Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 12.12.2019, 11:00
Dnes od 11:00 do 11:50 proběhlo spalování neodsířeného syntézního plynu na polním hořáku POX.

UNIPETROL RPA - 11.12.2019, 8:00
Ukončeno spalování odsířeného syntézního plynu na polním hořáku výrobny POX B 201, po opravě v provozu reaktor R 101 na výrobně NH3.

UNIPETROL RPA - 11.12.2019, 7:50
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, v rámci proplachu C3- cisteren na úseku VZP EJ a najíždění reaktorů B a C na výrobně PE1.

UNIPETROL RPA - 8.12.2019, 22:30
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, proplach C3- cisteren na úseku VZP EJ.

UNIPETROL RPA - 7.12.2019, 12:30
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, najíždění reaktoru C a B na výrobně PE1.

UNIPETROL RPA - 6.12.2019, 06:30
Zahájeno spalování odsířeného syntézního plynu na polním hořáku výrobny POX, oprava R 101 na výrobně NH3.

UNIPETROL RPA - 4.12.2019, 12:24
Od 12:00 hod spalování uhlovodíkových plynů bez obsahu sulfanu. Odstavení výrobní jednotky CCR z důvodu opravy zařízení.

UNIPETROL RPA - 2.12.2019, 08:59
29.11.19 v 10:40 zahájeno spalování veškeré produkce čistého vodíku.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Hurá do ZOO!!!

29. července 2013

altMáme tu prázdniny, čas dovolených a snad i příjemných letních dní, které nás donutí vyrazit na výlety do přírody, k vodě nebo navštívit zajímavé akce a festivaly. Pro malé i velké, kteří mají rádi zvířata i společné zážitky jsou zoologické zahrady v létě jako stvořené k návštěvám. Pěkné počasí, nálada a touha po dobrodružství mohou začít. Ekologické centrum Most pro Krušnohoří Vám přináší nejzajímavější informace ze světa ZOO.

Člověk to jest tvor nelidský
alt Lidé, zvířata i rostliny jsou součástí planety Země, na které tu žijí pohromadě již více než 200 000 let. Lidé se zvířaty bojovali, líčili pasti pro svou obživu a v sounáležitosti sdíleli s volnými zvířaty okolní prostředí. Člověk inklinoval k chovu zvířat odnepaměti, nejdříve začal s domestikací zvířat pro svoje životní potřeby, na maso, vlnu, kůži i mléko. S růstem populace se však zvyšovaly také nároky lidí na zvířata. Zvířata byla hubena nejen jako zdroj potravy, ale bohužel i pro zábavu a peníze. Již ve starověkém Římě lidé chovali divoká zvířata pro boje s gladiátory a bavili se nad zabíjením zvířat. Člověk postupně ovlivňoval přímo i nepřímo úbytek zvířat. alt Nejenže vybíjel stáda zvířat kvůli klům nebo trofejím, ale i kácením deštných pralesů a znečišťováním životního prostředí přispěl velkou měrou ke změně ekosystémů, přirozených stanovišť a životních podmínek, na které jsou zvířata velmi citlivá. Pouze někteří lidé si brzy začali uvědomovat, jak populace různých druhů zvířat rychle klesá a snaživě hledali cesty a nápravná opatření k jejich záchraně. Vznikly tak první zoologické zahrady a mezinárodní programy na jejich ochranu.

Proč ZOO?
altHlavním posláním zoologických zahrad je chov ohrožených druhů zvířat v zajetí v takových podmínkách, které nejlépe přibližují život v přirozených podmínkách. Díky úspěšným odchovům se již několik vymírajících druhů jako kůň Převalského nebo zubr podařilo zpět navrátit do přírody. Činnost ZOO je nejen na úrovni vědecké a osvětové, snaží se laické veřejnosti také zábavně naučnou formou poukázat ohrožený svět zvířat. Historicky nejstarší zoologickou zahradou v Evropě i ve světě je považována ZOO Vídeň, která návštěvníkům otevřela dveře do říše zvířat již v roce 1752, tedy před 261 lety.

ZOO v ČR
Zoologické zahrady mají v České republice dlouholetou tradici. Každá zoologická zahrada představuje odlišným způsobem nejen živočichy z různých koutů Země, ale často jsou pavilony zvířat doplněny také o zajímavé exotické rostliny, které reálně vykreslují domov vodních i suchozemských živočichů. Zoologické zahrady jsou důležité pro odchov mláďat ohrožených druhů, které zachovávají genofond a často jsou s úspěchem vypouštěna zpět do volné přírody.

alt První a nejstarší zoologickou zahradou u nás je ZOO Liberec, která byla založena již v roce 1919, tedy o 167 let později než nejstarší ZOO v Evropě i ve světě ZOO Vídeň.

