Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 9.12.2019, 12:00
Dnes mezi 18:00 až 19:00 proběhne v areálu Unipetrolu RPA Litvínov a jeho okolí mimořádná zkouška systému výstrahy a vyrozumění PCH po úpravě softwaru řídících PC.

UNIPETROL RPA - 8.12.2019, 22:30
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, proplach C3- cisteren na úseku VZP EJ.

UNIPETROL RPA - 7.12.2019, 17:19
V souvislosti s najížděním jednotky kontinuálního reformování benzinů bude dnes docházet ke spalování produkce vodíkového plynu na fleře NRL. Doba trvání: cca 48 hod.

UNIPETROL RPA - 7.12.2019, 12:30
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, najíždění reaktoru C a B na výrobně PE1.

UNIPETROL RPA - 6.12.2019, 06:30
Zahájeno spalování odsířeného syntézního plynu na polním hořáku výrobny POX, oprava R 101 na výrobně NH3.

UNIPETROL RPA - 4.12.2019, 12:24
Od 12:00 hod spalování uhlovodíkových plynů bez obsahu sulfanu. Odstavení výrobní jednotky CCR z důvodu opravy zařízení.

UNIPETROL RPA - 2.12.2019, 08:59
29.11.19 v 10:40 zahájeno spalování veškeré produkce čistého vodíku.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Hrozba jménem elektrosmog

1. září 2014

www.pixabay.comElektrosmog neboli elektromagnetické znečištění prostředí vzniká působením frekvencí různých elektromagnetických polí, které nás obklopují zejména ve městech. Jedná se o uměle vytvořené elektromagnetické pole, které vyzařují všechna elektrická zařízení, především vysílače mobilních a datových operátorů, vysokofrekvenční elektrická vedení, trafostanice, ale také veškeré elektrospotřebiče v domácnosti, jako jsou mobilní telefony, elektrické či indukční vařiče, televizory, počítače, rádia, radiobudíky a další.

Tato elektromagnetická pole jsou umělá a nepřirozená, působí zde už zhruba 100 let, ale až v posledních desetiletích nabírají ohromných rozměrů a intenzity. Nacházíme se na špičce technologického vývoje naší civilizace na planetě Zemi. Nikdy tu nebylo tolik elektrických přístrojů a komunikačních a datových sítí, jako v posledních letech, a to není konec. Každý měsíc exponenciálně vzrůstá využívání internetu a datových sítí nejen u nás, ale po celém světě.

Jaký vliv má elektrosmog na člověka?

Kolem nás existuje celé spektrum elektromagnetických vln. Radiové vlny, na nichž vysílají rozhlasové stanice, střední a krátké vlny, televizní pásma, kmitočty používané mobilními operátory, frekvence satelitní navigace, radary v letadlech a různé jiné zdroje až po délku vln v milimetrech. Všechna tato záření jsou nejen kolem nás, ale prochází naším tělem, pronikají do všech tkání a buněk. Navíc jsou tato elektromagnetická vlnění přijímána různými kovovými předměty, které je mohou nejen pohltit, ale i jako antény vyslat dál.

www.pixabay.comNa první pohled nám elektromagnetické znečištění prostředí neškodí, nebolí nás ani nepálí, většina z nás necítí žádný negativní dopad. Jde však o nový fenomén, který se dříve v prostředí skoro nevyskytoval a dnes je všude kolem nás v ohromném měřítku, Dá se předpokládat, že lidské tělo se mu zatím nestačilo dobře přizpůsobit. Na místě je tedy opatrnost a prozřetelnost.

Ohrožuje elektrosmog naše zdraví?

O možném škodlivém vlivu elektromagnetického záření se provádějí rozsáhlé výzkumy po celém světě. Zatím nebyl dostatečně vědecky prokázán negativní účinek na zdraví. Může nás to však uspokojit? Mnoho studií varuje, že vlivem elektrosmogu je živý organismus stále oslabován snahou udržet probíhající biochemické reakce. Tím klesá vitalita i schopnost imunity. Elektrosmogu se přičítá zvýšená únava, zpomalování reakcí, zhoršování paměti a koncentrace, zvýšení nervozity. U dětí, které mají citlivější organismus, se tyto neblahé následky mohou projevit mnohem dříve. Dle nezávislých lékařských výzkumů může elektrosmog způsobit změny v krevním obraze, rozpad buněk, elektrosmog má toxické účinky na DNA, hrozí zvýšené nebezpečí rakoviny, pokles plodnosti, narušení tvorby hormonu melatoninu, což má za následek sníženou schopnost regenerace organismu a tak bychom mohli pokračovat.

