Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA, s.r.o. - 3.12.2020, 15:15
Flérování z důvodu najíždění reaktoru R-6 do provozu. Doba trvání: 90 minut, od 15:13 do 16:45 hodin.

UNIPETROL RPA, s.r.o. - 2.12.2020, 07:00
Dnes budou v areálu Unipetrol RPA a jeho okolí probíhat následující zkoušky: Zkouška systému ozvučení areálu v době od 9:30 do 11:00 hod. a zkouška systému výstrahy a vyrozumění PCH v době od 20:00 do 20:30 hod.

UNIPETROL RPA, s.r.o. - 1.12.2020, 00:31
Překračování emisních limitů sulfanu v souvislosti s najížděním Clausových jednotek 3 a 4 bez systému koncového spalování NTI. Jednotka NTI byla odstavena z důvodu netěsného spoje na vstupu potrubí sulfanového plynu do incinerátoru 4320 - B02.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Zelený Oskar - unikátní biotechnologie HYDAL je vyroben z použitého fritovacího oleje

26. června 2019

olej, fritování, biotechnologieVšichni bychom měli třídit, a to i použitý olej z fritovacích hrnců. Přemýšleli jste někdy co se děje s těmito použitými oleji? Možná jste slyšeli o dobrodruzích, kteří na použitý olej právě z „friťáků“ jezdí autem po světě. Říká vám ale něco slovo HYDAL?

Nejprve něco o olejích a jejich sběru
Spotřeba kuchyňských olejů je dnes na celém světě opravdu vysoká. Přispívá k tomu obliba smažených jídel. Domácími řízky to začíná a hranolkami ve fastfoodech končí. Rostlinný olej je směs různých triacylglycerolů s malými příměsemi mastných kyselin. Při procesu smažení probíhá velká řada chemických reakcí, vznikají peroxidy, polymery, radikály atd. Tyto látky jsou pro další použití v potravinovém řetězci nevhodné. Jinak řečeno, rostlinné oleje nelze opakovaně používat a musejí být zrecyklovány nebo zneškodněny.

olej, fritování, biotechnologie Kuchyňské tuky a oleje, nevylíváme do kuchyňské výlevky ani do záchodu! Přelijeme je do plastové lahve, uzavřeme a podle možností města či obce je odneseme buď do kontejneru na oleje, nebo odevzdáme ve sběrném dvoře. Tak je tomu např. v Kralupech nad Vltavou. Odevzdáním předcházíme znečištění odpadních vod a usazováním tuků v potrubích a kanálech. Právě tam bohužel často oleje z některých domácností nebo z restaurací končí.

V malém množství lze tuky i kompostovat. Odborníci doporučují nechat je vsáknout do savých materiálů - menší množství tuku, například z pánve, necháme vsáknout do ubrousku nebo papírové kuchyňské utěrky a pak odneseme na kompost.

Svoz olejů z restaurací
Velkokapacitním kuchyním, vývařovnám a podobným gastro provozovnám pomáhají splnit zákonnou povinnost s likvidací použitých potravinářských olejů a tuků svozové firmy (Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.). V rámci služby „Výkup a odvoz použitých potravinářských olejů a tuků“ je dnes samozřejmostí bezplatné zapůjčení barelu na provozovnu a také vedení bezplatné odpadové evidence pro místně příslušnou hygienickou stanici. Za zmínku stojí také bezplatný dovoz zboží, a to čistých rostlinných olejů, čisticích prostředků nebo hygienických potřeb.

olej, fritování, biotechnologie Restaurace, vývařovny či masny by měli mít nainstalován před samotným septikem, domovní čistírnou odpadních vod nebo jímkou, lapač tuků tzv. lapol. O ten je nutné se starat a pravidelně vyvážet. Lapač tuků je vodotěsná plastová nádrž, opatřena přepážkami. Jednotlivé přepážky a norné stěny díky svému uspořádání oddělují tuky a oleje od odpadní vody. Lapol chrání mechanické čistírny odpadních vod (septiky a zemní pískové filtry) a domovní čistírny odpadních vod před zanášením tuky a snižováním jejich účinnosti předčištění odpadních vod a kanalizaci před mechanickým zanášením a zápachem.

Recyklace olejů
olej, fritování, biotechnologiePo vyčištění olej nachází své uplatnění v energetice, stavebnictví či lesnictví. Fyzikálně upravené odpadní oleje se dají přidávat k pohonným hmotám. Využijí se při výrobě metylesteru, který se přidává do nafty jako biopalivo a dochází tak k šetření přírodních zdrojů. Dále se využívají jako mazací oleje do strojů. Nejjednodušší možností je energetické využití olejů. Oleje se odvodní, odstraní se z nich nečistoty a další látky a spalují se pro získání tepelné a elektrické energie. Další využití je v kosmetickém průmyslu, gumárenství a samozřejmě v chemickém průmyslu.