Dle Unie Českých a Slovenských zahrad (UCSZOO) se ČR hrdě hlásí k 15 zoologickým zahradám na celém území. Svým počtem značně převyšuje počet ZOO na Slovensku, které má pouze 4 (ZOO Bratislava, ZOO Bojnice, ZOO Košice a ZOO Spišská Nová Ves). V České republice naleznete také množství menších „zoologických zahrad“ a zoologických koutků, které ovšem nejsou v UCSZOO jako například ZOO Dvorec nebo ZOO Chleby.

Na následujícím obrázku 1 je uveden přehled členských ZOO v ČR v Unii Českých a Slovenských zahrad. Výroční zpráva USZOO za rok 2011 o činnosti ZOO je k dispozici zde.

alt

Kam vyrazit?
Doporučení kam vyrazit za poznáním světa zvířat záleží na chuti každého z nás. V níže uvedené tabulce 1 vám uvádíme základní přehled ZOO u nás. Dozvíte se jaké je vstupné a otevírací doba ZOO, ale i to, že vedle nejstarší ZOO Liberec je tu i nejmladší ZOO Hodonín z roku 1976. Největší rozlohu ze všech zoologických zahrad má Zoopark Chomutov a nejmenší rozlohu ZOO Děčín a ZOO Ohrada. Nejvyšším počtem druhů chovaných v ZOO se pyšní ZOO Plzeň (1363). Ceny vstupů do ZOO jsou pouze orientační, všechny ZOO nabízí slevové akce a výhodné rodinné vstupné a soutěže.
alt

Co dělat v ZOO?
alt Zoologické zahrady nabízí řadu programů a akcí, které mají přilákat návštěvníky. Kromě denních show se zvířaty s nacvičenými čísly jsou návštěvníci poutavou formou vtaženi také do denního krmení svého oblíbence nebo se mohou zapojit do sponzorství. Společná ochrana díky adopci zvířat návštěvníky patří již tradičně ke sponzorským akcím ZOO. Zoologické zahrady nabízejí také zážitkové programy, večerní prohlídky nejen pro děti, ale i dospělé. Jak by se vám třeba líbilo být jeden den chovatelem slonů nebo se vdávat u pavilonu opic? I tak zoologické zahrady lákají na netradiční chvilky v ZOO.

NEJ mládě ZOO
alt Každý rok UCSZOO vyhlašuje soutěž o nejhezčí mládě roku. Letošním mládětem roku 2013 se stalo lední medvídě ze ZOO Brno. Na druhém místě se umístil nosorožec dvourohý ze ZOO Dvůr Králové a na třetím žirafa ze ZOO Zlín. Většina zoologických zahrad nabízí také řadu soutěží i fotografických, kde si návštěvník může zachytit nejen svého oblíbence, ale i zkusit šanci zvítězit. Zapojit se do dění ZOO tak může opravdu každý. Výsledky z hlasování a fotografie soutěžících z NEJ mládě 2013 naleznete zde.

ZOO v regionu
V okrese Most žádnou zoologickou zahradu nehledejte, nejblíže je z Mostu Zoopark Chomutov, do kterého je to kousek a cesta vám uteče jako nic. V Ústeckém kraji jsou ještě další dvě zoologické zahrady, které rozhodně stojí za to navštívit. ZOO Děčín a ZOO Ústí jsou dalšími náměty k výletu, ať už vlakem, lodí, autem nebo pěšky. altPodkrušnohorský zoopark v Chomutově byl založen v roce 1975 a je největší zoologickou zahradou v České republice. Zoopark Chomutov chová více než 160 druhů zvířat o 1.000 jedincích pocházejících z oblasti Eurasie a Afriky, mezi nimi je 14 ohrožených druhů, které jsou zařazeny do Evropských záchranných programů.

altZoopark Chomutov má od května nový přírůstek zubra evropského, malý sameček se má k čile světu. Vidět jej můžete při projížďce Safari expresem. Podle údajů z roku 2010 žilo na celém světě pouze 4431 zubrů, z toho ve volné přírodě a v polodivokých chovech 2956 a v zajetí 1475. Na našem území se zubr vyskytoval do poloviny 18. století. Od 90. let vznikaly snahy o jeho navrácení do volné české krajiny. Nejrozsáhlejší oborou se zubry v České republice je Židlov u Ralska. Tam se podařilo umístit v roce 2012 zubry z Polska.

