Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 25.6.2019, 12:10
Krátkodobý výpadek jednotky NTI- (od 9:40 - 10:10hod). Překročení limitů sulfanu (od 9:40 do 11:40 hod).

UNIPETROL RPA - 25.6.2019, 09:30
Ukončeno spalování uhlovodíkových plynů s obsahem sulfanu na polním hořáku.

UNIPETROL RPA - 24.6.2019, 12:20
Spalování uhlovodíkových plynů s obsahem sulfanu.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Exkurze v Záluží

10. června 2016

exkurzeDne 7. června 2016 se nové zaměstnankyně Ekologického centra Most pro Krušnohoří (ECM) a Ekologického centra Kralupy nad Vltavou (ECK) i s vedoucí obou center Ing. Milenou Vágnerovou vypravily na exkurzi do areálu chemických závodů v Záluží u Mostu. Nové dispečerky ekologických center tak získaly představu o činnostech společností UNIPETROL RPA, s.r.o. a ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. Své poznatky zaměstnankyně ECM a ECK využijí při informování veřejnosti o dění v chemických závodech.

exkurzeCílem exkurze bylo získat co největší povědomí o výrobě v areálu chemických závodů v Záluží, ekologických opatřeních a možných nestandardních událostech, jež mohou nastat.
První část exkurze byla teoretická. Ing. Pavel Sláma a Ing. Pavel Fobl popsali pomocí mapy areálu jednotlivé provozy a vysvětlili dispečerkám, jaké produkty se zde vyrábí, jak pracují jednotlivé fléry i jaké látky, kdy a proč se na které spalují.

Fléry jsou bezpečnostním zařízením provozoven, které zajišťují bezpečné uvolnění plynů, aby nedošlo k přetlakování nebo se používají při odstavení zařízení z důvodu opravy. Plyny se odvádí do fléry, kde jsou bezpečně spáleny s minimálním dopadem na životní prostředí. Hořák, který je kvůli bezpečnosti v nepřetržitém provozu, spaluje plyny s účinností
98 – 99,8 %, a proto tuto technologii využívají nejen v Záluží, ale i v průmyslu na celém světě.

exkurzeInformaci o spalování plynů na fléře a dalších nestandardních událostech posílají dispečinky obou společností neprodleně přímo do ECM. Zaměstnankyně ECM ihned tyto informace zveřejňují na webových stránkách www.ecmost.cz v českém i německém jazyce nebo odpovídají na dotazy občanů na bezplatné „Zelené lince“ 800 195 342.

exkurzeVe druhé části exkurze pak zaměstnankyně ECM a ECK ze střechy hlavní budovy shlédly celý areál, kde jim oba průvodci podrobně popsali, kde se jaká výroba nachází.

exkurzePoté navštívily dispečink, se kterým jinak komunikují prostřednictvím telefonů či emailů. Zaměstnanci dispečinku mají přehled o dění v celém areálu a jsou současně zodpovědní za předávání informací o případných nestandardních situacích kromě ECM také zaměstnancům, dotčeným institucím a organizacím.

Po seznámení s dispečinkem dostaly zaměstnankyně obou ekologických center pracovní oděv a vydaly se autem po areálu chemických závodů, kde si mohly zblízka prohlédnout výrobní prostředí. V další části exkurze si prohlédly areál biologické čistírny odpadních vod (ČOV). Než odpadní vody doputují z několika druhů kanalizací až sem, jsou předčištěny nebo případně zbaveny olejů ještě v jednotlivých výrobních centrech. V ČOV se dispečerky dozvěděly, jaký komplexní systém čištění vod využívají chemické závody z areálu Záluží a jaký je postup při kontaminaci povrchových vod. Prohlédly si i dispečink ČOV, kde se nepřetržitě hlídá stav, kvalita a ostatní parametry odpadní vody pomocí digitální techniky i pravidelného manuálního odebírání a vyhodnocování vzorků.

exkurzeBěhem prohlídky areálu se ekoporadkyně snažily získat odpovědi na své otázky. Zástupci společností byli velmi vstřícní a na otázky trpělivě odpovídali.

