Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 9.12.2019, 12:00
Dnes mezi 18:00 až 19:00 proběhne v areálu Unipetrolu RPA Litvínov a jeho okolí mimořádná zkouška systému výstrahy a vyrozumění PCH po úpravě softwaru řídících PC.

UNIPETROL RPA - 8.12.2019, 22:30
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, proplach C3- cisteren na úseku VZP EJ.

UNIPETROL RPA - 7.12.2019, 17:19
V souvislosti s najížděním jednotky kontinuálního reformování benzinů bude dnes docházet ke spalování produkce vodíkového plynu na fleře NRL. Doba trvání: cca 48 hod.

UNIPETROL RPA - 7.12.2019, 12:30
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, najíždění reaktoru C a B na výrobně PE1.

UNIPETROL RPA - 6.12.2019, 06:30
Zahájeno spalování odsířeného syntézního plynu na polním hořáku výrobny POX, oprava R 101 na výrobně NH3.

UNIPETROL RPA - 4.12.2019, 12:24
Od 12:00 hod spalování uhlovodíkových plynů bez obsahu sulfanu. Odstavení výrobní jednotky CCR z důvodu opravy zařízení.

UNIPETROL RPA - 2.12.2019, 08:59
29.11.19 v 10:40 zahájeno spalování veškeré produkce čistého vodíku.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).I ekovýchova má své osobnosti

26. srpna 2013

altPlaneta Země. Nepatrné zrnko ve vesmíru, ale také místo, kde žijeme a jako takové bychom ho měli chránit a starat se o něj. Bohužel si většina z nás nedělá velké starosti o budoucnost planety – devastujeme ji, drancujeme ji a defacto tak zabíjíme i „sami sebe“.
Jak tedy pomoci naší planetě Zemi a zabránit celkové destrukci? Důležité je si uvědomit každé negativní chování vůči životnímu prostředí a snažit se o jeho nápravu. Právě zde je základní kámen ekologické výchovy a osvěty, možná jediných možností, jak chránit planetu Zemi.

Pojetí ekologické výchovy prošlo během času proměnami. Z hlediska důležitosti, se tato oblast výchovy stala významnou součástí vzdělávacího procesu a je na ni kladen stále větší důraz.

Jedním z hlavních úkolů a cílů ekologické výchovy je vychovat dobrého člověka, který bude mít zájem poznávat ekologii a přírodu jako celek a bude podle toho i žít.

O čem to všechno je?

altEkologie je věda o vztazích organismů k jejich prostředí. Smyslem ekologické výchovy je tedy pochopení vazeb, které máme se svým prostředím my, lidé, a přijetí takového chování, které naše prostředí neničí a umožňuje dlouhodobě udržitelnou existenci lidí a všeho živého.

Ještě tak před jedním dvěma staletími byla ekologická výchova přirozenou součástí každodenního života. Odmala byl každý v bezprostředním kontaktu s přirozeným prostředím a materiály (les, louka, hlína, kámen, dřevo, voda,..) a díky vlastní zkušenosti poznal proces vzniku většiny věcí, které používal (potraviny, textil, keramika, dřevo, sláma,..). Bohužel většina dětí dnes za pomoci důmyslných hraček, stavebnic, interaktivních hřišť a elektroniky, vyrůstá izolovaně od přírodního prostředí, které je tolik zapotřebí pro zdravý a plnohodnotný rozvoj všech smyslů a tvořivosti.

Trocha historie

Pojem ekologická výchova se poprvé objevil na konferenci Mezinárodní unie ochránců přírody (IUCN) v roce 1947.

alt Počátky ekologického (environmentálního) hnutí se však datují od roku 1962, kdy americká bioložka Rachel Carson vydala knihu s titulem Tiché/Mlčící jaro (Silent Spring) o rizicích velkoplošné aplikace DDT bez dostatečných znalostí o jeho vlivech na životní prostředí. Reakce veřejnosti v roce 1970 vedla k založení Agentury pro ochranu životního prostředí ve Spojených státech (United States Environmental Protection Agency – EPA). Kniha také odstartovala všeobecný zájem veřejnosti o znečišťování ovzduší nebo katastrofy s ropnými tankery na moři, jehož důsledkem ve Spojených státech a v Evropě vznikly nové akční skupiny, např. Greenpeace nebo Přátelé Země (Friends of the Earth).

altK prvním kořínkům ekologické výchovy v Československu patřil a dodnes patří časopis ABC mladých techniků a přírodovědců, který se už po mnohá desetiletí vyznačuje vysokou kvalitou obsahu.

Kdo je kdo

Je velice těžké určit, kdo se nejvíce zasloužil o rozvoj nebo rozšíření environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice, přesto pár osobností představíme.

doc. Ing. Josef Vavroušek, CSc.

alt Ekolog a politik. V roce 1968 se zúčastnil studentské Expedice Lambaréné, jež projela 14 afrických zemí s cílem materiální pomoci nemocnicím a podpory Schweitzerových ideálů humanismu a úcty k životu.
V roce 1990 byl jmenován ministrem federální vlády a předsedou federálního výboru pro životní prostředí. V roce 1991 zorganizoval na Dobříši 1. celoevropskou konferenci ministrů životního prostředí. Založil Společnost pro trvale udržitelný život.
Na jeho památku uděluje Nadace Charty 77 od roku 1996 Cenu Josefa Vavrouška - za aktivní prosazování trvale udržitelného způsobu života, za činnost usilující o pozitivní řešení vzájemně spjatých ekologických, sociálních, ekonomických i dalších problémů, za výjimečný čin nebo činnost v oblasti ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje.

