Menu

Pro novináře

Tiskové zprávy rozesíláme místním médiím. Máte-li zájem je také dostávat, napište nám emailovou adresu, na kterou je máme zasílat. 

Archiv článků

Dění v průmyslu

UNIPETROL RPA - 16.12.2019, 0:43
Od 0:43 do 1:15 spalování neodsířeného syntézního plynu na polním hořáku B 201 v rámci najíždění Reaktoru 6 na výrobně POX.

UNIPETROL RPA - 15.12.2019, 16:50
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, proplach LPG cisteren na VZP.

UNIPETROL RPA - 15.12.2019, 7:00
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, po postupném plánovaném odstavení Reaktorů B, C a D na výrobně PE1.

UNIPETROL RPA - 14.12.2019, 14:45
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, plánované odstavení Reaktoru B na PE1.

UNIPETROL RPA - 14.12.2019, 14:30
Ukončeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I, po proplachu C3- cisteren na VZP.

UNIPETROL RPA - 14.12.2019, 3:35
Zahájeno spalování uhlovodíků na polním hořáku PCH I v rámci proplachu C3- cisteren na VZP.

Aktuální informace o mimořádných událostech v průmyslových podnicích a o kvalitě ovzduší na Mostecku a v okolí. Obecné informace
o flérování (spalování na havarijní pochodni).Imisní monitoring ve světě a v Evropě

22. května 2013

V minulém článku o imisním monitoringu v ČR jsme se seznámili s vyhodnocováním kvality ovzduší a znečištěním ovzduší na území České republiky. Dozvěděli jsme se také, že Česká republika na rozdíl od Slovenské republiky má podstatně více měřicích stanic a zajišťuje komplexní informativní systém kvality ovzduší a posuzování úrovně znečištění také podle tzv. indexů kvality ovzduší.
Posuzování úrovně znečištění v ovzduší vychází z platné legislativy o ochraně ovzduší (zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší) a prováděcích předpisů. Evropskou legislativou ochrany ovzduší se řídí všechny země Evropské unie a tedy i Česká republika. V tomto článku si přiblížíme monitorování kvality ovzduší nejen v Evropě, ale i ve světě.

Kvalita ovzduší v Evropě
Na většině území nejen v České republice, ale v mnoha regionech Evropy došlo
v posledních desetiletích k podstatnému zlepšení kvality ovzduší. Národní, celoevropské iniciativy a legislativy Evropské unie přispěly téměř k vymizení viditelného znečištění (jako kouř, prašnost, smog) v mnoha městech. Příležitostně se však stále vyskytují situace, které představují rizika pro lidské zdraví a životní prostředí (průmyslové havárie, smogové epizody).
V některých evropských městech je úroveň znečištění ovzduší stále znepokojivá a kvalita ovzduší je proto kontinuálně monitorována. Znečištění ovzduší z průmyslových zdrojů je v mnoha městech nahrazováno znečištěním z dopravy.

Evropská legislativa ovzduší
Kvalita ovzduší v zemích Evropské unie je řízena evropskou legislativou platnou pro všechny členské státy.

Aktuální směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES ze dne 21. května 2008 ohledně kvality venkovního ovzduší a čistého ovzduší pro Evropu reviduje evropskou legislativu týkající se venkovního ovzduší. Hlavním účelem je snížení úrovně znečištění na takovou úroveň, které má co nejmenší škodlivé účinky na lidské zdraví a životní prostředí. Dalším závazkem je zlepšení informovanosti veřejnosti o možných rizicích, které vychází i z Aarhuské úmluvy (o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v otázkách životního prostředí).

Směrnice 2008/50/ES stanovuje opatření:
1) určit a stanovit cíle kvality vnějšího ovzduší pro snížení a předcházení škodlivých účinků na lidské zdraví a životní prostředí;
2) posuzovat kvalitu vnějšího ovzduší v členských státech na základě společných metod a kritérií;
3) získávat informace o kvalitě vnějšího ovzduší s cílem napomáhat snížení znečištění ovzduší a nepříznivého působení a sledovat dlouhodobé trendy;
4) poskytovat informace o kvalitě vnějšího ovzduší veřejnosti;
5) zachovat dobrou kvalitu ovzduší a v ostatních případech napomáhat zlepšení;
6) podporovat spolupráci mezi členskými státy v oblasti snižování úrovně znečištění v ovzduší.