Novinka na trhu – HYDAL
Česká biotechnologie umožňuje efektivně zpracovat použitý fritovací olej.
Vědci z Vysokého učení technického z Brna vyrobili z použitého fritovacího oleje plast, který se po nějaké době sám v přírodě rozloží. Z výzkumných laboratoří se projekt přesunul na slovenské výrobní linky. Z materiálu se zkušebně vyrábí zemědělské fólie, o které má zájem Čína a Indie. Navíc se jedná o odpad, kterého je globální nadbytek.

V loňském roce se v prostorách Infocentra OSN v Praze uskutečnila tisková konference, na které byla poprvé v ČR představena zcela unikátní biotechnologie s názvem HYDAL. Jde o novou technologii, která v současné době jako jediná na světě umí průmyslově zpracovat a využít použitý fritovací olej a přeměnit ho na zcela novou, vysoce hodnotnou surovinu - biopolymer typu PHB. Ten je dále využitelný jako surovina pro výrobu bioplastů nebo jako přírodní rozložitelný mikroplast. Celá výroba je samozřejmě šetrná k životnímu prostředí. Vzniklý polymer navíc může zdárně konkurovat jiným plastům podobného chemického složení, k jejichž výrobě se však používají fosilní paliva. Svými mechanickými vlastnostmi se podobá polypropylenu. Vzniklé polyhydroxyalkanoáty (zkráceně PHA) se ale na rozdíl od něj v přírodě rozkládají a nezpůsobují tak v organismech žádné nežádoucí reakce.

Biotechnologie HYDAL má reálný potenciál prosadit se na světovém trhu.

olej, fritování, biotechnologie Technologie využívá k výrobě plastů procesu fermentace, při které bakterie ukládají PHA jako zásobárny energie ve formě zrnek v jejich cytoplazmě. Při dostatečném množství polymeru v tělech bakterií se látka izoluje a vyčistí. Proces trvá tři dny, ze stolitrového reaktoru lze během nich vyrobit až tři kilogramy polymeru. Zdrojem jejich výživy se stal právě fritovací olej, který lze jinak využít ekologickou cestou velmi těžko.

PHA pak lze tvarovat do různých plošných tvarů, nabízí se proto jejich využití například pro výrobu tenkých obalových fólií nebo nanovláken. V praxi by se mohly uplatnit i jako snadno recyklovatelný materiál, který by sloužil zemědělcům k zakrytí obdělávaných pozemků. Taková fólie by se mohla na zemědělské ploše rozložit zhruba do 180 dnů a navíc by byla díky takové recyklaci půda obohacena o potřebnou dávku kompostu.

HYDAL - technologie budoucnosti?
HYDAL se řadí mezi technologii tzv. upcyclingu (stará věc s novým využitím) a je navíc inspirována přírodními procesy. Nový polymer je 100% odbouratelný v přírodě, tzv. biodegradabilní. Jeho největší přínos spočívá v tom, že částečně umožní řešení problémů souvisejících se znečištěným planety způsobeným plasty a mikroplasty.

Autorem hlavní myšlenky je tým profesorky Ivany Márové z VUT v Brně. Právě zde vznikl první patent, který se v roce 2012 stal ideovým základem vývoje celé technologie. Licenci na tento patent v roce 2012 koupila česká společnost NAFIGATE Corporation, která zrealizovala fázi přechodu technologie z laboratoře do průmyslového měřítka. Spolupracovala přitom nejen s VUT v Brně, ale i s Mikrobiologickým ústavem AV v Praze, VŠCHT Praha, VUCHT v Šali a dalšími pracovišti.

V loňském roce začala příprava a následně výstavba první továrny v České republice, která bude průmyslově vyrábět nejen biopolymer, ale i přírodní látky na bázi HYDAL PHA například pro kosmetiku. Továrna by měla být uvedena do provozu v druhé polovině roku 2020. K rozvoji zahraničních trhů a spolupráce v rámci šíření české biotechnologie HYDAL do celého světa výrazně pomáhá také diplomacie ČR.

HYDAL a kosmetika
olej, fritování, biotechnologieKoncem loňského roku byla poprvé představena kosmetika, která znamená cirkulární revoluci v kosmetickém průmyslu. Jde o celosvětově první kosmetiku, které zcela biodegraduje, předchází vzniku odpadu a nezatěžuje tak životní prostředí problémovými mikroplasty a mikropolutanty. Za jejím vývojem a výrobou stojí české firmy. Ze strany výrobců kosmetických produktů se tak setkáváme s prvním komplexním přístupem k ochraně životního prostředí, který zároveň reaguje i na legislativní omezení Evropské unie (v rámci tzv. Plastové strategie je požadován od roku 2030 úplný zákaz výrobků s úmyslným obsahem mikroplastů).