UNIPETROL RPA, s.r.o se zapojil do informování obyvatel Mostecka při krizových situacích využitím SMS InfoKanálu a bude tedy jako první občany informovat při haváriích a nebezpečných situacích. SMS obdrží každý, kdo se zaregistruje.

Kateřina Chabrová, DiS., Ing. Milena Vágnerová
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Foto: archiv ECMČlánky a tiskové zprávy z roku 2016

2.12.2016 Který vánoční stromeček je ten nejlepší?

28.11.2016 Jaderný odpad v Lubenci na Lounsku?
25.11.2016 Kvalita ovzduší a zdraví obyvatelstva
21.11.2016 Barva listů a ovzduší
18.11.2016 Studenti opět zkoumali, jak potraviny cestují
4.11.2016 Co ví studenti o uhlí

31.10.2016 Komu se nelenilo a zelenalo?
19.10.2016 Hornictví, jeho tradice a studenti
17.10.2016 Ozvěny EKOFILMU pro žáky 1. a 15. ZŠ v Mostě
13.10.2016 Až se zima zeptá aneb Jak uchovávat potraviny zdravě a šetrně – bez elektřiny
12.10.2016 Jak se stát farmářem
11.10.2016 Studenti poznávali VÚHU a.s. a VŠB
5.10.2016 Ekocentrum na Svatomichaelských slavnostech 2016
3.10.2016 Lesní školky

30.9.2016 Studenti v Elektrárně Počerady
21.9.2016 Studenti se vydali na Cestu…aneb Uhelná maturita 2016
16.9.2016 Den otevřených dveří na vodním díle Přísečnice
1.9.2016 Lužická jezera největší uměle vytvořená vodní plocha Evropy

5.8.2016 CITES - úlovky z dovolené
4.8.2016 Evropská unie se brání invazním druhům

29.7.2016 CO2 patří pod zem?
17.7.2016 Salesiova výšina a naučná stezka
15.7.2016 EIA a veřejnost
11.7.2016 Kam o prázdninách?
1.7.2016 V ekocentru se zkoumala cesta potravin na náš stůl

29.6.2016 Národní přírodní rezervace Jezerka
28.6.2016 Na ZŠ Palacha se promítaly filmy o ekologii
23.6.2016 Ptačí oblast v Krušných horách
16.6.2016 Zápřednice jedovatá není žádná jedovatá bestie
14.6.2016 Bushmeat - nutnost obživy nebo mlsný jazyk?
10.6.2016 Exkurze v Záluží
6.6.2016 Modrá úsporám

26.5.2016 Včely a jejich tajemství
6.5.2016 Ozvěny EKOFILMU v Mostě
5.5.2016 Gymnázium Most dýchalo a chutně a zdravě se stravovalo
2.5.2016 Biopotraviny a kam za nimi v Ústeckém kraji?

29.4.2016 Ozvěny EKOFILMU v Mostě
29.4.2016 Hornická soutěž začíná
20.4.2016 Ústecký kraj má své regionální potraviny
15.4.2016 Ekozemědělství
11.4.2016 Nový zákon o odpadech a evropské směrnice
7.4.2016 Svoz bioodpadu z domácností
6.4.2016 Prezentace činnosti Ekologického centra Most pro Krušnohoří

21.3.2016 Soutěžte s námi neboť „Komu se nelení, tomu se zelení“
15.3.2016 Rostlinní sousedé a jejich vztahy
9.3.2016 Chráněné lokality – Co je nového v Ústeckém kraji?
7.3.2016 Les a kácení
1.3.2016 Pták roku 2016: červenka obecná

24.2.2016 Jaké jsou výsledky COP21 v Paříži?
19.2.2016 Půda, zdroj života
15.2.2016 Quo vadis EVVO?
8.2.2016 Nová zelená úsporám
1.2.2016 Neekologická změna ve způsobu účtování energií

19.1.2016 Jaké je životní prostředí Ústeckého kraje?
6.1.2016 Rok 2016 bude rokem luštěnin

leaf