Zpráva EEA „Kvalita ovzduší v Evropě – zpráva vydaná v roce 2012“
altDle uveřejněné Zprávy Evropské agentury pro životní prostředí „Kvalita ovzduší v Evropě“, vydané v roce 2012 je téměř třetina obyvatel evropských měst vystavena nadměrné koncentraci prašných částic (PM), které představují jednu z nejvýznamnějších škodlivin, která ohrožuje zdraví lidí. Zpráva odhaduje, že v roce 2010 bylo 21 % městského obyvatelstva vystaveno vyšší úrovni koncentrace PM10, než je nejpřísnější denní limit EU stanovený pro ochranu zdraví. Až 30 % městského obyvatelstva bylo vystaveno koncentraci jemných prašných částic PM2,5, která přesahovala (méně přísné) roční limity EU.
Zpráva Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) uvádí, že v mnoha částech Evropy stále přetrvávají problémy s koncentracemi prašných částic v ovzduší a přízemním ozonem.

Zpráva je k dispozici (v AJ) ke stažení zde.
Roční imisní limit pro PM10 (platný od 2005) byl překročen nejčastěji (červené tečky na mapě 1) v Polsku, Itálii, Slovensko, Balkáně, Turecku. Denní imisní limit pro PM10 (platný též od roku 2005) byl překročen (oranžové tečky) v mnoha zemích ve střední a západní Evropě. Také ve městech jako Lotyšsko, Litva Švédsko došlo k překročení tohoto denního limitu. Ve Velké Británií byl překročen denní limit pouze v Londýně.

altZdroj: http://www.eea.europa.eu

Data úrovní koncentrací jsou evidovány v tzv. AirBase - the European Air quality dataBase. Na webových stránkách EEA jsou tak dostupné interaktivní mapy nebo data ke stažení pro vybrané znečišťující látky, např. PM10 nebo ozon zde.

alt

AIR QUALITY IN EUROPE
CITEAR a CITEAR II (informace k evropskému ovzduší http://www.citeair.eu) je název projektu spolufinancovaného programy INTERREG IIIC a IVC Evropské unie, který byl uveden do provozu v březnu 2004 a skončil v prosinci 2011. Cílem projektu byla podpora evropských měst a regionů pro tvorbu dostatečných prostředků pro sběr, předávání a srovnání dat v oblasti kvality ovzduší a ve snaze vyhovět stanovením limitním koncentracím a zlepšit stav ovzduší pro obyvatele těchto města regionů. Projekt CITEAIR spolupráce s městy nezapojenými do projektu a s dalšími účastníky včetně Evropské komise (DG Environment) a Evropskou agenturou pro životní prostředí (EEA).

Po ukončení projektu v roce 2011 spolupráce účastníků projektů stále pokračuje, hlavní výstupy projektu tvoří:

- První evropské ukazatele kvality ovzduší vzniklé z iniciativy měst:

alt

www.airqualitynow.eu: interaktivní webová služba zobrazující a srovnávající úroveň znečištění ovzduší v evropských městech, navíc tato služba umožňuje i český překlad stránek a vysvětlivek. Webová služba poskytuje přehlednou formovou srovnání kvality ovzduší ve vybraných evropských městech.
Ke konci roku 2011 poskytuje více než 90 měst a regionů své aktuální údaje o znečištění prostřednictvím služby www.airqualitynow.eu.

...pokračování článku

Autorka článku: Ing. Radka Vlčková
Ekologické centrum Most pro Krušnohoří
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most

Články a tiskové zprávy z roku 2013

20.12.2013 Chemie a životní prostředí
18.12.2013 Vánoční soutěž má své vítěze
16.12.2013 Zdravé zimní mlsání aneb dárky ze zahrádky
10.12.2013 Plať za svůj odpad!
5.12.2013 Nebojme se mlhy!
3.12.2013 Voda pro život – jak dopadla soutěž?

28.11.2013 Den nenakupování - 30. listopad
26.11.2013 Pálím, pálíš, pálíme? aneb jak jsme na tom se spalováním odpadu
21.11.2013 Voda, co nás drží nad vodou
19.11.2013 Jak se žije ježkům?
7.11.2013 Pokořili jsme REKORD
4.11.2013 Pojďte do divadla a do kina ! Kam ? Do Centralu !!!
1.11.2013 Pozvánka na vernisáž VODA PRO ŽIVOT

31.10.2013 Vnější versus vnitřní ovzduší
24.10.2013 Pamatujme na stromy!
21.10.2013 Proč pěstovat staré odrůdy jabloní?
10.10.2013 Ekologické centrum zve na vernisáž výstavy s tématem „Voda pro život“
9.10.2013 Samá voda...
9.10.2013 Mostečané se pokusí o nový rekord aneb Kolik kapek se sejde v OC Central dne 07.11.2013 v 11:00hod.?
7.10.2013 Vánoční soutěž
2.10.2013 Zápach nebo vůně?