Nová kosmetika dostala jméno NAFIGATE Cosmetics „Věnováno Vám a přírodě“ a neobsahuje žádnou látku, která by negativně působila na životní prostředí či jej jakýmkoli způsobem zatěžovala, přitom však splňuje vysoké standardy pro koncového spotřebitele. Prvním startovacím produktem byl Coconut Peeling Milk. Mikroplastové částice jsou v něm nahrazeny přírodním polymerem P3HB. A jak už bylo popsáno, bakterie umí tento biopolymer nejen vyrobit, ale i zrecyklovat a to tak, že pokud jej nespotřebují sami, slouží jako potrava pro další mikroorganismy. Polymer typu P3HB je tak 100% odbouratelný v přírodě. Dnes již NAFIGATE nabízí řadu krému pro mladou i zralejší pleť, opalovací krémy a pleťové vody. Za cenu poštovného vám zdarma zašlou vzorečky této kosmetiky na vyzkoušení.

Metoda LCA (metoda posuzování životního cyklu produktu nebo služby z hlediska jeho působení na životní prostředí) jednoznačně prokázala přínos výroby polymerů P3HB (poly-3-R-hydroxybutyrát) pomocí biotechnologie HYDAL pro životní prostředí. Oproti polymerům vyráběným z primárních surovin totiž šetří zdroje surovin včetně ropy, snižuje emise CO2, tedy příspěvek ke globálnímu oteplování, ekotoxicitu, toxicitu sladké vody, okyselování prostředí (acidifikaci), eutrofizaci (proces obohacování vod o živiny, zejména dusík a fosfor, které ničí přirozené prostředí) a další negativní vlivy na životní prostředí.

Co víc si přát? Aby takovýchto šetrných nápadů a následně výrobků k přírodě nadále přibývalo.

Monika Haňurová
Ekologické centrum Most a Kralupy nad Vltavou
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Foto: www.pixabay.comČlánky a tiskové zprávy z roku 2019

19.12.2019 Jak na nás působí reklamy?
9.12.2019 Umělé zasněžování – ano či ne?
4.12.2019 Jak ekologicky zabalit dárek k Vánocům? Co třeba technikou furoshiki?
2.12.2019 Teplické školy se vzdělávaly o odpadech

29.11.2019 Zodpovědnost za přírodu? Jaké jsou hlavní myšlenky environmentalismu?
25.11.2019 Nápojové plechovky – velký hit z vykáceného pralesa
20.11.2019 Záchrana stromů? Recyklací papíru nebo spíše omezením naší spotřeby?
6.11.2019 Na rybách s ekocentrem II.
4.11.2019 Malí Ekohrdinové mezi námi
1.11.2019 Žáci v Mostě besedovali o ochraně životního prostředí

23.10.2019 Jak dopadl podzimní cyklus Uhelné maturity?
16.10.2019 Ekosemináře ve Štětí
9.10.2019 Uložení zahrady k zimnímu spánku
2.10.2019 Osvětová kampaň do čekáren pediatrů i do mateřských školek

30.9.2019 Podzimní semináře v ekocentru
27.9.2019 Textilní průmysl je druhým největším znečišťovatelem planety
20.9.2019 Uhelná maturita opět zde II.
18.9.2019 Rekultivace krajiny po těžbě uhlí na Mostecku
11.9.2019 Skauting - ekologie v praxi

27.8.2019 Velkovýroba zeleniny a ovoce
20.8.2019 Čistírny odpadních vod aneb co vše se dá spláchnout
12.8.2019 Ptactvo na mosteckých výsypkách
6.8.2019 Pěstitelské práce zpět do škol

23.7.2019 Přichází konec doby klecové?
15.7.2019 Tipy na ekodovolenou
3.7.2019 Ženy, které mění svět

26.6.2019 Zelený Oskar - unikátní biotechnologie HYDAL je vyroben z použitého fritovacího oleje
12.6.2019 Zelené nebezpečí – sinice
4.6.2019 Za uhlím a permoníky II.

20.5.2019 Přírodní zahrady
15.5.2019 Za uhlím a permoníky I.
13.5.2019 Národní přírodní rezervace na Mostecku
9.5.2019 OSN přijalo šestý Světový přehled životního prostředí
6.5.2019 Jarní finále Uhelné maturity

26.4.2019 Naši malí sousedé – Znáte ptáky ve svém městě?
23.4.2019 Lektorky ekocentra učily v Oseku
16.4.2019 Na rybách s ekocentrem
15.4.2019 Zdobení velikonočních vajíček jinak
11.4.2019 Trávník nebo kvetoucí louka?
8.4.2019 Uhelná maturita opět zde
4.4.2019 Hravě s odpady

20.3.2019 Léčivé rostliny u prahu našeho domu II.
14.3.2019 Jarní úklid bez chemie
1.3.2019 Léčivé rostliny u prahu našeho domu I.

19.2.2019 Výroba domácí kosmetiky
7.2.2019 Mufloni na mosteckých výsypkách

31.1.2019 Klimatická změna a proč je přehlížena
11.1.2019 Zahřívající a ochlazující potraviny
2.1.2019 Oceány bez plastů?

leaf