Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA, s.r.o. - 27.1.2021, 04:10
Po odstavení TBK - 4 se spaluje přebytečný odsířený syntézní plyn na B - 201. Doba trvání události: 2 hodiny.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).



Zodpovědnost za přírodu? Jaké jsou hlavní myšlenky environmentalismu?

29. listopadu 2019

environmentalismus, odpady, ekologie, zdrojeOchrana životního prostředí, ekologie, ekologická krize a udržitelný rozvoj, to vše jsou pojmy, které jsou v současném světě velmi často diskutované a analyzované. Životní prostředí je stále více měněno a zatěžováno lidskou činností. Člověk je jednou ze součástí přírody, která není nikomu nadřazená. Environmentalismus se zabývá především vztahem mezi přírodou a člověkem.

Environmentalismus patří mezi sociální hnutí nebo do ideologie zaměřené na blaho životního prostředí, usiluje o ochranu a zachování prvků zemského ekosystému, včetně vody, vzduchu, půdy, zvířat a rostlin, spolu s celými stanovišti, jako jsou deštné pralesy, pouště a oceány. Snaží se o nápravu škod a také řeší prevenci budoucího ničení. Patří mezi způsoby myšlení, ve kterém se lidé snaží starat více o planetu a dlouhodobé přežití života na Zemi, což znamená, že se jednotlivci i kolektiv snaží přijít s řešením a nápravou environmentálních problémů planety.

environmentalismus, odpady, ekologie, zdrojeZemě se může zdát jako obrovské místo, takový obrovský míč o průměru téměř 13 000 km. Při neustálé chůzi ustálenou rychlostí by člověku trvalo alespoň pár let, než by Zemi celou obešel. Při představě něčeho tak velkého, není snadné se příliš obávat o stav životního prostředí. Na planetě Zemi žije více než 7,5 miliardy lidí, kteří spotřebovávají zdroje, znečišťují a využívají tolik energie neefektivním způsobem, který mění klimatické podmínky. Jakým problémům podle environmentalismu životní prostředí čelí?

Zdroje
Člověk žije konzumací – kupuje věci a vyhazuje je, někdy je dokonce ani nevyužije. Na celém světě žijí miliony lidí v chudobě s příliš malým množstvím jídla, bez řádného zásobování vodou nebo hygienických zařízení a se zdravotními problémy. Země je místo s omezenými zdroji, ale lidé žijí, jako by naše zdroje byly neomezené.

Energie
environmentalismus, odpady, ekologie, zdrojeZákladní fyzikální zákon (zachování energie) říká, že je nemožné dělat na Zemi cokoli bez použití energie – konzumování jídla (energie, kterou potřebujeme k životu), domy potřebují energii (na vaření, vytápění, výrobu horké vody a provozování všech spotřebičů a pomůcek, které usnadňují život) aj. Malé množství využívané energie je z obnovitelných zdrojů (sluneční energie, větrná energie atd.), ale většina energie pochází ze spalování fosilních paliv, jako je uhlí, ropa a zemní plyn. Hlavní otázkou environmentalismu je – jak v budoucnu lidé uspokojí své energetické potřeby, pokud se většina fosilních paliv spotřebuje?

Odpady
environmentalismus, odpady, ekologie, zdrojeNeexistuje téměř nic, co by nevedlo k vytvoření nějaké formy odpadu, jako vedlejšího produktu. V dnešní době lidé využívají mnohem větší škálu materiálů, včetně plastů, které je složité recyklovat nebo likvidovat. Při svém chování bychom se měli snažit o nevytvářet, když už nějaké vytvoříme tak je recyklovat nebo zodpovědně likvidovat, avšak pokud se tak nestane, může se odpad stát nebezpečným znečištěním – pevné látky, kapaliny nebo plyny, které vyhodíme do životního prostředí, bez ohledu na to, kde skončí nebo jaké škody způsobí.

Druhy/Ekosystémy
Lidé se na Zemi díky evoluci stali dominantními, podle enviromentalismu mají lidé sklon sami sebe považovat jako jediný druh na naší planetě. Věnují malou nebo žádnou pozornost jiným druhům – rostlinám nebo zvířatům – nebo jejich stanovištím. Staví domy, továrny a dálnice s tím, že odstraňují domy jiných druhů. Zastánci environmentalismu se domnívají, že většina lidí na Zemi zavírá oči před miliardami tvorů vychovaných v otřesných podmínkách, jen aby na své stoly získali levné jídlo.