30.9.2013 Průběh semináře „Voda pro život"
27.9.2013 Hurá zpátky do školy i k chemii!
24.9.2013 Co nezvládneme vytřídit, pohltí skládky. Ale je to správné?
20.9.2013 Semináře „Chemie a životní prostředí“ v listopadu a prosinci zdarma!
13.9.2013 Svatba v zeleném
12.9.2013 Živý přenos konference o změně klimatu
6.9.2013 O včelkách samotářkách
4.9.2013 Do školy s ohledem na přírodu!
2.9.2013 Pozvánka na nové semináře „VODA PRO ŽIVOT“

30.8.2013 Mezinárodní den ochrany ozonové vrstvy
26.8.2013 I ekovýchova má své osobnosti
8.8.2013 Biovaření má zelenou!
5.8.2013 Cena kapky vody
2.8.2013 Proč na louky s kosou?

29.7.2013 Hurá do ZOO!!!
24.7.2013 Co pít v horkých letních dnech?
22.7.2013 Novela zákona o odpadech začne platit od 1. října
19.7.2013 Revitalizace vodních toků
16.7.2013 Alergie a biologické znečištění ovzduší
16.7.2013 Kotlíkové dotace pro Ústecký kraj
11.7.2013 Nová vyhláška o ochraně dřevin a povolování jejich kácení

28.6.2013 Za humny je taky krásně
26.6.2013 Jak studenti „zeleně“ nakupovali
25.6.2013 Co se děje na skládce? aneb S čím kdo zachází, tím také schází!
24.6.2013 Moře odpadů v moři
21.6.2013 Ozon – chrání nebo škodí?
20.6.2013 Jak probíhalo předávání cen v soutěži "Poraď ODPADlíkovi"
19.6.2013 Bez chemie se nikam nepohneme
12.6.2013 Kdo nejlépe poradil ODPADlíkovi?
11.6.2013 Ekologické centrum na jarmarku
10.6.2013 Světový den větru aneb Vítr a jeho energie

23.5.2013 Školní zahrada – zelená učebna
22.5.2013 Imisní monitoring ve světě a v Evropě
21.5.2013 Seznamte se s činností Zdravotního ústavu
17.5.2013 Jak ekologicky na dovolenou ?
15.5.2013 Chemie a láska
6.5.2013 FÉROVĚ!
3.5.2013 Odpady – na životní prostředí dopady
2.5.2013 Oslavme ptačí svátky

26.4.2013 Výměna domácích kotlů s příspěvkem bude možná i v Ústeckém kraji!
23.4.2013 Krajská ekologická konference pro žáky základních a středních škol
22.4.2013 Nová soutěž "Poraď ODPADlíkovi"
19.4.2013 Den Země a chemie
16.4.2013 Proč je i kosmetika BIO?
15.4.2013 Pleny jako odpad
10.4.2013 Znečišťující látky v ovzduší a jejich škodlivost I.
3.4.2013 Studenti UJEP v Ekocentru

28.3.2013 Pálení odpadu na Zemi v průběhu staletí
28.3.2013 Kontrolní den Ekologického centra Most pro Krušnohoří
26.3.2013 To nejsladší na světě
25.3.2013 O Nové zelené úsporám s ministrem životního prostředí
22.3.2013 Brána ekologie otevřená – soutěž VODA PRO ŽIVOT
22.3.2013 Jak jste poznávali vodu a její tajemství
21.3.2013 Jak chránit vodu? Aneb "VODY NENÍ NEKONEČNĚ, UŽÍVEJME JI SPOLEČNĚ"
20.3.2013 Jaro za dveřmi – ptáci za okny
19.3.2013 Chemie a ženy
18.3.2013 Pneumatiky do příkopu nepatří!
11.3.2013 Imisní monitoring – aneb jak se měří imise?
5.3.2013 Jaká je kvalita životního prostředí na Mostecku?

28.2.2013 Vývoj ovzduší na Mostecku
28.2.2013 Kde se vzala, tu se vzala... Evropská vodní charta
26.2.2013 Nová zelená úsporám
25.2.2013 Kde je čistší vzduch, uvnitř nebo venku?
19.2.2013 Pták roku 2013 – Břehule říční
14.2.2013 Farmářské trhy v Mostě mění lokalitu aneb Bedýnkování v každé roční době i počasí
12.2.2013 Chemie nám chutná
7.2.2013 O řezaných květinách trochu jinak…
4.2.2013 Co do popelnice nepatří?

30.1.2013 WELFARE aneb jsme ke zvířatům opravdu fér?
28.1.2013 Osmáci na cestě za tajemstvím ropy
22.1.2013 Rok 2013 – Mezinárodní rok …
22.1.2013 Právo životního prostředí v roce 2012 a 2013 aneb Co se událo a co se chystá?
8.1.2013 V novém roce nová rubrika ECM

leaf