Co říká o elektrosmogu legislativa?

Od roku 1990 do roku 2000 platila v ČR vyhláška MZ ČR č. 408/1990 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky elektromagnetického záření. V r. 2000 začalo platit nařízení vlády č. 480/2000 o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, které připouští tepelné účinky. Někteří odborníci však varují, že v novém nařízení byly prosazeny cca 10x měkčí normy než dříve, které chrání zdraví lidí méně než techniku. Od roku 2008 platilo vládní nařízení 1/2008 Sb. O ochraně zdraví před neionizujícím zářením, které bylo novelizováno Nařízením vlády 106/2010 Sb., dne 1.května 2010. Vláda se tedy problematikou elektrosmogu zabývá, přesto někteří vědci varují, že stanovené bezpečnostní limity jsou příliš vysoké.

Mezinárodní skupina dvaceti vědců a odborníků na veřejnou politiku ochrany zdraví (USA, Švédsko, VB, Rakousko), sdružená ve výzkumném sdružení »Bioinitiative«, zveřejnila v srpnu 2007 odbornou zprávu o vlivu elektromagnetických polí (EMP) na lidské zdraví. Zpráva vyjadřuje závažné pochyby, týkající se bezpečnosti dnes platných limitů pro ochranu před EMP, pocházející z různých zdrojů (vedení VN, mobilní komunikace, radary, TV a rádio a řada dalších). DNA buněk rozpozná elektromagnetické pole již při velmi nízkých hodnotách expozice a reaguje na to stresovou biochemickou odpovědí. Vědecké výsledky nám říkají, že naše bezpečnostní limity jsou nepřijatelné a proti expozicím EMP se musíme chránit sami.

Jak se chránit před elektrosmogem?

www.pixabay.comV dnešní době je obtížné až nemožné elektrosmogu uniknout, díky satelitním vysílačům je již zamořena celá planeta. Přesto si můžeme alespoň v našich domácnostech vytvořit zdravější prostředí, pokud víme jak na to. Nemusíme zavrhnout technické vymoženosti, ale používat je uvážlivě, bezpečně, v nutných případech, nezneužívat je. Naučit se vypínat elektrospotřebiče ze zásuvky, vypínat wi-fi, pokud ho nepoužíváte, držet mobilní telefony dál od hlavy, nejlépe s použitím sluchátek. Na noc vypínat mobily i další elektropřístroje nebo je alespoň mít co nejdál od postele. Elektrická pole klesají se vzrůstající vzdáleností od zdroje. Také existují různé stinicí materiály a zařízení pro snížení hodnot EMP - folie do oken, odpojovače napětí, stínicí malby, omítky, sítě, kabely, záclony atd. Můžete si nechat přeměřit elektromagnetické pole speciálními přístroji. Naučte své děti používat mobily jen v nutných případech pro stručné rozhovory nebo raději jen pro posílání zpráv.

Pokud máte zájem o více informací o elektrosmogu nebo naopak máte tip na kvalitní odrušovač, můžete nás navštívit v Ekologickém centru (tř. Budovatelů 2830/3, Most) nebo zatelefonovat na Zelenou linku 800 195 342. Přejeme Vám hodně úspěchů při vytváření zdravého prostředí ve Vašem bydlišti i jeho okolí.