Sociální spravedlnost
environmentalismus, odpady, ekologie, zdrojeNěkteré environmentální problémy jsou způsobeny tím, jak se člověk k člověku chová. Lidé v bohatých zemích Evropy, Ameriky aj. se často zaměřují na lidi v rozvojových zemích, kteří spalují deštné pralesy, mají velké množství dětí nebo žijí v silně znečištěných městech. Pohodlně ignorují skutečnost, že chudší lidé jsou často odsouzeni žít tímto způsobem. Politici si rádi tleskají za to, kolik lidí nyní recykluje a kolik peněz se točí v honbě za snižováním skleníkových plynů, které způsobují globální oteplování – ale tyto věci (plasty k recyklaci, odvoz nebezpečných odpadů ke zpracování atd.), právě bohatší země exportují do rozvojových zemí, tiše ukládají toxický odpad do chudších zemí v Africe, Asii aj. Enviromentalismus poukazuje na otázku – mohou se plácat po ramenou, pokud uklízejí problémy životního prostředí pod koberec jiným státům?

Ústřední součástí enviromentalismu je rozpoznat škody, které na planetě způsobíme sami a udělat vše, co můžeme, aby se škoda minimalizovala. To znamená kupovat věci rozumněji (např. biopotraviny – ty neznečišťují půdu), snižovat odpad, opětovně jej využít a recyklovat, používat veřejnou dopravu místo automobilů.

Rozpoznání problému je vždy prvním krokem k nalezení řešení. Enviromentální koncepty, jako jsou ekosystémy, udržitelný rozvoj, biologická rozmanitost a ropný vrchol, jsou příklady toho, jak můžeme porozumět křehkosti našeho životního prostředí. Řešení, která skutečně přijmeme, jsou směsí různých přístupů zahrnující ochranu životního prostředí, právo, ekonomii, technologii, vzdělávání, sociální spravedlnost, osobní změnu a aktivismus.

Bc. Jana Nachlingerová
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Foto: pixabay.com



Články a tiskové zprávy z roku 2019

19.12.2019 Jak na nás působí reklamy?
9.12.2019 Umělé zasněžování – ano či ne?
4.12.2019 Jak ekologicky zabalit dárek k Vánocům? Co třeba technikou furoshiki?
2.12.2019 Teplické školy se vzdělávaly o odpadech

29.11.2019 Zodpovědnost za přírodu? Jaké jsou hlavní myšlenky environmentalismu?
25.11.2019 Nápojové plechovky – velký hit z vykáceného pralesa
20.11.2019 Záchrana stromů? Recyklací papíru nebo spíše omezením naší spotřeby?
6.11.2019 Na rybách s ekocentrem II.
4.11.2019 Malí Ekohrdinové mezi námi
1.11.2019 Žáci v Mostě besedovali o ochraně životního prostředí

23.10.2019 Jak dopadl podzimní cyklus Uhelné maturity?
16.10.2019 Ekosemináře ve Štětí
9.10.2019 Uložení zahrady k zimnímu spánku
2.10.2019 Osvětová kampaň do čekáren pediatrů i do mateřských školek

30.9.2019 Podzimní semináře v ekocentru
27.9.2019 Textilní průmysl je druhým největším znečišťovatelem planety
20.9.2019 Uhelná maturita opět zde II.
18.9.2019 Rekultivace krajiny po těžbě uhlí na Mostecku
11.9.2019 Skauting - ekologie v praxi

27.8.2019 Velkovýroba zeleniny a ovoce
20.8.2019 Čistírny odpadních vod aneb co vše se dá spláchnout
12.8.2019 Ptactvo na mosteckých výsypkách
6.8.2019 Pěstitelské práce zpět do škol

23.7.2019 Přichází konec doby klecové?
15.7.2019 Tipy na ekodovolenou
3.7.2019 Ženy, které mění svět

26.6.2019 Zelený Oskar - unikátní biotechnologie HYDAL je vyroben z použitého fritovacího oleje
12.6.2019 Zelené nebezpečí – sinice
4.6.2019 Za uhlím a permoníky II.

20.5.2019 Přírodní zahrady
15.5.2019 Za uhlím a permoníky I.
13.5.2019 Národní přírodní rezervace na Mostecku
9.5.2019 OSN přijalo šestý Světový přehled životního prostředí
6.5.2019 Jarní finále Uhelné maturity

26.4.2019 Naši malí sousedé – Znáte ptáky ve svém městě?
23.4.2019 Lektorky ekocentra učily v Oseku
16.4.2019 Na rybách s ekocentrem
15.4.2019 Zdobení velikonočních vajíček jinak
11.4.2019 Trávník nebo kvetoucí louka?
8.4.2019 Uhelná maturita opět zde
4.4.2019 Hravě s odpady

20.3.2019 Léčivé rostliny u prahu našeho domu II.
14.3.2019 Jarní úklid bez chemie
1.3.2019 Léčivé rostliny u prahu našeho domu I.

19.2.2019 Výroba domácí kosmetiky
7.2.2019 Mufloni na mosteckých výsypkách

31.1.2019 Klimatická změna a proč je přehlížena
11.1.2019 Zahřívající a ochlazující potraviny
2.1.2019 Oceány bez plastů?

leaf