostátní floristický kurz České botanické společnosti v Podbořanech
23.7.2014 Zachráníme je pro budoucnost?
17.7.2014 Zahradníkem v městské džungli
7.7.2014 Příběh jednoho trička

26.6.2014 Den otevřených dveří v Chemparku – Tvoříme svět z ropy
25.6.2014 POZOR! Nové semináře zdarma
24.6.2014 CEntrální LIkvidace Odpadů aneb Cesta od skládky k centru pro nakládání s odpady
20.6.2014 Valná hromada STEP 2014
18.6.2014 Zelené žáby na Zelené lince
9.6.2014 Jak na klíšťata
5.6.2014 Jaké to bylo v kabinetě…

27.5.2014 GMO aneb je libo čerstvou zeleninku?
26.5.2014 Pedagogové těžili a rekultivovali
23.5.2014 Žáci si užívali výhry na Flájích
16.5.2014 Jak hýčkají planetu Zemi na ZŠ a SŠ Palacha

18.4.2014 Ekologické centrum se prezentovalo
17.4.2014 Den Země - 22. dubna
14.4.2014 Příběh EKOLOGIE…
10.4.2014 Na houby nemusíte čekat až do léta!
1.4.2014 100 let Janovské přehrady oslavíme SOUTĚŽÍ

31.3.2014 Jaký byl rok 2013 z hlediska imisí na Mostecku a Litvínovsku?
28.3.2014 Hrozí nám nedostatek vody?
26.3.2014 Nová lokalita orchidejí na Mostecku
24.3.2014 Jarní očista s obilovinami
21.3.2014 Psí množírny – noční můra milovníků psů
19.3.2014 Lom a Most už překročily 37x povolený denní limit prachu
18.3.2014 EKO a BIO
11.3.2014 Slunce za okny, prach v ovzduší
7.3.2014 Kácení dřevin má také svá pravidla
4.3.2014 Hurá do zahrady!

22.1.2014 Zelená ekologickému bydlení
17.1.2014 Ovzduší na Zelené lince
7.1.2014 Rok 2014 aneb Co bude mezinárodními tématy roku?
6.1.2014 Ovoce na našem stole

leaf