altZoologická zahrada v Ústí nad Labem má svoje počátky již v roce 1908, kdy Heinrich Lumpe založil ptačí rezervaci v místě bývalé cihelny na svahu Mariánské skály. Po 2. světové válce se z ptačí rezervace stal zookoutek. Největších úprav, výstaveb pavilonů i klecí, se zoologická zahrada dočkala až v 70. letech. Nyní se ZOO rozkládá na ploše 26 ha, na nichž je chováno 207 druhů živočichů. V historii se povedlo ústecké ZOO rozmnožit mnoho druhů silně ohrožených zvířat jako orangutana bornejského, levharta mandžuského, parosničku rajskou, nosorožce tuponosého, jelena bělohubého či osla somálského. Od 1.4.2012 ZOO Ústí nad Labem ve spolupráci s neziskovou organizací Asekol vyhlásilo sběr nefunkčních mobilních telefonů. Z každého nefunkčního mobilu se získá 10,- Kč na ochranářský projekt Pesisir Balikpapan. Pokud se zjistí, že mobil je funkční, posílá se dětem z dětských domovů a pěstounských rodin.
altPři letošních povodních pomáhala pražské zoologické zahradě také ZOO Ústí nad Labem. Dne 4.6.2013 a 6.6.2013 probíhal transport několika druhů savců a ptáků ze ZOO Praha. Do pavilonu exotária přibyla samice lenochoda dvouprstého. Další zvířata byla umístěna do zimoviště. Pracovníci přivezli z Prahy ještě samici lva indického, samce tygra malajského, leguána kubánského a dva druhy želv, konkrétně dvě želvy černavé a dvě dlouhohlávky mexické.

altZOO Děčín se nachází v krásném prostředí lesoparku na Pastýřské stěně s výhledem na zámek Děčín. Ta byla otevřena návštěvníkům již v roce 1949. Na ploše 6 ha se tak rozkládá jedna z nejmenších ZOO v ČR, která chová přibližně 450 kusů zvířat ve 143 druzích. ZOO se specializuje na chov vzácných a málo známých druhů zvířat. ZOO Děčín je zapojena v 15 záchovných programech EEP (Evropské záchovné programy).
altObyvatelům Děčína i samotné děčínské ZOO během letošních povodní zvedlo náladu narození mláděte kozorožce kavkazského, o to větší radost má ZOO, že se jedná o první odchov tohoto kopytníka v ZOO Děčín. Kozorožec kavkazský obývá části Kavkazu. Počty zvířat žijících v přírodě se odhadují pouze do 10 000 kusů. Od roku 2006 je pro návštěvníky vytvořena také Expozice Rajské ostrovy, která se nachází níže pod ZOO Děčín v ulici Teplická v centru města. Čeká zde na vás největší akvárium v Ústeckém kraji i exotické druhy živočichů a rostlin jako perutýn ohnivý, leguán kubánský nebo krajta mřížkovaná.

Závěrem…
Seznámili jsme vás se základním přehledem zoologických zahrad nejen v Ústeckém kraji, ale i v celé republice. Doufáme, že některé zajímavosti vás nadchly a upoutaly natolik, že vyrazíte za poznáním zoologických zahrad o letošních prázdninách i dovolených. Přejeme Vám za Ekologické centrum Most pro Krušnohoří příjemné prožití volných dní, letních radovánek a společných zážitků.

Autorka článku: Ing. Radka Vlčková
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

http://www.zoo.cz
http://cs.wikipedia.org
http://www.wzd.cz
http://www.zoo.cz
http://www.the-best-of-gladiatus.estranky.cz
http://www.zooliberec.cz
http://www.national-geographic.cz
https://www.facebook.com/photo
http://www.zoodecin.cz
http://zoopark.cz

Články a tiskové zprávy z roku 2013

20.12.2013 Chemie a životní prostředí
18.12.2013 Vánoční soutěž má své vítěze
16.12.2013 Zdravé zimní mlsání aneb dárky ze zahrádky
10.12.2013 Plať za svůj odpad!
5.12.2013 Nebojme se mlhy!
3.12.2013 Voda pro život – jak dopadla soutěž?

28.11.2013 Den nenakupování - 30. listopad
26.11.2013 Pálím, pálíš, pálíme? aneb jak jsme na tom se spalováním odpadu
21.11.2013 Voda, co nás drží nad vodou
19.11.2013 Jak se žije ježkům?
7.11.2013 Pokořili jsme REKORD
4.11.2013 Pojďte do divadla a do kina ! Kam ? Do Centralu !!!
1.11.2013 Pozvánka na vernisáž VODA PRO ŽIVOT

31.10.2013 Vnější versus vnitřní ovzduší
24.10.2013 Pamatujme na stromy!
21.10.2013 Proč pěstovat staré odrůdy jabloní?
10.10.2013 Ekologické centrum zve na vernisáž výstavy s tématem „Voda pro život“
9.10.2013 Samá voda...
9.10.2013 Mostečané se pokusí o nový rekord aneb Kolik kapek se sejde v OC Central dne 07.11.2013 v 11:00hod.?
7.10.2013 Vánoční soutěž
2.10.2013 Zápach nebo vůně?