PhDr. RNDr. Danuše Kvasničková, CSc.

alt Ekoložka, pedagožka a vědecká odbornice v oboru ekologické výchovy dětí, mládeže a přírodovědného vzdělávání vůbec.
Již v roce 1968 založila přírodovědeckou soutěž mládeže Natura semper viva, je autorkou nebo spoluautorkou celé řady odborných učebnic pro základní i střední školy, odborných metodik i vysokoškolských skript.
V roce 1995 založila Klub ekologické výchovy, později se stala ředitelkou Prvního pražského ekogymnázia. V roce 1996 obdržela za svoji dlouholetou činnost v tomto oboru mezinárodní ocenění UNEP Global 500 a Cenu ministra životního prostředí.

RNDr. Jan Čeřovský, CSc.

alt Vědec, botanik, lektor, redaktor, cestovatel, a také světově uznávaný odborník na ochranu přírody.
Ochrana přírody a ekologická výchova se stala jeho celoživotním posláním. Dlouhá léta působil profesionálně v naší i mezinárodní ochraně přírody, pracoval v sekretariátu IUCN – Mezinárodní unie na ochranu přírody ve Švýcarsku, přednášel v zahraničí i u nás, stal se prezidentem Nadace ECOPOINT, podílel se na budování Výchovně vzdělávacího střediska Rýchory, připravoval pořady pro rozhlas (např. Meteor), koordinoval vědecké projekty…
V roce 1996 se stal prvním prezidentem mezinárodního sdružení pro ochranu evropské flóry Planta Europa. V anketě o národní ohroženou rostlinu se ujal kmotrovství mateřídoušky. Je držitelem řady zahraničních i domácích ocenění a medailí.

RNDr. Yvonna Gaillyová, CSc.

alt Environmentalistka a ekoložka, ředitelka Ekologického institutu Veronica.
Od poloviny 90. let se podílela na kampani za zákaz fosfátových pracích prostředků. Na základě desetiletého úsilí o zlepšení legislativy, byla v 2006 přijata novela vyhlášky č. 221/2004 Sb. (dnes zákon č. 350/2011 Sb.) která zakázala prodávat v ČR prací prostředky obsahující fosfáty.
Je jedním ze zakladatelů Sítě ekologických poraden (STEP), které dnes sdružuje 16 profesionálních center. Významně se zasloužila o zahájení trendu v ekologickém chování českých úřadů.
V roce 2005 jí byla udělena Cena Josefa Vavruška za výjimečné přispění k rozvoji ekologického poradenství v České republice a aktivní propagaci principů udržitelného rozvoje a udržitelné spotřeby v každodenním životě, a za obrovské úsilí při do realizaci unikátních modelových projektů v obci Hostětín.

Od svého počátku urazila ekologická výchova dlouhou a mnohdy trnitou cestu. Přes všechny nesnáze si vydobyla pevnou pozici, díky které je možné učit další generace, jak pečovat a udržovat životní prostředí.

Za Ekologické centrum Most pro Krušnohoří přejeme v nadcházejícím školním roce mnoho sil všem, kteří se aktivně podílejí na šíření ekologické osvěty (např. pedagogové, ekologická centra) a těm, kteří si nacházejí k přírodě teprve tu správnou cestu (děti, studenti, veřejnost), mnoho chuti přijímat informace a učit se rozumět přírodě a jejím zákonitostem a především ji respektovat.

Autorka článku: Martina Černá
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Články a tiskové zprávy z roku 2013

20.12.2013 Chemie a životní prostředí
18.12.2013 Vánoční soutěž má své vítěze
16.12.2013 Zdravé zimní mlsání aneb dárky ze zahrádky
10.12.2013 Plať za svůj odpad!
5.12.2013 Nebojme se mlhy!
3.12.2013 Voda pro život – jak dopadla soutěž?

28.11.2013 Den nenakupování - 30. listopad
26.11.2013 Pálím, pálíš, pálíme? aneb jak jsme na tom se spalováním odpadu
21.11.2013 Voda, co nás drží nad vodou
19.11.2013 Jak se žije ježkům?
7.11.2013 Pokořili jsme REKORD
4.11.2013 Pojďte do divadla a do kina ! Kam ? Do Centralu !!!
1.11.2013 Pozvánka na vernisáž VODA PRO ŽIVOT

31.10.2013 Vnější versus vnitřní ovzduší
24.10.2013 Pamatujme na stromy!
21.10.2013 Proč pěstovat staré odrůdy jabloní?
10.10.2013 Ekologické centrum zve na vernisáž výstavy s tématem „Voda pro život“
9.10.2013 Samá voda...
9.10.2013 Mostečané se pokusí o nový rekord aneb Kolik kapek se sejde v OC Central dne 07.11.2013 v 11:00hod.?
7.10.2013 Vánoční soutěž
2.10.2013 Zápach nebo vůně?

