Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

Unipetrol RPA - 21.1.2019, 9:22
Spalování uhlovodíkových plynů s obsahem sulfanu. Výpadek kompresoru z důvodu poruchy zařízení M+R vlivem klimatických podmínek.

Unipetrol RPA - 18.1.2019, 00:20
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, po plánovaném odstavení reaktoru C 4001 na výrobně PE2.

Unipetrol RPA - 17.1.2019, 14:40
Spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I v rámci odstavení Reaktoru C 4001 na výrobně PE2.

Unipetrol RPA - 17.1.2019, 10:51
Od 10:51 do 11:20 spalování neodsířeného syntézního plynu na polním hořáku B 201 v rámci najíždění Reaktoru 2 na výrobně POX.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).

Fotografická soutěž Ekologického centra Most – „Člověk a příroda v zimě“ prodloužena do 21. března

23. února 2011

Kronika v kožené vazbě pro vítěze Letošní zima opravdu nešetří sněhem, ale ani mrazy. Dá se říci, že je přesně taková, jakou ji známe z Ladových obrázků a také z vyprávění našich dědečků a babiček. Pohled na zasněžené stromy, keře, louky i zamrzlé vodní hladiny pod bělostnou pokrývkou přímo vyzývá k zachycení nějakého toho snímečku.

Stejně jak jsme končili rok minulý, tak bychom rádi začali ten nový. Jak jinak než soutěží. Koncem roku jsme pořádali vědomostní ekologickou soutěž, jejíž hlavní cenou byla publikace Akta U a nyní, abychom procvičili opravdu všechny vaše smysly a podpořili také vaši kreativitu, přicházíme se soutěží fotografickou, s názvem „Člověk a příroda v zimě“.

Ekologické centrum Most pro Krušnohoří (dále jen ECM) vyhlašuje soutěž o nejlepší fotografii na témata:

 „Zimní toulky mosteckou a litvínovskou krajinou“
 „Jak se žije zvířatům v zimě“
 „Brr...to je zima“
 „Poezie zimy“
 „Příroda v detailu“

Jelikož účelem fotografie by nemělo být jen pouhé dokumentování, měla by mít i „hlubší“ význam, chtěli bychom, aby podtextem byla ochrana přírody nebo naopak necitlivý přístup k ní a důsledky tohoto přístupu na život člověka.

Ekologické centrum Most pro Krušnohoří (dále jen ECM) svým charakterem (zejména napojením na dispečinky průmyslových podniků v regionu) je dosud jediné svého druhu v České republice. Činnost ECM se opírá především o aktivní informování veřejnosti, zajištění efektivní komunikace s průmyslovými podniky, veřejnou správou a veřejností a hledání společných řešení environmentálních problémů v regionu. Jako jediné v republice disponuje bezplatným Zeleným telefonem, jehož prostřednictvím bylo zodpovězeno od jeho založení v roce 2000 více než 9000 dotazů.

Podmínky soutěže:

1. Do soutěže bude zařazen každý, kdo zašle fotografie na některé z uvedených témat elektronicky na e-mailovou adresu: ecm.souteze@gmail.com nebo doručí osobně do Ekologického centra Most pro Krušnohoří, ul. Budovatelů 2830, 434 37 Most, případně zašle poštou v obálce, případně umístí svou fotografii na facebooku Ekologického centra Most. Veškeré fotografie je nutné označit heslem „Soutěž + název tématu“, do kterého fotografie spadá.

2. Soutěž potrvá do 21.3.2011.

3. Soutěžící současně se zasláním snímků do této soutěže souhlasí s jejich využitím k propagaci organizátora soutěže a soutěže samé. Účastníci souhlasí s publikováním svých fotografií v tiskové podobě nebo v elektronické formě v rámci soutěže bez nároků za honorář.

4. Do soutěže mohou být zaslány fotografie alespoň ve formátu 10x15 cm – tj. 1200x1600 obrazových bodů (pixelů).

5. Soutěžní snímky nevracíme.

V průběhu měsíce března a dubna vybereme společně s profesionálními fotografy vítěze, kteří obdrží ceny. Hlavní cenou bude Velká kronika o hnědém uhlí v ruční vazbě do kůže, kterou věnuje Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., další ceny věnuje město Most, město Litvínov (např. publikace Litvínov Galerie pod širým nebem) a firma TRANSPORT TV s.r.o.

Vedle tohoto hodnocení bude probíhat průběžné hodnocení fotografií na facebooku, kde hodnotiteli budou sami uživatelé facebooku. Z této kategorie budou vybrány vítězné fotografie s nejvyšším počtem kladných ohlasů.

Z fotografií, které obdržíme od soutěžících, uspořádáme v ECM výstavu, takže bude možné si veškeré soutěžní fotografie prohlédnout.

Oprašte svou foto výbavu a vyrazte za inspirací.

Martina Černá
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří