Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 16.7.2019, 08:12
Zahájeno spalování neodsířeného syntézního plynu na polním hořáku POX B 201, najíždění reaktoru 6 na výrobně POX. Spalování bylo ukončeno dnes v 9:00 po zapojení reaktoru do výroby.

UNIPETROL RPA - 13.7.2019, 02:00
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, přejezd typu prášku na výrobně PP. Spalování bylo ukončeno dnes ve 2:50.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Ozvěny EKOFILMU v Mostě

6. května 2016

ekofilmEKOFILM vznikl v roce 1974 v Ostravě a je nejstarším festivalem environmentálního zaměření v Evropě. Tradiční součástí a celoroční aktivitou jsou i OZVĚNY EKOFILMU, které probíhají především ve školách, ale i v kinech, různých výchovných a vzdělávacích zařízeních i v rámci významných kulturních akcí a festivalů. Ve středu 4. 5. 2016 se v promítacím sálu Městské knihovny v Mostě uskutečnily ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí a za finanční podpory statutárního města Mostu Ozvěny EKOFILMU i v Mostě. Sál knihovny zaplnilo téměř 110 studentů Vyšší odborné školy ekonomické, sociální a zdravotnické, Obchodní akademie, Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy v Mostě, kteří shlédli celkem 6 filmů z databáze filmového festivalu EKOFILM a 1 film, věnovaný proměně krajiny v Podkrušnohoří.

EKOFILM 2015
EKOFILM v roce 2015 se konal v Brně a nabídl divákům v brněnských sálech 90 filmů, dále řadu výstav, besedy se známými osobnostmi filmu i kultury a mnoho doprovodných akcí. Festival svým divákům předkládá především nezávislé dokumenty o otázkách a globálních problémech ochrany životního prostředí. Prostřednictvím špičkových soutěžních i nesoutěžních snímků přináší významný zdroj nejnovějších informací o stavu přírody a životního prostředí v různých zemích světa a v mnoha případech i fakta o řešení závažných ekologických kauz.

Ozvěny EKOFILMU
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří (ECM) vybralo pro studenty z databáze filmů festivalu EKOFILM vzhledem k projektu Brána ekologie otevřená, který má pro rok 2016 podtitul PŮDA, snímky zaměřené nejen na životní prostředí, ale především na téma půdy.

ekofilm V úvodu Ing. Milena Vágnerová, vedoucí ECM, seznámila studenty s historií festivalu EKOFILM, jeho cíli a posláním a projektem Ozvěn EKOFILMU. Přívítala také Ing. Vlastu Fryčovou, referentku Odboru životního prostředí a mimořádných událostí mosteckého magistrátu. Poté blíže informovala studenty o každém filmu, který byl poté promítnut, o jeho obsahu, autorech, ocenění.

Jako první byl představen krátký animovaný film Náš odkaz, rakouské animátorky Cornelie Leichtfriedové. Tento film souhrnně ukazuje, kolik odpadu vyprodukuje běžný obyvatel Západu za svůj život. Studenti se tak mohli zamyslet nad svým postojem k životnímu prostředí i svému okolí.

Druhým z animovaných filmů byl český snímek Daniela Birda a Jaroslava Mrázka - Silnice zdarma. Snímek výstižně ukazuje, jaký vliv má rozhodnutí o výstavbě silnice na přírodu a krajinu, jak provoz na silnici a související „služby“ motoristů devastuje vše živé v širokém okolí silnice. K 95 % lesních ztrát dochází v pásmu 50 km od silnic. Budování silnic ohrožuje naše lesy, přirozená prostředí a lidi, kteří jsou na nich závislí.

Největší šum v sále vyvolal následující snímek od stejných českých autorů, Merkelovi, z roku 2013, kdy máma Merkelová neuváženě ponechala své nezbedné ministry Philippa Roeslera a Petera Altmaiera, aby si doma hráli s různými energetickými zdroji. Výsledek ale pro planetu není dobrý.

Třetím snímkem dua Daniel Bird a Jaroslav Mrázek byl minutový animovaný film s názvem Arktické tání, který varuje před táním arktických ledovců, na které upozorňují vědci z celého světa. Tento snímek byl natočený pro zelenou koalici v Evropském parlamentu.

Posledním z krátkých filmů byl izraelský animovaný film ilustrátorky Mor Israeli a dříve reklamního ilustrátora Idana Barzilayeho s výstižným názvem Plováky. Snímek cynickým pohledem sleduje postavy, které se pohybují po zajetých kolejích a jejichž činnosti jsou rutinní a cyklické. Tato jednotvárnost odráží ubíhání času a neschopnost postav se z koloběhu vymanit. Přestože se stále pohybují, nikam se fakticky neposouvají. Divákovi a potažmo ani jim nezbývá než čekat, zda nějaká změna vůbec přijde.

Po shlédnutí 4 kratičkých animovaných filmů přišel na řadu hlavní film představení - zkrácená cca 28 minutová verze 60 minutového dokumentárního snímku Michala Gálika Zelená poušť. Film natáčel během dvouměsíčního pobytu na ostrově Borneo v roce 2011 s cílem informovat veřejnost o devastujícím vlivu zakládání palmových plantáží na přírodu Bornea a nastartovat tak v ČR a SR kampaň mířenou proti palmovému oleji Dokument odkrývá děsivá a šokující tajemství průmyslu s palmovým olejem. Příběh o palmovém oleji je i příběhem o globální odpovědnosti a o tom, že my, jako spotřebitelé, máme v rukou obrovskou moc, když našimi rozhodnutími při nakupování dokážeme ovlivňovat i to, co se děje na druhé straně planety.