30.9.2013 Průběh semináře „Voda pro život"
27.9.2013 Hurá zpátky do školy i k chemii!
24.9.2013 Co nezvládneme vytřídit, pohltí skládky. Ale je to správné?
20.9.2013 Semináře „Chemie a životní prostředí“ v listopadu a prosinci zdarma!
13.9.2013 Svatba v zeleném
12.9.2013 Živý přenos konference o změně klimatu
6.9.2013 O včelkách samotářkách
4.9.2013 Do školy s ohledem na přírodu!
2.9.2013 Pozvánka na nové semináře „VODA PRO ŽIVOT“

30.8.2013 Mezinárodní den ochrany ozonové vrstvy
26.8.2013 I ekovýchova má své osobnosti
8.8.2013 Biovaření má zelenou!
5.8.2013 Cena kapky vody
2.8.2013 Proč na louky s kosou?

29.7.2013 Hurá do ZOO!!!
24.7.2013 Co pít v horkých letních dnech?
22.7.2013 Novela zákona o odpadech začne platit od 1. října
19.7.2013 Revitalizace vodních toků
16.7.2013 Alergie a biologické znečištění ovzduší
16.7.2013 Kotlíkové dotace pro Ústecký kraj
11.7.2013 Nová vyhláška o ochraně dřevin a povolování jejich kácení

28.6.2013 Za humny je taky krásně
26.6.2013 Jak studenti „zeleně“ nakupovali
25.6.2013 Co se děje na skládce? aneb S čím kdo zachází, tím také schází!
24.6.2013 Moře odpadů v moři
21.6.2013 Ozon – chrání nebo škodí?
20.6.2013 Jak probíhalo předávání cen v soutěži "Poraď ODPADlíkovi"
19.6.2013 Bez chemie se nikam nepohneme
12.6.2013 Kdo nejlépe poradil ODPADlíkovi?
11.6.2013 Ekologické centrum na jarmarku
10.6.2013 Světový den větru aneb Vítr a jeho energie

23.5.2013 Školní zahrada – zelená učebna
22.5.2013 Imisní monitoring ve světě a v Evropě
21.5.2013 Seznamte se s činností Zdravotního ústavu
17.5.2013 Jak ekologicky na dovolenou ?
15.5.2013 Chemie a láska
6.5.2013 FÉROVĚ!
3.5.2013 Odpady – na životní prostředí dopady
2.5.2013 Oslavme ptačí svátky

26.4.2013 Výměna domácích kotlů s příspěvkem bude možná i v Ústeckém kraji!
23.4.2013 Krajská ekologická konference pro žáky základních a středních škol
22.4.2013 Nová soutěž "Poraď ODPADlíkovi"
19.4.2013 Den Země a chemie
16.4.2013 Proč je i kosmetika BIO?
15.4.2013 Pleny jako odpad
10.4.2013 Znečišťující látky v ovzduší a jejich škodlivost I.
3.4.2013 Studenti UJEP v Ekocentru

28.3.2013 Pálení odpadu na Zemi v průběhu staletí
28.3.2013 Kontrolní den Ekologického centra Most pro Krušnohoří
26.3.2013 To nejsladší na světě
25.3.2013 O Nové zelené úsporám s ministrem životního prostředí
22.3.2013 Brána ekologie otevřená – soutěž VODA PRO ŽIVOT
22.3.2013 Jak jste poznávali vodu a její tajemství
21.3.2013 Jak chránit vodu? Aneb "VODY NENÍ NEKONEČNĚ, UŽÍVEJME JI SPOLEČNĚ"
20.3.2013 Jaro za dveřmi – ptáci za okny
19.3.2013 Chemie a ženy
18.3.2013 Pneumatiky do příkopu nepatří!
11.3.2013 Imisní monitoring – aneb jak se měří imise?
5.3.2013 Jaká je kvalita životního prostředí na Mostecku?

28.2.2013 Vývoj ovzduší na Mostecku
28.2.2013 Kde se vzala, tu se vzala... Evropská vodní charta
26.2.2013 Nová zelená úsporám
25.2.2013 Kde je čistší vzduch, uvnitř nebo venku?
19.2.2013 Pták roku 2013 – Břehule říční
14.2.2013 Farmářské trhy v Mostě mění lokalitu aneb Bedýnkování v každé roční době i počasí
12.2.2013 Chemie nám chutná
7.2.2013 O řezaných květinách trochu jinak…
4.2.2013 Co do popelnice nepatří?

30.1.2013 WELFARE aneb jsme ke zvířatům opravdu fér?
28.1.2013 Osmáci na cestě za tajemstvím ropy
22.1.2013 Rok 2013 – Mezinárodní rok …
22.1.2013 Právo životního prostředí v roce 2012 a 2013 aneb Co se událo a co se chystá?
8.1.2013 V novém roce nová rubrika ECM

leaf