Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

Unipetrol RPA - 16.2.2019, 02:45
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I v rámci najíždění reaktoru D na výrobně PE1.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).

Proč se nesmí sbírat hlemýždi? Nejsou přece chránění.

19. května 2006

Hlemýžď zahradní sice nepatří mezi zvláště chráněné živočichy, vztahuje se na něj "pouze" obecná ochrana. Objevuje se však i v příloze Bernské konvence (úmluva o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť). Jelikož však dochází v některých oblastech k intenzivnímu sběru hlemýžďů, mají města možnost na tento nešvar reagovat v rámci přenesené působnosti vydáním obecně závazné vyhlášky a sběr na určitou dobu nebo i bez časového omezení zakázat. V Mostě platí podobná vyhláška již od roku 2003. V letech 1994 až 2001 dosáhlo celkové množství vykoupených hlemýžďů na Mostecku hmotnosti 73 tun. Nechvalně proslulé je v tomto směru i Lounsko. V celé ČR je každoročně ve dvou až třech stovkách provozoven vykoupeno cca půl milionu kilogramů hlemýžďů. V některých lokalitách hrozí tímto způsobem jeho úplné vyhubení. Je proto dobře, že města na tuto situaci reagují. Lidem, kteří tento zákaz poruší, hrozí za přestupek pokuta až několik tisíc korun. Na Bílinsku není sice zákaz sběru hlemýžďů upraven vyhláškou, hlemýždě je však možné sbírat pouze na základě povolení městského úřadu.

Hlemýždi dávají přednost chladnému vlhkému prostředí. Jsou aktivnější v noci a po dešti. Během nepříznivých podmínek hlemýžď zůstává uvnitř ulity, obvykle pod kameny nebo na jiných místech, kde je chráněn před predátory. V suchém období se hlemýždi shromažďují u blízkých vodních zdrojů a kaluží. Hlemýždi se živí rostlinnou potravou, vlákninu jim přitom pomáhají trávit symbiotické baktérie přítomné v jejich střevech. Kromě člověka "sběrače" mají hlemýždi řadu nepřátel. Jsou součástí jídelníčku některých ptáků, z nichž zejména drozdi je dokáží otloukáním o kámen zbavit ulity. Jiní, jako například žáby je pojídají celé i s ulitou. Mimochodem, hlemýždi s levotočivou ulitou jsou mnohem vzácnější. Pohyb jim usnadňuje hustý hlenovitý sliz, dokáží dokonce přelézt bezpečně i po ostří žiletky. Snad každý ví, že hlemýždi jsou hermafroditi - oboupohlavní tvorové s velmi zajímavými milostnými hrátkami, při nichž po sobě "střílejí" šípy z krystalického vápence aragonitu.

Autorka článku: Ing. Soňa Hykyšová