Po skončení promítání dokumentů proběhla v sále diskuze se studenty na téma jejich přístupu k životnímu prostředí, názoru na problematiku palmového oleje. Ve většině případů nevěděli, že se palmový olej získává za cenu tak velké devastace životního prostředí a že se nachází v tolika druzích potravin.

Filmy byly zapůjčeny Ministerstvem životního prostředí.

Černobílá – barevná
ekofilmVe druhé části představení studenti shlédli, za přítomnosti autora scénáře Ing. Stanislava Štýse, DrSc., film na téma proměny krajiny v severních Čechách s názvem Černobílá – barevná, který režíroval rakouský režisér Paul Rozszdym. Film seznamuje s padesátiletými výsledky české rekultivační školy, jejíž myšlenkou je dlouhodobá obnova všech těžbou narušených krajinných celků, tvorba lesních zemědělských a vodních ekosystémů, s ohledem na souznění člověka s přírodou. Česká rekultivační škola se stala vzorem pro řešení rekultivací v mnoha dalších zemích. Za svůj film sklidil Ing. Štýs od studentů nadšený potlesk.

ekofilmIng. Štýs po skončení promítání komentoval vznik filmu, jeho natáčení i obsah a diskutoval se studenty na téma rekultivace krajiny. Vyprávěl o své životní cestě k rekultivacím, studiu lesnictví, přednášení v Číně a velkém koníčku – fotografování krajiny. Vysvětlil studentům celý náročný proces rekultivací, od samotného plánování před těžbou až po výsadbu nových porostů. Na závěr promítl a okomentoval své fotografie - dvojčata, na kterých mohli studenti vidět jak dříve vypadali známá místa v okolí a jak se procesem rekultivací proměnili do dnešní podoby rekreačních oblastí. Někteří studenti Ing. Štýsem ještě debatovali i po skončení akce.

Kateřina Chabrová, DiS.
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Foto: archiv ECM

ekofilmČlánky a tiskové zprávy z roku 2016

2.12.2016 Který vánoční stromeček je ten nejlepší?

28.11.2016 Jaderný odpad v Lubenci na Lounsku?
25.11.2016 Kvalita ovzduší a zdraví obyvatelstva
21.11.2016 Barva listů a ovzduší
18.11.2016 Studenti opět zkoumali, jak potraviny cestují
4.11.2016 Co ví studenti o uhlí

31.10.2016 Komu se nelenilo a zelenalo?
19.10.2016 Hornictví, jeho tradice a studenti
17.10.2016 Ozvěny EKOFILMU pro žáky 1. a 15. ZŠ v Mostě
13.10.2016 Až se zima zeptá aneb Jak uchovávat potraviny zdravě a šetrně – bez elektřiny
12.10.2016 Jak se stát farmářem
11.10.2016 Studenti poznávali VÚHU a.s. a VŠB
5.10.2016 Ekocentrum na Svatomichaelských slavnostech 2016
3.10.2016 Lesní školky

30.9.2016 Studenti v Elektrárně Počerady
21.9.2016 Studenti se vydali na Cestu…aneb Uhelná maturita 2016
16.9.2016 Den otevřených dveří na vodním díle Přísečnice
1.9.2016 Lužická jezera největší uměle vytvořená vodní plocha Evropy

5.8.2016 CITES - úlovky z dovolené
4.8.2016 Evropská unie se brání invazním druhům

29.7.2016 CO2 patří pod zem?
17.7.2016 Salesiova výšina a naučná stezka
15.7.2016 EIA a veřejnost
11.7.2016 Kam o prázdninách?
1.7.2016 V ekocentru se zkoumala cesta potravin na náš stůl

29.6.2016 Národní přírodní rezervace Jezerka
28.6.2016 Na ZŠ Palacha se promítaly filmy o ekologii
23.6.2016 Ptačí oblast v Krušných horách
16.6.2016 Zápřednice jedovatá není žádná jedovatá bestie
14.6.2016 Bushmeat - nutnost obživy nebo mlsný jazyk?
10.6.2016 Exkurze v Záluží
6.6.2016 Modrá úsporám

26.5.2016 Včely a jejich tajemství
6.5.2016 Ozvěny EKOFILMU v Mostě
5.5.2016 Gymnázium Most dýchalo a chutně a zdravě se stravovalo
2.5.2016 Biopotraviny a kam za nimi v Ústeckém kraji?

29.4.2016 Ozvěny EKOFILMU v Mostě
29.4.2016 Hornická soutěž začíná
20.4.2016 Ústecký kraj má své regionální potraviny
15.4.2016 Ekozemědělství
11.4.2016 Nový zákon o odpadech a evropské směrnice
7.4.2016 Svoz bioodpadu z domácností
6.4.2016 Prezentace činnosti Ekologického centra Most pro Krušnohoří

21.3.2016 Soutěžte s námi neboť „Komu se nelení, tomu se zelení“
15.3.2016 Rostlinní sousedé a jejich vztahy
9.3.2016 Chráněné lokality – Co je nového v Ústeckém kraji?
7.3.2016 Les a kácení
1.3.2016 Pták roku 2016: červenka obecná

24.2.2016 Jaké jsou výsledky COP21 v Paříži?
19.2.2016 Půda, zdroj života
15.2.2016 Quo vadis EVVO?
8.2.2016 Nová zelená úsporám
1.2.2016 Neekologická změna ve způsobu účtování energií

19.1.2016 Jaké je životní prostředí Ústeckého kraje?
6.1.2016 Rok 2016 bude rokem luštěnin

leaf