Jana Krátká
Ekologické centrum Most a Kralupy n/Vltavou
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Foto: www.pixabay.com (SplitShire, alsen, geralt)

Odkazy:
http://www.phoenixcasopis.cz/component/search/?searchword=elektrosmog&ordering=&searchphrase=all
http://www.phoenixcasopis.cz/component/content/article/182-2013-12/2331-ohrozuje-vam-elektrosmog-zdravi.html
http://www.zdravy-domov.cz/elektrosmog
http://www.elektrosmog.cz/main.htmlČlánky a tiskové zprávy z roku 2014

17.12.2014 Ovzduší a doprava ve městech
15.12.2014 Ovzduší pro pedagogy
15.12.2014 Žáci z Kadaně a Bíliny na exkurzi v ECM a KSK
12.12.2014 Brána ekologie otevřená aneb Ovzduší
3.12.2014 Lampiony štěstí a životní prostředí
1.12.2014 Soutěž „Pojmenujte naše parky“

27.11.2014 Experti na životní prostředí v Ekocentru
11.11.2014 Městské parky očima obyvatel Mostu
7.11.2014 Vyhodnocení soutěže Den stromů 2014

29.10.2014 Jak probíhala soutěž ke Dni stromů 2014
27.10.2014 Za stromy města Mostu
24.10.2014 Seminář Těžba a rekultivace pro chomutovské studenty
21.10.2014 Žáci z Libochovic zkoumali ovzduší na Mostecku
16.10.2014 Semináře "CO DÝCHÁME?"
2.10.2014 Mostecké jezero a ovzduší
1.10.2014 S prachem nejsou žerty

29.9.2014 Ekologické centrum se zapojilo do projektu „Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje“
26.9.2014 Výroční konference iniciativy STOP PRACH
23.9.2014 Od října budeme třídit elektroodpad důkladněji a snáz
22.9.2014 Málo známé ovocné dřeviny na Mostecku
18.9.2014 Mravenci - strážci lesní čistoty
15.9.2014 Soutěž ke Dni stromů
12.9.2014 Velké, širé, rodné lány?
9.9.2014 A je to tady… výherci soutěže ke 100 letům VD Janov jsou známi!
8.9.2014 Program předcházení vzniku odpadů
3.9.2014 Soutěž s VD Janov ukončena
2.9.2014 Klimatický summit
1.9.2014 Hrozba jménem elektrosmog

27.8.2014 Invazní druhy rostlin na Mostecku
6.8.2014 Jdeme na žízaly aneb jak na kvalitní kompost

28.7.2014 Celostátní floristický kurz České botanické společnosti v Podbořanech
23.7.2014 Zachráníme je pro budoucnost?
17.7.2014 Zahradníkem v městské džungli
7.7.2014 Příběh jednoho trička

26.6.2014 Den otevřených dveří v Chemparku – Tvoříme svět z ropy
25.6.2014 POZOR! Nové semináře zdarma
24.6.2014 CEntrální LIkvidace Odpadů aneb Cesta od skládky k centru pro nakládání s odpady
20.6.2014 Valná hromada STEP 2014
18.6.2014 Zelené žáby na Zelené lince
9.6.2014 Jak na klíšťata
5.6.2014 Jaké to bylo v kabinetě…

27.5.2014 GMO aneb je libo čerstvou zeleninku?
26.5.2014 Pedagogové těžili a rekultivovali
23.5.2014 Žáci si užívali výhry na Flájích
16.5.2014 Jak hýčkají planetu Zemi na ZŠ a SŠ Palacha

18.4.2014 Ekologické centrum se prezentovalo
17.4.2014 Den Země - 22. dubna
14.4.2014 Příběh EKOLOGIE…
10.4.2014 Na houby nemusíte čekat až do léta!
1.4.2014 100 let Janovské přehrady oslavíme SOUTĚŽÍ

31.3.2014 Jaký byl rok 2013 z hlediska imisí na Mostecku a Litvínovsku?
28.3.2014 Hrozí nám nedostatek vody?
26.3.2014 Nová lokalita orchidejí na Mostecku
24.3.2014 Jarní očista s obilovinami
21.3.2014 Psí množírny – noční můra milovníků psů
19.3.2014 Lom a Most už překročily 37x povolený denní limit prachu
18.3.2014 EKO a BIO
11.3.2014 Slunce za okny, prach v ovzduší
7.3.2014 Kácení dřevin má také svá pravidla
4.3.2014 Hurá do zahrady!

22.1.2014 Zelená ekologickému bydlení
17.1.2014 Ovzduší na Zelené lince
7.1.2014 Rok 2014 aneb Co bude mezinárodními tématy roku?
6.1.2014 Ovoce na našem stole

leaf