30.9.2013 Průběh semináře „Voda pro život"
27.9.2013 Hurá zpátky do školy i k chemii!
24.9.2013 Co nezvládneme vytřídit, pohltí skládky. Ale je to správné?
20.9.2013 Semináře „Chemie a životní prostředí“ v listopadu a prosinci zdarma!
13.9.2013 Svatba v zeleném
12.9.2013 Živý přenos konference o změně klimatu
6.9.2013 O včelkách samotářkách
4.9.2013 Do školy s ohledem na přírodu!
2.9.2013 Pozvánka na nové semináře „VODA PRO ŽIVOT“

30.8.2013 Mezinárodní den ochrany ozonové vrstvy
26.8.2013 I ekovýchova má své osobnosti
8.8.2013 Biovaření má zelenou!
5.8.2013 Cena kapky vody
2.8.2013 Proč na louky s kosou?

29.7.2013 Hurá do ZOO!!!
24.7.2013 Co pít v horkých letních dnech?
22.7.2013 Novela zákona o odpadech začne platit od 1. října
19.7.2013 Revitalizace vodních toků
16.7.2013 Alergie a biologické znečištění ovzduší
16.7.2013 Kotlíkové dotace pro Ústecký kraj
11.7.2013 Nová vyhláška o ochraně dřevin a povolování jejich kácení

28.6.2013 Za humny je taky krásně
26.6.2013 Jak studenti „zeleně“ nakupovali
25.6.2013 Co se děje na skládce? aneb S čím kdo zachází, tím také schází!
24.6.2013 Moře odpadů v moři
21.6.2013 Ozon – chrání nebo škodí?
20.6.2013 Jak probíhalo předávání cen v soutěži "Poraď ODPADlíkovi"
19.6.2013 Bez chemie se nikam nepohneme
12.6.2013 Kdo nejlépe poradil ODPADlíkovi?
11.6.2013 Ekologické centrum na jarmarku
10.6.2013 Světový den větru aneb Vítr a jeho energie

23.5.2013 Školní zahrada – zelená učebna
22.5.2013 Imisní monitoring ve světě a v Evropě
21.5.2013 Seznamte se s činností Zdravotního ústavu
17.5.2013 Jak ekologicky na dovolenou ?
15.5.2013 Chemie a láska
6.5.2013 FÉROVĚ!
3.5.2013 Odpady – na životní prostředí dopady
2.5.2013 Oslavme ptačí svátky

26.4.2013 Výměna domácích kotlů s příspěvkem bude možná i v Ústeckém kraji!
23.4.2013 Krajská ekologická konference pro žáky základních a středních škol
22.4.2013 Nová soutěž "Poraď ODPADlíkovi"
19.4.2013 Den Země a chemie
16.4.2013 Proč je i kosmetika BIO?
15.4.2013 Pleny jako odpad
10.4.2013 Znečišťující látky v ovzduší a jejich škodlivost I.
3.4.2013 Studenti UJEP v Ekocentru

28.3.2013 Pálení odpadu na Zemi v průběhu staletí
28.3.2013 Kontrolní den Ekologického centra Most pro Krušnohoří
26.3.2013 To nejsladší na světě
25.3.2013 O Nové zelené úsporám s ministrem životního prostředí
22.3.2013 Brána ekologie otevřená – soutěž VODA PRO ŽIVOT
22.3.2013 Jak jste poznávali vodu a její tajemství
21.3.2013 Jak chránit vodu? Aneb "VODY NENÍ NEKONEČNĚ, UŽÍVEJME JI SPOLEČNĚ"
20.3.2013 Jaro za dveřmi – ptáci za okny
19.3.2013 Chemie a ženy
18.3.2013 Pneumatiky do příkopu nepatří!
11.3.2013 Imisní monitoring – aneb jak se měří imise?
5.3.2013 Jaká je kvalita životního prostředí na Mostecku?

28.2.2013 Vývoj ovzduší na Mostecku
28.2.2013 Kde se vzala, tu se vzala... Evropská vodní charta
26.2.2013 Nová zelená úsporám
25.2.2013 Kde je čistší vzduch, uvnitř nebo venku?
19.2.2013 Pták roku 2013 – Břehule říční
14.2.2013 Farmářské trhy v Mostě mění lokalitu aneb Bedýnkování v každé roční době i počasí
12.2.2013 Chemie nám chutná
7.2.2013 O řezaných květinách trochu jinak…
4.2.2013 Co do popelnice nepatří?

30.1.2013 WELFARE aneb jsme ke zvířatům opravdu fér?
28.1.2013 Osmáci na cestě za tajemstvím ropy
22.1.2013 Rok 2013 – Mezinárodní rok …
22.1.2013 Právo životního prostředí v roce 2012 a 2013 aneb Co se událo a co se chystá?
8.1.2013 V novém roce nová rubrika ECM

leaf